Reiki symbiotické

Ďalšia nadstavba klasického Reiki. Môžete mať zasvätenie v inom Reiki. Treba mať za sebou stupeň Reiki pre seba. V tomto stupni sa naučíte vymieňať si bioenergiu so všetkým živým v prírode.Astrálne Reiki
Dynamizácia bioenergetického Reiki. Klasické techniky dopĺňame o netradičné prístupy. V tomto prípade spájame prax Reiki so znakmi s technikou astrálneho putovania.

Reiki kurz - Spojenie znakov
Reiki energie. Zosávanie bioenergie. Znaky Reiki. Vlastné Reiki. Zosávanie zo živých zdrojov. Zosávanie Reiki cez znaky. Hromadenie bioenergie. Reiki pre samoliečbu. Pravidelné cvičenia. Textový zápis má aj zvukovú podobu MP3, ktorá bude k dispozícii 2 mesiace.

Zvieracie Reiki ZOO
Bioenergia Reiki. Prístup bez myslenia. Hrubé znaky. Centrá aktivizácie. Znaky získané a testované u zvierat a ľudí, ktorí stratili ľudský rozmer a chovajú sa ako zvieratá. Mentálne predstavy o tom, že ste zviera.

Reiki kurz XII. - zosávanie ľudskej bioenergie
Ľudské Reiki. Reiki zasvätenie. 4 centrá. Základné znaky. Znaky tvorby vlastnej bioenergie. Zosávanie bioenergie stromov, zvierat, mikroorganizmov a ľudí. Udržanie bioenergie. Vlastná liečba. Autopilot samoliečby, ktorý sa spúšťa pri chorobe. Sugeratívne Reiki. Tento zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.

Sugeratívne Reiki
Pokračujeme v klasickom nácviku Reiki. Budeme sa venovať zosávaniu bioenergie z mikroorganizmov, precvičovať centrá Reiki a kontrolovať sugeráciou chorobnosti funkčnosť Reiki systému. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Erotické Reiki
Pokračujem aj s ďalšími Reiki nadšencami v skúmaní a rozvoji možností Reiki systému tvorby a zosávania bioenergie za účelom liečby, ale aj iných ezoterických systémov. Prednostne sa tu venujem prepojeniu klasického Reiki a sexuálnych bioenergií.

Reiki kurz XI.
Pokračujeme v pravidelnom nácviku Reiki systému. Neustále preverujeme jednotlivé klasické možnosti. Ku klasickým možnostiam pridávame ďalšie možnosti dynamizácie a zvyšovanie účinnosti. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku. Vyhľadaj MP3.

Reiki kurz X. - Zosávanie bioenergie zo zvierat
Pokračujeme v ďalších zasväcovacích cvičeniach Reiki systému. Tvorba vlastných bioenergií, zosávanie bioenergetických zdrojov zo zvierat, znaky Reiki na zosávanie energie. Tento zápis má autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Reiki kurz IX. - Zosávanie bioenergie
Pokračujeme v ďalších zasväcovacích cvičeniach Reiki systému - tvorba vlastných bioenergií, zosávanie iných bioenergetických zdrojov, znaky Reiki. Zápis má autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Reiki zasvätenie VIII.
Pokračujeme v nácviku zasväcovacích rituálov Reiki systému, ktorý kombinujeme s technikou pránického liečenia. Zasvätenie sa dialo pomocou klasických znakov Reiki, ktoré sme patrične upravili. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3.

Problém znakov Reiki
V tomto príspevku sa budem venovať Reiki znakom. Pôjde o znaky, ktoré vytvárajú silné bioenergie vo vnútri organizmu a zosávajú bioenergiu z okolia.


Meditacia.sk > Reiki > Reiki symbiotické >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo