Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 15.08.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 19.8.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI PLAZMA.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať automatizmu a to u jedincov, ktorí musia neustále niečo písať, niečo rezať a niečo maľovať.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia na reiki TIANTAI. Prevedie opakovanie zasvätení do techniky automatickej kresby.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=5iIrWUV_7Mg

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 42 VIDEÍ REIKI PLAZMA
http://goo.gl/Btu7ic

AUTOMATIZMUS
Psychický automatizmus ako porucha pravej a ľavej hemisféry. Pokračuje do roviny, ako sa oslobodiť od reality a od racionality. Je to opak racionálneho konania. Skôr snívanie a produkovanie nezmyselných a náhodných asociácií. Je to niečo ako detské rozprávky a detské hranie. Prúd myšlienok bez logiky a zdôvodnenia. Produkcia silnej bioenergie do podoby fotónov. Schopnosť spájať nespojiteľné.

Budeme sa venovať ezoterike z pohľadu automatickej kresby, z pohľadu automatického písania, kde ruka píše to, čo ezoterik pociťuje. Nehľadí sa na rozum, ale skôr na pocity a fantázie. Ezoterik zvnútra nezapája racionalitu. Nevie logicky kontrolovať a píše si, čo uzná za vhodné. Hlavne, aby to bolo čo najmenej racionálne. Jeho svaly a neuróny v ruke sú ako malé dieťa bez rozumu a logiky. Tak isto sa budeme venovať osobám, ktoré musia od rána niečo kresliť a hlavne si kreslia, čo sa im zachce. Nie je to rozumom riadené kreslenie. Niektorí musia kresliť a vyjadrovať svoje vnútro. Niektorí musia neustále prerábať vedecké články na niečo vrcholne nelogické a iracionálne. Niekto sa kreslením musí liečiť. Niekto nekreslí, ale musí sa neustále pohybovať, tancovať a vyjadrovať sa pohybom celého tela. Staršia babka sedí pred domom a štrikuje alebo háčkuje jeden nekonečne dlhý šál - donekonečna. Niekto musí celé roky niečo písať. Niekto musí neustále rozprávať a nemá to žiadnu logiku. Niekto musí niečo robiť a musí to robiť presne tak, ako to on chce, aj keď to nemá logiku. Je to niečo ako neustále sa opakujúce nezmyselné činnosti dokolečka dokola. Často týmto trpia osoby s poškodenou vyššou nervovou sústavou. V ezoterike hovoríme, že ich psychika funguje už iba na spolupráci skupiny buniek s malou podporou miechy a mozgu. Často u týchto jedincov ide o poruchu spolupráce medzi pravým a ľavým mozgom. Dve odlišné hemisféry spája mozgový kmeň plný nervových dráh z jedného mozgu do druhého mozgu. Toto centrum je poškodené a automatickou činnosťou sa ezoterik usiluje ich neustále premosťovať, neustále prerábať rozumové pohľady na iracionálne pohľady. Produkovať zhustené elektrické výboje aj mimo nervový uzol. Teda produkujú bioenergie a tak zhustené, že elektróny sa menia na tok fotónov. Niečo podobné sa deje s elektrónmi v mikrovlnke, kde jedlo zohrievajú zahustené elektróny, a teda fotóny.

V progresívnej podobe je automatizmus zvládnutý osobami, ktoré chcú niečo aktívne vykonávať, skôr niečo robiť a ako svoja vlastná výpoveď o tom, čo cítia. Často tomu chýba logika. Skôr ako insitné aktivity amatérov. Niečo ako ľudový umelec, rezbár, ľudový rozprávač, ľudový spevák bez ambícií. Osoba, ktorá oblieka svoje bábiky a svoje klientky. Teda za určitých vhodných okolností môže mierny prejav poruchy mozgu viesť k extrémnej pracovitosti a vytváraniu aj užitočných predmetov a aktivít. Niekedy sa automatizmus použije ako veštenie a potom aj liečenie. Tiež ako psychohygiena.

Nás viacej budú zaujímať ezoterické osoby, ktoré pomocou automatizmu robia veštecké výkony. Zoberú kúsok vlasov chorej osoby a značne presne určia diagnostiku. Aj Saša Pueblo robí vešteckú diagnostiku a keď sa mu nedarí stanoviť diagnózu bežným veštectvom, tak to spraví na diaľku s napojením sa na vlasy chorej osoby. Energetickú kópiu prenesie k sebe a ukáže mu to v predstavách druh ochorenia. Prípadne pridá automatizovanie zo svojich svalov a mikropohybu, ktoré ľudské oko nemôže vnímať, iba keď sa mikropohyb prenesie na kyvadielko.

Mierna forma ochorenia automatizmom sa môže prejaviť aj vešteckým výkonom, ktorý sa vykoná najčastejšie ako kresba danej osoby a jej zdravotného a psychického stavu. Buď sa použije ceruzka, alebo aj kyvadlo. Prípadne osoba to vidí cez vykresľovanie tarotových kariet. A aj veštenie cez tarotové karty je určitá porucha automatizmu. Všetko sa tu vykonáva cez svalový tonus. Niekedy stačí aj rozprávanie o chorobe danej osoby pod hypnotickým stavom. Hypnotizér kýva kyvadielkom pred jedným okom a potom pred druhým okom. To robí aj pri jednom a druhom uchu so zvukovým doprovodom. Ale aj slovami ako ľahké a ťažké. Tak isto počítanie. Tak isto energetizovanie chrbtice horúcimi rukami a prechádzanie rukami hore dole. Patrí sem aj rozhojdanie osoby zľava doprava. A čo vlastne hypnotizér robí? Silne a stále silnejšie premosťuje medzi sebou ľavú a pravú časť mozgu a takto vytvára vzájomné mimoriadne silné prepojenie. Takto hypnotizovaná osoba si skôr spomenie na určité okolnosti ako za normálneho stavu mozgu a po vhodnej hypnóze môže lepšie vykonať napríklad určité práce alebo ich dokonca musí vykonať, lebo jej zostane zle.

Saša Pueblo vybudoval vo svojom pravom a ľavom mozgu mimoriadne veľa plazmatických prepojení aj mimo reálne prepojenie v zadnej časti mozgu, ktoré sa volá odborne kmeňový uzol. A teda ide o bioenergiu - plazmu a to tak zahustenú, že elektróny už tečú ako fotóny. A to je progresívne využitie automatizmu. Teda mierny automatizmus môže mozog vylepšiť. Automatizmus môže produkovať zhustené magnetické polia. Pre spánkové stavy aj zahustený mesačný spln, ktorý potom v tele vytvára mimoriadne dobré spánkové stavy. Liečiteľ sa pýta kyvadla, ako môže niekoho kresbou vyliečiť. Kyvadlo mu odpovie kresbou. A teda pýta sa svojich svalov a to je tiež pohybový automatizmus jemnej motoriky. Sval mu predpisuje pohyb. Potom sa okolo chorého orgánu uloží strieborná ektoplazma a silne stabilizuje zdravie. Osoba môže mať automatizmus s meteoritom a vytvárať v tele jedinečné prepojenie tečúceho toku častíc z meteoritu. A tak môže extrémne posilniť fungovanie pamäťových buniek v kostiach. Koncentráciou toku fotónov a elektrónov zo zlatých prvkov v sebe dokáže silne preniesť reiki zasvätenie na druhú osobu. To sú rodení reiki zasväcovatelia.

SURREALIZMUS
Surrealizmus je umelecký smer, ktorý sa usiluje oslobodiť myseľ, zdôrazňuje podvedomie, snaží sa o zachytenie snov, predstáv, pocitov a myšlienok. Slová „umelecký smer“ nie sú úplne výstižné, pretože surrealizmus znamená nielen umelecký smer, ale aj životný štýl.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Surrealizmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism

AUTOMATIZMUS
Surrealistický automatizmus
Surrealistický automatizmus je metóda umeleckej tvorby, v ktorej umelec potláča vedomú kontrolu nad procesom tvorby, čo umožňuje, aby sa podvedomá myseľ mohla skvele ovládnuť. Automatizmus nadobudol veľa foriem: automatické písanie a kreslenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_automatism

AUTOMATICKÉ PÍSANIE
Automatické písanie alebo psychografia je údajná psychická schopnosť, ktorá umožňuje osobe vytvárať písané slová bez vedomého písania, tieto slová vznikajú z podvedomého, duchovného alebo nadprirodzeného zdroja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_writing

NEVEDOMÉ KONANIE A VEĽKÝ POHYB
Ideomotorický fenomén je psychologický jav, v ktorom subjekt robí nevedomky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideomotor_phenomenon

AUTOMATICKÁ KRESBA V HYPNÓZE
Hypnóza je stav zmenenej pozornosti, ktorý si človek navodzuje buď sám (autohypnóza) alebo vo väčšine prípadov iná osoba. Predpokladom pre navodenie stavu hypnózy je individuálna schopnosť jedinca pohrúžiť sa do hypnózy, zvaná hypnabilita.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnotism

OUIJA DOSKA K AUTOMATICKÉMU PÍSANIU
Ouija doska – špiritistická tabuľka je pokrytá písmenami a číslami, prostredníctvom ktorej môžete na seansách komunikovať s duchmi – nehmotnými bytosťami, privolať ich, aj odvolať preč, ale aj komunikovať s vlastným podvedomím.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija

PRÚTKARSTVO AKO AUTOMATICKÁ KRESBA
Virguľa je používaná najčastejšie k hľadaniu vodných zdrojov, geologických porúch, geopatogénnych zón, porúch na potrubí, archeologických nálezov, vzácnych nerastov, ložísk rúd, ropy a ďalšieho nerastného bohatstva, ďalej k diagnostike chorôb, prípadne aj ich liečbe. Všeobecne ide teda o zisťovanie prítomnosti a množstva ľubovoľnej látky, vlastnosti alebo vplyvu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing

SYNDRÓM CUDZÍCH RÚK
Mentálne odpojenie hemisfér v ľudskom mozgu. Ide o neurologické ochorenie, vyskytujúce sa najčastejšie po traume zmenou štruktúry mozgu (kraniálneho poranenia, mŕtvice, atď). Výsledkom neurologických zmien je strata kontroly nad jednou z horných končatín. Ide o pocit odcudzenia končatín, straty kontroly nad svojimi pohybmi či neschopnosť rozpoznať končatiny vizuálne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alien_hand_syndrome

TULPA
Duchovný dvojník - robí automatickú kresbu
Termín tulpa pochádza z tibetskej "emanácie" alebo "manifestácie". Moderní praktici používajú termín na označenie typu imaginárneho priateľa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulpa

RUDOLF STEINER
A jeho dvojník duchovného charakteru
Rudolf Steiner bol rakúsky filozof, literárny kritik, pedagóg, umelec, dramatik, sociálny mysliteľ, ezoterik. Bol zakladateľom antropozofie, waldorfského školstva, biodynamického poľnohospodárstva, antroposofického lekárstva a novej umeleckej formy – eurytmie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-srt-teosofia/

PAVOL HLÔŠKA
Koncentrácia automatickej kresby až ektoplazmy
Odborník a terapeut ájurvédy, autor niekoľkých kníh o Ájurvéde, ktorou sa zaoberá na odbornej úrovni už takmer 20 rokov. Prevádzkuje poradňu ájurvédskej medicíny, usporadúva prednášky a semináre, na ktorých učí poslucháčov využívať ájurvédu pre seba a svoje rodiny.
http://ajurveda.sweb.cz/
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0R60
https://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-rcA
https://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhVTtA

ROMANA SRBOVÁ
Odborná štúdia automatickej kresby
Automatická kresba obsahuje dve časti a to časť umeleckú - praktickú a teoretickú. V praktickej umeleckej časti autorka vytvorila súbor automatických kresieb. V teoretickej časti sú popísané postupy, ktoré boli využité pri vytváraní týchto kresieb, psychologické súvislosti s automatickou kresbou a históriu vývoja automatickej kresby.
https://is.muni.cz/th/396613/prif_b/Bakalarska_prace_-_finalni__2_i.pdf

SAŠA PUEBLO
Spracovaná téma kyvadlo vo veštectve
Spracovaná téma pre kyvadlo vo veštectve a v terapii. Výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie reiki systémov po celom svete, využitie kyvadla v reiki systéme, automatickej kresby v systéme reiki.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kyvadlo/

SAŠA PUEBLO
Spracovaná téma automatická kresba
Automatická kresba je jednou z veľmi spoľahlivých a často používaných vešteckých metód. Vyčítame z nej veľa rôznych informácií, používa sa na čistenie diagnostiky tela, aury, čakry, karmických problémov, ale všeobecne sa najviac hodí na diagnostikovanie chorôb.
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky/

F. BARDON
Brána k naozajstnému zasväteniu
Brána k naozajstnému zasväteniu je Bardonov návod ako sa vydať na cestu mágie. Popisuje fyzické aj psychické cvičenia, rozoberá základné aspekty mágie, astrálne bytosti, princípy využívania energie a vykonávanie rituálov a ďalšie.
Automatická kresba a orgány
http://www.tarot.72.sk/images/fb_brana_k_zasveceni.pdf
F. BARDON
Prax magickej evokácie
Najucelenejšie dostupné dielo sférickej mágie uvádza čitateľa do najhlbšieho, najtajnejšieho vedenia kozmickej mágie, zoznamuje s astrálnym svetom a jeho zákonmi, je to návod na vyvolávanie bytostí zo sfér, ktoré nás obklopujú.
Automatická kresba a mozog
https://uloz.to/!JQ1v3LvxC/bardon-praxe-magicke-evokace-pdf
F. BARDON
Kľúč k opravdovej kabale Františka Bardona
Kabala ako univerzálny kozmický jazyk, veda písmen, je kľúčom k ovládnutiu mikrokozmu i makrokozmu. František Bardon zaúča žiaka do kabalistickej vedy. V doslove autor ďakuje Božskej prozreteľnosti za silu, aby mohol splniť svoju úlohu – sprístupniť tajomstvá najvyššej vedy všetkým ľuďom.
Chromozómy a gény. Ich zjednotenie do jednej štruktúry.
http://www.martinus.sk/?uItem=63129
http://goo.gl/OhCVzf

GELLNER IVAN
Liečiteľ cez automatickú kresbu
Ivan Gellner je český profesionálny liečiteľ s dlhoročnou praxou. Jeho špecializáciou je liečenie na diaľku bez spolupráce chorého (prípadne aj bez jeho súhlasu – predovšetkým u závislosti na alkohole, drogách alebo automatoch).
http://www.lecitel-ivan.cz/
http://www.healer-cz.com/en/
https://www.kosmas.cz/autor/3571/ivan-gellner/

KAREL KOŽÍŠEK
Veštecké techniky cez vzorky vlasov
Karel Kožíšek ako maliar, psychotronik, liečiteľ a diagnostik pomocou automatickej kresby, tvorca ojedinelých kresieb "jedným ťahom", duchovný autor kníh, v ktorých boli spracované jeho zásadné myšlienky a názory.
http://ona.idnes.cz/karel-kozisek-mistr-podvedomi-dem-/zdravi.aspx?c=A040216_210514_alt_medicina_pol
http://www.obrazkovysvet.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600655&id=1050&p1=1172

HYPNOSIS MAGNET MAN – FRANZ ANTON MESMER
Tvorba silne zahustenej magnetickej energie - automatickým pohybom
Franz Anton Mesmer bol švajčiarsky lekár, praotec hypnózy a psychoterapie. Vo svojej terapii využíval tzv. živočíšny magnetizmus. Táto metóda sa tiež nazýva mesmerizmus.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Mesmer

VIDEÁ AUTOMATICKÁ KRESBA
https://www.youtube.com/watch?v=DqJQCyX58rE
https://www.youtube.com/watch?v=_J6-4rooOo8
https://www.youtube.com/watch?v=niffNkQ9oWo
https://www.youtube.com/watch?v=6TvSCFkCe3o
https://www.youtube.com/watch?v=3ASqFMCVwTs
https://www.youtube.com/watch?v=0dpFoqDvmDI
https://www.youtube.com/watch?v=6TvSCFkCe3o
https://www.youtube.com/watch?v=FeV3lYCpA0Y
https://www.youtube.com/watch?v=c9e_bGh9Dzc
https://www.youtube.com/watch?v=inYtnRfZUTI
https://www.youtube.com/watch?v=6k7auxbdoPE
https://www.youtube.com/watch?v=UfbV9pR3LBE
https://www.youtube.com/watch?v=6Sc2iQ4WNr4

VIDEÁ AUTOMATIC DRAWING
https://www.youtube.com/watch?v=_NJIrdhca9s
https://www.youtube.com/watch?v=2jjIrMAYmqQ
https://www.youtube.com/watch?v=gjSX19UxeD8
https://www.youtube.com/watch?v=GpZIKyU3R6k
https://www.youtube.com/watch?v=Oht8wEYcFPE
https://www.youtube.com/watch?v=oqDFRsIdUtY
https://www.youtube.com/watch?v=PCI1yZYS8YQ
https://www.youtube.com/watch?v=lKtvQsvAUIs
https://www.youtube.com/watch?v=sE4u3BAihyE
https://www.youtube.com/watch?v=jmiElc8lK9Y
https://www.youtube.com/watch?v=H83D7a6Z8mo
https://www.youtube.com/watch?v=f0Kfz9KLF6E
https://www.youtube.com/watch?v=L-POMsTNkYY
https://www.youtube.com/watch?v=15hfUaSXgZE
https://www.youtube.com/watch?v=PybuAZGX4Qk

VIDEÁ SURREALIST AUTOMATISM
https://www.youtube.com/watch?v=t7MJrj-_67U
https://www.youtube.com/watch?v=W2SCtC1qWy8
https://www.youtube.com/watch?v=wtPBOwE0Qn0
https://www.youtube.com/watch?v=-6ooYPP61lw
https://www.youtube.com/watch?v=G-PPghR7lak
https://www.youtube.com/watch?v=96hl5J47c3k
https://www.youtube.com/watch?v=ZHcjOMZqIDY
https://www.youtube.com/watch?v=lV0fSTIyI_8
https://www.youtube.com/watch?v=WkON6t8y3Hs

VIDEÁ AUTOMATIC WRITING
https://www.youtube.com/watch?v=UPEcP58-QBM
https://www.youtube.com/watch?v=bmXH-kjlc8U
https://www.youtube.com/watch?v=s5iqBt5X-II
https://www.youtube.com/watch?v=FrysSDzNYyI
https://www.youtube.com/watch?v=PCI1yZYS8YQ
https://www.youtube.com/watch?v=F_2P-Wl87Fs
https://www.youtube.com/watch?v=2YUNAJ71FCI
https://www.youtube.com/watch?v=69XYFucn1H0

VIDEÁ KYVADLO VO FĽAŠI
https://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0R60
https://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-rcA
https://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhVTtA
Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo