Znaky vo veštectve

dátum: 09.03.2004

Tento príspevok pojednáva o tvorbe znakov, ktoré sú potrebné k individuálnym vešteckým výkonom.

Znovu som sa vrátil k problematike vešteckých techník. Predstavil som si techniku veštenia z čiar dlane. Uvedomil som si, že z čiar a ryhovania na ruke sa dajú vytvárať vhodné značky, ktorými sa dá prenikať do pamäťových záznamov daného človeka a tak isto do jeho podvedomia. Ide o to, že každý veštecky ladený človek si vytvára vhodné znaky, ktoré slúžia na získanie informácií z pamäte dotyčnej osoby. Keď nie je k dispozícii ruka dotyčnej osoby, tak si veštecké znaky vyrobím z vrások na tvári. Keď ide o mladú osobu, tak si veštecké znaky robím z vlasov a jednotlivých pramienkov. Veštecké znaky na veštecký výkon som vytváral z písomného textu, ktorý vytvorila veštecky ošetrovaná osoba. Keď som robil veštecké výkony cez niektorý druh kariet napr. cez tarotové karty, kanastové, žolíkové, sedmové, tak isto som z obrázkov vytváral vhodné znaky pre veštecké ošetrenie danej osoby. Keď som dotyčnú osobu požiadal, aby nakreslila nejaké obrázkové alebo geometrické tvary na papier, tak isto z týchto kresieb som vytváral vhodné tvary na veštecké ošetrenie danej osoby. Keď mi dotyčná osoba povedala určitý sen, tak z tvarov v tomto sne som vyrobil veštecké znaky, ktoré slúžili na veštecký výkon u danej osoby. Dotyčná iná osoba dopila kávu a z usadeniny na dne šálky som vytváral vhodné veštecké tvary a takto som robil u danej osoby veštecký výkon. Dotyčná osoba mi povedala dátum narodenia a ja som si vyhľadal konšteláciu hviezd, z ktorej som vytvoril veštecké znaky vhodné na veštecké ošetrenie dotyčnej osoby. Uviedol som niekoľko prípadov vešteckých techník, ktoré majú spoločný fenomén a to je vytvorenie vhodných znakov na veštecké výkony u danej osoby. Každý vytvorený znak umožňoval získať z vnútra danej osoby určitý druh prežitých udalostí. Čo znak - to iná udalosť.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Veštectvo > Veštecké základy > Znaky vo veštectve

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo