Cvičenia

Pokiaľ sa chcete venovať nácviku základov ezoterického systému Silva školy, tak si tu nájdete dostatok inšpirácie, ktorú sme čerpali v prvom rade z knižiek a tak isto z osobných skúseností tých, ktorých uvádzal do Silva techník osobne José Silva. Je vhodné si vybrané techniky samostatne precvičiť.

Fyzis

Môžete tu načerpať dostatok inšpirácie na udržanie vhodného zdravotného stavu a naučiť sa diagnostikovať svoje zdravie. Tak isto sa naučíte liečiť svoje telo vibrujúcimi a kmitajúcimi prstami rúk. Súčasťou nácviku je aj spoznanie anatómie vlastných orgánov, čo dáva základ celej ezoterickej praxi.

Psyché

Venujeme sa tu nácviku ovládania vlastnej mysle pomocou vibrácie, kmitania a rezonancie. Prenikáme do neurónových častí mozgu a učíme sa ich ovládať. Tak isto sa učíme ovládať spomienky a ukladanie nových podnetov do mozgu. Základom je anatomický atlas mozgu.

Marketing

Ide tu o netradičné spojenie ovládania vlastnej mysle, ktoré smeruje k uplatneniu myšlienok úspešného podnikania a konania v ľudskom živote. Sú tu základy zásad dlhodobej úspešnosti. Ďalej si tu nájdete slovník marketingových výrazov, ktoré sa naučíte mimoriadne účinne používať vo svojom živote. Staňte sa úspešnými.

Zdravie sekcia

Zverejňujem tu základné poznatky z alternatívnej medicíny, ktorú tvorili významné osobnosti s klasickým medicínskym vzdelaním a výnimočnými schopnosťami, ktoré im dovoľovali netradičné pohľady na medicínu a tiež liečiteľské postupy. Nájdete tu zbierku najdôležitejších smerov v alternatívnej medicíne

Meditačná sekcia

Tu si nájdete základy ezoterickej psychológie a psychiatrie. Zoznámite sa s patologickými stavmi ľudskej duše. Dokážete lepšie pozorovať seba, či sa ešte chováte štandardne. Dokážete sa postupne pozrieť na ezoteriku cez patologický kľuč, ktorý je mimoriadne dôležitý pre celú oblasť ezoteriky.

Silva poradňa

Poradňa sa venuje praktickej aplikácii Silva metód pre samoliečbu. Zverejňujeme tu prípady uplatnenia Silva metódy v liečiteľskej praxi. Tak isto tu podrobne opisujeme uplatnenie jednotlivých metód v liečiteľskej praxi. Najdete si tu aj praktické skusenosti, ktore sa ziskali pri cvičeniach Silva školy.

Zvukové nahrávky MP3

Máte tu k dispozícii záznamy autentických prednášok a nácviku Silva techník Sašu Puebla. Autentické nahrávky obsahujú vždy úvodnú prednášku o čom je Silva škola, ako napreduje a ako treba rozumovo chápať celú problematiku. Potom nasledujú pokyny, ako všetko cvičiť a praktizovať.

Frekvenčná hudba

Nájdete si tu základné rezonančné nahrávky, ktoré boli inšpirované kmitajúcimi zvukmi. Je dobré počas cvičenia tieto zvukové nahrávky počúvať a vhodne si ich ukladať do pamäťových záhybov. Niektoré nahrávky rezonančnej hudby si nájdete aj pod MP3 nahrávkami Rôzne.

EEG poradňa

Pri klasických cvičeniach vám výdatne pomôže práve táto poradňa, ktorá sa intenzívne venuje problematike lekárskeho vyšetrenia mozgu. Na príklade fungovania tohto zariadenie sa dá jednoduchšie pochopiť, ako preniknúť do neurónov mozgu a vlastnou vôľou ich ovládať.

Psychologická poradňa

Pokiaľ sa venujete Silva škole, tak vás čaká prenikanie do neurónov vlastnej mysle, celého mozgu a tela. Pri prenikaní do seba vždy narazíte na bioenergetické, biochemické, fyzické a psychické pochody. V tejto poradni si nájdete návody na testovanie psychických stavov a ich zvládanie. Meditacia.sk > Silva >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo