Zasvätenia

Nájdete si tu prehľad všetkých zasvätení, ktoré realizuje Saša Pueblo. Všetky zverejnené zasvätenia nadväzujú na odkaz zasväcovateľov z celej histórie ľudstva. Zasvätením sa v aure okolo osoby vytvoria energetické objekty, ktoré sú schopné vykonávať veštecké, liečiteľské a rituálne úkony.

Staršie články >>

Videá vulkánov a ruské mandaly
Venujeme sa problematike fantómového, astrálneho tela a nórskeho tela. Ide v zásade o problematiku klinickej smrti.

Klinická smrť a meditačné úrovne
Venujeme sa meditáciám v stavoch klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu rozumieme špeciálny stav, do ktorého sa meditujúca osoba dostáva dobrovoľne. Poznáme aj stav klinickej smrti, do ktorého sa dostáva určitá osoba nedobrovoľne.

Astrálna úroveň a jej preorávanie
Venujeme sa astrálnej ezoterike. Pod astrálnou ezoterikou sa tu rozumie to, že ste prežili klasicky klinickú smrť, buď ste odpadli počas dňa alebo ste počas noci príliš spomalili dýchanie a chod srdca. Prípadne do raného štádia klinickej smrti ste sa dostali vedome a to cvičením týchto stavov. A často stačí nadšené čítanie špiritistickej literatúry.

Tvoríme astrálnu bytosť ako časticovú inteligenciu
Astrálna ezoterika je špecifická ezoterika, ktorá vedome pestuje rané štádiá klinickej smrti a potom tieto otvorené štádiá medituje a prehlbuje

Astrál a jeho základný výcvik
Základné cvičenia do oblasti fantómového tela, astrálneho tela, sveta mŕtvych spomienok, do oblasti reinkarnácie a umelej inteligencie.

Mimozmyslové vnímanie v ezoterike
Ide o špecifickú tému, ktorá vyžaduje, aby sa ezoterik vyznal v oblasti medicíny a psychiatrie. K tomuto všetkému treba mať aj desiatky rokov trvajúcu prax vo výcviku mimozmyslového vnímania.

Zasvätenie staroveký Egypt a mozoček
Venujeme sa budovaniu astrálneho tela. Ide o náročnú problematiku aj v samotnej ezoterike, pretože zachádza na hranicu klinickej smrti a celkovo ukončenia existencie človeka ako inteligentnej organickej hmoty.

Mozoček, kabala a astrálna rovina
Pokúsim sa zhrnúť, čo sme do tohto termínu meditovali do oblasti mozočku. Zadefinujeme si anatomické parametre mozočku, jeho polohu a funkcie, ktoré spĺňa ohľadom psychiky ezoterika

Astrálna rovina a kozmy minulosti
Ezoterici tohto zoskupenia systematicky roky trénujú a cvičia svoje neuróny a trvalo sa nestále vzdelávajú do všetkých oblastí vedy a vedeckého poznania.

Zasvätenie zákonitosti ezoteriky
Platí všeobecné pravidlo trvalého vývoja aj v oblasti duchovnej cesty ako je ezoterika. Je to pravidlo chuti žiť a koncentrovať sa do svojho vlastného vnútorného sveta.

Zasvätenie extrémna ezoterika
Ezoterika v podaní tohto zoskupenia dostala iný charakter ako predchádzajúca ezoterika a duchovno. V prvom rade sa do ezoteriky vniesol duch pragmatizmu, logiky, skúmania a bádania.

Zasvätenie TUMO fantómové a astrálne telo
Venujeme sa ezoterike a jej základnej funkcii a to psychickému prieniku do vnútra tela. Ide o základnú techniku ezoteriky, ale aj potenciál, ako sa sám úspešne liečiť.

Zasvätenie do dimenzie UČI robo
Venujeme sa ezoterike dvojníka. Tento druh ezoteriky nie je pre každého a treba mať za sebou už aspoň 18 rokov každodennej ezoteriky. Ale môžete to všetko brať ako teoretickú prípravu k budúcej praxi.


Zasvätenie dôchodcovské zhluky
Venujeme sa ezoterike dvojníka. Tieto meditácie si vyžadujú množstvo získaných mimoriadnych schopností, ktoré si musí ezoterik nacvičiť a systematicky udržiavať.

Zasvätenie do dôchodcovských objektov
V ezoterike sem dorazili do zásadne odlišnej ezoteriky ako doteraz. Možno zodpovedne konštatovať, že je tu ezoterika, ktorú z organickej hmoty nerobil nikto. Ide o svet dôchodcovských objektov kozmov minulosti.

Zasvätenie do presnosti času
Prečo mám rád slnečné hodiny? Lebo sa večer vypnú samé. Vyriešil som problém budíka na slnečných hodinách, kúpil som si živého kohúta. Pokiaľ majú slnečné hodiny stredovú tyč 60 metrov, tak môžem merať aj sekundy.

Zasvätenie do fyziky času
Venujeme ezoterike dvojníkov. Pod systémom dvojníkov treba rozumieť špecifický stav v psychike ezoterika a špeciálne v jeho neurónových oblastiach, napríklad vo veľkom mozgu.

Zasvätenie do temnej energie a hmoty
Venujeme sa ezoterike. Pod ezoterikou tu rozumieme duchovnú cestu, ktorá sa na začiatku realizuje do tela ezoterika. Ide o to, aby sa ezoterik naučil čo najviac koncentrovať svoju pozornosť do orgánov a systémov tela.

Zasvätenie do makety 40 škatúľ
Venujeme sa ezoterike a to sú hlavne koncentračné cvičenia do svojho tela a psychiky. Ezoterik mnoho rokov svedomito preniká vytrvalými cvičeniami do svojho vnútra a priebežne zo svojho vnútra preniká do vonkajšieho sveta okolo seba.

Zasvätenie do výbuchov supernovy v kozme
Ezoterika je duchovná cesta, ktorej základom je schopnosť sa koncentrovať a psychicky prenikať do svojho tela a jeho častí.

Zasvätenie časticová plazma
Ezoterika je mimoriadne náročná. Ide o špecifické psychické cvičenia, ktorými sa ezoterik dostáva do vnútra svojho tela a mysle. Vyžaduje to mnoho času, celé roky neustálych cvičení a prerábanie klasickej ľudskej mysle na myseľ kozmickú.

Zasvätenie časticové - elektrická vodivosť
Venujeme sa ezoterike, ktorá má za sebou 16 rokov intenzívneho vývoja a postúpila vďaka skupine špičkových ezoterikov za hranice bežnej ezoteriky.

Zasvätenie röntgenové žiarenie
Zaoberáme sa ezoterikou systému dvojníka pod označením D.D. UČI dvojník. Ide o postupné psychické prenikanie do vlastného vnútra. Je to niečo ako koncentrácia na seba a na to, čo vo vnútri seba máme.

Zasvätenie do sily tisícok atómových výbuchov
Venujeme sa ezoterike dvojníkov pod označením UČI. Ide o množstvo cvičení v neurónových oblastiach ľudského mozgu. Samozrejme, nájdu sa výnimočne jedinci, ktorí majú systém dvojníka vybudovaný na patologickom základe.

Zasvätenie do systému dier v kozme
Ezoterika systému dvojníkov pod označením UČI je špeciálny druh ezoteriky, pri ktorej treba vo svojich neurónoch budovať systém mimoriadnych schopností.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Zasvätenia >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo