Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 04.07.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 8.7.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI ZNAKY.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať reiki znakom a skôr by sme mali hovoriť o pohybových vzorcoch a vektoroch určeného pohybu. Ľudské reiki je o znakoch, symboloch, písmenách a o intelekte. Zvieracie reiki je o určitom druhu predpísaného pohybu telom alebo rukou. Detské reiki a tiež anjelské reiki má potenciál zmeniť predstavu anjela do anjelského znaku. Potom sú tam čakrové znaky, ktoré sú skôr ako drobné ohníky, drobné kvapky, drobné kamienky a potom je znak alebo pohyb dvoch rotujúcich princípov ako biele a čierne. Ide to rovno do buniek.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia na reiki systém. Prevedie bezplatné liečenie cez systém reiki. Získanie zasvätenia do reiki pohybové znaky v reiki systéme.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=JZwlT9jhEbQ

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 55 VIDEÍ REIKI ZNAKY
https://goo.gl/WqKgTn

REIKI SYMBOL VEKTOR
Na začiatok by som upozornil na skutočnosť, že všade na web stránkach sa píše o reiki znakoch a mali by sme to uviesť na pravú mieru. Symboly reiki alebo symboly Shambaolla sa používajú pre reiki, ktoré je založené na zvieracom princípe. Teda dnešný človek, ktorý žije v civilizovanom svete, v zásade k reiki symbolom nemá prístup. Pred použitím reiki znakov musí uskutočniť vo svojom mozgu určité úpravy a to zablokovať horné časti mozgu plné neurónov. Buď si to nasugeruje, alebo uverí, že jeho mozog obsahuje iba polovicu neurónov. Teda musí byť v stave, ako keby mal doslova obrnu mozgu a bude používať iba stredný mozog veľkosti slepačieho vajíčka. Mozog prírodných ľudí a ľudí žijúcich bez vzdelania sa správa ako mozog osoby po obrne a znefunkčnení značného množstva neurónov. A toto treba akceptovať a takto realizovať. Reiki symbol sa tu nechápe ako nakreslený znak, ale ako pohyb, ktorý sa musí zrealizovať svojím telom a svojimi rukami a to rovno z miechy. Myseľ reikistu je naladená na mozog prírodných ľudí a najlepšie na zvieratá. Buď ich má pri sebe, alebo na diaľku. A potom reiki znak ako určitý zápis o pohybe funguje výborne.

Pohyb
Pohyb je označenie, ktoré sa používa vtedy, ak menia hmotné objekty svoju vzájomnú polohu, tvar, veľkosť, tepelné, elektrické alebo magnetické vlastnosti, skupenstvo, chemické zloženie, biologické vlastnosti a pod. Pohyb je základným prejavom existencie hmoty.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)

Kmitanie
Kmitanie alebo oscilácia je pohyb fyzikálnej sústavy, pri ktorom sa systém po vychýlení vždy vráti do rovnovážnej polohy. Jedna zmena v rámci kmitania sa nazýva aj kmit, prechod z jednej krajnej polohy do opačnej sa niekedy nazýva kyv.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1n%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillation

Piktogram
Piktogram je ideogram, ktorý vyjadruje svoj význam prostredníctvom jeho obrazovej podobnosti s fyzickým objektom. Piktogramy sa často používajú v písacích a grafických systémoch, v ktorých sú znaky do značnej miery obrazné. Piktogram môže byť použitý aj v oblastiach ako je voľný čas, cestovný ruch a geografia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piktogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Pictogram

Vektor
Vektor je prvok vektorového priestoru, pričom vektorový priestor je – zjednodušene povedané – množina, ktorej prvky (teda vektory) sa dajú vzájomne sčítavať a násobiť reálnymi alebo komplexnými číslami.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_vector

ZVIERACIE REIKI
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie reiki systémov po celom svete. Budeme sa venovať prehistorickým štruktúram a kmeňovým bunkám a ako ich získať pre telo čo najviac.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-srt-animal/
Animal reiki na web stránke
https://apoort.net/esoterika/reiki-skoly/#animal-shamballa-reiki

SHAMBAOLLA
Podľa starovekých textov, tradičného tibetského a indického budhizmu je Shamballa mýtická krajina ukrytá hlboko vo vnútri Ázie. Je to miesto čistého osvietenia, osvietencov bývajúcich v tejto legendárnej krajine vraj možno požiadať o duchovnú pomoc a liečenie pomocou liečivej energie Shambally.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala
Shambaolla na web stránkach Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kobra-shamballa/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-shamballa/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-shamballa-ii/

POLTERGEIST – STRAŠIDELNÉ DOMY
Poltergeist je nadprirodzená bytosť, neviditeľný duch, ktorý sa pohybuje v bytoch, robí hluk, pohybuje s predmetmi alebo ich aj ničí. V niektorých príbehoch ich levituje pred očami ľudí a niekedy ich po nich aj hádže.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poltergeist
https://en.wikipedia.org/wiki/Poltergeist

Strašidelné domy
Strašidelný dom je dom alebo iná budova, o ktorom sa verí, že je obývaný duchmi zomrelých, ktorí môžu byť bývalými obyvateľmi alebo vlastníkmi. Parapsychológovia prisudzujú strašenie duchom zomrelých alebo ako jav, ktorý je následkom násilných alebo tragických udalostí v budove ako napríklad vražda, samovražda alebo náhla smrť.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%A1ideln%C3%BD_d%C5%AFm
https://en.wikipedia.org/wiki/Haunted_house
Zoznam údajne strašidelných lokalít po celom svete, o ktorých sa hovorí, že tam strašia duchovia alebo iné nadprirodzené bytosti vrátane démonov
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reportedly_haunted_locations
Tu si nájdete zoznam duchov podľa jednotlivých štátov
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ghosts

PRÍUŠNICOVÉ ŽĽAZY – PREHISTORICKÁ MIECHA
Príušnicová žľaza je okolo uší, ale ťahá sa po celom tele okolo hormonálnych žliaz a zabieha aj k stavcom miechy. Príušnicové žľazy možno považovať skryté za prehistorickú miechu, ktorá je po narodení dieťaťa zablokovaná.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADu%C5%A1nice

REIKI SYMBOL – PINTEREST
Máme tu klasické reiki znaky. Mali by sme sa zamyslieť, ako tieto znaky vznikli. A v našom prípade reiki znak je vlastne záznam o pohybe. Môže to byť pohyb celého tela, môže to byť pohyb ruky, alebo to môže byť mikropohyb rovno zo svalov. V našom prípade všetky reiki znaky sú záznamom o pohybe zvieraťa alebo človeka historickej doby. Dnešný človek musí potlačiť značnú časť fungovania neurónov mozgu, aby mohol praktizovať tieto znaky. Ale otázka znie aj inak: Ktoré znaky reiki ako pohybové vzorce boli mimoriadne silné a účinné? Pre naše účely praktizujeme ako základ prax s meteoritmi, či už priamy kontakt s meteoritmi, alebo nepriamo na diaľku s meteoritmi a najlepšie s osobami, čo s nimi pracujú. A potom je potrebné prijať znaky reiki od starých japonských samurajov. V ich prípade ide o pohyb samurajského meča. Teda zapíšeme pohyb špičky samurajského meča a z neho si zoberieme základ reiki znakov ako vektora pohybu. Tieto znaky nájdeme v reiki posmrtných kotúčikoch na samurajských hroboch. Veštecky a senzibilne zistiteľné a kopírovateľné. Nemá zmysel používať znaky reiki napísané vtáčím brkom. To by bolo málo aktívne a neefektívne. Keď ste pochopili, tak je to výborné.

Karuna Reiki stones
https://www.pinterest.com/pin/344806915191148856/
Symbols Reiki
https://sk.pinterest.com/pin/347340189987806621/
Symbol Cho Ku Rei How
https://www.pinterest.com/pin/570972058979526515/
Symbol Vasudha Reiki
https://sk.pinterest.com/pin/554365035361001572/
Symbols Reiki
https://es.pinterest.com/source/ki-rei.com/
Symbols Karuna Reiki
https://sk.pinterest.com/search/pins/?q=reiki%20karuna
Vasudha Reiki symbol
https://www.pinterest.com/pin/231653974552620345/

Samuraj
Samuraji boli vždy cvičení od veľmi útleho veku. Cvičili s drevenými mečmi (bokken) proti svojim spoluštudentom. Už ako desaťročných ich posielali na miesta plné strachu, ktoré museli mladí učeníci prekonať. Medzi také miesta patrili napríklad cintoríny, márnice, husté lesy alebo opustené zrúcaniny budov. Na začiatku samuraji bojovali hlavne s lukom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuraj
https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai
Zoznam samurajov
https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_samurai
Samuraji na web stránke on online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-samuraj-reiki-iii/
OZUNU – Japonský horský samuraj
Jedinečný horský šaman a nositeľ reiki kotúčika jedinečnej kvality. Už nežije a napriek tomu jeho kosti a jeho reiki kotúčik sú jedinečné.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-ozunu/

REIKI SYMBOL – GOOGLE
Vyhľadali sme pre vás reiki znaky. Pokiaľ máte záujem, tak si pozrite, aké znaky sa v oblasti reiki používajú. Je to taká základná meditácia – uložiť reiki znaky do svojho mozgu. Po čase si treba vedieť vybaviť reiki znak vo vnútri pamäti a odtiaľ ho aktivizovať vkladaním ďalšieho a ďalšieho znaku do jedného znaku. Teda do jedného znaku vložíte tisíce podobných znakov a takto môžete znak aktivizovať. Ešte silnejšie ho môžete aktivizovať z kostnej pamäte z kostí. Predstavy o reiki znaku môžete posilniť v hlave a potom ho dať do aury pred seba a tam ho spájať so znakmi iných reikistov, napríklad sa v špeciálnom stave napájate na osoby, čo majú v sebe časti svojho dvojčaťa. Tieto osoby dobre aktivizujú reiki systém v aure.

Reiki symbols
https://goo.gl/UNJGqD
Shamballa symbols
https://goo.gl/hdCgQ1
Reiki symbols Cho ku rei
https://goo.gl/jDMJa3
Reiki shamballa
https://goo.gl/SRCRqz
Reiki symbols Hon sha ze sho nen
https://goo.gl/38s9Jq
Reiki symbols Dai ko myo master symbol
https://goo.gl/7wegcb
Reiki symbols Sei he ki
https://goo.gl/DhbEm1
Reiki symbols dai ko myo
https://goo.gl/bSB3G5

REIKI SYMBOL – YOUTUBE
Doporučujem, aby ste nepreberali úplne znaky reiki od iných majstrov. Môžu sa niekedy stať nemilé veci. V znakoch reiki môže byť vytvorený mechanizmus na odoberanie vašich energií. Tieto sa vytvorili vo vnútri buniek. A znak, ktorý ste prijali, je v skutočnosti znak na odoberanie energie pre účely reiki majstra. Po prevzatí znaku reiki doporučujem ho mierne upraviť a praktizovať po svojom.

The Symbols of Meaning / Applied to Karuna Ki & Reiki
https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUymSo
Reiki Symbols
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVFf0Q
Reiki symbol
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3RS8
Reiki Symbols -Cho Ku Rei , Sei He Ki, Hon Sha Ze Sho Nen
https://www.youtube.com/watch?v=ih4YssYKR_A
Simbolos Reiki 20/26
https://www.youtube.com/watch?v=YMm9dP1L8C0
Reiki Symbol Meditation
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cXypw

REIKI SYMBOL MERIDIÁNY
Meridiány tu budeme chápať ako akupunktúrne body idúce pekne za sebou. Napr. meridián pečene ide od nôh hore a končí kdesi v oblastí tváre. Znovu upozorňujem, že tu ide o zvieracie reiki alebo reiki prírodných a pravekých ľudí a nie dnešných civilizovaných ľudí. Pokiaľ je mozog človeka napríklad po obrne, určitá časť je poškodená, má menej neurónov a skôr používa spodné časti mozgu. Zníženie počtu neurónov použijete sugeračne a uveríte, že horná časť mozgu nefunguje a všetko prebrala spodná časť a miecha. A potom sa vám objavia tieto dráhy v koži, v tuku a prípadne vo svaloch. A klasické reiki znaky sa napustia do týchto za sebou idúcich bodov a obnoví sa ich fungovanie. Zmysel terapie je obnoviť tieto dráhy tela typické viac pre starších ľudí a deti ako dospelé osoby. Tak to majte prosím na pamäti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_(Chinese_medicine)

Meridiány – Google
Meridiány sú súčasťou zložitého systému tradičnej čínskej medicíny. Nie sú to izolované oblasti na tele, ale uzavretý „energetický“ kolobeh, ktorý prúdi celým ľudským organizmom.
https://www.google.sk/#q=Meridian+(Chinese+medicine)
Meridiány – Youtube videá
Lu – lung meridian
https://www.youtube.com/watch?v=xsGLDRWV_R8
ST – Stomach meridian (meridijan želodca)
https://www.youtube.com/watch?v=0mrFrFPwN6M
LI – Large intestine meridian
https://www.youtube.com/watch?v=PxeD1U0RDI8
KI – Kidney meridian
https://www.youtube.com/watch?v=cuCHD-MXZuA
UB – Urinal bladder meridian
https://www.youtube.com/watch?v=CFrJ11DJ-GE
See the Qi Meridians in action
https://www.youtube.com/watch?v=I_sTtgvmya8
Meridiány – Pinterest
Meridian
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=meridian
Meridian points
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=meridian%20points
Meridian kidney
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=kidney%20meridian
Meridian stomach
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Stomach%20meridian
Meridian liver
https://www.pinterest.com/pin/567946202977949668/
Meridian lung
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=lung%20meridian

REIKI SYMBOL – AKUPUNKTÚRA
Akupunktúra je technika, ktorá výborne funguje u starších ľudí a detí. Akupunktúra nie je vhodná alternatívna liečba pre osoby s chorými pľúcami a slabým alebo chorým srdcom. V spojení s reiki energiami môžete osobám spôsobiť aj smrť. Je veľa správ o úmrtí pri nevhodnom aplikovaní ihiel. Inak reiki energie a akupunktúrne body sa zase otvárajú, keď je mozog v hlave blokovaný a nefunguje naplno a skôr sa otvára zatvorené zvieracie vedomie z miechy. Akupunktúra uznáva asi 7000 akupunktúrnych bodov. Meditujúci je schopný koncentráciou reiki energie do tvarov ostrej ihly aktivovať tieto body aj bez fyzickej ihly. Niekedy stačí tlak prstov na dané miesto alebo tlak paličky. Podobné akupunktúre je moxovanie za horúca. Podobné niečo je pôsobenie magnetu, meteoritu, elektrického slaboprúdu alebo laseru.
Akupunktúra – Wikipédia
Akupunktúra je alternatívna liečebná metóda pochádzajúca z Číny. Najstaršia učebnica opisuje 365 liečebných bodov na povrchu tela, dnes sa uvádza až 2000 akupunktúrnych bodov. Liečba spočíva v zapichovaní veľmi tenkých ihličiek do citlivých bodov v koži pacienta. Tieto citlivé body sa nazývajú akupunktúrne body.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akupunktura
https://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture
Predchodca akupunktúry – špicaté kamene, ale aj rybie kosti
Bian kamene sú špicaté kamene, ktoré sa historicky používali v tradičnej čínskej medicíne. Sú všeobecne považované za predchodcu akupunktúry s využitím vyhrievaných špicatých kameňov (namiesto akupunktúrnych ihiel) pri liečbe bolesti chrbta a krku
https://en.wikipedia.org/wiki/Bian_stones

ZOZNAM AKUPUNKTÚRNYCH BODOV
Tento článok poskytuje ucelený zoznam akupunktúrnych bodov, miesta na tele, ktoré sa používajú v akupunktúre, akupresúre a iných liečebných systémoch založených na tradičnej čínskej medicíne (TCM).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acupuncture_points

Akupunktúra – Google
Akupunktúra je liečebná metóda vychádzajúca z tradičnej čínskej medicíny, počas ktorej sa do tzv. Akupunktúrnych bodov pacienta nabodnú ihly. Podľa tradičnej náuky ležia tieto body na akupunktúrnych dráhach, čiže dráhach energie, tzv. Meridiánoch.
https://www.google.sk/#q=Acupuncture
Akupunktúra – Youtube videá
Acupuncture Therapy
https://www.youtube.com/watch?v=TC4l0EmNkyY
Does Acupuncture Even Work
https://www.youtube.com/watch?v=eXZGIoZokJE
Acupuncture – Back Pain Treatment
https://www.youtube.com/watch?v=fqUuPkaHFDI
Acupuncture for Lower Back Pain
https://www.youtube.com/watch?v=Ch6ziIqkhag
Acupuncture Demonstration and Benefits
https://www.youtube.com/watch?v=SltB04exwo4
Akupunktúra – Pinterest
Acupuncture points ear
https://www.pinterest.com/explore/acupuncture-points/?lp=true
Acupuncture points
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Acupuncture%20points%20ear
Healthy food that supports and nourishes you in Chinese…
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Acupuncture%20points%20of%20lung

REIKI SYMBOL – CHAKRA
Čakru a jej zmysel v reiki budeme chápať ako prostriedok koncentrácie a pôsobenia do jedinečnej oblasti mezenterického tuku. Ide o jedinečný tuk, ktorý je v tele uložený ako drobné guličky. Medicína hovorí o tuku a ezoterika a reiki hovorí o tukových neurónoch, ktoré špecificky riadia celú chémiu a trávenie človeka. Teda ide o odlišný názor. Typické pre Indiu a Brahmanov je práve múdrosť cez tieto štruktúry. A teda čakra aj s typickými znakmi je o tom, ako v zvieracom alebo pravekom vedomí preniknúť do týchto oblastí ľudského tela. Zase je vítaná utíšená činnosť mozgu ako po obrne a funkciu riadenia obnovuje miecha. Prienik do oblasti mezenterických neurónov je cesta, ako ovládnuť trávenie reikistu.

Čakra – Wikipédia
Čakry sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom. Podľa starých indických a tibetských textov je čakier 72 000 až 350 000. Sedem čakier sa označuje ako hlavné energetické centrá.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

Reiki symboly čakry – Google
Čakry sú podľa hinduizmu energetické miesta v tele popisované ako vír alebo kruh, sú to dôležité miesta, ktoré ovládajú telo a priestor mimo neho.
https://www.google.sk/#q=reiki+symbols+chakras+
Čakry – Youtube videá
Chakra Activation & Healing Meditation
https://www.youtube.com/watch?v=fn31OAaP-QU
7 Chakras Meditation Music
https://www.youtube.com/watch?v=j2YixHG0-x8
7 Chakra
https://www.youtube.com/watch?v=rrstDT2baIA
Meditation for the 7 Chakras
https://www.youtube.com/watch?v=GCf1Z4mfK4A
Čakry – Pinterest
Chakras symbols
https://www.pinterest.com/pin/6966574393840659/
Chakra Symbols
https://www.pinterest.com/merrywitty/chakra-symbols/?lp=true
The seven chakras symbols
https://www.pinterest.com/pin/534802524473276008/
Chakras symbols
https://www.pinterest.com/pin/101894010292633382/
Chakra art
https://www.pinterest.com/pin/473933560768145634/

SAHASRARA REIKI ČAKRA
Ešte nikto z ezoterikov nedokázal dostatočne vysvetliť, čo je to tisícplátkový lotos. Dlhodobo na tento systém meditujeme a obrázky ho umiestňujú na vrch hlavy alebo nad hlavu hore. Postupnou meditáciou sme objavili prepojenie tisícplátkového lotosu na jedinečné štruktúry v ľudskom tele. Embryo v matke je uzavreté v placente, ale aj v koži embrya je niečo ako placenta a tá zostáva aj po narodení. Iba sa potrhá a je v koži dospelej osoby. Meditáciou na znaky sahasrara čakry je možné aktivizovať tento jedinečný systém pre rôzne účely.

Placenta
Placenta je orgán, ktorý spája vyvíjajúci sa plod so stenou maternice, aby umožnil príjem živín, zabezpečil termoreguláciu plodu, elimináciu odpadu a výmenu plynu prostredníctvom krvného zásobovania matky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta

Sahasrara symbols – Wikipédia
Sahasrara korunná čakra sa všeobecne považuje za siedmu primárnu čakru podľa väčšiny tantrických jogových tradícií. Sahasrara je opísaná ako lotosový kvet s 1 000 okvetnými lístkami rôznych farieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahasrara
Sahasrara symboly – Google
https://www.google.sk/#q=Sahasrara+symbols+
Sahasrara symboly – Pinterest
https://sk.pinterest.com/pin/374643262727376137/

REIKI SYMBOLY ORIGINÁL
Máte tu najčastejšie používané reiki znaky. Je ich treba praktizovať v zvieracom stave. Teda potlačíme v mozgu funkcie neurónov a prejdeme koncentráciou do miechy a neurónov v spodnej časti mozgu. Toto sa iba volá reiki znaky, ale v skutočnosti ide iba o určitý druh pohybu tela, rúk a nôh. Prosím nemýliť si to. A tieto pohyby podľa určitého plánu najčastejšie idú k tvorbe energetických kotúčikov na liečivé účely.

REIKI SYMBOLY – Cho Ku Rei
https://goo.gl/FxsAVJ
REIKI SYMBOLY – Sei He Ki
https://goo.gl/g6Fp1w
REIKI SYMBOLS – Hon Sha Ze Sho Nen
https://goo.gl/KcfBv5
REIKI SYMBOLY – Dai-Ko-Myo
https://goo.gl/R9d9GW

REIKI SYMBOLY – Raku
Ide o špeciálny znak alebo presnejšie o určitý predpísaný pohyb, ktorým sa zasväcuje do reiki systému, teda do miechy s tým, že treba blokovať horné časti neurónov. Najčastejšie sa tento pohyb podobný pohybu blesku realizuje pohybom silne energetizovanej ruky. Ale je možné takto zasväcovať aj na diaľku a vtedy treba poslať takéto znaky viacej naraz.
https://www.google.sk/search?q=Raku+Reiki+Symbol&source=lnms&tbm=isch

REIKI SYMBOLY ANJEL
Máme tu špecifické znaky. Ale my ich budeme považovať za určitý návod na pohyb, buď tela, ruky, alebo iba svalov. Máme tu do činenia s reiki, ktoré smeruje do detských žliaz. V detstve máme jednu veľkú v strede hrude. Ale v dospelosti máme v tele asi 100 miest, kde sa nachádza o veľkosti fazuľky. A sem smeruje toto reiki a návod na určitý druh pohybu. Pri tomto reiki sa znovu blokuje a spomaľuje činnosť veľkého mozgu a aj miechy a zasvätenie ide do detských žliaz. Tieto obsahujú to, čo sa v ezoterike volá anjelské sféry.

Anjel reiki
Anjel Reiki nám umožňuje úzko spolupracovať so všetkými duchovnými bytosťami, ktoré nám neustále posielajú neobmedzené množstvo liečebnej energie.
http://www.reiki.org/karunareiki/karunahomepage.html
Učíme Anjel Reiki len ľudí, ktorí sú už Reiki majstrami a väčšina týchto študentov dostala svoje zasvätenie od iných učiteľov.
http://www.reiki.org/reikinews/rn970103.html

Anjel reiki – Google search
https://www.google.sk/#q=karuna+reiki+
Anjel reiki – Google
https://www.google.sk/search?q=REIKI+SYMBOLS+-+Karuna&tbm=isch
Anjel reiki – Youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=karuna+reiki+
Anjel reiki – symbols and meanings
https://www.youtube.com/results?search_query=karuna+reiki+symbols+and+meanings
Anjel reiki – healing
https://www.youtube.com/results?search_query=karuna+reiki+healing
Anjel reiki – music
https://www.youtube.com/results?search_query=karuna+reiki+music
Anjel reiki – meditation
https://www.youtube.com/results?search_query=karuna+reiki+meditation
Anjel reiki – Facebook
https://www.facebook.com/search/top/?q=karuna%20reiki
Anjel reiki – Pinterst
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=karuna%20reiki

REIKI SYMBOLY JIN – JANG
Asi vás prekvapí, že do reiki dávame aj znak jin- jang. Sme si vedomí, že je to znak v TAO. Ale skôr by sme mali hovoriť, že je to pohybový vektor. Ako keby ste sa pozerali na letokruhy stromu a ešte lepšie navzájom zrastených stromov do seba. Láskavé objatie matky a dieťaťa. Na to, aby ste mohli praktizovať tento druh reiki, je potrebné vyblokovať neuróny v mozgu, a tak isto zvieracie vedomie a činnosť miechy. Sugerácia, uverenie a praktizovanie vlastného bunkového vedomia. Bunky tela ako skupinky miliónov embryí v celom tele. A tieto embryá z buniek vášho tela znovu komunikujú a sú pripravené komunikovať so stromami. Trochu náročný koncept na realizáciu. Najlepšie je sa dať zasvätiť čínskym majstrom a potom na to klasické reiki. A potom môžete použiť pohyb jin a jang na dynamizáciu energií s človekom a stromom. A to je také malé tajomstvo TAO.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

T’ai-chi Ch’uan línie strom – je tam super zoznam
Tai-chi je staré čínske cvičenie a bojové umenie, ktoré má korene v tradíciách taostickej filozofie. V priebehu takmer dvoch tisícročí rôzne taostické školy vyvíjali a vylepšovali zdravotné cvičenia ako súčasť svojho duchovného zdokonaľovania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tai_chi

LIEČBA QIGONG
Qigong znamená „energetickú prácu“ alebo „pestovanie životnej energie“. Zhineng Qigong sa týka úplného systému qigongových praktík zameraných na zdravie, liečenie a vedomie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_Healing_Qigong
Pôvodná forma historická
Primordial Qigong je forma Qigongu údajne vyvinutá taoistickým mudrcom Chang San Fengom. Prvotný systém qigongu odráža teóriu taoistov o narodení vesmíru.
https://en.wikipedia.org/wiki/Primordial_qigong

Qigong
Podľa taoistickej, budhistickej a konfuciánskej filozofie, qigong umožňuje prístup do vyšších sfér vedomia, prebudí niečiu „pravú podstatu“ a pomáha rozvíjať ľudský potenciál.
https://en.wikipedia.org/wiki/Qigong

STROM TAI CHI
https://sk.pinterest.com/pin/291889619571280634/

TECHNIKY TAI CHI STROM
https://sk.pinterest.com/pin/504895808194689691/

https://sk.pinterest.com/explore/tai-chi/?lp=true
https://sk.pinterest.com/skbielby/tai-chi/?lp=true

VIDEÁ REIKI SYMBOLS
https://www.youtube.com/watch?v=_C0UxQ06tOs
https://www.youtube.com/watch?v=O7R-t2WZk7E
https://www.youtube.com/watch?v=VSIYhDG-80s
https://www.youtube.com/watch?v=lM3RHOpB8rU
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3oVgjGuXQ
https://www.youtube.com/watch?v=U4UFXoTAlK0
https://www.youtube.com/watch?v=HzExJ3WK1bQ
https://www.youtube.com/watch?v=GyviR8bdpkc
https://www.youtube.com/watch?v=XPU35e81_Io
https://www.youtube.com/watch?v=Qn3DigYXvKw
https://www.youtube.com/watch?v=jiEnIm3Ws80

https://www.youtube.com/watch?v=qG5FKa2vc0E
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7YF2-xFao
https://www.youtube.com/watch?v=3XxbRA1fZMY
https://www.youtube.com/watch?v=3Dfk-9vUkUg
https://www.youtube.com/watch?v=nm1RU9aLuCQ
https://www.youtube.com/watch?v=XFYgdd8bQO0
https://www.youtube.com/watch?v=fRUfE2qvg4o
https://www.youtube.com/watch?v=OXsxw6Faf4o
https://www.youtube.com/watch?v=M17HMmiZNHM
https://www.youtube.com/watch?v=LQn-eqCPXX0
https://www.youtube.com/watch?v=wYs0Bv1-B8M
https://www.youtube.com/watch?v=N884jNJJpGc

https://www.youtube.com/watch?v=ZEm6gl4xP7M
https://www.youtube.com/watch?v=XHUr2D0qcdg
https://www.youtube.com/watch?v=lIpESsKZzRM
https://www.youtube.com/watch?v=sdM8LY3E2gc
https://www.youtube.com/watch?v=J2TlpHAxKp0
https://www.youtube.com/watch?v=xSQmEyL6Ruw
https://www.youtube.com/watch?v=9rqH4uZ5soA
https://www.youtube.com/watch?v=FSae5Avht5M
https://www.youtube.com/watch?v=kgLOYLvXt50
https://www.youtube.com/watch?v=dhkl4GybAEs
https://www.youtube.com/watch?v=EuAOja9MIHs

https://www.youtube.com/watch?v=vkmYnX08Qlg
https://www.youtube.com/watch?v=jDhOWeuQMyo
https://www.youtube.com/watch?v=zDCzl1A7teQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj9lXQBgZMM
https://www.youtube.com/watch?v=xutkfXvxrM0
https://www.youtube.com/watch?v=VeROhjuumK8
https://www.youtube.com/watch?v=A4uHZ2iE_nE
https://www.youtube.com/watch?v=8ZvtJBkSi1M
https://www.youtube.com/watch?v=3pVsQ96azfg
https://www.youtube.com/watch?v=hYe45kdKt6U
https://www.youtube.com/watch?v=DVjG1F_5Y_4
https://www.youtube.com/watch?v=Hl_GEF9DKUcAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2018 Saša Pueblo