Reiki pre seba

Ide o nadstavbu nad klasickým Reiki. Zvyčajne máte za sebou zasvätenie Reiki 1,2,3, no nemusíte byť vôbec zasvätení. Tento druh Reiki učí hlavne liečiť seba samého a starať sa o seba. Je tu možnosť liečiť aj druhých ľudí.Reiki zasvätenie VII.
Pokračujeme v nácviku zasväcovacích rituálov Reiki systému, ktorý kombinujeme s technikou pránického liečenia. Zasvätenie sa tentokrát jednalo Reiki znakov. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3.

Reiki kurz VI.
V tomto príspevku sa budeme venovať ďalšiemu zasväteniu do Reiki energii vlastného tela. Precvičíme si predchádzajúce zasvätenia a budeme sa venovať technikám pránického vnímania, pohybu, dýchania v jednotlivých centrách. Tento zápis má aj autentickú nahrávku MP3.

Reiki kurz V. - Pľúca a prána
Zasvätenie do Reiki systému prány. Naväzujeme na predchádzajúce zasvätenia pomocou symbolov rúk, chodidiel, očí a uší. Teraz budeme spájať čínske bioenergetické techniky s Reiki technikami. Tento písomný záznam má aj svoju autentickú nahrávku na MP3.

Presun 4. Reiki centier inam
Presun Reiki centier na povrch neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Ide o výnimočný prípad uplatnenia Reiki techník.

Reiki a skleróza multiplex
Reiki znaky a ich vznik v organizme človeka na základe medicínskych poznatkov. K tejto problematike patrí aj schopnosť tvoriť pomocou automatickej kresby rôzne znaky, geometrické tvary a tiež celé kresby.

Reiki kurz IV.
V tomto príspevku opisujem ďalšie pokračovanie zasväcovacích cvičení a to Reiki zasvätenie číslo 4 s predstavou ucha.

Precvičujeme Reiki kurz III.
Nácvik ďalšieho kurzu Reiki. Ide o kurz so zasvätením do tvorby vlastnej bioenergie zameranej hlavne na vlastnú liečbu.

Rezonančné Reiki a cvičenia
V tomto príspevku sa zaoberám prepojením Reiki systémov s klasickým Reiki. V tejto kombinácii sa Reiki prepája na blikanie, bubnujúce zvuky ...

Reiki možnosti
Možnosti nácviku Reiki systémov a uzatvorenie Reiki po jeho aktivizovaní.

Reiki kurz III.
Kurz vedie Saša Pueblo. Na zasvätení sa naväzuje na kurz Reiki I. a II. Pokračujeme v ďalšej dynamizácii štyroch oblastí Reiki a to ústnej dutiny, spánkových lalokov, mozočku a pupku.

Precvičujeme Reiki kurz II.
Základné cvičenia Reiki zasvätenia II. Naväzujeme na Reiki I. a zároveň precvičujeme obidvoje zasvätenia. Tu uvedené cvičenia môže každý precvičovať postupne sám.

Precvičujeme Reiki kurz I.
V tomto príspevku pojednávam o zasväcovacích cvičeniach, ktorými je možné posilňovať tvorbu vlastnej bioenergie Reiki. Kľúčové slová Reiki, meditácia, zdravie.

Reiki kurz II.
Kurz vedie osobne Saša Pueblo. Cieľom je dynamizácia kurzu Reiki I., teda dosiahnutie silnejších účinkov pre samoliečbu bioenergiou Reiki u seba a u druhej osoby.

To, čo spája všetky systémy Reiki
Uplatnenie predstáv rúk a ich význam a vplyv na bioenergetické pochody v ľudskom tele.

Reiki kurz I.
Tento kurz vedie Saša Pueblo a súčasťou kurzu pre individuálnych záujemcov a malé skupiny je otvoriť vlastné bioenergetické potenciály v organizme bez čerpania bioenergie z okolitých biologických zdrojov ako sú stromy, zvieratá, rastliny a ľudia.

Súhrnný pohľad na Reiki
Tento príspevok pojednáva v určitom sumáre o technikách, ktoré slúžia k rozvoju Reiki techník. Ide o techniky fyzické, ako aj o techniky pomocou predstavivosti.

Znaky a svetelný lúč
V tomto príspevku sa budeme zaoberať celkovou problematikou reiki systému. Pokročili sme v rozsiahlosti prieskumu a samotnom nacvičovaní reiki techník. Na začiatku by som začal konštatov ...

Čakra a Reiki znaky.
V tomto príspevku sa budem zaoberať problematikou Reiki znakov v rámci čakrových systémov. Budem sa tu venovať základným predpokladom na praktizovanie Reiki techniky, tvorbou bioenergi ...

Ruky, chodidlá a bonsai.
- Individuálna meditácia 2003-05-11Pokračujem v individuálnom nácviku Reiki školy. Začal som si hlbšie uvedomovať, že v ľudskom tele možno tvoriť bioenergiu a to hlavne na liečiv ...

Zásadná zmena a systematický nácvik.
- Individuálna meditácia. 2003-04-24Viacero rokov úsilia skúmať a preskúmať systém Reiki, ktorého pôvodom je podľa všetkých indícií práve Japonsko som ukončil s tým, že s ...

Ruky, bonsai, kolesá.
- Individuálna meditácia 2003-04-21Keď sme s ezoterickými priateľmi rozoberali to, čo sa deje na zasväcovacích kurzoch Reiki, tak viacerí, ktorí takéto kurzy absolvovali, hovorili o ...

Základné techniky nácviku.
- Individuálna meditácia 2003-04-20Naďalej pokračujem v úsilí nacvičiť techniky Reiki bez nutnosti zasvätenia. Najvhodnejším postupom sa zdá byť nacvičovanie techniky elektrolyti ...

Základné cvičenia.
- Individuálna skúsenosť z 2003-03-16Pri cvičení Reiki školy sa vždy na začiatku napájam na ľudí, ktorí tento stav ovládajú. Jednoducho sa do nich vciťujem a stav reiki si takto ...

Mŕtve časti mozgu a miechy.
- Individuálna skúsenosť z 19.1.03Nevzdal som sa a znovu usilujem o to, aby som sa dostal do šintuistických techník Reiki podstatne hlbšie. Stanovil som si za cieľ nájsť mechanizmus ...


Meditacia.sk > Reiki > Reiki pre seba >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo