Ruky, chodidlá a bonsai.

dátum: 11.05.2003

- Individuálna meditácia 2003-05-11

Pokračujem v individuálnom nácviku Reiki školy. Začal som si hlbšie uvedomovať, že v ľudskom tele možno tvoriť bioenergiu a to hlavne na liečivé účely. Ide o schopnosť ľudskej mysle predstavou prinútiť rôzne časti tela, aby vytvárali takúto bioenergiu. Pri nácviku ide o to, ako silná a účinná môže takáto ľudská bioenergia fungovať. Na vytvorenú bioenergiu významne vplývajú rôzne predstavy. Napríklad predstava rúk a bonsai stromčekov vytvára bioenergiu, ktorá sa podobá prírodnej liečbe spojenej s miazgou starších a mohutných stromov. Do vytvorenej bioenergie sa dajú vkladať aj iné predstavy napr. minerálov, magnetov, zhusteného svetla, blesku a aj ohňa. Každá takáto predstava mení liečivé schopnosti bioenergie. / 1. Reiki / Na začiatku tohto cvičenia som si spomenul na tých, ktorí boli zasvätení do prvého stupňa Reiki. Snažím sa na diaľku koncentrovať na tých, ktorí práve prešli kurzom Reiki. Zároveň sa stotožňujem s japonskou tradičnou kultúrou a hlavne s umením pestovať bonsai. Pokračujem koncentráciou do hlavy a tu si vytváram predstavu rúk pestovateľa bonsai. Predstava rúk je menšia ako normálnych ľudských rúk. Zároveň si predstavujem, ako medzi rukami pulzuje biele svetlo. K tejto predstave pridávam predstavu dvoch rúk, ako sa postupne dotýkajú môjho tela. Pri tejto predstave sa vytvára bioenergia, ktorá lieči tú oblasť, kde sú priložené imaginárne ruky. / 2. Reiki / V tomto cvičení som sa na diaľku napojil na tých, ktorí práve absolvovali zasvätenie do Reiki dva. Začínam si predstavovať chodidlá pestovateľa bonsai stromčekov. Medzi predstavami chodidiel cítim pulzovať bioenergiu v podobe bielej hmly. K tejto predstave pridám predstavu imaginárne priložených chodidiel na svoje telo. Kde sa táto predstava nachádza, tak tam sa bioenergeticky preliečujem. / 3. Reiki / Pri tomto cvičení sa na diaľku v predstavách napájam na čerstvých adeptov zasvätenia Reiki tri. Znovu sa koncentrujem do hlavy a učím sa naspamäť základné znaky Reiki. Neustále mám pocit, že moje imaginárne ruky kreslia základne znaky Reiki. Naraz kreslím vždy dva znaky. Medzi týmito znakmi prúdi bioenergia. K tejto predstave pribudla predstava priložených znakov na fyzické telo. V danej oblasti sa imaginárnymi znakmi preliečujem. / 4. Reiki / V tomto cvičení sa koncentrujem na nových adeptov Reiki tri. V hlave si vytváram predstavu nôh, ktoré kreslia základné Reiki znaky. Vždy kreslím dva znaky. Medzi znakmi prebieha výmena bioenergií v podobe bielej hmoty. Predstavou imaginárnych znakov priložených na určitú časť tela sa preliečujem. / 5. Reiki / Vytváram predstavu elektrolytického roztoku, kde sú jednotlivé časti mozgu ako katóda a anóda. Zároveň je mozgovo- miešny mok ako elektrolytický roztok. V predstave posúvam katódu a anódu do inej oblasti tela. Kde predstavu posuniem, tam sa preliečujem vznikajúcou bioenergiou. Zároveň si vytváram schému z geometrických tvarov a písmenok abecedy, ktoré v tejto jednoduchej podobe vyjadrujú elektrolytickú reakciu. Tak isto vytvárajú liečivú bioenergiu. Podobá sa to liečbe elektrickým prúdom a to hlavne jednosmerným. Podrobnejší výcvik abstraktných tvarov a písmenkových predstáv si nájdete v Teosofickej škole. Tiež sa tomuto výcviku tu v Reiki škole budeme venovať podrobnejšie. Touto bioenergiou podobnou jednosmernému prúdu je možné liečiť seba, ale aj iných. Neodporúčam túto predstavu cvičiť v ústnej dutine so zubami. Dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu skloviny zubov. / 6. Reiki / V tomto cvičení si znovu vytváram predstavu vznikajúcich bleskov. K tejto predstave vytváram analogickú predstavu z geometrických tvarov a písmen, ktoré charakterizuje blesk. S predstavou blesku a znakov blesku sa preliečujem. S touto bioenergiou je možné liečiť seba, ale aj iných ľudí. / 7. Reiki / V toto cvičení sa znovu skoncentrujem a vytvorím zo spomienok predstavu dvoch guľových bleskov. Medzi guľovými bleskami prúdi v mojej predstave bioenergia. Presunom tejto predstavy do určitej časti tela sa preliečujem. Keď zvládnem toto cvičenie, tak si z písmen, čiarok, bodiek a geometrických tvarov vytvorím piktogram, ktorý vyjadruje dva guľové blesky. Znovu som sa mysľou vrátil do Teosofickej a Kaabalistickej školy na mojich internetových stránkach. Z týchto predstáv sa tvorila bioenergia s podobnými danosťami ako guľový blesk. Túto bioenergiu som odvádzal do rúk a nôh. Následne som sa s ňou preliečoval. / 8. Reiki / Znovu predstava dvoch magnetov, cez ktoré prechádza aktívne magnetické pole. Následne sa koncentrujem a vytváram konštrukciu z písmen a rôznych geometrických tvarov, ktorá vyjadruje dva magnety. Magnetickú bioenergiu hromadím v rukách a nohách. Následne sa ňou liečim. / 9. Reiki / Predstava elektrického oblúku, ktorý sa podobá výboju svetla pri zváraní kovu. Geometricko - písmenková predstava, ktorá vyjadruje obraz elektrického oblúku. Hromadím bioenergiu v rukách a nohách. Následne sa liečim. / 10. Reiki / Znovu v hlave predstava magmy zo sopiek tečúcich v dvoch prúdoch. Predstava magmy v podobe písmen a geometrických tvarov. Magmatickú bioenergiu hromadím v rukách a nohách. Následne si liečim telo./ 11. Reiki / Predstava súložiaceho muža so ženou. Predstava z písmen a geometrických tvarov, ktorá vyjadruje bioenergiu orgastických stavov. Vzniknutú sexuálnu bioenergiu z týchto predstáv a znaku hromadím v rukách a nohách. Následne sa ňou preliečujem. Pri týchto cvičeniach si spomínam na japonské umenie ikebany.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki pre seba > Ruky, chodidlá a bonsai.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo