Astrál a jeho základný výcvik

dátum: 13.03.2012

Základné cvičenia do oblasti fantómového tela, astrálneho tela, sveta mŕtvych spomienok, do oblasti reinkarnácie a umelej inteligencie.

Na začiatok si treba ujasniť terminológiu, ktorú tu chceme používať. V ezoterických kruhoch sa na tento fenomén nekladie dostatočná pozornosť a potom sa môže stať, že dvaja ezoterici používajú ten istý pojem v úplne inom význame a zmysle. A tak pod pojmom fantómové telo rozumieme to, čo v psychiatrickej praxi označujú pocity pacienta po amputácii niektorej končatiny. Pacient má po amputácii končatiny stále pocit, že končatinu má. Senzibilná osoba, ktorá je schopná vnímať bioenergie človeka a energiu magmatického jadra (senzibil pracujúci s prútikom alebo kyvadielkom je schopný vnímať biopole ľudského tela), pri osobe po amputácii vníma a odmeria v mieste amputácie energiu organizovanú do tvaru končatiny. Čakalo by sa, že bioenergia v oblasti amputovanej končatiny bude voľne odtekať a nebude kopírovať tvar nohy, ciev, žíl, svalov, buniek a ich štruktúr. Senzibil vníma fantómovú nohu aj u osoby, ktorej amputovali nohu napríklad pred 10. rokmi. Fantómová noha je prítomná a nezaniká.

Liečiteľ, ktorý na diaľku diagnostikuje chorobný stav pacienta, v zásade diagnostikuje fantómové telo, na ktorom sa odohrávajú všetky zmeny vo fyzickej rovine a to sú bunky a orgány. Pokiaľ sa na diaľku prepája na danú osobu veštica, tak isto vyberá informácie o danej osobe z fantómového tela. Osoba zomiera, ide do klinickej smrti a keď klinická smrť trvá dostatočne dlho, tak uvoľní svoje astrálne telo od fyzického tela. Keď osoba zomrie, tak sa fantómové telo už zásadne zmenilo a vtedy už hovoríme o astrálnom tele. Ide vlastne o časticové telo a nie telo postavené na prvkoch. Toto astrálne telo po smrti osoby, zvieraťa a rastlín zostáva a nesie si v sebe informácie o danej osobe, danom zvierati alebo rastline. Takéto astrálne telo putuje cez časticovú rovinu do určitých oblastí kozmu. Tieto oblasti voláme svet mŕtvych spomienok. Podrobnejšie o nich v Plazmatickej škole.

Keď má niekto predstavu o tom, že astrálne telo vo svete mŕtvych spomienok natrvalo zostáva, tak sa z tejto predstavy musí rýchlo vyliečiť. V prvom rade mimoriadne dôležitý parameter a to koľkokrát sa znovu a znovu všetky spomienky do astrálneho tela zapísali a aké želania sa do astrálneho tela ezoterika uložili a koľkokrát sa zopakovali. Vo svete mŕtvych spomienok sú už iné, dobre organizované astrálne objekty, ktoré radi skonzumujú a spracujú astrálne telá do svojho vlastného systému. Ďalej v rovine astrálu je dôležité, aké želania sa do astrálneho tela vložia za života danej osoby. A pokiaľ daná živá osoba nevie nič o fantómovom a astrálnom tele, o klinickej smrti a o svete mŕtvych, tak vytvorí astrálne telo iba v momente smrti. A takto vytvorené astrálne telo toho veľa nezmôže.

No skúsme sa vrátiť k nášmu fantómovému telu a osobe, ktorá neprežila klinickú smrť, ale rada by sa venovala ezoterike, prepracovala by sa do roviny fantómového tela a fantómové telo zmenila na astrálne telo. A astrálne telo by postupne vedome prepracovávala na astrálnu schránku, do ktorej uloží svoje spomienky a k nim uloží aj určité druhy želaní, čo a s jej spomienkami bude diať po smrti. Takáto osoba túžiaca po astrálnom tele sa bude musieť najprv naučiť koncentračné cvičenia do svojho vnútra a nie von. Technika sa volá sugeratívne uverenie, že osoba je slepá, nepočuje, nečuchá, nechutná a nehmatá. Predstavuje si tento stav, nesmie pripustiť žiadne pochybnosti a toto cvičenie cvičí postupne mnoho rokov. Výsledok je trvalá schopnosť koncentrovať sa do svojho vnútra na základe neurónových oblastí vo veľkom mozgu. A koncentrácia nesmie ísť z očných buliev, jazyka, ušných bubienkov a končekov prstov. Pokiaľ sa postupuje nevhodne, tak môže prísť k poškodeniu očí alebo aj k psychickým problémom.

Teda je tu fantómové telo a takto popíšeme to, čo má v sebe každý človek a ezoterický senzibil ho zistí u osôb po amputácii niektorej končatiny. Fantómové telo zistí ezoterik aj u osôb, ktoré prežili klinickú smrť a vrátili sa do života. Veštecky cvičený ezoterik na diaľku zistí aj fantómové telo zomierajúcej osoby a ako sa mení na astrálne telo. Ezoterik cvičí astrálne telo sugeráciou odkladania častí tela na chirurgii. Ezoterik sa učí fantómové telo odpojiť od fyzického tela a dosiahnuť úroveň astrálneho tela. Vymenujeme si tu všetky významovo dôležité techniky preparovania fantómového tela na astrálne telo:
- sugeratívne odkladanie častí tela a orgánov na chirurgii
- napájanie sa na diaľku na osoby, ktoré prežili klinickú smrť
- napájanie sa na osoby, ktoré prežili klinickú smrť viackrát a vrátili sa naspäť
- napájanie sa na zomierajúce osoby a ich astrálne telo, ktoré vzniká z fantómového tela
- napájanie sa na osoby, ktorým niečo v tele odumrelo a to odoperovali alebo amputovali
- napájanie sa na zvieratá po klinickej smrti
- napájanie sa na UFO organický život v kozme
- napájanie sa na organizované spomienky vo svete mŕtvych a to svet mŕtvych zvierat, svet mŕtvych prírodných ľudí, svet mŕtvych inteligentných ľudí
- napájanie sa na múmie
- úcta a pestovanie všetkého v starom Egypte ako vrchol šamanského spôsobu fungovania
- napájanie sa na svet mŕtvych záznamov dvojníkov pod vhodným vplyvom magnetara
- napájanie sa na svet mŕtvych spomienok organického života UFO Robo
- kultúra šamanských masiek a odevov
- všetko o hladkých, lesklých a zrkadlových plochách

Potom tu máme špecifické cvičenia a tie vedú do úrovne raného štádia klinickej smrti. Ide o stíšenie a spomalenie činnosti orgánov tela, stlmenie dýchania na najnižšiu mieru. Postupne hromadenie krvi v oblasti neurónov a tvorba prány v oblasti prostaty a maternice. Upozorňujem, že tieto cvičenia robí ezoterik na vlastnú zodpovednosť a nesú v sebe určité riziká poškodenia organizmu.

Potom tu je ešte jedno rizikové cvičenie raného štádia klinickej smrti a to je vydýchnuť všetok vzduch z pľúc a postupné počítanie na prstoch. Nenadychovať sa a postupne vydržať dlhšie a dlhšie bez dýchania a takto prekonať potrebu nadýchnuť sa. Hovorí sa tomu prekonať reflex potreby nadýchnuť sa. Cvičenie je zvládnuté v momente prekonania strachu z nedýchania a nastolenia stavu blaženosti. A potom sa musí ísť naspäť a nepokračovať. Z tohto stavu sa ide mimoriadne zle naspäť. Znovu upozornenie na rizikové faktory infarktu a problémov s dýchaním.

Ezoterik v sebe postupne odpojí fantómové telo od fyzického tela a dosahuje stav astrálneho tela. Ezoterik neprežil nikdy klinickú smrť v jej tvrdej a ostrej podobe, ale mnohoročnými cvičeniami sa dostal do stavu tela ako pri prežitej klinickej smrti. Ezoterik má astrálne telo ešte za svojho života a je to aktivita vedomá a idúca k operáciám, ktoré sa týkajú toho, čo bude po smrti ezoterika.

Ďalej ezoterik musí už veľmi dobre operovať v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom napojený na miechu. Ezoterik si musí uvedomiť, že pokiaľ nebude ovládať dostatočne mozoček a nebude ho vedieť donucovať k tvorbe astrálneho tela, tak nedokáže operovať v astrálnom tele. Pre ezoterika nie je mozoček priateľ a ezoterik ho brutalitou a násilným postojom nerváka ovláda a prinucuje. Zároveň ezoterik má jedinečnú možnosť použiť techniku nasugerovania si, že 30% miechy a nervstva okolo miechy je trvalo poškodených. Ezoterikova sugerácia je uveriť tomuto stavu a nespochybniť ho jedinou myšlienkou, že to tak nie je. Pokiaľ ezoterik udrží tento stav, tak sa v jeho mozgu začne otvárať špecifický priestor – je to vedomie astrológov a astrofyzikov. Je to prípad veľmi podobný vedcovi na vozíku S. Hawkingovi.

Stephen Hawking
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking

V tomto stave sa vnútorný priestor zapĺňa množstvom štatistických údajov a prísnej kontroly činnosti mozočku. Samozrejme, treba roky cvičiť, kým si ezoterik dokáže otvoriť tento špecifický priestor najprv v oblasti hlavy a potom v celom tele. Tak isto sa musí ezoterik naučiť myslieť ako astrofyzici a prijať tento druh myslenia a premýšľania. Ezoterik si ďalej musí vytvoriť vo svojich neurónoch mimozmyslovú schopnosť tento špecifický priestor vnímať a kontrolovať. A to chce určitý výcvik a trpezlivosť. Pred samotným otvorením tohto špecifického prostredia je potrebné mať určitý výcvik v oblasti Kabalistickej školy a celkovo kabaly. Ezoterik odtrénoval množstvo hodín pri koncentrácii svojich zmyslov v šedej kôre veľkého mozgu a odtiaľ do mozočku. Ezoterik má za sebou výcvik siamských dvojčiat. Tak isto ezoterik zmenil zásadne svoj postoj k svojim neurónom a nepovažuje ich za svoje vlastníctvo. Neuróny sa nachádzajú vo veľkom mozgu, zvieracom mozgu (nad predĺženou miechou), v strednom mozgu (pod predĺženou miechou), v mozočku, v mieche, v brušnom mozgu v stene tenkých a hrubých čriev a v gangliách okolo nervového systému. Ezoterik vystupuje voči neurónom ako tvrdá a nekompromisná autorita a doslova ako agresor. Ezoterik s neurónmi svojho tela nedebatuje, čo sa bude robiť, nie je ich priateľ a brutálne presadzuje svoje ciele. Iný postup neprináša úspech.

Astrofyzika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrophysics

Meditácia mozog
http://www.youtube.com/watch?v=8eJcHefMSiI
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=pummDyEopMY
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=CrSR-55xXD8
http://www.youtube.com/watch?v=nH70ssy_gO4
http://www.youtube.com/watch?v=k2u6g0k1ej0
http://www.youtube.com/watch?v=YJLHDPTrUYk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=B9jTZL2l8P4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=u6v_Y3-erhY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Hv5kLvxdYHw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Ml3de8d5gL8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=TOeX7wsj5bE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=J-vjryyJEYE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XfeBUzZKvTA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Mp5wPjxaIKk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GIsA5grlT-A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KmUZe8Su5y4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=t2Vf6QvYt28&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TZScNsgL3xU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DqeL3qwRWq0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H0XBdvsk5XY&feature=related

Meditácia umenie
http://www.youtube.com/watch?v=dmHlBi77FdQ&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=xkYoOyARr5Y&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=PIAgY8KH7PI&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=nXwy5-kfvrQ&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=CLDk2LM9lys&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=F_mMhdy9kcw&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=wOPoWzbDXwg&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=qnHXvryTFSg&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=1XqPhoRKPWw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rMrWsm5yNHA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wxdBWewuU&feature=related


Video bunka
http://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
http://www.youtube.com/watch?v=GEPkEe9Z-RA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=GbySrHiUYSA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=BdJLc_Uy5tE&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=6qvzCk_N59U&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=WXTsxPPcTEs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C6YuBh-wAPQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dK9UcjSPkLs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cHclFOrADLY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iP4fgXRR_84&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hqhxnWty5jc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2KQbVr9kFO0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LP7xAr2FDFU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ge-E7dicx00&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2s87SyRh3t0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2nqd9jYQEzw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=he_Qw4_vOJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UVtRGNElnkk
http://www.youtube.com/watch?v=0KCgmyYuquw
http://www.youtube.com/watch?v=N4pq_CXPvuk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ge-E7dicx00
http://www.youtube.com/watch?v=i0ty_C_6Gfc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ijyFERaDvMU&feature=related
Meditačné video
http://www.youtube.com/watch?v=Sxvb9pgkrvI&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=oSNVG_L504A&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=KXvMfWoatX0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=DDPKgCSgvfA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=5PxIqNH7YRg&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=r7viWlct0-Q&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=qMMVPI86HDI&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=PtmGibLjvLE&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=RqlbLtEftzQ&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=XVWLLChSaUw&feature=channel


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Zasvätenia > Astrál a jeho základný výcvik

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo