Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 24.10.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 28.10.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI CRYSTAL.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať reiki, ktoré sa spojí s biokremíkom v ľudskom tele. Kryštál kremíka v ľudskom tele obsahuje bioenergie, ale aj silné kmitanie.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do vnútra tela. Meditácie na osoby, ktoré majú v sebe veľké množstvá kremíka a zasvätenie do základov kremíkového reiki.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=uQTVQXUzW3E

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 90 VIDEÍ REIKI CRYSTAL
https://goo.gl/HrH8Ak

KREMÍK A TAJOMSTVO REIKI
Máme tu špecifické reiki, ktoré sa bude spájať s kremíkom a s biokremíkom v ľudskom tele. Kosti človeka sú schopné za určitých okolností produkovať mimoriadne vzácne látky. Aby som tu nebol príliš odborný, budeme hovoriť o schopnostiach kostí produkovať supravodivé látky a supravodivé bioenergie pri klasickej teplote ľudského tela. Chemické aktivity v kostiach vedú k tomu, že prvky ako kremík, germánium a podobne, (v našom prípade sa budeme zaujímať o supravodivo upravený kremík nano extrémne čistý) sa v neurónoch stávajú niečím podobným ako procesor v počítači pri jeho riadení.

Aby sa supravodivý kremík stal súčasťou reiki a hlavne diaľkového reiki je potrebné, aby živá osoba mala v sebe 5 až 20 krát viacej kremíka. Jednak supravodivého kremíka a aj bežného kremíka z periodickej tabuľky prvkov. A tu už platí pravidlo čísla 5. Kto má v tele niečoho 5 krát viacej ako je bežné, je v zásade zasväcovateľ do reiki systémov. V tomto prípade to bude osoba, ktorá môže mať napríklad v tele 20 krát viacej rôznych druhov kremíka.

Už poznáme prípady živých ľudí, čo majú 5 až 20 krát viacej bioželeza a sú prirodzene reiki zasväcovatelia. Poznáme aj živých jedincov, ktorí majú v sebe viacej biozlata, supravodivého zlata. Celkovo majú v sebe zlata viac než 5 krát a viacej. Pri stretnutí s inou osobou v jednej miestnosti príde k zaktivizovaniu aj menších dávok rôznych druhov zlata a osoba je potom zasvätená. Takto sa nedá zasvätiť osobu na diaľku. Na zasvätenie osoby na diaľku sa musia dať do jedného kontaktu viaceré osoby s vyšším obsahom zlata. Aj osoba, ktorá má v bunkách 5 krát viacej chromozómov, môže preliečiť a zasvätiť inú osobu.

Pre naše potreby sa budeme zaoberať osobami, ktoré majú v sebe viac kremíka ako bežné osoby, teda aspoň 5 krát viacej. Takáto osoba vlastnou bioenergiou, ktorú vyrobí vo vnútri buniek, rozkmitá biokremík. Aj prvé historické rádiá obsahovali kryštál kremíka. Reikista, ktorý má veľa kremíka, ho dokáže bioenergiou aj rozkmitať. Tento kmit je liečivý a reikista tohto druhu ho dokáže preniesť aj na inú osobu. Kmity z kremíka sa šíria potom cez kremíkové štruktúry v jeho okolí a aj cez kremíkové formy v zemskej kôre. Rozkmitaním kremíka reikista dostáva energiu priamo z kryštalickej mriežky na atómovej úrovni. V zásade reikista, ktorý má viac kremíka v ľudskom tele, je reiki zasväcovateľ. Prenáša špeciálne supravodivo upravené energie a v nich rozkmitáva aj informačný obsah. Reikista tohto druhu je niečo ako prvé typy rádií s kryštalickým kremíkom.

Reikista, ktorý má veľké množstvá kremíka a k tomu veľké množstvá zlata, môže posielať mimoriadne liečivé drobné lúče podobné laserovým lúčom. Takéto pár centimetrové blesky bunky absorbujú a preliečujú sa. Podobné liečivé látky produkujú filipínski liečitelia v sebe a aj v liečenej osobe. Je dobré, pokiaľ má tento druh reikistu rád aj kryštály kremíka v podobe tvrdého kameňa. Vtedy sú liečivé sily pre bunky ešte kvalitnejšie. Ale môžeme mať aj reikistu, ktorý má kostné bunky 5 krát a viackrát hustejšie ako bežný človek. Tento reikista produkuje biele liečivé špirály, ktoré bunky aj na diaľku dobre absorbujú. Tento druh reikistu môže pestovať dervišské tance v rámci zoorastrizmu. A tak isto produkuje látky podobné z kríka ephedra.

CRYSTAL REIKISTI
Chronické choroby? Osobné traumy? Závislosť? Otázky práce? Vzťahové problémy? Každý deň budem posielať vzdialenú liečivú energiu Reiki tebe alebo vašim blízkym. Vyplňte nižšie uvedený formulár s vašou žiadosťou.
http://cherylpastor.com/reiki/
Som tak nadšený, že tu zdieľam tieto nové informácie a Frekvenciu. Prečítajte si viac o tejto vloženej knihe o energii s nezmyselným prístupom! Láska a svetlo, kathy frekvencia.
http://reikiottawa.com/
Použil som kryštálové body na kreslenie symbolov pred čakrami. Použil som ich aj na kreslenie symbolov nad miestami, ktoré potrebovali podporu. Pred pár týždňami som použil krištáľ lemurského kremeňa, aby som kreslil symbol napájania na pravom boku, aby som sa sústredil na Reiki a iné liečebné energie.
http://reikiplayground.com/crystals-and-reiki/

ALLAN VLADIMIROVIČ ČUMAK
Allan Vladimirovič Čumak – žurnalista pracoval v televízii ako prvý športový komentátor. Tiež pôsobil ako redaktor v hlavnej redakcii teleinformácií APN. Neskôr sa stal jedným z najznámejších liečiteľov v Rusku, autor niekoľkých výskumov paranormálnych javov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Chumak

KREMÍK
Kremík (lat. Silicium) je polokovový prvok, hojne sa vyskytujúci v zemskej kôre. Slúži ako základný materiál pre výrobu polovodičových súčiastok, ale aj ako základná surovina na výrobu skla a významná súčasť keramických a stavebných materiálov. Značka kremíka je Si.
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon

MONOKRYŠTÁL KREMEŇA
Výsledným produktom je monokryštál o presne definovanej kryštalografickej orientácii s veľmi pravidelnou kryštalickou mriežkou. Najčastejšie sa jedná o monokryštály kremíka, germánia alebo arzenidu gália. Czochralského metóda stojí takmer na začiatku výroby polovodičových integrovaných obvodov, s ktorými sa možno stretnúť v oblastiach výpočtovej techniky, mobilných telefónov a u mnohých ďalších elektronických zariadení.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Czochralsk%C3%A9ho_metoda

RÁDIOVÝ VYSIELAČ KREMÍK
Rádiový vysielač je elektronické zariadenie, keď je pripojený k anténe, vytvára elektromagnetický signál ako je napríklad v rozhlasové a televízne vysielanie, dvojsmerná komunikácia alebo radar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_transmitter_design

DRUHY KREMEŇA
Herkimer diamond skalný krištáľ, ametyst, ametrín, rose kremeň, chalcedón, carnelian, avanturín, achát, ónyx, jaspis, mliečny kremeň, záhneda, tigrie oko, citrín, prasiolite, rutil, dumortierit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quartz

VIBRAČNÝ KREMEŇ
Kryštálový oscilátor je elektronický obvod oscilátora, ktorý využíva mechanickú rezonanciu vibračného kryštálu piezoelektrického materiálu k vytvoreniu elektrického signálu s presnou frekvenciou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator

ŠOKOVANÝ KREMEŇ
Šokovaný kremeň je forma kremeňa, ktorá má mikroskopickú štruktúru odlišnú od normálneho kremeňa. Pri intenzívnom tlaku (ale s obmedzenou teplotou) sa kryštalická štruktúra kremeňa deformuje pozdĺž roviny vnútri kryštálu. Tieto roviny, ktoré sa zobrazujú ako čiary pod mikroskopom sa nazývajú rovinné deformačné prvky alebo šokové lamely.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shocked_quartz

QUARTZOLIT KREMÍK
Quartzolit alebo silexit je vyvrelina, v ktorej je minerálny kremeň viac ako 90%, s obsahom živca až do 10%. Typický kremeň tvorí viac ako 60% horniny, zvyšok je väčšinou živec, hoci môžu byť prítomné aj malé množstvá sľudy alebo amfiboly.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quartzolite

BIOGÉNNY KRYŠTÁL KREMÍKA
Biogénny oxid kremičitý označovaný aj ako opál, biogénny opál alebo amorfný opál oxid kremičitý, tvoria jeden z najrozšírenejších biogénnych minerálov. Napríklad mikroskopické častice oxidu kremičitého nazývané fytoly sa nachádzajú v trávach a iných rastlinách. Oxid kremičitý je amorfný oxid kovu vytvorený komplexnými procesmi anorganickej polymerizácie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogenic_silica

MONOKRYŠTALICKÝ KREMÍK
Monokryštalický kremík je základným materiálom pre silikónové čipy používané dnes prakticky vo všetkých elektronických zariadeniach. Mono-Si slúži aj ako fotovoltaický materiál absorbujúci svetlo pri výrobe solárnych článkov. Skladá sa z kremíka, v ktorom kryštalická mriežka celej pevnej látky je spojitá, neprerušená na okrajoch a bez akýchkoľvek hraníc zŕn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monocrystalline_silicon

SUPRAVODIVOSŤ
Supravodivosť je makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, neuvoľňuje sa žiadne joulové teplo a materiál sa stáva ideálnym diamagnetikom, čím kompenzuje vonkajšie magnetické pole.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity

SUPRAVODIČ
Supravodič je kovový drôt, zliatina kovu alebo zlúčenina, ktorá vedie elektrický prúd bez odporu ak jeho teplota klesne pod kritickú teplotu (TC). Odpor je nežiadúci, pretože spôsobuje stratu energie prúdiacej v materiáli.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodi%C4%8D

SUPRATEKUTÁ LÁTKA
Supratekutá látka alebo tiež supratekutina je kvapalina s nulovou viskozitou. Táto vlastnosť sa nazýva supratekutá látka. Donedávna bola pozorovaná len u hélia pri teplotách blízkych absolútnej nule.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supratekutost

VIDEÁ SILICON PRODUCTION
https://www.youtube.com/watch?v=THLFpTr_1Qg
https://www.youtube.com/watch?v=LQVWzOiffM4
https://www.youtube.com/watch?v=AMgQ1-HdElM
https://www.youtube.com/watch?v=8T5xWQ0nC_8
https://www.youtube.com/watch?v=eypAfmrRpB0
https://www.youtube.com/watch?v=Q5paWn7bFg4
https://www.youtube.com/watch?v=jh2z-g7GJxE

VIDEÁ HERKIMER DIAMOND
https://www.youtube.com/watch?v=1grpAlmt6FE
https://www.youtube.com/watch?v=k1eEgC7VjDg
https://www.youtube.com/watch?v=qy2ALnE75nE
https://www.youtube.com/watch?v=0ZUK9fyryzE
https://www.youtube.com/watch?v=Hu1OTdA18Io
https://www.youtube.com/watch?v=aHrYpmmSVc8
https://www.youtube.com/watch?v=ibIhn55khZo
https://www.youtube.com/watch?v=nW4tZ9Jp2ts
https://www.youtube.com/watch?v=-bjRh-uVTjs

VIDEÁ AMETYST CRYSTAL
https://www.youtube.com/watch?v=xFZCmlkhg_g
https://www.youtube.com/watch?v=jkAg-qT8qW4
https://www.youtube.com/watch?v=xV4J9zc5W78
https://www.youtube.com/watch?v=7Nr6VI-c9nc
https://www.youtube.com/watch?v=4HG_8vQMlLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJ58RFjJfx0
https://www.youtube.com/watch?v=OhgX8_0UdrA
https://www.youtube.com/watch?v=OccDTbha6FQ
https://www.youtube.com/watch?v=_IvmQWthDMQ
https://www.youtube.com/watch?v=TUW1r9zJrDE

https://www.youtube.com/watch?v=lZCpGLXttY0
https://www.youtube.com/watch?v=or4vMoCNDTQ
https://www.youtube.com/watch?v=mFIBhZ79x7A
https://www.youtube.com/watch?v=UEk70im6pms
https://www.youtube.com/watch?v=evhdpLxihBI
https://www.youtube.com/watch?v=X4l5IZCu8zg
https://www.youtube.com/watch?v=Gx6hWkocrYs
https://www.youtube.com/watch?v=dh2oXNH_Wk4
https://www.youtube.com/watch?v=EboHYb8UdAQ
https://www.youtube.com/watch?v=obC9H-L1Y9U
https://www.youtube.com/watch?v=twOklsTf7h8

VIDEÁ QUARTZ CRYSTAL
https://www.youtube.com/watch?v=fSfnn2sPlH4
https://www.youtube.com/watch?v=6w6N1I6RoqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_68dJjhQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=DctX0vUBBhE
https://www.youtube.com/watch?v=pA2IrQnIUmI

VIDEÁ AMETRÍN
https://www.youtube.com/watch?v=Jmw0Zc-sBYg
https://www.youtube.com/watch?v=gxipiy9GwCg
https://www.youtube.com/watch?v=ws6aIgO7TBY
https://www.youtube.com/watch?v=w92RD1LVV0g
https://www.youtube.com/watch?v=vEA4ytloyhs
https://www.youtube.com/watch?v=2sY7uxGLVGw
https://www.youtube.com/watch?v=x0Qs6o0QR5I

VIDEÁ CRYSTALS CITRINE
https://www.youtube.com/watch?v=HWIQd0wR-LY
https://www.youtube.com/watch?v=cLbkiDyfX00
https://www.youtube.com/watch?v=nA2Q_I3Id7U
https://www.youtube.com/watch?v=wbvnLj-AySo
https://www.youtube.com/watch?v=Ndv52GHnHsw
https://www.youtube.com/watch?v=2xx9NgkPQk4
https://www.youtube.com/watch?v=Z9_bMFUJFKU
https://www.youtube.com/watch?v=2YDYJjalnFQ
https://www.youtube.com/watch?v=bqKQvspSE_E
https://www.youtube.com/watch?v=1Gxib5VfceM
https://www.youtube.com/watch?v=2xx9NgkPQk4

VIDEÁ BLUE CHALCEDON
https://www.youtube.com/watch?v=GGioRXMvB50
https://www.youtube.com/watch?v=McgVT2DXxZo
https://www.youtube.com/watch?v=o3n0zKOq2FU
https://www.youtube.com/watch?v=twl6V5kfOOA
https://www.youtube.com/watch?v=fbO7uJMGXcw
https://www.youtube.com/watch?v=wu85EyZvBqQ

VIDEÁ ROSE QUARTZ
https://www.youtube.com/watch?v=xBoyVZ6w4q8
https://www.youtube.com/watch?v=N-5WRhe32VQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ha6S5O5PXoU

VIDEÁ CARNELIAN
https://www.youtube.com/watch?v=zpk5z8U8_nc
https://www.youtube.com/watch?v=vuajGWyvras
https://www.youtube.com/watch?v=6uQixx5UQG8
https://www.youtube.com/watch?v=4teIqjzTIU4

VIDEÁ ÓNYX
https://www.youtube.com/watch?v=rNyxyWue27U
https://www.youtube.com/watch?v=Q2PcpjNvqcA

VIDEÁ JASPIS
https://www.youtube.com/watch?v=37QJ_JVjlrI
https://www.youtube.com/watch?v=EfNHbhX7fjc
https://www.youtube.com/watch?v=rxc7BwpzpOI
https://www.youtube.com/watch?v=6SXl4N6Aiqk
https://www.youtube.com/watch?v=pOy1cKTofSY
https://www.youtube.com/watch?v=j4MWw75KsRI
https://www.youtube.com/watch?v=D4llqywnjfs

VIDEÁ MLIEČNY KREMEŇ
https://www.youtube.com/watch?v=YmFWWVqNgvo
https://www.youtube.com/watch?v=7ArQseJTiuk
https://www.youtube.com/watch?v=0kIV4L-MgDs
https://www.youtube.com/watch?v=ZGMUtGr5WX4

VIDEÁ SMOKY QUARTZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZSM9yll5eFU
https://www.youtube.com/watch?v=o3hMrhssDpk
https://www.youtube.com/watch?v=v_ljDSSu_mA
https://www.youtube.com/watch?v=xoVg-zfhOyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fb27zau2gO8
https://www.youtube.com/watch?v=2vbFSU-yc2M

VIDEÁ TIGER’S EYE
https://www.youtube.com/watch?v=mmUmu_3XZ8k
https://www.youtube.com/watch?v=0UWl7D6YlZA
https://www.youtube.com/watch?v=9CogV0dSqSs
https://www.youtube.com/watch?v=XkdV1–7Di4
https://www.youtube.com/watch?v=70RDGYQUSUI
https://www.youtube.com/watch?v=sNZz6BonH5k
https://www.youtube.com/watch?v=-SwH20ly5cc

VIDEÁ PRASIOLIT
https://www.youtube.com/watch?v=uUhr4hvy7AI
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7UgHVNFeQ
https://www.youtube.com/watch?v=uRS2JAYW-yQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JUE4aWaVrw
https://www.youtube.com/watch?v=YNITXcXu_fM

VIDEÁ RUTILATED QUARTZ
https://www.youtube.com/watch?v=s-LlUzywZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vLvlemtE7qc
https://www.youtube.com/watch?v=5LOKdAWox4g
https://www.youtube.com/watch?v=f5D6fRTCEgI
https://www.youtube.com/watch?v=vyp9NQreP54

VIDEÁ DUMORTIERITE
https://www.youtube.com/watch?v=xiskp2DmsoA
https://www.youtube.com/watch?v=V_nnrcmBOQwAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2018 Saša Pueblo