Reiki klasické

Nájdete si tu základy klasického Reiki tak, ako sa realizuje na základe zasvätenia majstrami Reiki. Spravidla počas jedného dňa vám otvorí majster Reiki bioenergetické potencie a môžete liečiť iných ľudí.


Reiki pre seba

Ide o nadstavbu nad klasickým Reiki. Zvyčajne máte za sebou zasvätenie Reiki 1,2,3, no nemusíte byť vôbec zasvätení. Tento druh Reiki učí hlavne liečiť seba samého a starať sa o seba. Je tu možnosť liečiť aj druhých ľudí.


Reiki symbiotické

Ďalšia nadstavba klasického Reiki. Môžete mať zasvätenie v inom Reiki. Treba mať za sebou stupeň Reiki pre seba. V tomto stupni sa naučíte vymieňať si bioenergiu so všetkým živým v prírode.


Reiki biomagnet

Naväzuje na predchádzajúce stupne Reiki. Môžete mať za sebou rôzne stupne zasvätenia. Naučíte sa používať bioenergiu na princípe biomagnetu vo vlastnom tele.


Reiki magmatické

Naväzuje na predchádzajúce stupne Reiki. Môžete mať za sebou rôzne stupne zasvätenia. Naučíte sa používať magnetické energie magmatického jadra Zeme. Predpokladá sa, že sú štyri druhy.


Reiki kmitajúce - Silva škola

Tento druh Reiki stojí na bioenergetickom otvorení neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki. Naväzuje na Silva liečiteľstvo.


Reiki sexuálne - Sexuálna škola

Otvára schopnosť pracovať so sexuálnymi bioenergiami. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.


Reiki aurické - Aura

Tento druh Reiki stojí na otvorení šamanských schopností prírodných ľudí. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj bioenergetických schopností v aurickom obale okolo fyzického tela.


Reiki šamanské - Śaman

Jeho základom je otvorenie šamanských schopností prírodných ľudí. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu prírodného Reiki.


Reiki zvieracia - Zviera

Otvára zvieracie vedomie cicavcov. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.


Reiki mantra - Mantra

Základom je otvorenie schopnosti pracovať so zvukmi prírody. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.


Reiki náboženské - Cesta k Bohu

Otvára náboženské bioenergie v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.


Reiki pyramidálne

Nájdete si tu ďalší druh Reiki, ktorý stojí na otvorení bioenergií na základe meditovania na priestor okolo pyramídy. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.


Reiki nahrávky mp3

Zvukové nahrávky z meditačných cvičení, ktoré súvisia s problematikou práce s bioenergiou. Ide o autentické zvukové nahrávky, ktoré obsahujú úvodnú prednášku, popis cvičení a samotný nácvik ovládania bioenergií ľudského tela.


Reiki poradňa

Základné techniky samoliečenia pomocou Reiki systému. V tejto poradni píšeme o možnosti liečby vlastnými rukami a udržaní dobrého bioenergetického vyžarovania. Praktické návody z liečiteľskej praxe.


Reiki galéria - Virtuálna ART Galéria

Nájdete si tu zozbierané rôzne druhy Reiki znakov. Inšpirujte sa nimi a vytvorte si vlastné účinné znaky. Môžete ich využiť na liečbu tým, že sa budete na ne pozerať. Pokiaľ máte za sebou Reiki zasvätenie, môžete ich používať aktívnejšie.
Meditacia.sk > Reiki >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo