Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 09.01.2018

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 13.1.2018 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI MAORI PAUA.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať prírodnému reiki a to je reiki mušle. Zájdeme si k šamanom na Novom Zélande a k pôvodným obyvateľom Maori.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do tela. Saša Pueblo objasní, o čom je zasvätenie do mušlí a uvedie vlastné skúsenosti z tohto druhu reiki. Zopakuje predošlé zasvätenia a pridá nové zasvätenie do mušlí.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=lF7W6rAvKkk

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 51 VIDEÍ REIKI MAORI PAUA
https://www.goo.gl/v8zSTP

REIKI MAORI PAUA

Delenie reiki na ľudské a zvieracie
Z praxe reiki sa začali črtať dve základné veľké línie reiki. Jedna línia je ľudská, teda ide o praktizujúcich reikistov, ktorí praktizujú reiki energie zo svojho ľudského tela. Prípadne viacero reikistov spojených do liečivej siete hromadí energie spoločne z viacerých ľudí. Tieto energie distribuujú do človeka priamo na mieste. Niektorí reikisti vlastné energie distribuujú aj na diaľku, kedy je osoba vzdialená aj tisíce kilometrov. Pokiaľ dnešný ezoterik robí iba s ľudskými energiami a je jedno, či sú to jeho energie, alebo iných ľudí, tak robí ľudské reiki. Pokiaľ lieči, zasväcuje alebo medituje iba s ľudskými energiami, tak sa mu objavia v prednej línii tela od čela až po rozkrok energetické kotúčiky. Veštecky možno tento stav na danom reikistovi vnímať. Reikisti, ktorí pracujú so zvieracími energiami za podpory žijúcich zvierat a to na mieste alebo na diaľku, majú rotujúce ploché energetické kotúčiky na chrbtici vzadu od krku až po konečník. Samozrejme, takýto druh reikistov je mimoriadne vzácny a výnimočný. Veštecky zistíte tieto kotúčiky u reikistov, ktorí liečia hlavne zvieratá a aj ich zasväcujú, ale môžu mimoriadne účinne pracovať aj v prospech ľudí. Špeciálnou kategóriou sú reikisti v Číne, ktorí liečia, zasväcujú a meditujú na stromy. Keď tieto činnosti robia dlhé roky, objaví sa niečo ako koruna z energetických kotúčikov okolo hlavy. Aktuálne je iba pár takýchto reikistov.

Reiki tiger
Je to jedno jedinečné reiki, ktorým sa obnovuje tradícia reiki tiger pravekých jedincov z Číny. Nejde o obrazy o tigroch v hlave reikistu. Ide o reálne napojenie na živých tigrov. Buď sa reikista na tigra fyzicky napája energeticky a aj sa ho rukou dotýka, alebo napojenie na tigra v prírode je realizované na diaľku. Ide o šamanskú techniku, kde reikista vo svojom mozgu nevidí rozdiel medzi sebou a tigrom a považuje ho za svoje dvojča. Narodili sa spolu. Reikista môže na diaľku použiť aj iné techniky napojenia na reálneho tigra. Prípadne si vyhľadajte diaľkových reikistov a nechajte sa zasvätiť, aby ste mohli robiť reiki operácie na diaľku. V tomto prípade reálneho napojenia na tigra mu reikista dá zasvätenie a aj tigra prelieči a potom sa dá zasvätiť spätne samotným tigrom. Zasvätenie prebehlo vtedy, keď reikista cíti znak z tváre tigra na svojej tvári a podporí vytvorenie znaku na svojej tvári aj formovaním svalov do znaku, ktorý má tiger na čele ako pálenie. Toto považujem za skutočné znaky reiki. Je to ukážka oživenia zabudnutej tradície Sašom Pueblom. Odporúčam si dobre overiť reikistov, ktorí prehlasujú, že robia reiki tiger.

Reiki šaman – pravek
Tak toto je mimoriadne vzácne reiki. Poznáme vo svete iba pár reikistov, ktorí ovládli liečivé umenie pravekých ľudí. Pravekí ľudia sa koncentrovali na to, čo chcú dosiahnuť a to tak, že budovali kruhovité útvary napríklad z kameňov, kostí, stalaktitov a stalagmitov. Tu treba poznať po celom svete neolitické stavby. Reikista, keď lieči alebo zasväcuje, tak v prírode vytvára pre danú osobu alebo zviera kruhovitú stavbu z kameňov, prípadne si vytvorí menšiu neolitickú stavbu. Môže tak robiť v šamanskom vedomí aj na konkrétne megalitické stavy. Treba sa takúto techniku naučiť. Napr. odídete do prírody, nájdete si nejaké ploché miesto a z okolitých kameňov vytvoríte kruh, do ktorého vkladáte ďalšie kamene, kusy dreva, kosti, teda upravíte si ho špeciálne na vlastnú komunikáciu. Ako spoznáte, že niekto ovláda reiki megalitické stavby? Veštecky možno vnímať, že na chrbte má špecifické kotúčiky akoby plné drobných predstáv kamienkov. Teda ide o ploché kotúčiky, ktoré majú v sebe štruktúru kolesa alebo niečo podobné. Toto ovláda iba Saša Pueblo.

Reiki raja elektrická
Špecifické reiki do ríše zvierat a je to premostenie reikistu na raje elektrické po celom svete. Nie iba predstavy v pamäti, ale aktívne techniky energetického a diaľkového prepojenia na raje elektrické, ktoré si reikista tohto druhu zasvätí a potom sa mu dostane zasvätenie od raje elektrickej. Okrem raje existuje úhor elektrický a aj elektrické ryby.

Reiki mušľa
Tak toto je dnešná téma, ako dosiahnuť reiki mušľa. Znovu treba mnohoročný záujem o mušle. Ritualistika s mušľami, ich spracovanie. Ale aj hudobné prejavy na mušliach. Vlastniť zbierku mušlí. Potom klasické prepojenie na mušle na mieste alebo na diaľku. A tentokrát zasvätiť na diaľku niektorých šamanov na Novom Zélande a odtiaľ zasvätiť živé mušle. A potom spätne od zasvätených mušlí dostanete zasvätenie a mimoriadne špecifické toky prírodne liečivých energií.

Reiki tai chi
V tomto prípade reikista pôsobí do sveta stromov popísaných v dendrológii. Teda k dispozícii sú všetky stromy sveta. Reikista operuje na mieste k daným stromom, pôsobí na diaľku šamanskými technikami, prípadne dostane zasvätenie od diaľkových reikistov. Reikista dostane od zasväteného stromu zasvätenie.

Reiki Ayahuaska
V tomto prípade sa pozornosť reikistu obracia na iný druh rastlín a to sú liany, ktoré obsahujú drogu. Reikista pracuje podobne ako v prípade reikovania stromov. Znovu zasvätenie týchto biologických objektov – lián, ale aj kaktusov (obsahujú meskalín) a tie zasvätia samotného šamana.

Reiki poltergeist
Tak toto je málo známy druh reiki. Najprv sa reikista napája na ľudí, čo trpia touto poruchou svojho mozgu a svojej mysle a vyvolávajú takéto efekty ako je pohyb s určitými objektmi. Znovu takéto osoby zasväcuje reikista a dáva sa takýmito osobami zasvätiť naspäť. A potom sa zorientuje na zvieratá, čo takéto úkazy produkujú a už je to tam, kde to patrí. Treba to zrealizovať a praktizovať. Dovolím si podotknúť, že každý, kto bude takéto cvičenia robiť, ich robí na vlastné riziko.

Maori – pôvodne polynézske obyvateľstvo
Maori sú pôvodne polynézske obyvateľstvo Nového Zélandu (asi 280 000). Maoriovia žijú najmä na severnom ostrove. Asi polovica hovorí po maorijsky, ostatní po anglicky.
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_people

Osadníci Pakeha
Osadníci Pakeha boli európski emigranti, ktorí cestovali na Nový Zéland a konkrétnejšie do Aucklandu, do oblasti Wellington v priebehu 19. storočia. Etnické a profesijné sociálne zloženie týchto novozélandských Európanov alebo Pakeha sa líšilo od regiónu k regiónu.
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81keh%C4%81_settlers

Nový Zéland
Nový Zéland je ostrovný štát v Austrálii a Oceánii, tvorený dvoma hlavnými a mnohými malými ostrovmi v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Väčšinu populácie tvoria pôvodní Európania (tzv. Pakeha) a najväčšou menšinou sú pôvodní obyvatelia – Maoriovia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land

Abalone – morskí ulitníci z čeľade Haliotidae
Abalone je bežný názov pre akúkoľvek skupinu malých a až veľmi veľkých morských slimákov, morských ulitníkov z čeľade Haliotidae.
https://en.wikipedia.org/wiki/Abalone

Paua – sú veľké morské slimáky
Paua (Maori názov) sú veľké morské slimáky, ktoré sa bežne nachádzajú v plytkých pobrežných vodách pozdĺž skalnatých pobreží v hĺbke 1 až 10 m. Patria do čeľade Haliotidae (v ktorých je len jeden rod, Haliotis) známych v Spojených štátoch a Austrálii ako abalone.
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81ua

Dom Paua
Dom Paua bol turistickou atrakciou v južnom Novom Zélande v mestečku Bluff, ale teraz je vystavený v múzeu v Canterbury v Christchurch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Paua_House
Mušle Paua v celom dome
Steny salónika sú pokryté viac ako 1100 mušľami. Masívna zbierka ozdôb a drobností vyrobených z dúhových škrupín paua, novozélandského druhu abalone, ktorý sa často používa na suveníry.
https://www.google.sk/search?q=paua+hause&source=lnms&tbm=isch

Obrázky Haliotis iris
Haliotis iris, bežný názov paua, čierny púlovec alebo dúhový abalón je druh jedlého morského slimáka, morského mäkkýša z čeľade Haliotidae.
https://www.google.sk/search?q=Haliotis_iris&tbm=isch

Obrázky Páua Abalone – Haliotis iris
Mäkkýše Páua Abalone (Haliotis iris) alebo Čierna noha Paua sa nachádzajú iba vo vodách Nového Zélandu. Čierna noha paua je najväčší a najbežnejší druh, schopný dosiahnuť dĺžku škrupiny asi 180 mm.
https://featuredcreature.com/paua-abalone-the-spectacular-mollusc-reveared-by-the-maori-of-new-zealand/
http://www.idscaro.net/sci/05_hali/species/iris.htm
http://www.gastropods.com/3/Shell_963.shtml

Tu si môžete kúpiť krásnu leštenú Paua mušľu z Nového Zélandu
https://www.amazon.com/Paua-shell-Haliotis-iris-Abalone/dp/B01B63ITEI
Paua mušľa v českom eshope
https://www.kamenyonline.cz/zbozi/paua-musle-haliotis-iris-115-cm-jednotlivy-kus-1.html

Mušľa Paua
Paua podporuje psychický rozvoj, čistenie a otváranie všetkých čakier, má aj liečiace účinky, je najfarebnejšia mušľa z druhu abalone, žiadna iná mušľa na svete nemá tak žiarivé a plné farby.
https://eprakone.org/2008/03/14/musla-paua-abalone-pomaha-proti-rakovine/

Gastronómia pre labužníkov
Máme tu niečo pre našich labužníkov, tento podrobný sprievodca čistenia abalone vám ukáže, ako dostať celý obal z jeho plášťa, odstrániť jeho vnútornosti a vystrihnúť, či vyčistiť čierne okraje, aby ste skončili s celým vyčisteným abalónom.
https://www.thespruce.com/about-abalone-2215715

Maori art pinterest
Krásne portréty etnických žien, maori symboly a masky, native art
https://sk.pinterest.com/explore/maori-art/?lp=true

Abalone art Google
Galéria mušlí z Nového Zélandu, šperky, prívesky, náhrdelníky vyrobené z mušlí.
https://www.google.sk/search?q=Abalone+art&tbm=isch

Galéria lastúr Paua
Tu si nájdete Paua fotografie, ilustrácie a vektorové umenie.
https://www.shutterstock.com/search/paua+shell

MUŠLE HUDBA
https://www.youtube.com/watch?v=1fhJ8_C5NzQ
https://www.youtube.com/watch?v=sKNkFMpDfXY
https://www.youtube.com/watch?v=iN9mGuAkzfw
https://www.youtube.com/watch?v=d0JjlxwpNb0
https://www.youtube.com/watch?v=ozrsqdBNDgU
https://www.youtube.com/watch?v=OV_qcPfIkFk
https://www.youtube.com/watch?v=w-T7lnw_auY

https://www.youtube.com/watch?v=f2_cN2g9V1k
https://www.youtube.com/watch?v=WMQIqMJcqj0
https://www.youtube.com/watch?v=hAU4Tvo8lsM
https://www.youtube.com/watch?v=wUc5Ec6YN8k
https://www.youtube.com/watch?v=pRepcfujTew
https://www.youtube.com/watch?v=k-Uk0sXw_wg
https://www.youtube.com/watch?v=ih49EH1KA8U
https://www.youtube.com/watch?v=TTwA-sLqIeo

VIDEÁ PAUA (ABALONE)
https://www.youtube.com/watch?v=cx877AR1Jzg
https://www.youtube.com/watch?v=f01uAAAFUVY
https://www.youtube.com/watch?v=buenTRpf_oc
https://www.youtube.com/watch?v=DjvgliIACyk
https://www.youtube.com/watch?v=_fdWu-Cssf8
https://www.youtube.com/watch?v=HMfGKu5buic
https://www.youtube.com/watch?v=u0EafGeMq_k

https://www.youtube.com/watch?v=qmvoKgz3yOo
https://www.youtube.com/watch?v=diLzCmD0lwk
https://www.youtube.com/watch?v=ckV4r8jtrS4
https://www.youtube.com/watch?v=ez89yluPFsE
https://www.youtube.com/watch?v=_JJ9yMlPmxg
https://www.youtube.com/watch?v=zHxgPQ_jk2s
https://www.youtube.com/watch?v=L80_257j4k4

https://www.youtube.com/watch?v=DjvgliIACyk
https://www.youtube.com/watch?v=_6-jtTdgOWo
https://www.youtube.com/watch?v=BwPmAqgDQSk
https://www.youtube.com/watch?v=6VfWdGx0bGA
https://www.youtube.com/watch?v=KtbowrqanbY
https://www.youtube.com/watch?v=KtbowrqanbY
https://www.youtube.com/watch?v=q2tcjmjlLhM

https://www.youtube.com/watch?v=dZbp04P4GHM
https://www.youtube.com/watch?v=QPEjGNbtajM
https://www.youtube.com/watch?v=4qWQYtmoBQM

VIDEÁ HUDBA MAORI
https://www.youtube.com/watch?v=rzFk6u6uH_c
https://www.youtube.com/watch?v=5tsx-hYczb4
https://www.youtube.com/watch?v=RA_P6jLpY3g
https://www.youtube.com/watch?v=iQc1p9ZV5rw
https://www.youtube.com/watch?v=5KhGbb_AJuA
https://www.youtube.com/watch?v=JxrdXvlc_ag
https://www.youtube.com/watch?v=qSMHKdENIMg
https://www.youtube.com/watch?v=J-0TlI9qcKw

https://www.youtube.com/watch?v=i1fNPkZt-ns
https://www.youtube.com/watch?v=UGA8c8NrmKo
https://www.youtube.com/watch?v=VgPmCU_ZQ4I
https://www.youtube.com/watch?v=iIGZnDKPniw
https://www.youtube.com/watch?v=mIig3fGK7tc
https://www.youtube.com/watch?v=H42XCgPvF48
https://www.youtube.com/watch?v=e6RlUYtSnLY
https://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQwAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo