Veštecký výcvik

Postupne som sa rozhodol vytvoriť výučbový program pre všetkých, ktorí sa chcú zaoberať veštectvom a dosiahnuť lepší odhad a intuíciu. Program Ako sa stať veštcom zahŕňa rozumové pochopenie tejto problematiky, ale aj jednotlivé kroky pre všetkých, ako to dosiahnuť.Staršie články >>

Veštectvo a kvantovaná duša
Ezoterik si mimoriadne schopnosti buduje a zdokonaľuje neustále počas svojej ezoterickej kariéry. Základ mimoriadnych schopností je cvičená intuícia a odhad.

Meditačné videá k veštectvu
Ako každý mesiac je tu súhrn videí na meditáciu. Závisí, na akej úrovni sa nachádzate. Pokiaľ ste začiatočník, tak videá slúžia na získanie určitých odborných poznatkov v podobe obrazov.

Intuícia, veštectvo, prognostika a futurológia
Dobrou intuíciou alebo šiestym zmyslom disponujú hlavne ženy, ale aj úspešní jedinci. V žiadnom prípade tu nechcem ísť proti vzdelaniu, logike a zákonitému úspechu zo systematického vývoja a postupu.

Mimozmyslové vnímanie v ezoterike
Ide o špecifickú tému, ktorá vyžaduje, aby sa ezoterik vyznal v oblasti medicíny a psychiatrie. K tomuto všetkému treba mať aj desiatky rokov trvajúcu prax vo výcviku mimozmyslového vnímania.

Zasvätenie Dvojník kriminalista
Venujeme sa tu problematike mimozmyslového vnímania seba, ale aj sveta okolo. Je dobré, keď si na začiatok vysvetlíme pomocou medicínskych výrazov, čo je to mimozmyslové vnímanie.

Zasvätenie Vešteckí dvojníci
Venujeme sa problematike vlastného vnímania sveta a myšlienkovému pochopeniu toho, čo sa deje v kozme. Prepracovávame systém mimozmyslového vnímania, ktoré chce svet vnímať nie cez oči, ušné bubienky, nosnú sliznicu, jazyk ani cez nervové zakončenia v koži. Vytvárame nový systém vnímania sveta, pri ktorom ezoterik vníma svet priamo cez neuróny...

Teoretická a praktická certifikácia z veštectva
Certifikácia je zameraná na mimozmyslové vnímanie, ktoré dovoľuje ezoterikovi vnímať to, čo nedovoľujú bežné zmysly človeka. U ezoterika je mimozmyslové vnímanie proces výcviku, nácviku a tréningu. U bežných ľudí sa mimozmyslové vnímanie deje ako proces neštandardných chorobných stavov psychiky, ktorých základom je fyzické poškodenie určitej časti tela.

Zasvätenie Numerologické - mozoček
Zaoberali sme sa vešteckými výkonmi v spolupráci s mozočkom. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Je veľký ako menšia tenisová loptička a má 5 častí vľavo a 5 častí vpravo.

Zasvätenie UFO veštectvo mozoček
Mozoček dovoľuje spracovať veľké množstvo informácií, mozoček dovoľuje prenikať do seba až do buniek a nakoniec aj do atómovej úrovne vlastného tela a aj mimo telo. Veštecké výkony cez mozoček s prepojením na iné veštecké techniky.

Zasvätenie Veštecký špeciál
Venujeme sa tu výcviku vešteckých schopností a zároveň budovaniu najvýkonnejšieho vešteckého systému na základe doterajších skúseností a poznatkov. Tento systém sa bude usilovať o to, aby sa dalo o veštecky ošetrovanom systéme získať čo najviac informácií, a tak isto tieto informácie overovať a chrániť pred manipuláciou.

Zasvätenie do sedmových kariet
Výcvik vešteckých schopností, ktoré chcú ezoterici v prvom rade použiť na zvýšenie citlivosti svojich zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu. Poskytnutie návodu, ako pochopiť rozumovo a prakticky veci okolo vešteckých výkonov.


Zasvätenie do žolíkového veštectva
Na začiatku zasvätenia mali účastníci prednášku o vešteckých technikách a ich uplatnení. Po prednáške nasledovala úprava žolíkových kariet a to pomocou drobných čiarok a bodiek. Saša Pueblo prítomné osoby uvádzal do vešteckého stavu prepojenia na svet mŕtvych spomienok a tieto stavy zaznamenávali účastníci do žolíkových kariet. Takto upravené žolíkové karty používali počas zasvätenia.

Zasvätenie Vlastné tarotové karty
Zasvätenia pomocou jedincov, ktorí pracovali s tarotovými kartami a zároveň ich neustále prepracovávali a zdokonaľovali. Ich základom bolo klasických 22 tarotových kariet.

Limity zdravia ezoterika
Ezoterik tým, že preniká koncentračnými technikami a silou vôle do svojho tela, má možnosť veľmi dobre poznať svoj zdravotný stav vešteckými technikami a má možnosť spoznať aj psychické alebo priamo psychiatrické pochody vo vnútri svojej psychiky.

Limity ezoterického veštectva
Celkovo ezoterické veštectvo nadväzuje na klasické veštecké výkony veštíc a astrológov. Niektorí jedinci ani netušia, že svojmu úspechu a svojej schopnosti predvídať vďačia práve zvýšenej schopnosti vnímať to, čo bežní jedinci nedokážu. No treba v prvom rade nadväzovať na prax veštíc, ktoré najčastejšie používajú na veštecké výkony hlavne tarotové karty.

UFO zasvätenie tarot II.
Absolvovali sme ďalšie zasvätenie do vešteckých výkonov. Cieľom je prepracovať systém nácviku vešteckých schopností a celkovo veštectvo bežného charakteru prepracovať pre potreby ezoterickej duchovnej cesty. Ide o 7 druhov vešteckých výkonov do 7 neurónových oblastí.

Zasvätenie Veštecký tarot
Pokračujeme naďalej v celodenných akciách, ktoré obsahujú teoretickú prednášku za účelom rozumového pochopenia ezoterického veštectva, ktoré má posilniť vnímanie duchovnej cesty. Po prednáške nasleduje praktikum ezoterického veštectva. V poobednajších hodinách je zasvätenie do vešteckých schopností.
Tarotové karty, ktoré boli použité pri zasvätení, si nájdete v Tarotovej galérii na týchto internetových stránkach.

Zasvätenie Veštectvo - sny 53B
Veštecké zasvätenie, ktoré realizuje Saša Pueblo. Vybral pre zasvätené osoby 15 historických veštcov, ktorí dokázali rozumovo dekódovať snové symboly vo svojej alebo inej ľudskej hlave.

Zasvätenie Ezoterické veštectvo 51B
Venujeme sa veštectvu, ktoré je vhodné pre účely duchovnej cesty. Zároveň tento druh vešteckých výkonov minimálne poškodzuje štandardný psychický stav. Dovoľuje ezoterikovi školiť svoje zmysly a to tak, aby vnímal, čo cvičí a kde to cvičí. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Zasvätenie veštecké 48B
Zrealizovali sme zasvätenie, ktorým sa usilujeme zdokonaliť veštecké schopnosti vedúce do vnímania toho, čo meditujú ezoterické osoby. Na začiatku som mal teoretickú prednášku o tom, kde všade musí ezoterik na duchovnej ceste uplatňovať veštecké výkony. Viac fotografií zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Veštecké výkony zistenia energií
Veštecké výkony na zisťovanie energetických pomerov v ľudskom tele a v jeho okolí. Veštecké výkony na energie magmatického jadra Zeme a iných planét v kozme.

Koncepcia vešteckého vnímania ezoteriky
Na jednej strane máme bežné vnímanie dnešných ľudí a k tomuto vnímaniu treba pridať v prípade ezoterika aj veštecké vnímanie seba a sveta celkovo. Ezoterik je osoba, ktorá je vybavená vešteckými zmyslami. Teda k normálnym zmyslom si vypestuje veštecký zrak, veštecký čuch, vešteckú chuť, veštecký hmat a veštecký sluch.


Seminár Veštectvo 12B
Tento seminár bol venovaný opakovaniu predošlých vešteckých zasvätení. Zároveň si účastníci precvičovali základné veštecké techniky a učili sa pri vešteckých výkonoch používať kultové objekty. Bližšie Pyramidálna škola. Prebehli aj nové zasvätenia. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Ezoterik smeruje k vešteckému vrcholu
Kde budeme smerovať v oblasti veštectva a ako ho využijeme pre ezoteriku a aj praktický život.

Je už každému jasné, že pokiaľ chce ezoterik vnímať svoju vlastnú duchovnú cestu, musí prejsť vešteckým výcvikom a v zmyslových centrách, ktoré má v hlave, vybudovať centrá pre veštecké výkony a to hlavne zrakové, pohybové a sluchové. Bližšie Veštecká škola.

Veštecká fantázia
Ležať desať minút. Sedieť desať minút. Robiť to skoro ráno. Robiť to neskoro večer. Pracovať s tarotovými kartami. Umelecké vystrihovanie obrázkov. Otočená obrazovka hore nohami. Pozeranie sa na škvrny na stene. Pozeranie na oblaky. Nočné fantázie. Prebujnená fantázia umelca.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Veštectvo > Veštecký výcvik >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo