Bioenergie neurónov

dátum: 04.04.2005

Mozog. Neuróny v rôznych častiach tela. Vlastná bioenergia neurónov. Bioenergia neurónov iných ľudí a zvierat. Zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Spojene všetkých neurónových centier do jedného celku. Neuróny a zmyslové centrá. Vibrovanie práčky, blikanie ohňostroja, kmitanie zvukov bubna. Mentálne vytvorené bioenergie v neurónoch a liečba. Vytvorenie bioenergie fyzickým kmitaním prstov rúk v aurickom obale tela plnom molekúl zvuku a vlastných a zosatých bioenergií. Vyhľadaj zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v dôslednom nácviku liečiteľských techník Silvovky. Pri fyzickej liečbe sa dosahuje iný stav ako pri psychickej Silvovke, kde sa hlavne operuje v pamäti a v mozgových štruktúrach. Tu ide o zosávanie bioenergie a jej maximálnu stratu. Všetko sa viac podobá vešteckým výkonom. Fyzická Silvovka sa viac podobá na silné Reiki bioenergie. Ide o to, aby sme v neurónoch vlastného tela vytvorili potrebné množstvo neurónovej bioenergie, ktorú potom rozvádzame cez nervové dráhy do ďalších neurónových oblastí v tele.

Koncentrujeme sa do predného mozgu a priamo do šedej kôry predného mozgu. Túto časť mozgu si predstavujeme ako 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. V tejto časti aktivizujeme vnútorné premýšľanie o čísliciach a číslice si aj pospevujeme. V každom neuróne predného mozgu produkujeme bioenergiu a touto bioenergiou preliečujeme samotné neuróny. Zostatkovú energiu tlačíme cez nervové dráhy a ganglie v ľudskom tele. Pod gangliami treba rozumieť drobné zhluky neurónov v rôznych častiach tela. Najviac ich je okolo miechy odhora dole.

Pokračujeme do senzorickej časti, ktorá je medzi predným a temenným mozgom. Tu sú centrá trávenia. Máme pocit priloženia baterky k jazyku a štipľavej chuti v ústach. Vytvárame bioenergiu, ktorou preliečujeme neuróny a nervovú sústavu tela.

Nasleduje koncentrácia do temenného mozgu s pocitom, že sa držíme vibrujúcej práčky. Tento pocit vytvára vibrovanie v temennom mozgu a prichádza k tvorbe bioenergie, ktorá sa rozvádza do nervstva v organizme.

Koncentrácia pokračuje do zadného zrakového mozgu a tu pomocou predstáv blikajúceho svetla vytvárame bioenergiu a posúvame ju do nervových dráh vo vlastnom tele.

Postupujeme koncentráciou všade tam, kde sú neurónové oblasti. Veľký mozog, mozoček, miecha a ganglie. Tieto miesta pospájame a všade produkujeme dosť bioenergie na liečbu nervovej sústavy. Do neurónov začneme zosávať bioenergiu z iných. Pomiešame ju a preliečujeme si celý neurónový a nervový systém.

Nasledujú fyzické liečby kmitajúcimi a vibrujúcimi prstami, ktoré kmitajú rôznym spôsobom v aurickom obale okolo ľudského tela. Liečime postupne všetky orgány tela. Postupujeme intuitívne a neskôr sa dostaneme do stavu tranzu.



Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Silva > Fyzis > Bioenergie neurónov

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo