Psyché

Venujeme sa tu nácviku ovládania vlastnej mysle pomocou vibrácie, kmitania a rezonancie. Prenikáme do neurónových častí mozgu a učíme sa ich ovládať. Tak isto sa učíme ovládať spomienky a ukladanie nových podnetov do mozgu. Základom je anatomický atlas mozgu. Je to vhodná forma, ako spoznať časti mozgu a potom túto praktickú skúsenosť využiť v rámci ezoterickej praxi.Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 18.04. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Sci-fi, veda, neurón, Silva.

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 11.04. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Angels, génius, scifi.

Silva metóda použitá inak
Ako je bežné v tomto zoskupení ezoterikov, tak ku každej ezoterickej oblasti pristupujeme mierne pozitívne. Takýto prístup sa nakoniec oplatil aj pri Silvovej metóde.

Zasvätenie Dvojník 5 000 Silva – informačný systém
Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá stojí na systéme dvojníkov. Ezoterik sa vie dostatočne dobre koncentrovať do svojho vnútra. Dá sa to porovnať s tým, ako sa človek skoncentruje do svojho mozgu, keď nad niečím premýšľa alebo ho niečo trápi.

Zasvätenie Dvojník 03 a túžba vyhľadávať neznáme
Rozvíjame a tvoríme už dvojníka tretej generácie. Dvojník 02 na rozdiel od dvojníkov nižšej generácie stál na prieniku do atómov a častíc kyslíka.

Zasvätenie M dvojník do časticových úrovní
Zasvätenie sa týkalo ezoteriky dvojníkov, ktorých ezoterik tvorí v časticovom svete vo vnútri atómov pomocou techniky prepojenia psychiky na zmutované epitelové bunky v ľudskom tele.

Zasvätenie Dvojníci časticového sveta
Venujeme sa tu problematike ezoteriky dvojníkov. Ide o mimoriadne vrcholovú ezoteriku. A pokiaľ by ju chcel niektorý ezoterik pestovať, tak je vhodné, aby mal za sebou mnohoročnú prax a nižšie stupne ezoteriky, ktoré si môže nájsť v starších článkoch.

Mozoček cez bunky do atómov
Na 7. ezoterickej ceste sa psychicky preniká do buniek a prvkov, ktoré sú usporiadané do molekulárnych štruktúr vo vnútri bunky za bunkovou membránou. Tento prenik sa realizuje cez systém mozočku. Po preniknutí do bunky a následne do prvkov v bunke je možný psychický prienik svojho JA do atómov a rôznych druhov častíc.

Psychické operácie v bunkách
Na psychický prieniku do buniek v ľudskom tele je potrebná spolupráca mozočku, rezonancií vyvolaných v membránach tela a k tomu chuť silou vôle prenikať do bunkových štruktúr. Ide o všetky bunkové blany, orgániky, bunkové jadro, mitochondriálne jadro, chromozómy, gény a molekulárne viazané prvky.


Psychicky kontrolovaný prienik do atómov
Venujeme sa tu 7. ezoterickej ceste, ktorá sa musí realizovať cez mozoček. Ezoterik sa z celkovej koncentrácie skoncentruje iba do 10 % do mozočku. 90 % koncentrácie zostáva mimo mozočku.

Konečne poctivo vo fyzikálnom mikrosvete
Psychický prienik do sveta elektrónov, protónov a častíc fyzikálneho sveta alebo sveta anorganického. Konečne tak chceme spraviť svedomito a poctivo. Vypracovali sme kontrolovateľný systém, ktorý je založený na prieniku cez bunky a ich vnútro až do úrovne elektrónov.

Zasvätenia Silva mikrosvet
Venujeme sa tu psychickému prieniku do organického mikrosveta buniek ľudského tela následne s prienikom do anorganického sveta atómov. Ide o kontrolovaný psychický prienik cez stále menšie štruktúry vo vnútri buniek: bunkové blany, orgániky v bunkách, bunkové a mitochondriálne jadrá, chromozómy, génové reťazce a nakoniec atómy prvkov.

Silva škola sa zaradila do UFO ezoteriky
Nácvik bunkového vedomia, ktorého základom je zvládnutie Silva školy a rezonancií cez membrány v tele. Ezoterik musí zvládnuť techniku vhodného rezonovania v membránach ako sú hlasivky, pobrušnica, mechúr, mozgová blana, blana miechy, blany svalov. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku. Vyhľadaj Silva MP3.

7. duchovná cesta prichádza
7. duchovná cesta sa robí cez bunky ľudského tela, orgániky, jadro a chromozómy v bunke. Ide o psychický prienik do buniek za pomoci blikania, kmitania, vibrovania cez niektorú z membrán v ľudskom tele. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Silva škola MP3.


Silva do buniek a jadra
Psychický prienik do sveta menšieho ako hrot ihly. Zmyslom prienikov do mikrosveta je spoznať tento svet cez svoju psychiku, dokázať ho veštecky diagnostikovať, v akom je stave. Takéto diagnostikovanie potom využiť na liečbu a dlhovekosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Silva MP3.


Silva 0,00000000001 do buniek
Špeciálny druh ezoteriky, ktorý smeruje do sveta nedostupného bežnými zmyslami. Nemožno ho vidieť, počuť, ani hmatať. Iba vnímať sprostredkovane pod mikroskopom. No pokiaľ sa ezoterik rozvibruje, tak môže psychicky prenikať do tohto sveta buniek, mikroorganizmov, molekúl a atómov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Silva škola MP3.


Psychický prienik do mikrosveta
Venujeme sa tu problematike psychického prieniku do mikrokozmu, teda do priestoru menšieho ako hrot ihly. Matematicky vyjadrené menej ako 0,1 mm. Prienik do neurónových buniek v 7. oblastiach ľudského tela. Prienik do buniek. Rezonovanie blanovitých útvarov tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Silva MP3.

Psychický pohyb v mikrosvete 0,1 mm
Venujeme sa tu problematike psychických prienikov do mikrosveta. Často hovoríme, že je to svet, ktorý je viditeľný pod mikroskopom alebo menší ako hrot ihly. Naším záujmom je naladiť myseľ ezoterika tak, aby sa mohol psychicky pohybovať vo svete menšom ako 0,1 mm. A Silva techniky k takýmto prienikom dávajú jedinečné možnosti. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Makrosvet a mikrosvet
Delenie ezoteriky na makrosvet a mikrosvet. Technika blikania, kmitania, vibrovania a rezonovania. Technika chvenia membrán v tele. Technika zasvätení v prírodnom vedomí. Mozoček a jeden bod prieniku do mikrosveta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

13. komnata mikrosveta
Silva ezoterika založená na kmitaní, blikaní, vibrovaní. Takáto myseľ preniká úspešnejšie do orgánov, buniek, molekúl, prvkov, atómov, protónov, neutrónov a častí. Ide o psychický prienik do mikrosveta. Ide o echolokačné schopnosti v hlasivkách. Ide napríklad aj o prienik do membrán tela a do membránových buniek. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Mozgová blana, hlasivky a pobrušnica
Spomienky na blikanie, vibrovanie a rezonovanie. Rozkmitanie mozgovej blany, hlasiviek a pobrušnice. Spustenie zasvätení do kmitajúcej mysle. Psychické prepojenie na kmitajúce telo. Prienik do 6. neurónových oblastí. Otvorenie zasvätení do anjelských sfér. Psychický prienik do mikrosveta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach.

Mikrosvet molekúl a atómov
Psychický prienik kmitajúcej, vibrujúcej a rezonujúcej mysle do molekúl, atómov, jadier a častíc. Nácvik koncentrácie do 6. neurónových oblastí a nervstva tela. Sugerácia kmitajúcej mysle. Techniky wolkmena, rezonančnej hudby, kmitajúcich prstov. Techniky kmitajúcich očí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie Anjeli mikrosveta
Zasvätenie do psychických prienikov do mikrosveta častíc. Mikrosvet tu rozumieme molekuly, atómy, elektróny, protóny, neutróny, častice, antičastice a ešte hlbšie. Zasvätenie do anjelov šamanov. Zasvätenie do rezonancií, kmitania, blikania Silva školy. Rezonančné hlasivky a pobrušnica, echolokácia z hlasiviek s vešteckým výkonom.

Prienik psychiky do mikrosveta častíc
Nácvik blikajúcej, kmitajúcej a rezonujúcej psychiky pomocou predstáv a spomienok uložených vo veľkom mozgu. Spomíname si na vhodné cvičenia, ktoré sme cvičili v minulosti: vytáčanie očí ako pri zaspávaní, šúchanie dvoch rúk o seba a potom kmitanie prstami v povetrí, tlak prsta na kožu a zakmitanie ako príklepová vŕtačka. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie, seminár, prednáška Silva 6B
Znovu sme sa vrátili k Silva meditáciám, ktorých základom je mechanizmus blikania, kmitania a vibrovania. Bliká svetlo, kmitá zvuk, vibruje elektromotor niektorého spotrebiča. A toto všetko môže otvoriť v človeku rôzne psychické fenomény. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj Nahrávkach. Fotografie vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Silva > Psyché >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo