Zhrnutie doterajších poznatkov

dátum: 04.03.2002


Príspevok č.9. Saša Pueblo - Zhrnutie doterajších poznatkov
Zahájenie vešteckého výkonu vyžaduje uviesť sa do nízko bioenergetického stavu. Musíte mať pocit, že vaše bunky a v nich anorganické prvky netvoria dostatok bioenergie. Usilujete sa utlmiť a minimalizovať tvorbu bioenergií v celom tele. Postupne musíte prejsť do stavu zosávania bioenergií z okolia. V ďalšom kroku musíte zabudnúť na seba samého. Máte prehlbujúci sa pocit, že ste stratili vlastné Ja. Máte pocit, že ste niekto iný. V psychológii sa tento stav nazýva rozdvojená osobnosť (schizofrénia). Cítite sa ako niekto iný, alebo ako určitá skupina ľudí. Niekedy sa lepšie zisťuje o druhej osobe v ľuďoch, ako danej osobe. Máme tu do činenia s rozšíreným vedomím inej osoby, alebo s rozšíreným vedomím na viac ľudí naraz. Silnie pocit, že sa stávate veštecky ošetrovanou osobou. Vnímate, ako veštecky ošetrovaná osoba, myslíte ako veštecky ošetrovaná osoba, tak aj konáte. Stav vešteckého výkonu zlepšujete pocitom zaspávania a prehlbovania spánku tak, že si na tento stav spomínate vo svojej pamäti. Veštecký výkon môžete zlepšovať vciťovaním sa do osôb veštecky nadaných a v tomto smere talentovaných. Teda je tu stav rozšíreného vedomia na veštecky ošetrovanú osobu, jej blízkych príbuzných a priateľov. Do tohto stavu zahŕňate aj veštecky nadaných ľudí. To je stav rozšírenia vedomia na skupinu ľudí s potlačením vlastnej osoby s pocitom, že vaša osoba nie je dôležitá a potrebná. Nasleduje druhá fáza, keď si zoberiete veštecké karty (najlepšie tarotové) a poviete si, že chcete vytiahnuť takú kartu, ktorá vás prepojí na danú skupinu ľudí. Tým pomocou karty a obrázkov na karte prepojíte svoju psychiku na psychiku iného človeka alebo skupinu ľudí. V ďalšom kroku si znovu vyberiete tarotovú kartu, pri ktorej myslíte a vnútorným hlasom si hovoríte, čo sa chcete dozvedieť. Pokiaľ sú obrazy a informácie o veštecky ošetrovanej osobe nejasné, tak náhodne vytiahnete ďalšiu kartu a na predtým vytiahnutú kartu ju položíte tak, že veštecký výkon bude jasnejší a istejší. Keď chcete získať podrobnejšie informácie o tom, čo zisťujete, vytiahnete ďalšiu kartu a ľubovoľne ju položíte k dvom predchádzajúcim kartám. Ak sa rozhodnete skúmať ďalšie konanie danej veštecky ošetrovanej osoby, tak znovu si vnútorným hlasom poviete, čo chcete zisťovať, vytiahnete si kartu a zisťujete informácie. Pokiaľ ich chcete mať podrobnejšie, tak znovu ťaháte ďalšiu kartu a k prvej karte ju prikladáte ľubovoľným spôsobom. Takto postupujete pri zisťovaní ďalších okolností života danej osoby. Po takomto vešteckom výkone sa musíte vrátiť do normálneho stavu a dôsledne dodržiavať psychohygienické opatrenia. Teda naučíte sa dostať do vešteckého výkonu a po vešteckom výkone sa vrátiť späť do normálneho stavu. Do normálneho stavu sa dostanete tak, že sa od veštecky ošetrovaných osôb odpojíte a chcete byť znovu sami sebou a mať silné ego. Prestávate sať bioenergiu z okolia a bunky vášho tela znovu vyrábajú dostatok bioenergie, ktorá sa v organizme udržuje pomocou pocitu, že vaše telo je veľké množstvo magnetov a bioenergia je takto udržiavaná v bunkách vášho tela.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Veštectvo > Veštecké základy > Zhrnutie doterajších poznatkov

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo