Textový prepis zvukovej prednášky

dátum: 07.07.2002


Zahájenie vešteckého výkonu vyžaduje uviesť sa do nízkeho bioenergetického stavu. Musíte mať pocit, že bunky a anorganické prvky v nich netvoria dostatok bioenergie. Usilujete sa utlmiť a minimalizovať tvorbu bioenergií v celom tele. Postupne musíte prejsť do stavu zosávania bioenergií z okolia.Môžete to dosiahnuť aj tak, že si vizualizujete, že ste čierny, máte v sebe tmu. Pripomína to stav pri vysávaní bytu vysávačom. V ďalšom kroku musíte zabudnúť na seba samého. Máte pocit, že ste stratili vlastné Ja. Máte pocit, že ste niekto iný. V psychológii sa tento stav nazýva rozdvojená osobnosť- schizofrénia. Cítite sa ako niekto iný, alebo ako určitá skupina ľudí. Stav vešteckého výkonu zlepšujete pocitom zaspávania a prehlbovania spánku tak, že si na tento stav spomínate vo vašej pamäti. Veštecký výkon môžete zvyšovať vciťovaním sa do osôb nadaných vešteckými schopnosťami. Teda je tu stav rozšíreného vedomia na veštecky ošetrovanú osobu, na jej blízkych príbuzných a priateľov. Pri diagnostikovaní osoby na diaľku zisťujete, že daná osoba má rôzne povahové vlastnosti. Môže byť hysterická, vtedy bude niečo preháňať. Epileptická bude precízna a detailná, túto môžete robiť bez toho, že by ste vnímali ďalších ľudí okolo nej. Schizofrenická bude príliš emocionálna a nestála. Psychopatická bude mať tendenciu brániť sa vášmu vešteckému výkonu. Preto sa na danú osobu pýtate, zisťujete o nej poznatky v hlavách iných ľudí, kde je to oveľa istejšie. Nasleduje druhá fáza. Zoberiete si veštecké karty, najlepšie tarotové karty. Tieto vás uvedú do vešteckého stavu a zároveň vás premostia do určitých oblastí mozgu veštecky ošetrovanej osoby. Každý veštec si musí vytvoriť svoje vlastné znaky a musí si urobiť určitý prieskum, aby zistil, cez ktoré znaky sa k daným informáciám v mysli človeka prepracuje. Tak napríklad niekto sa cez symbol kríža dopracuje k tomu, čo robí skúmaná osoba po práci. Iný veštec sa cez kríž dopracuje k informácii, aké príjmy má daná osoba. To znamená, že človek, ktorý sa chce venovať veštectvu, si musí otestovať, cez ktorý znak získa u viacerých osôb tie isté informácie. Keď si zoberie kríž a zistí, že u piatich osôb získa tú istú informáciu, tak si to zapíše a nabudúce aj u ďalších osôb získa cez kríž tú istú informáciu. Platí zásada, že každý veštec sa inšpiruje rôznymi vešteckými technikami, ale v zásade si musí vytvoriť vlastné techniky. Takže musíte si vytvoriť vlastný systém. Musí nasledovať určitá prax, veľké množstvo skúseností a naučiť sa komentovať to, čo z daných informácií získate. Dôležité je vybudovať si určitý systém overovania toho, čo ste zistili. Samozrejme je žiadúce, aby ste sa na konci vešteckého výkonu vedeli z tohto stavu dostať, to znamená upravíte si bioenergetický potenciál. Odpojíte sa od danej osoby. Máte pocit svetla, výroby bioenergií. Zabudnete na daného človeka a dostanete sa do normálneho štandardného stavu. Pokiaľ by ste zostali v stave napojenia sa na druhú osobu alebo skupinu ľudí, máte iný stav vedomia a to by vám mohlo poškodiť psychiku. Keď sa vrátime k znakom, cez ktoré daný veštec preniká dovnútra mozgu človeka a vie, cez ktorý znak musí preniknúť, potom musí k tomuto znaku pridať ešte ďalšie znaky, aby si vedel informácie o danej osobe lepšie upresniť. Zaujímavý prienik do psychiky je cez svet mŕtvych a informačné polia mŕtvych, ktoré sú veľmi výpovedné. Na to musíte mať odcvičenú Plazmatickú školu, aby ste vedeli do informačných polí mŕtvych vstupovať a odtiaľ pracovať.Nakoniec by som dodal, že veštectvo je jednoduchá záležitosť, ktorá vyžaduje dlhodobý veštecký tréning. Špeciálny druh veštectva je možný, keď si otvoríte zvieraciu psychiku. Podrobnejšie o tom pojednávam v prednáške v Jogínskej škole. Ďalšie informácie si nájdete v Či Kung škole. Len tak náznakovo sa tento druh veštectva podobá rozprávkam, keď sa pýtate ľubovolných vecí okolo seba a tieto vám odpovedajú, na čo sa pýtate. Najlepšie je pýtať sa na konkrétne veci bežného života vás samotných alebo inej osoby. Tento druh veštectva sa používa hlavne vtedy, keď nechcete, aby daná osoba o vešteckom výkone vedela.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Veštectvo > Veštecké základy > Textový prepis zvukovej prednášky

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo