Zasvätenia

Nájdete si tu prehľad všetkých zasvätení, ktoré realizuje Saša Pueblo. Všetky zverejnené zasvätenia nadväzujú na odkaz zasväcovateľov z celej histórie ľudstva. Zasvätením sa v aure okolo osoby vytvoria energetické objekty, ktoré sú schopné vykonávať veštecké, liečiteľské a rituálne úkony.

<< Novšie články Staršie články >>

Zasvätenie do časticovej psychiky
Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá sa doteraz nikdy nepraktizovala. Pestujeme ezoteriku, ktorá prioritne stojí na rozumovosti, racionalite, logike a psychickom prieniku do kozmu a zároveň do sveta častíc.

Zasvätenie do častíc a galaxií
Ezoterici tohto zoskupenia si neustále a trvalo budujú vo svojich neurónových oblastiach špeciálne schopnosti, ktoré im dovoľujú realizovať duchovnú cestu.

Zasvätenie do 3D animácií galaxií
Venujeme sa problematike systému dvojníka. Je to vrcholová ezoterika, ktorá sa tu doteraz nepestovala. Všetko, čo tu píšeme, aj ovládame.

Zasvätenie do galaxií
Ezoterika, ktorú praktizujeme, stojí na reálnych základoch. Toto ezoterické zoskupenie dôsledne cvičí a trénuje 16 rokov svoje mozgové neuróny.

Zasvätenie do gravitačných vĺn
Kybernetika je veda o objektoch a ich informačnom zrkadlení v mysliach organickej hmoty a jej technologických zariadeniach. Kybernetiku si ezoterik prisvojuje, aby lepšie pochopil fenomén dvojníkov aj z roviny informatiky.

Zasvätenie do kozmického žiarenia
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o špecifický výcvik ezoterikov zameraný na vybudovanie systému dvojníkov vo vlastných neurónoch a to tak, aby už počas života ezoterika, ale hlavne po smrti fungoval systém dvojníkov ďalej na dôchodcovských časticiach z minulosti a tiež z prítomnosti.

Zasvätenie do gama žiarenia v kozme
Nacvičujeme systém dvojníka. Ide o vrcholovú ezoteriku zameranú na psychický výcvik stavu dvojníka. Tento druh ezoteriky praktizujú výhradne ezoterici, ktorí majú za sebou mnoho rokov meditácií.

Zasvätenie D.D. UČI 20 do dôchodkových častíc
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o to, aby sa psychika ezoterika postupne naučila fungovať vo svete častíc. Ide o špecifické častice, ktoré vznikajú po zániku celých súhvezdí.

Zasvätenie do röntgenového žiarenia – Chandra
Venujeme sa systému dvojníka. Meditačná prax nadväzuje na 16 rokov meditácií, ktoré prešli rôznymi fázami vývoja a prerábania klasickej psychiky človeka do psychiky ezoterika.

Zasvätenie D.D. UČI – systém dvojníkov
Systém D.D.UČI sa venuje všetkému, čo v kozme je na večnosť a kozmos tieto objekty vytvoril a nie je ich schopný zničiť.

Zasvätenie Sci-fi fantázia dvojník
Venujeme sa ezoterike dvojníkov, ktorá smeruje do teológie jedinečného, výnimočného a nekonečného. Všetko naj a jedinečné.

Zasvätenie do sci-fi fantázie
Venujeme sa jedinečnej ezoterike a mohli by sme povedať tomu najhodnotnejšiemu, čo v sebe skrývajú náboženské systémy.

Zasvätenie do dvojníka D.D.UČI cez systém sci-fi
Ezoterika dvojníkov sa buduje na úrovni psychického prieniku do sveta častíc. Tento druh ezoteriky sa dá praktizovať po mnohoročnom výcviku a tréningu.

Zasvätenie do súhvezdí Škorpión, Tukan, Váhy, Veľký pes, Veľká medvedica, Vlasy Bereniky, Vodnár
V ezoterike, ktorej sa venujeme, je potrebné začať psychicky operovať v homogénnych častiach. Ide o najmenšie častice v kozme, ktoré tvoria odhadovo 90% kozmu.

Zasvätenie do súhvezdia Perzeus, Pohár, Povozník, Rak, Ryby, Strelec
Problematika, ktorej sa venujeme, vo svojom vývoji prekračuje klasické hranice ezoteriky. Je to výsledok skoro 20 ročných meditácií, bádania a spoznávania kozmu, množstva vytrvalých dennodenných cvičení a budovania mimoriadnych schopností v mozgu ezoterika.

Zasvätenie do systému vlastného dvojníka
Venujeme sa vrcholovej ezoterike, kde sa ezoterici tohto zoskupenia usilujú špecifickou psychickou koncentráciou preniknúť do častíc vlastného tela a tak isto do častíc mimo svoje telo.

Zasvätenie do systému dvojníkov a časticovej ezoteriky
V ezoterike dvojníkov ide o systém psychického prieniku a koncentrácie do častíc vlastného tela a častíc mimo systém ezoterika.

Zasvätenie do súhvezdí našej Galaxie
Budujeme si systém dvojníkov, čo je systém prenikania psychickej koncentrácie do častíc, ktoré sú v nás a okolo nás. Do kozmu už prenikáme systematicky tretíkrát.

Zasvätenie Eridanus, Fénix, Had, Hadonos, Havran
Venujeme sa problematike systému dvojníka, čo je dôsledný psychický prienik na častice v zmysle častíc kvantovej fyziky.

Zasvätenie do súhvezdia Kasiopea
Základom duchovnej cesty, ktorej sa venujeme, je psychický prienik pomocou koncentrácie na vnútorný svet ezoterika.

Zasvätenie do súhvezdia Kentaur, Ďalekohľad, Delfín, Drak
Venujeme sa problematike psychického prieniku do reálneho kozmu. Aby ste mohli psychicky prenikať do kozmu, tak musíte mať určitý druh patológie a to napríklad pokrivené a znetvorené celé telo.

Zasvätenie do súhvezdia Pegas a Andromeda
Ezoteriku by sme definovali ako špecifickú vedu, kde sa človek ako organická hmota snaží psychicky koncentrovať a prenikať do seba aj mimo seba.

Zasvätenie do súhvezdia Orión a Labuť
Ezoterik je na duchovnej ceste už 16 rokov a vytrvalo si vo svojich neurónoch vytvára nové spojenia pre mimoriadne schopnosti.

Zasvätenie Rainbow šaman
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Túto oblasť označujeme aj ako UČI. Ezoterik psychicky preniká do svojho vnútra a postupne sa prepracuje až na svoje hmotné dno.

Zasvätenie Ektoplazmatické manipulácie
Ezoterika dvojníkov, ktorej sa venujeme, patrí k vrcholom ezoteriky. Psychicky sa preniká na úroveň reálnych častíc v tele, ale aj mimo neho. Ezoterik je na duchovnej ceste a to znamená, že počas obdobia 20. rokov postupne preniká do orgánov a systémov svojho tela.

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Zasvätenia >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo