Astromómia a jej možnosti

dátum: 07.10.2003


Tento príspevok sa bude zaoberať prienikom môjho vedomia do činnosti v neurónoch celého ľudského tela a hlavne do neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu a čiastočne aj do brušného mozgu. Keď som prenikal do neurónov svojho tela, ani vo sne by ma nebolo napadlo, že prienikom do týchto oblastí sa mi otvorí pragmatická cesta k astrologickým výkonom.

To, že je možné v neurónoch mozgu, mozočka a brušného mozgu vnímať biochemicko-fyzikálne pochody, to som chápal, ale že to bude kopírovať obrázky zverokruhu, planét, živlov, sudičiek, to bolo prekvapenie. Teda z vlastnej empirickej skúsenosti a skúsenosti meditujúcich okolo mňa sme mohli začať naplno praktizovať vnímanie pochodov v neurónoch a otvorila sa možnosť ich aj v dobrom slova zmysle manipulovať. A osobne si myslím, že je potrebné spraviť aj v astrológii empiricko pragmatický poriadok.

Tak sa na to celé skúsme spoločne pozrieť. V prvom rade treba povedať, že treba dôrazne oddeliť astronómiu ako vedecko empirickú vedu o dianí v kozmickom priestore od astronómie ako vedy ezoterickej zaberajúcej sa dianím v neurónoch ľudského mozgu. V dávnych dobách sa vnímanie v neurónoch prenieslo na opis kozmického diania, ktoré nemalo vedecký základ. Jednotlivci v dávnych dobách si dianie v okolitom materiálnom kozme vysvetlili na základe činnosti v ich neurónov. Niektorí si ešte dnes vysvetľujú reálny kozmos ako svet mimozemšťanov. Modifikácia starých prístupov. Hovoríme o autistických stavoch, kde si môžete vymyslieť čokoľvek. Títo ľudia majú určité zvláštne pochody, ktoré možno vnímať ako svet ufóncov a podobne. Astrológiu podelíme na astrológiu vývojovo mladších neurónov a astrológiu vývojovo starších zvieracích neurónov.

Astronómiu vývojovo mladších ľudských neurónov treba podeliť na astrológiu mozočka a astrológiu stredného mozgu, astrológiu ganglií. Naštuduj anatómiu mozgu. Astrológia ľudských neurónov mozočku je u všetkých dnešných ľudí aj ľudí dávnoveku rovnaká. Ide o astrológiu narodenia, kde vnímame archetyp toho, na čo máme v tomto živote najlepšie predpoklady. Tu nájdeme poslanie, geometrické tvary, zvieratá zverokruhu, štyri živlové postavy, muža, ženu, dieťa, starca a dvanásť postavičiek, bieleho a čierneho anjela. Prienik do neurónov naštuduj v Astrálnej sekcii. Astrológia ľudských neurónov v strednom mozgu má rôzne rozmery. U mŕtveho veštca Nostradama možno napríklad nájsť budovy. U ezoterika a liečiteľa Paracelzusa nachádzam postavy s kvetinami ako u väčšiny dnešných žien. U českého ezoterika Kefera sú to postavy bielych sôch. U iných sú tu všelijaké zvieratá. U ďalších sú tu alchymistické obrázky. Pozri na mojich stránkach Hermetické múzeum. U ďalších sú to písmenkové značky, môžu to byť tabuľky s číslami. U arabského astrológa sú to postavy zvierat a ľudí so značkami. U astronóma Galilea nachádzame v tejto časti iba planéty v kozme a nič viac.

Teda astrológ musí preniknúť u ošetrovanej osoby do jeho neurónov a zistiť, aký typ činnosti v neurónoch prevláda. Až na základe týchto zistení môže ísť astrológ viacerými smermi a to robiť Astrológiu vplyvu neurónov na psychiku človeka, Astrológiu vplyvu neurónov na zdravotný stav človeka. V mozočku robí astrológ Astrológiu narodenia. Ostatné druhy astrologických smerov sú už iba hádanie patriace do neserióznych vôd. Ešte nám zostala Astrológia starých neurónov, kde u všetkých skúmaných osôb nachádzame čiernu postavu a rôzne čierne zvieratá. Predpokladám, že tieto neuróny sa podieľajú na pochodoch starnutia v organizme. Dá sa tu porovnať činnosť starých neurónov u zdravých ľudí a chorých ľudí a potom zasiahnuť a ponaprávať tu fungujúce nezdravé pochody. Pri uplatnení Astrológie psychickej v ľudských neurónov operujeme tak, že navrhneme astrologicky ošetrenej osobe, aby zmenila určité životné postoje.

V Astrológii medicínskej možno dosahovať liečbu zmenou postoja alebo bylinkovou liečbou. V Astrológii narodenia odporúčame astrologicky ošetrenej osoby, aby žila čo najtesnejšie s predurčením, ktoré sa vytvorilo pri narodení. Vtedy má osoba lepšie šance byť úspešná. Ešte je tu Astrológia farieb v gangliách. Tu sa dá porovnať farebnosť u zdravých osôb a chorých osôb. Náprava bylinkami a zmenou postoja v psychike. Zostáva iba jedno, dostať tento mechanizmus pod praktickú aplikáciu.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Veštectvo > Veštecké základy > Astromómia a jej možnosti

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo