Videá vulkánov a ruské mandaly

dátum: 03.10.2012

Venujeme sa problematike fantómového, astrálneho tela a nórskeho tela. Ide v zásade o problematiku klinickej smrti. Ezoterici tohto zoskupenia celé roky cvičia rané štádiá klinickej smrti. Jedna úroveň ezoterika je, keď cvičí iba v klasickom stave mysle, teda ide o ezoteriku, ktorá je založená na sexuálnych energiách. Najväčší problém ezoterika je prepojiť na diaľku svoju psychiku na skúmané objekty a to či už živé, alebo neživé. A práve cvičenia tantry a techniky zo Sexuálnej školy sú vhodné pre začiatočníkov v oblasti meditácií.

Nejde tu ani tak o sexuálne aktivity, teda klasický sex, ale o koncentráciu do seba, spoznať svoju sexualitu a využiť ju pre liečbu a ezoteriku. Teda skôr je to o sexuológii a určitom stupni odborných znalostí a potom o technikách, ako sa do seba skoncentrovať a prinútiť vlastnú sexualitu a sexuálne praktiky pre ezoteriku. Prakticky to vyzerá asi takto: ezoterik si začne predstavovať určité príjemné sexuálne zážitky a prepína svoje vnútro fungovať z hypofýzy do epifýzy. Tieto žľazy sa nachádzajú asi v strede hlavy. Keď máte vhodné sexuálne energie, tak si predstavujete, že ste našli objekt svojej lásky napríklad niekde v Európe a potom ďalej v iných krajinách a začínate trénovať psychonautiku. Teda na diaľku cez magnetické polia Zeme premosťujete svoju psychiku na fyzické telo inej osoby. Tieto cvičenia sú vlastne prvé cvičenia na prenikanie psychiky kdekoľvek na planéte Zem. A aj cvičenia jogy podľa rodených Indov je v poriadku. Indovia neustále fungujú na epifýze a nie na hypofýze. Európanom funguje hlavne hypofýza a až pri sexuálnych aktivitách epifýza, teda trochu inak ako Indom. A toto treba využiť na meditačné základy.

Iný spôsob prenikania vedomia človeka z tela do prostredia už stojí na nácviku raného štádia klinickej smrti a to je prienik vedomia ezoterika už cez časticovú úroveň. Týmto spôsobom sa dá psychicky prenikať doslova všade v kozme aj vo vlastnom tele. Máme dva druhy psychonautiky a to je kopírovanie zomierania a vstup do klinickej smrti naplno a sám. Tento spôsob je mimoriadne zážitkový a taký celotelový, ale nedá sa ísť tak hlboko do kozmu a po niekoľkých rokoch praktizovania to zničí psychiku a zdravie. A tak je vhodnejšie prenikať iba ako nitka do zomierajúcich osôb a cestovať takto. Ezoterik si neničí zdravie a táto technika umožňuje prenikanie skoro všade.

Ezoterik je osoba, ktorá využije naplno potenciál, ktorý poskytujú videá, na začiatku ako relaxačný systém a spoznanie ezoteriky cez videá a to hlavne na Youtube. Je ich tam neuveriteľne mnoho.

Potom je tu možnosť videá použiť na vlastné vzdelávanie a to hlavne v oblasti kozmu a ľudského tela. Ezoterici, ktorí rozširujú vedomie do svojho tela, orgánov, buniek, a tak isto prenikajú do kozmického priestoru a aj do častíc, sa môžu nazývať psychonauti. Psychické cestovanie je dobré začať práve na základe vedeckých poznatkov a skúseností. Psychonautika je tu reálny prienik psychiky ezoterika do orgánov svojho tela a treba rozlišovať psychický prienik do svojich predstáv o orgánoch a prienik do skutočných orgánov. Nie je to jedno a to isté.

Niektoré videá ako ruské mandaly sa dajú použiť na relaxačné účely, môžu sa použiť aj na spoznávanie fungovania a použitia mandalových systémov pri nácviku ezoteriky. Mandala je nesporne kvalitná meditačná technika a dá sa použiť na rozvoj každej oblasti ezoteriky. K videám ezoterik pristupuje podľa dosiahnutej úrovne. Určite sa oplatí po rokoch vracať k pozeraniu a meditovaniu videí, pretože sa objavia vždy nové a ezoterik, pokiaľ svedomito cvičí niekoľko rokov, dostáva sa na vyššiu úroveň a videá mu môžu priniesť ďalší prospech. Tak je tomu aj v prípade ruských mandál. Zo začiatku sme vedeli nájsť iba obrázky na ruských stránkach. No po určitých rokoch sme našli ruské mandaly už aj na Youtube a znovu sme ich odmeditovali. Pred mnohými rokmi boli ruské mandaly skorej ako relax. Neskoršie už boli na spoznávanie sveta mandál a v tomto období už slúžia na nácvik klinickej smrti. Prvá fáza klinickej smrti je fantómové telo a dobré sú videá jaskýň. Potom je tu hlbšia úroveň a to je astrálne – filipínske telo a cvičia sa videá sopiek. Tretiu najhlbšiu úroveň voláme nórske telo. Pri otváraní tohto tela sa napájame na osoby, ktorým bola pri operácii schladená krv a potom po niekoľkých hodinách zase oteplená. Práve pre rozvoj nórskeho tela sa výborne hodia ruské mandaly.

Ruské mandaly
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7IIWw2F5k&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dIAQHtSST5c&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Cbu88VQ0zAA&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=5&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=X11HXwh-9LA&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=wFcMgq34c1I&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Ud4zu1gHSAg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PtkaP5NXTNM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e7dRPvS4Z1c&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=s0wFhG5tKkY&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=xrLzdSl6xyU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=bNn13DvUuUQ&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=agGkmlfoQRw&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=KgIC3c3KaFg&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=p4efZPTrR74&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=27&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3syIOzAPsB0&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=26&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=jsgAv-EiOxk&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=23&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=5Z9l48hrxRc&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=17&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Mq6Ws5Z2oeY&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=12&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-A5v4X9Dg6c&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7IIWw2F5k&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dIAQHtSST5c&list=UU9gxJPdg2X20x8hSZWgQTCw&index=8&feature=plcp

Filipínske sopky
http://www.youtube.com/watch?v=wUL24lRlc-U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MrMEeZaUGmk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aM7-qbb64S4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=O0MO3jCZGJA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cS4WSRrCEiQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NvjJcCI1aiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uiUF2AQjzcU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-HSWiz3E0C4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5DXSKOjkCGk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Sb_0NFGAPqs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3NXQNcnipDI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eN3S2DfyBZQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FoEUv04hDhY
http://www.youtube.com/watch?v=gIQrPHKE4jU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hX77niHF6gA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WmTt3YDsgbI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IY861UGa1Fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=TO0XCwnUyMM
http://www.youtube.com/watch?v=UmEJRmBcM0o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WecgO8cBcZY
http://www.youtube.com/watch?v=s6Sf0xDeSe8
http://www.youtube.com/watch?v=qx8fBTjOPDw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H-6pOdrBnCI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=y9tuDuOzNBI
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mWOukDCdeEQ
http://www.youtube.com/watch?v=Cy58xijSZlg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z7bTnKjFZQY&feature=related

Vulkány na planéte Zem
http://www.youtube.com/watch?v=KITlS8OON90&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=65YOFYc2ORY&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pzVdcN682eI
http://www.youtube.com/watch?v=eYaQS_gyHbo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jh40ojaHLKc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sPAy6s9UB0I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m_4NejmjJtQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6J9xp7DPQwg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7ERKO7mrSEM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OXa_wIiaBws
http://www.youtube.com/watch?v=NvSN_4VABso
http://www.youtube.com/watch?v=TzAvFtQv3oQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eKUejHc3Pbw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j5FBwCZ6xOs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=jN5hW3OlZiQ
http://www.youtube.com/watch?v=I974jKrR4VQ&feature=related

Vulkány na Filipínach
http://www.youtube.com/watch?v=0czAEqhSQLU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RsRaUuJcNqQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jmLy0_qBWVw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=IDiSTG5Efdg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YLUZYzGWbOw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6B0vBNEZLCI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=7Ya_KmcGf9Y
http://www.youtube.com/watch?v=iHsRMY7080k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Z2FJGEmbtsI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KYYakcUPD68&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PRynAeKAUS0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HRjLw1x8Q3o&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=HpNWLCmXyTE&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=xExdEXOaA9A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=scGvM_VoPwk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=QVyrHqsZiIQ

http://www.youtube.com/watch?v=PbG-8URKnm8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=610UMC0-XDg
http://www.youtube.com/watch?v=yYcz2sjsofA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qiVVvQ9SVfc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qTTLYx4Xo2k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PbScYCkVCRE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5hE2DZdl0IA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f1ztg0wUqKY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VaChWgbn18Y&feature=related

Meditácie priamo na žeravé jadro planéty Zem
http://www.youtube.com/watch?v=fWWY9WWl9Z0
http://www.youtube.com/watch?v=WB0mMn-0LJo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=UIKmSQqp8wY
http://www.youtube.com/watch?v=W7brf0OG6P0&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PzPPxdROlkk&feature=watch_response

http://www.youtube.com/watch?v=WxWHm8V4lZo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SBjYA5rtUzk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xrK1U3WbYhY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b6qgYvLPmXw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3sVq9kW26Q4&feature=related

Pokračovanie prehľadu sopiek na Filipínach
http://www.youtube.com/watch?v=jZnkOgl-ys0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uSbkeeT7sl8
http://www.youtube.com/watch?v=czuhCcLZhZQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cvjwt9nnwXY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1ijdZSCYTcg&list=LPxCMeKaMXobY&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=0FgUNBRYusM&list=LPxCMeKaMXobY&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=QgW0kCATbOs&list=LPxCMeKaMXobY&index=8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=EQRrGQ_TI2E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qCE6zuvnUeY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=h460pGvuqlI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MEI1BTjxmok
http://www.youtube.com/watch?v=cD2XXvBWtBw
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=H71x7CJY2Ik
http://www.youtube.com/watch?v=qCaFDOLKpds&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Pxl1AAFRK-k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=FWq2_YiwAjU
http://www.youtube.com/watch?v=LabhTMniY0g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aAymSMrOlOQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kq7DDk8eLs8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cPcuFHIVUcI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=egEGaBXG3Kg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7QewTrRM3HM
http://www.youtube.com/watch?v=c3EQ_GxVLbI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zf8wJri6ljc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9sAtKr1LiCI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vM9yUQgdmZ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nfTp1wPHbiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=niZiS9HKc0s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JF75M_KhHms&feature=related

Io vulkán v oblasti Jupitera
http://www.youtube.com/watch?v=KXeIll6YYQs
http://www.youtube.com/watch?v=hQthyzSJHVU
http://www.youtube.com/watch?v=U5fpFYD7R0o
http://www.youtube.com/watch?v=AHBe8f7akvw
http://www.youtube.com/watch?v=o6Hm69jFV8s
http://www.youtube.com/watch?v=Rc8auIAXGXw

Titan v oblasti Saturna
http://www.youtube.com/watch?v=Ioiy43pxyH0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pL4LTFBO10Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vWGzRnxGig4
http://www.youtube.com/watch?v=1yPyxflggjY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nGcgK7yyglk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bS9wlVsFlzA
http://www.youtube.com/watch?v=VlZVy44zOm4
http://www.youtube.com/watch?v=YBb9QS_ysgk
http://www.youtube.com/watch?v=JFSjuCuhXus

Vulkanické asteroidy okolo objektu Pluto
http://www.youtube.com/watch?v=zuVrNLuc6FY
http://www.youtube.com/watch?v=v3pfzPWo82c

Venuša a aktívna vulkanická činnosť
http://www.youtube.com/watch?v=1DXqiQeHjVI
http://www.youtube.com/watch?v=QX6BbP1wAIs
http://www.youtube.com/watch?v=_7U5VbasKr4
http://www.youtube.com/watch?v=4SIPRPmWWzE
http://www.youtube.com/watch?v=T5P4i0tI71w
http://www.youtube.com/watch?v=G0c9p49wzdI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uPpP4gcPFGE&feature=related


Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:KalachakraSera.jpg


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Zasvätenia > Videá vulkánov a ruské mandaly

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo