Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 21.11.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 25.11.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI INFINITY.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať reiki, ktoré je na vrchole energie reiki. Ide aj o technické energie ako plazmová lampa, blesky, elektrický prúd a k tomu rotovanie reiki energie v aure na tele.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do vnútra tela. Meditujúce osoby dostanú úvodné zasvätenie do tohto systému.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=P59KmhkoZwk

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 64 VIDEÍ REIKI INFINITY
https://goo.gl/yrGKsj

REIKI NEKONEČNO

Ľudská bioenergia sa v človeku tvorí v každej bunke, kde sú takzvané mitochondrie, ktoré produkujú za pomoci železných prvkov aktivitu na tvorbu bioenergie. Napríklad pečeňové bunky majú až 1000 mitochondrií, ktoré fungujú ako malé elektrárne a dávajú bunkám bioenergiu. Bioenergia sa z každej bunky vzájomne prepája, vytvára celkový energetický potenciál tela a stráca sa okolo tela v aure. Malé elektrárne v bunkách ju stále musia dopĺňať. Pokiaľ je orgán chorý, tak produkuje buď veľa bioenergie, alebo málo. Senzibil to môže pociťovať okolo tela diagnostikovanej osoby. Vlastne je tu problém a ten je v tom, že niektorí reikisti produkujú mimoriadne veľa bioenergie a potom radi liečia, lebo sú príliš nadupaní týmito energiami. Ale keď začnú liečiť veľké množstvá ľudí, tak si môžu malé elektrárne poničiť, teda môžu bunky prepáliť alebo upáliť. A tak reikista, ktorý neustále lieči vlastnými energiami, riskuje poškodenie svojho tela. Saša Pueblo dáva do trojhodinovej liečby iba málo vlastnej energie a skôr hľadá energie u iných organických objektov a hlavne u zvierat.

Teda je tu možnosť liečiť vlastnými energiami – reikista dáva iba svoje a žiadne iné, prípadne si reikisti vytvoria spoločné siete reiki a prepojenia na seba najčastejšie pomocou znakov reiki. Vytvoria reiki kruh a spoločne dávajú chorej a zasväcovanej osobe energiu. Bohužiaľ, poznáme aj reikistov, ktorí ani netušia, že ich niekto namontoval do siete a že dávajú niekde svoje energie. Často sa obrátia na antireikistu a tento im tento systém zruší. A potom je tu skutočne málo reikistov, ktorí nedávajú svoje energie, ale naberajú ich hlavne zo zvierat a stromov a zároveň vytvárajú dočasné reiki energetické kotúčiky nad telom v aure. Sami si budujú v koži, tuku a svaloch odpor voči aure plnej rotujúcej energie. Takto reiki liečiteľ nepoškodzuje seba neadekvátnym navyšovaním bioenergie v sebe. Na to si musí dávať pozor každý rozumne konajúci reikista uznávajúci zásadu, že reiki mu nesmie škodiť ani inej liečenej osobe.

Neodporúčam, aby reikista dával vlastné energie z buniek, ani aby bol dlhodobo trvale prepojený v nejakej reiki sieti, aj keď táto prax beží v reiki kruhoch naplno. Odporúčam naučiť sa zbierať energie hlavne zo zvierat a stromov a vybudovať si dočasné reiki siete na dané objekty v prírode. Pokiaľ liečite, tak máte tieto siete aktívne a keď prestanete liečiť, tak sieť sa deaktivizuje a ukončuje na určitý čas svoju aktivitu. Pre každého liečeného alebo zasväcovaného reikistu je to účinnejšia a bezpečnejšia forma liečby.

Samozrejme, cez reikistu a okolo neho pretekajú aj iné energie, napríklad fotóny zo slnka, fotóny z kremíkových žiaričov v ohrievači, fotóny zo žiariviek. Tak isto idú do reikistu aj drobné blesky z plazmatickej lampy, pokiaľ ju má pri sebe. Potom je tu napríklad elektroliečba a tá prechádza telom. Niektoré osoby môžu do tela dostávať elektróny a iné častice aj z elektrickej zástrčky. Samozrejme, to sa musí reikista naučiť, ako meditovať na elektrickú zástrčku, ako dostať do nej svoju bioenergiu, ako poslať a zabaliť bioenergiu pre liečbu danej osoby a poslať ju elektrickou sieťou. A treba dávať pozor, aby ste nepustili zo zástrčky do tela veľa elektrónov, iba toľko, aby to žičilo zdraviu. A hlavne takúto technickú energiu držíte v aure a nie v tele. Naučíte sa to na diaľku od osôb, ktoré nemajú potné žľazy a elektrický prúd z reálneho zdroja ide po povrchu kože. Je vhodné roky trénovať akupunktúrne body a meridiánové dráhy. Dobrý izolant je aj tuk a tukové bunky reikistu. Elektróny do zástrčky a potom do svalov – to nie je dobrá vec a riskujete chaotické pulzy srdca až odpadnutie a zlyhanie srdca. A preto vás varujem a neodporúčam robiť tieto techniky. Sami si zodpovedáte za škody takéhoto druhu reiki na sebe. Reikista môže získavať jedinečné častice ako radón z lokalít, kde sa prirodzene vyskytuje a človeku sa dostáva do kostí. Potom je tu možnosť naberať častice z magnetického jadra Zeme ako magnetické a magmatické žiarenie. Potom je tu možnosť sa napojiť na aktuálne blesky v búrkovej zóne. Mimoriadne rizikové je cez elektrickú sieť pracovať vo veľkom elektrickom trafáku s rotujúcou energiou a ešte viac v turbíne a podobných zariadeniach na výrobu energie. Neodporúčam napájať sa na kozmické energie, iba magnetické sily Mesiaca sú zaujímavé. V tejto oblasti cvičíte na vlastné riziko a boli ste varovaní nerobiť takéto druhy reiki bez mnohoročnej prípravy.

Reiki pokročilo ďalej k mimoriadne nebezpečnej technike a to je reiki infinity alebo reiki donekonečna, prípadne reiki rotujúce do nekonečného kruhu. Takáto technika sa podobá donekonečna kreslenému znaku reiki alebo kyvadlom v ruke neustále kreslíte obrázky a nabaľujete na ne rôzne energie. Teda je to niečo ako rotujúca čakra a najlepšie nad povrchom tela, ktorá naberá do seba energiu a ďalšiu bioenergiu z tela. Ale kotúčik môže do seba naberať energiu z elektrickej siete a to je už čosi poriadne silné a dynamické. Potom je možné takýto kotúčik poslať aj na diaľku liečenej osobe. Takéto druhy reiki sú už mimoriadne dynamické a je s tým spojené aj riziko. Nemusíte ustáť takéto naberanie energie do nekonečne rotujúceho energetického objektu. Treba ho udržať nad povrchom tela, a teda v aure okolo tela. Mali by ste ho vedieť vytvoriť, energiu rotovať a potom to zastaviť, deaktivizovať a znovu vytvoriť, keď začnete liečby a zasvätenia. Nie je vhodné takéto objekty mať pri sebe trvalo. Kto sa vydá až sem, tak to robí na vlastnú zodpovednosť.

PREDCHÁDZAJÚCE POJEDNANIE O BIOENERGII
(spracované Sašom Pueblom na platforme reiki)
SHAMBALLA I.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-shamballa/
https://apoort.net/meditation/reiki-shambhalla-ii/
BLESK A ELEKTRICKÝ VÝBOJ
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-man-blesk/
SHAMBALLA II.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-shamballa-ii/
MAGNET
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-magnet-meteorit/
https://apoort.net/meditation/reiki-magnet-meteorite/

NEKONEČNO
Dôležitým krokom k takémuto konceptu infinity bolo uskutočnenie myšlienkového prechodu od potenciálneho k aktuálnemu nekonečnu. Potenciálne nekonečná množina je v predstavách chápaná ako konečná s možnosťou získať ďalšie prvky podľa potreby. Aktuálne nekonečná množina a potom taká, ktorá je brána ako (nekonečný) celok.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nekone%C4%8Dno

FRAKTÁLY
Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal

ČLÁNKY ELECTRIC MAN
„Elektrickí muži“, ktorí si telom preháňajú 240 voltov. Vedia byť izolantom, vodičom, batériou aj generátorom, elektrina im nijakým spôsobom neubližuje.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/125831/elektricky-muz-telem-si-prohani-240-voltu.html
http://doplnek.com/content/elektricky-muz-tisice-voltu
http://www.pluska.sk/brejk/video/elektricky-muz-nom-toci-film.html
http://www.batterymanmovie.com/
VIDEÁ ELECTRIC MAN
https://www.youtube.com/watch?v=GbVpyUic8bo
https://www.youtube.com/watch?v=s-zJfWL5Zlo

ELEKTRICKÝ MUŽ – SUCHÁ POKOŽKA
Potenie je nepríjemné. Pot zapácha a mokré fľaky na oblečení sú neestetické. Nič z toho nie je problém pre Srba menom Biba Sturja, ktorý sa narodil bez potných žliaz. Okrem toho má zvláštnu schopnosť, je dokonale imúnny voči úrazu elektrickým prúdom. Keďže jeho koža nie je vlhká, elektrina nemôže vstúpiť do jeho tela a jednoducho ním po celom povrchu iba preteká. Venuje sa elektroterapii a lieči ľudí s bolesťou svalov pomocou elektrických šokov holými rukami. Síce mu to spôsobilo zuhoľnatenie nechtov i stratu vlasov, ale neutrpel žiadne vážne zranenia.
VIDEÁ BIBA STRUJA
https://www.youtube.com/watch?v=DfkRaANoxqg
https://www.youtube.com/watch?v=hMzbwc-IB0M

REIKI INFINITY WEB
Reiki Infinity – symbol nekonečna, subjekt študovaný filozofmi, matematikmi, fyzikmi aj kozmológmi.
http://www.reikiinfinitehealer.com/
https://meanings.crystalsandjewelry.com/reiki-seichim-symbols/

TRANSPORT ENERGIE CEZ ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU
Elektrický prúd je usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja. Rovnomenná fyzikálna veličina zvyčajne označovaná I a jej jednotka je ampér (A) vyjadruje množstvo elektrického náboja expirovaných za jednotku času daným prierezom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enosov%C3%A1_soustava
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission

FARADAYOVA KLIETKA
Faradayova klietka je celouzatvorená klietka vytvorená z elektricky vodivého materiálu. Vnútorný priestor klietky je chránený voči účinkom vonkajších elektrických, elektrostatických a elektromagnetických polí a vĺn.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klec
https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage

DOČASNE ROTUJÚCE KOTÚČIKY V AURE – ČAKRY
Z osoby, čo do nich udrel blesk a prežili, osoby, čo dostali zásah elektrickým prúdom, osoby čo pracujú na vysokom napätí, osoby s extrémne suchou kožou, osoby odolné voči elektrickému prúdu, osoby držiace na svojom holom tele kovové predmety, osoby schopné levitovať malé predmety, osoby pracujúce v silnom magnetickom poli, špeciálne prostredie budov na odmagnetizovanie železa, osoby v takýchto prevádzkach.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

KIRLIAN FOTO
Kirlianova fotografia je zbierka fotografických techník používaných na zachytenie fenoménu elektrických koronálnych výbojov. Je pomenovaná po Semyone Kirlianovi, bola predmetom hlavného výskumu, parapsychologického výskumu a umenia. Do značnej miery sa používa vo výskume alternatívnej medicíny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography

QIGONG A AURA
Čchi-kung je všeobecne vnímaný ako tradičné čínske cvičenia, ktoré pestujú čchi (qi) alebo „vitálnu energiu“. Všeobecný názov označuje prax, ktorá sa zaoberá kultiváciou (zušľachťovaním) ľudského tela.
https://en.wikipedia.org/wiki/Qigong

AURA
Aura je podľa parapsychológie, alternatívnej medicíny a okultných vied energetické pole okolo živých organizmov. Teda nielen ľudí, ale aj zvierat a rastlín. Ľudia zaoberajúci sa aurou opisujú farby, tvary a defekty aury. Auru sa podľa nich môže naučiť vidieť poctivým trénovaním takmer každý jedinec.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(paranormal)

ELEKTRICKÉ TRANSFORMÁTORY
Transformátor je elektrický netočivý stroj, ktorý umožňuje prenášať elektrickú energiu z jedného obvodu do iného pomocou vzájomnej elektromagnetickej indukcie. Používa sa väčšinou pre premenu striedavého napätia (napr. z nízkeho napätia na vysoké) alebo pre galvanické oddelenie obvodov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer

ZOO ELEKTRICKÉ
Raja elektrická, Úhor elektrický, Sumec elektrický, Ryba Briocholenek a iné ryby v Brazílii. Kosatka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rejnoci
https://en.wikipedia.org/wiki/Batoidea

PREHISTORICKÁ ŠTRUKTÚRA -VESTIGIALITY
(Niečo ako človek v podobe raje v historickom vývoji)
Rudiment je zakrpatená štruktúra, ktorá kedysi u predkov plnila nejakú funkciu, ale v súčasnosti nijakú funkciu neplní. Rudimenty sú napríklad: panvy pytónov, nefunkčné nohy niektorých plazov, zvyšky očí jaskynných rýb, slepé črevo, zub múdrosti a kostrč u človeka, bradavky samcov cicavcov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality

MAGMATICKÉ JADRO ZEME
Zemské vnútorné jadro je najvnútornejšia časť Zeme a podľa seizmologických štúdií je to predovšetkým pevná guľa s polomerom asi 1220 kilometrov, skladá sa zo železa – niklové zliatiny a niektoré ľahké prvky. Teplota na rozhraní vnútorného jadra je približne 5400 ° C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_core
Magmatické jadro na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-mesmer/#magmaticke-jadro

ATÓMOVÝ REAKTOR
Jadrový reaktor je zariadenie, ktoré umožňuje riadené uvoľnenie jadrovej energie, ktorá je následne využívaná na výrobu elektrickej energie, výskum, vzdelávanie atď. V princípe možno jadrovú energiu uvoľniť 2 rozdielnymi spôsobmi a podľa nich možno reaktory rozdeliť na: jadrový reaktor, štiepny a fúzny a rádioizotopový termoelektrický generátor.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_reaktor
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reactor

REIKI INFINITY – SYMBOL NEKONEČNA
Reiki Infinity – symbol nekonečna, nekonečna ako záhada intelektuálneho sveta.
https://www.google.sk/search?q=reiki+infinity+symbol&tbm=isch

VIDEÁ PLASMA BALL
https://www.youtube.com/watch?v=xZB6z3jObAU
https://www.youtube.com/watch?v=2gttW4F86Sg
https://www.youtube.com/watch?v=pMqcA0NzjkA
https://www.youtube.com/watch?v=XEl5woSQgiM
https://www.youtube.com/watch?v=XFCCAm41G1k
https://www.youtube.com/watch?v=2CSEwf_zUMY
https://www.youtube.com/watch?v=fKtQOqw0qtc
https://www.youtube.com/watch?v=M3BodTC4vps
https://www.youtube.com/watch?v=wzpE7RgYuoE
https://www.youtube.com/watch?v=aAi7Ju43rDc

VIDEÁ POWER LINE MAST
https://www.youtube.com/watch?v=_0foMGCjO4M
https://www.youtube.com/watch?v=yXi7o1TGDpk
https://www.youtube.com/watch?v=l53NrBvlorQ
https://www.youtube.com/watch?v=VrY_k_pdlCs
https://www.youtube.com/watch?v=RY6X2-bQvPk
https://www.youtube.com/watch?v=B3zltVGa5sk
https://www.youtube.com/watch?v=4vMF3yhhQ-8

https://www.youtube.com/watch?v=CB5UXvMTNVo
https://www.youtube.com/watch?v=DPNK7bc2qvM
https://www.youtube.com/watch?v=X-1rW5bGnAo
https://www.youtube.com/watch?v=lxZMU1W2aWU
https://www.youtube.com/watch?v=sZFT6_BUxqY
https://www.youtube.com/watch?v=unhFgM0omLY
https://www.youtube.com/watch?v=xAWdI8P67A4
https://www.youtube.com/watch?v=LGRQMaVEsks
https://www.youtube.com/watch?v=9-B3D3nvUho

VIDEÁ TURBÍNY
https://www.youtube.com/watch?v=gy-9NwnelR8
https://www.youtube.com/watch?v=i4n1pKQZLcc
https://www.youtube.com/watch?v=NNAs_MLv-Es
https://www.youtube.com/watch?v=79G_-0ZBWp4
https://www.youtube.com/watch?v=U7zIVqsQLDI
https://www.youtube.com/watch?v=7KmI2eShBYY

VIDEÁ FARADAY CAGE
https://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw
https://www.youtube.com/watch?v=pjw5gbkRTaY
https://www.youtube.com/watch?v=pwjbs9XT7gQ
https://www.youtube.com/watch?v=nlzqCrfX1Z0
https://www.youtube.com/watch?v=MblZEmKAcwU
https://www.youtube.com/watch?v=93OhpY65Xo0
https://www.youtube.com/watch?v=vd-wa_wm2iY

VIDEÁ TRANSFORMER ELECTRIC
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8Rwj3e0gc
https://www.youtube.com/watch?v=1-dm3MEvj2U
https://www.youtube.com/watch?v=VKLsWW4gym8
https://www.youtube.com/watch?v=q5KQAdGD3Co

VIDEÁ NUCLEAR REACTOR
https://www.youtube.com/watch?v=gCNBJALmXqw
https://www.youtube.com/watch?v=mqQpg-Fz6Qw
https://www.youtube.com/watch?v=Qm36IjYwh-8

VIDEÁ LÁVA
https://www.youtube.com/watch?v=-6G-nHlPvHc
https://www.youtube.com/watch?v=qA8D8e34LZc
https://www.youtube.com/watch?v=DF_J3vCcbBA
https://www.youtube.com/watch?v=VYiVPxMesS8
https://www.youtube.com/watch?v=sQCv7m-TD8k
https://www.youtube.com/watch?v=4W5QNL-bPps
https://www.youtube.com/watch?v=I2_EteXm9QI
https://www.youtube.com/watch?v=zFIWWM0Iv-U

VIDEÁ VULKÁNY
https://www.youtube.com/watch?v=BAdFvTo9874
https://www.youtube.com/watch?v=ZVBEFHwzEWQ
https://www.youtube.com/watch?v=K_9HEe-bk2U
https://www.youtube.com/watch?v=qAFRPRiX9Yk
https://www.youtube.com/watch?v=jhp2ysYSmHA
https://www.youtube.com/watch?v=RQXqdbOzeL8
https://www.youtube.com/watch?v=Vwa_iCqDFL0
https://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4
https://www.youtube.com/watch?v=w-zFVW-wEx0
https://www.youtube.com/watch?v=QuRRxuWxA4w
https://www.youtube.com/watch?v=fmCJSS2YAP0
Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo