Reiki magmatické

Naväzuje na predchádzajúce stupne Reiki. Môžete mať za sebou rôzne stupne zasvätenia. Naučíte sa používať magnetické energie magmatického jadra Zeme. Predpokladá sa, že sú štyri druhy.<< Novšie články Staršie články >>

Neurónové delenie Reiki
Neurónová ezoterika. Učebnica ezoteriky. Energetická ezoterika. Vedomie veľkého mozgu. Koncentrácia do veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Koncentrácia do miechy. Vedomie do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Vedomie ganglií. Tento zápis bol vyhotovený na základe praktického cvičenia a je k dispozícii aj autentická zvuková nahrávka MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Zasvätenie Reiki brušné 5N
Zasvätenie Reiki energie. Zasvätenie do brušného mozgu. Vedomie brušného mozgu. Neuróny v stene hrubých čriev. Tranzové stavy skoro úplného vypnutia ľudského myslenia. Riadenie energií a objektov v aure pomocou jemného pohybu ruky. Minimálna kontrola ľudskej mysle počas zasvätenia a práce s energetickými objektmi.

Energie a veštectvo
Energetická ezoterika. Vlastné energie v tele a v orgánoch. Cudzie energie zo živých zdrojov. Magmatické energie z jadra Zeme. Biomagnetické energie. Kirlianové energie. Energie v aure. Energie z objektov v aure po zasvätení. Veštectvo. Senzibilita a energie. Orgány a energie.

Zasvätenie Reiki 6B
Reiki energie. Brušné Reiki. Vedomie brušného mozgu v hrubých črevách. Aurické Reiki. Aurická ezoterika. Zasväcovacie rituály Reiki. Energetická ezoterika. Objekty do aury brušného mozgu v tenkých a hrubých črevách. Objekty magnetické. Objekty magmatické. Objekty magické. Ritualistika Reiki zasvätenia.

Zasvätenie reiki brušné 5B
Vedomie brušného mozgu. Tenké a hrubé črevá. Neurónový mozog v stene čriev. Vedomie cicavcov. Aurická ezoterika. Aura brušného mozgu. 12 zasväcovacích rituálov a 12 zasvätení.

Zasvätenie Reiki liečiteľské 4N
Zasvätenie do vedomia miechy. Zasvätenie do vedomia šamanského, ktoré nadväzuje na miechu. Zasvätenie obsahovalo 15 samostatných zasvätení. Účastníci dostali do aurického obalu objekty pravekého liečiteľstva, objekty magnetické liečiteľstva, objekty magickej ritualistiky. Zároveň zrealizovali 15 magických rituálov s rôznymi druhmi a kombináciou materiálov.

Energetická a aurická ezoterika
Energetická ezoterika. Aurická ezoterika. Neurónová ezoterika. Zasvätenie do vedomia miechy. Energia vo vnútri tela meditujúceho. Energia v aure. Energia zo zasvätenia do vedomia miechy. Magmatické energie. Sexuálne energie. Energie zo živých tvorov, teda bioenergie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.


Zasvätenie liečiteľské Reiki 3B - magnetické
Magnetické zasvätenie. Magnetické rituály. Množstvo drobných magnetiek. Štyri zasväcovacie rituály. Bioenergetický magnetizmus. Veľké magnety.

Zasvätenie liečiteľské Reiki 3B - naturálne
Časť zasvätenia, ktorá sa dotýkala zasvätenia do naturálneho liečiteľstva. Monotónne magické rituály. Ladenie psychiky. Zasväcovacie rituály. Tlaky rúk zasväcovateľa na zasväcovanú osobu.

Naturálne Reiki
Liečiteľské techniky alternatívneho liečiteľstva. Masáž. Akupresúra. Akupunktúra. Reflexná masáž. Prstové mody. Chiropraxia. Zasvätenie. Aurická liečivá sila. Naturálne Reiki. Hnetenie cesta. Varenie piva. Pranie. Klincovanie. Chovanie svíň. Stav dementa. Zápis z prednášky má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.


Liečiteľské postupy
Reiki liečiteľské. Reiki a alternatívna medicína. Reiki a duchovné meditácie. Vnútorné bioenergie v tele meditujúceho. Zosaté bioenergie z iných živých zdrojov. Magmatické energie v tele. Biomagnetické energie v tele. 4 centrá Reiki v tele. Znaky Reiki. Rôzne druhy sugeratívnych techník. Tento zápis cvičenia Reiki má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.


Zasvätenie do kmitajúceho Reiki 1N
Opakovanie kmitajúceho Reiki 1. Teória terapií, ktoré kmitajú. Výučba komunikácie s aurickým obalom okolo človeka. Zasväcovanie pomocou spomienky na určitého zasväcovateľa.

Netradičné chlebové Reiki
Vnútorné Reiki vo fyzickom tele. Aurické Reiki okolo fyzického tela. Tvorba a manipulácia s vlastnými bioenergiami a so zosatými bioenergiami zo živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny a mikroorganizmy. Práca s tvorbou bioenergií v aurickom obale, ktorý je okolo fyzického tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Kmitajúce Reiki - zasvätenie 1B
Čínske terapie otĺkania paličkami z vŕbového prútia. Kmitanie do vnútra kostí. Tri magické rituály. Tri zasvätenia. Otĺkanie vreckom naplneným guľôčkami a plodmi. Teória lymfatického systému. Tri rituály. Tri zasvätenia. Vibračná masáž svalov. Tri magické rituály. Tri zasvätenia.

Smerujeme do aury
Vnútorné Reiki. Aurické Reiki. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov na diaľku. Vlastné bioenergie a zosaté bioenergie do stavu biomagnetu. Biomagnetické energie do stavu bioelektromagnetických energií cez ruky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.


Reiki a pivné zasvätenie
Teória a priebeh zasvätenia. Masáž rúk. Zasvätenie Masáž reflexná. Zasvätenie. Akupresúra rúk. Zasvätenie. Tlaky na ruky. Zasvätenie. Prstové mody. Zasvätenie. Kreslenie znakov Reiki a zasvätenie. Galéria znakov Reiki. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

Zasväcovací mechanizmus
Zasvätenie. Masáž rúk a zasvätenie. Reflexná masáž a zasvätenie. Chiropraxia a zasvätenie. Zasväcovacie znaky. Skľudnenie a zasvätenie. Masáž rúk druhej osobe. Reflexná masáž rúk druhej osobe. Chiropraxia ruky. Liečba pomocou Reiki.

Tri úrovne Reiki cesty
Teória. Vnútorné Reiki. Aurické Reiki. Znakové zasvätenie. Liečiteľské zasvätenie. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov. Vytvorená bioenergia v aure. Biomagnet. Bioelektromagnet. Magmatizmus Zeme. Kirlianov efekt. Nácvik k zasväteniu. Tento zápis má aj zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Aurické Reiki
Teória. Zasvätenie. Práca so znakmi zo zasvätenia. Príprava na zasvätenie. Prehĺbenie zasvätenia. Vnútorné Reiki. 4 centrá Reiki. Prepojenie centier Reiki na klasické Reiki v aurickom obale. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov. Biomagnetické energie. Plamienky zo svalov. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Kirlianov efekt
Ľudské Reiki. 4 centrá. Koncentrácia. Čistenie centier. Čistiace znaky. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Znaky. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetizmus. Magmatizmus. Kirlianov efekt. Vyhľadaj autentickú zvukovú podobu MP3.

Čistenie 4 centier
4 centrá Reiki. Prečistenie centier. Tvorba vlastnej bioenergie. Zosávanie bioenergie zo živých zdrojov. Tvorba biomagnetu. Tvorba bioelektromagnetu. Magmatické energie. Vyhľadaj zvukovú podobu MP3.

Kirlianov efekt a Reiki
Tajomné ohníky. Ohníky na veciach. Ohníky na ľudskom tele. Z rúk liečiteľa vylietava niečo ako iskry. Energetický magnetizmus. Fotografie týchto úkazov. Fyziologická energia. Bioenergetické foto. Oblasti potných žliaz vyžarujú najviac výbojov.

Magma Zeme
Ľudské vedomie. Štyri centrá Reiki. Sebecké a parazitické Reiki. Bioenergie vlastné. Bioenergie cudzie. Bioenergie magnetické. Bioenergie elektromagnetické. Magmatické energie. Harmónia. Ťažká práca. Orgány v tele. Vyhľadaj zvukovú nahrávku MP3.

Štyri druhy magma Reiki
Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetické energie. Magmatické štyri energie. Sugerácia ťažkej práce. Cvičenie harmónie. Posun vedomia 6 000 km do jadra Zeme. Znaky. Drôtiky. Sugerácia chorobnosti. Autopilot zdravia. Vnútorný priestor. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Magma Zeme a žiarenie
Reiki klasické. Reiki sebecké. Reiki parazitické. Reiki sexuálne. Reiki šamanské. Reiki rezonančné. Reiki zvieracie. Reiki biomagnetické. Reiki magma zemské. Reiki náboženské. Reiki aurické. Reiki pyramidálne. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu v MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Reiki magmatické >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo