Reiki magmatické

Naväzuje na predchádzajúce stupne Reiki. Môžete mať za sebou rôzne stupne zasvätenia. Naučíte sa používať magnetické energie magmatického jadra Zeme. Predpokladá sa, že sú štyri druhy.Staršie články >>

Zasvätenie Reiki časticové a ektoplazmatické
Venujeme sa systému dvojníka. Ezoterik je osoba, ktorá je na duchovnej ceste. Pod duchovnou cestou tu rozumieme schopnosť ezoterika koncentrovať sa v prvom rade do svojho vnútorného sveta.

Praktikum Reiki energií
Nácvik techník práce s energiami, ktoré sa tvoria v bunkách tela a tiež pri trávení potravy. Nácvik a práca s biomagnetickými energiami, ktoré si bunky v tele vymieňajú medzi sebou. Prietok magnetických energií magmatického jadra Zeme cez živého človeka. Za určitých podmienok pretekajú cez človeka kozmické energie hviezd, planét, súhvezdí a galaxií.

Zasvätenie Reiki 1.- 6. 46B
Znovu sa nám podarila zrealizovať dobrá zasväcovacia akcia s opakovaním predošlých zasvätení a všetkých doterajších Reiki smerov. Zároveň sme nabrali do svojej pamäte skúsenosti nových historických zasväcovateľov. K tomu si každý na zasvätení mohol Reiki stavy precvičiť. Saša Pueblo každého osobitne skontroloval, či dobre v sebe realizuje jednotlivé stavy Reiki. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Ezoterika smeruje do energií kozmu
Úvaha, kam budeme spieť v oblasti energetickej ezoteriky. Jednoznačne to budú energie planét, súhvezdí, galaxií a jednotlivých kozmov, ktoré sú bežným ľudským zmyslom a ľudskej technike zatiaľ nedostupné. Psychicky budeme prenikať do kozmických energií a budeme ich stále lepšie vnímať, vyciťovať a rozumovo popisovať.

Tvorba liečivých energií Reiki
Vnímanie a práca s bioenergiami ľudského tela. Vnímanie bioenergií cez sluch a presnejšie cez šedú kôru spánkových lalokov. Výcvik vyžaduje upchanie ucha zátkou a pocity energetického napätia. Napríklad hukot stožiarov vysokého napätia. Tvorba liečivých energií trávenia, tvorba liečivých energií zo sexuálnych predstáv, výmena energie z okolia, ktorá je liečivá. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu. Môžete si ju vypočuť v Reiki MP3.


Zasvätenie Reiki kozmos energie 40B
Zasvätenie sa venovalo problematike kozmického vedomia, ktoré si zasväcované osoby nahadzujú okolo orgánov tela. Teda okolo každého orgánu si dávajú spomienky na prácu s vlastnými energiami, energiami zo zvierat, ľudí. Tento zápis má k dispozícii množstvo fotografií z priebehu zasvätenia. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Kozmické reiki nastupuje
Energetická ezoterika. Špeciálne sa venujeme kozmickému reiki. Kozmické vedomie dovoľuje rozvinúť energetické vnímanie sveta a využiť energie v kozme na vyvolanie určitých liečivých a regeneračných pochodov. Tak isto sa treba naučiť vnímať v kozmickom priestore magma záznamy tých, ktorí sa počas života dostali do oblasti kozmu psychicky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Magma zápis a jeho presun
Venujeme sa tu prepojeniu psychiky na tvorbu vlastnej energie v tele z chemických pochodov a pochodov vo vnútri buniek. Veštecké vnímanie vlastných energií, magmatických energií z magmatického jadra. Venujeme sa tu schopnosti čítať zápisy o ľuďoch a zvieratách. Presun týchto záznamov, vyhľadávanie týchto záznamov z celej histórie ľudstva. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach.

Seans reiki magma
Umenie senzibilov, prútikárov a osôb, ktoré dokázali veštecky vnímať to, čo je zapísané v magmatických poliach Zeme. Každú sekundu je tu zaznamenávané všetko o živote ľudí a zvierat.

Reiki a magma Zeme
Nácvik vnímania a práce s vlastnými energiami tela, ktoré produkujú samotné bunky tela a biochemické pochody. V tele sa tvorí aj sexuálna energia. Tak isto do tela nateká magmatická energia Zeme, kozmické energie ako energia Slnka, Mesiaca a iných planét. Zároveň sa budeme učiť veštecky čítať zápisy v magmatických poliach, a tak isto v kozmických poliach jednotlivých planét. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Senzibilný reikista
Budeme sa venovať energetickému systému Reiki, ktorý speje do magmatických jadra Zeme, ktoré má svoje magnetické potenciály. K Reiki pridávame nácvik schopností senzibilov, ktorí dokážu cítiť, vnímať a počúvať energie tvoriace sa v bunkách tela, ale aj prietoky magnetických energií magmatického jadra Zeme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjeli magmatických polí 30B
Priebeh zasvätenia do anjelských sfér magmatických polí. Prevzatie schopností historických zasväcovateľov z oblasti prútikárstva, feng shui, anjelského reiki, liečiteľstva tukového orgánu, veštecké výkony do zápisov o konaní ľudí a zvierat. Tento zápis má svoju fotografickú podobu. Vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Magnet sa zmenil na anjela
Prútikárska senzibilita. Anjel. Magmatické jadro Zeme. Anjel. 4 magnetické pulzácie magmatického jadra. Anjel. 6 neurónových oblastí. Anjel. Vypnúť intelekt a stať sa prasaťom. Anjel. Detsko - anjelská psychika. Anjel. Feng shui technika. Anjel. Snový anjel. Anjel. Ganglie svalov. Anjel. Ganglie tuku. Anjel. Ganglie hormonálne. Anjel. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Magma Zeme a jej pulzácie
Prútikár. Senzibil. Striedanie stavu veštca a prútikára. Odsávanie magmatických pulzácií z oblasti mozgu a jeho podhodnotenie. Hromadenie magmatických pulzácií v tele, v orgánoch. Hromadenie magmatizmu v aure okolo tela. Spájanie magmatizmu s rôznymi stavmi mysle. Zbavenie sa magmatizmu. 4 druhy magnetických síl magmatického jadra Zeme. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjelské reiki magmatické
Naladenie na detské spomienky. Naladenie na anjelské predstavy. Sugerácia extrémnych životných podmienok. Vyciťovanie magmatických energií cez anjelské sféry. Vyciťovanie 4 magmatických pulzácií v tele. Rozmnožovanie anjelov rôznej hustoty okolo tela v aure. Výskum. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Duchovnosť v Reiki
Energetické Reiki. Liečiteľské Reiki. Duchovné Reiki. Magmatické jadro Zeme. 4 pulzácie magmatického jadra. 6 neurónových oblastí. Vedomie v kostiach. Vedomie aura jogínske. Vedomie kozmické. Koncentrácia dovnútra tela. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Audit liečiteľov, čo aj vyliečia
Energetická ezoterika. 6 neurónových oblastí ľudského tela. 4 magnetické pulzácie zemského jadra v hĺbke 6000 kilometrov. Feng shui technika a magnetické pulzácie zemského jadra. Aura a 4 magnetické pulzácie. Anjelské informačné polia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

4 magnetické pulzácie
Energetická ezoterika. Bioenergie vlastného tela. Bioenergie živých objektov. Sexuálne energie živých objektov. Magmatické energie Zeme. Kozmické energie. Zvieracia ezoterika. Šamanská ezoterika. Ľudská ezoterika. Siamská ezoterika. Kozmická ezoterika. Senzibilný veštecký stav. Tento zápis zo spoločnej meditácie má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zviera, šaman, človek
Energetická ezoterika. Energie zvieraťa. Energie prírodného človeka. Energie dnešného mysliaceho človeka. 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Neurónová ezoterika. Vlastná bioenergia v tele. Vlastná bioenergia v aure okolo tela. Cudzie energie zo živých zdrojov ako zviera, človek, rastlina, mikroorganizmus.

Reiki škola a objekty
Učebnica ezoteriky. Neurónová ezoterika. Energetická ezoterika. Sexuálna ezoterika. Asexuálna ezoterika. Magmatická ezoterika. Biomagnetická ezoterika. Spomienky. Fantázie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Energia ezoterika
Energetická ezoterika. Asexuálne energie. Sexuálne energie. Neurónové oblasti ľudského tela. Vlastné energie. Cudzie energie. Aurické energie. Energetické objekty zo zasvätení. Magnetické energie. Magmatické energie. Sugerácia sebectva. Sugerácia ťažkej fyzickej práce. Sugerácia chorobnosti. Veštecká senzibilita. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie Reiki brušné 7N
Zasvätenie do Reiki energií. Magnetické, magmatické, magické Reiki. Brušný mozog v stenách čriev. Zasväcoval Saša Pueblo. Zasvätenie bolo prevzaté od 12 historických zasväcovateľov. Do aury sa dostalo 12 objektov od historických zasväcovateľov. Realizovalo sa 12 magických rituálov.

Reiki a objekty z aury
Energie ľudského tela: klasické, magnetické, magmatické, sexuálne, energie vlastné, energie zo živých zdrojov. Energie zo zasvätenia v podobe aurických objektov. Spolupráca objektov zasvätenia a učenie, ako pracovať s energiami. Liečiteľstvo a iný prístup v podobe duchovnosti voči energiám a liečbam. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku z energetickej meditácie v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie Reiki ganglie 9B
Zasvätenie Reiki. Zasvätenie do roviny ganglií. Ganglie sú drobné zhluky neurónov pri orgánoch tela. Hovoríme o úrovni hmyzieho vedomia, alebo vedomia nižších organizmov. Koncentrácia do ganglií, ktorá bola nacvičovaná v rámci šamanstva. Koncentrácia cez brušný mozog a sugeratívna predstava, že ganglie sú niečo ako žrádlo.

Zasvätenie Reiki ganglie 8B
4 zasvätenia liečiteľské. 4 zasvätenia energetické. 4 zasvätenia magické. 12 magických rituálov. Zasvätenie do úrovne ganglií. Ganglie sú drobné nervové zhluky ako špendlíková hlavička pri orgánoch a častiach tela. Je to najhlbšia a najstaršia rovina ľudského vedomia.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Reiki magmatické >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo