Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 20.06.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 24.6.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI VEŠTBA.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať aplikácii vešteckých techník do reiki systému. Celkom komplikovaná vec, lebo v systéme reiki nefunguje klasické tarotové veštectvo.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia na reiki systém, naladenie na klasické veštectvo. Prevedie základné zasvätenie pre časticové veštectvo v systéme reiki.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=HU7COrOYUJ8

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 78 VIDEÍ REIKI VEŠTBA
goo.gl/k31Aij

VEŠTECTVO KLASICKÉ – TAROT
Máme tu klasické veštectvo založené na stíšení celého systému mozgu, znehybnenie zraku a sugerácii chorobnosti mozgu, ktorý dovoľuje aplikovať vnímanie obrazov o inej osobe a objekte aj na diaľku. Používa sa naladenie na danú osobu a k tomu tarotové karty od rôznych autorov. Tieto tarotové karty evokujú obrazy o danej osobe. Zo začiatku veštecky testujte osoby, ktoré veľmi dobre poznáte. A keď vám veštectvo sedí, tak prechádzajte na osoby, ktoré poznáte menej dobre a tak sa prepracujete k slušným vešteckým výkonom.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-vestectve/
Veštectvo wikipédia
Veštenie znamená predpovedanie budúcich udalostí, niekedy aj v ďalekej budúcnosti alebo na vzdialenom mieste. Veštenie sa člení na extatické veštenie, znalecké veštenie a na náhodné veštenie. Známou vešteckou knihou je I-ťing.
https://en.wikipedia.org/wiki/Divination

Klinicky poškodený mozog
Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervového systému, nachádza sa v hlave, zvyčajne blízko primárnych zmyslových orgánov. U priemerného človeka sa mozgová kôra (najväčšia časť) skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými tisícmi neurónov. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1 400 g.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
Mozog na web stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-mozog
Kategória ochorení mozgu
Tu si nájdete zoznam stránok v kategórii choroby mozgu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Brain_disorders
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cievne_choroby_mozgu_(MKCH-10)

Tarotové karty – karty všeobecne
Tarot je súbor 78 kariet, ktoré sa používajú na štúdium ezoteriky, meditáciu alebo veštenie. Tarot je blízkym príbuzným súborom hracích kariet zvaných tarokové karty, ktoré sa dodnes používajú na hru taroky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_tarotov%C3%BDch_karet

Automatická kresba
Automatická kresba je technika, kedy človek rozmýšľa nad tým, čo práve kreslí, ale nechá pracovať skôr intuíciu. Automatická kresba môže slúžiť ako relaxačné cvičenie alebo ju možno použiť napr. pre diagnostiku chorôb.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
Kyvadlo na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kyvadlo/
Automatická kresba na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-iris/#automaticka-kresba-I.- II.-III.
Automatická kresba na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#automaticka_kresba

Anjel veštectvo
Venujeme sa tu celkovo oblasti ezoteriky, ktorá nadväzuje na rôzne druhy anjelských sfér, ktoré vytvorili ľudia pre svoje šťastie, ochranu, ale aj múdrosť. Často ako túžbu po niečom vyššom a dokonalejšom.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-anjeloch/

Zviera veštectvo
Živočíchy (Animalia) alebo staršie mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa, hovorovo a najmä ak sú väčšie zvieratá) sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života (hoci niektoré druhy zostávajú na jednom mieste po celý život – sú prisadnuté).
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal
Veštectvo cez iné veštice
Zoznam stránok o veštectve a veštení. Veštice, kartárky, jasnovidky, weby o veštectve, astrológia, metódy veštenia, eshopy s pomôckami na veštenie a ezoteriku.
Veštectvo na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo
https://www.cimax.sk/lieky/liecitelia-vestice-horoskopy

Technika média a hypnotizéra
Mediumship je prax niektorých ľudí známych ako médium, ktorí sprostredkujú komunikáciu medzi duchmi mŕtvych a živých ľudských bytostí.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediumship
Spirit kosti na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

Hypnóza a sugerácia
Hypnóza je metóda umelého navodenia hypnotického spánku, prejavuje sa stratou ja, pasivitou, poslušnosťou k príkazom hypnotizéra, hypnóza sa niekedy používa na terapeutické účely. Hypnózu si človek navodzuje buď sám (autohypnóza), alebo vo väčšine prípadov ju navodzuje iná osoba. Hypnotické účinky má i hudba. K navodeniu hypnózy sa spravidla používajú nepretržite opakované tóny, rytmy a sugescie, smerované k uvoľneniu a sústredeniu pozornosti, vnímania, myslenia, emócií a správania, napr. na verbálne i neverbálne podnety hypnotizéra.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
Slovo hypnóza na www.meditacia.sk
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B3za&sitesearch=www.meditacia.sk
Hypnóza na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-aboridzinci-sny-hypnoza/
Hypnóza na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypnoterapia

SENZIBILITA – veštectvo cez poškodený sluch
Máme tu jedinečnú techniku založenú na uchu, bubienku v uchu a celom vnútornom uchu. Vsugerujete si poruchu v uchu na čas vešteckých výkonov a z trochu hučiaceho bubienka začnete posielať do tela kmity. Je to stav, ako keď zle počujete čo rozpráva iná osoba a musíte zaostriť sluch na hovoriacu osobu. Tentokrát zaostrite posielanie kmitov z bubienka k niektorému orgánu tela, oskenujete ho ako radar, do ucha sa vrátia impulzy a tie zmeníte na obraz. Pošlete voči pečeni pulzy a vrátia sa späť a keď je pečeň chorá, tak sa k pulzom priradí obrázok alebo pocit chorej pečene.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Citlivos%C5%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensibility
https://apoort.net/esoterika/reiki-3-oko/#senzibil

Sluch
Sluch je jeden z piatich zmyslov človeka, ktorý je asi najvýznamnejší pri komunikácii s inými ľuďmi. Počúvaním trávime veľa času a sluch predstavuje rýchly a účinný spôsob získavania informácií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing

Netopier
Netopiere sa vyznačujú premenou predných nôh na krídla. Vznikli na rozdiel od vtákov predĺžením kostí ručnej časti, najmä článkov prstov zápästia. Medzi nimi a ostatnými kosťami končatín a chvosta je patagium (pružná a jemná lietacia blana). Krídla pozostávajú z patagia a spomenutých kostí.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Netopiere
https://en.wikipedia.org/wiki/Bat
Netopier na web stránke Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1305-Echo-skola/238-Netopier/
https://www.google.sk/#q=netopier+site:www.meditacia.sk&start=10
Netopier na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-krab/#delfin-netopyr

Veľryba
Veľryba je morský cicavec z rádu veľryby (Cetacea). Patrí medzi najväčšie živočíchy žijúce na Zemi. Živí sa planktónom. Pôvodne to bol suchozemský cicavec. Spravidla sa ako veľryby označujú príslušníci podradu kosticovce, ale aj mnoho ozubených veľrýb je označované ako veľryby, zvlášť potom veľké druhy, ako je kosatka dravá, kulohlavec čierny, beluha, narval, vorvaň a ďalšie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velryba
https://en.wikipedia.org/wiki/Whale

Delfín
Delfín obyčajný je rozšírený takmer vo všetkých moriach od tropického po mierne pásmo. Žije najmä v pobrežných vodách, kde je dostatok potravy. Je najpočetnejším druhom delfína. Veľkosť populácie je neznáma, odhaduje sa na niekoľko miliónov jedincov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%ADn_obecn%C3%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Short-beaked_common_dolphin
Delfíny na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#delfini-kosatky

Kosatka
Kosatka dravá je najväčším členom čeľade delfínovité. Ide o druhého najrozšírenejšieho cicavca na Zemi (po človeku), možno ju nájsť vo všetkých svetových oceánoch. Je všestranným dravcom, požiera ryby, korytnačky, vtákov, tulene, žraloky a tiež iné malé a mladé veľryby.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosatka_drav%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Killer_whale
Kosatka na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#delfini-kosatky

REIKI MAGNET
Magnet je objekt, ktorý v priestore vo svojom okolí vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného magnetu alebo elektromagnetu. Permanentné magnety nepotrebujú k vytváraniu magnetického poľa žiadnu vonkajšiu energiu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feromagnetismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism
Magnet na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-magnet-meteorit/
Magnet na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-supra/
https://apoort.net/esoterika/reiki-magnet/
Drobné kúsky technického magnetu
Rozdrvený magnet na drobné kúsky a zlepený živicou do jedného objektu. Je bližší ľudskému telu a jeho biomagnetizmu ako klasický magnet.
Magnetovec
Magnetit je minerál kryštalizujúci v kubickej sústave, chemicky oxid železnato-železitý. Starší názov je aj magnetovec alebo okoviny. Je dôležitou súčasťou železných rúd.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
Biogénny kryštál magnetovca
Je magnetovec, ktorý produkuje ľudské telo do pamäťových neurónov. Ale tvoria ho aj mikroorganizmy na brehu jazierok a to rovno v piesku.

Megaoscilátor
Oscilátor je systém alebo zariadenie, schopné kmitavého pohybu, pri ktorom sa hodnoty určitých parametrov (poloha, rýchlosť, napätie atď.) periodicky opakujú. Oscilátory môžu byť mechanické, elektrické ai. a delia sa na harmonické (kyvadlo, závažie na pružine), kde je priebeh kmitu charakterizovaný sínusovým, relaxačné s nesúmerným tvarom kmitov a ďalšie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor
Kategória Oscilátory
Oscilátor je elektronický obvod, ktorý vytvára periodický, oscilujúci elektronický signál, často sínusový alebo obdĺžnikový.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Oscillators
Oscilátor na web stránke on online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-oscilator/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-mega-os/
Oscilátor na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-oscilator/
https://apoort.net/esoterika/reiki-mega-os/

Prístroj TENS
Elektrická stimulácia svalov s prístrojmi TENS/EMS sa používa pre svalovú terapiu pri športe, fitnes ako aj v medicíne, najmä na rehabilitačné účely.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcutaneous_electrical_nerve_stimulation

KYVADLO – VEŠTECTVO
Kyvadlo je mimoriadny nástroj vešteckého výkonu. Kyvadlo má dole závažie zavesené na špagátiku, ktorý sa drží medzi prstami. Vaše oči nie sú schopné vnímať jemné kmitanie ruky a nervstva v nej. Ale kyvadielko medzi prstami tento kmit odhalí a prenesie z nervstva na kyvadlo. Očami ho môžete pozorovať a potom aj zvýrazniť jemným kmitom ruky. Tento kmit je už možné vnímať aj zrakom. Ale najprv vždy treba spraviť test svalov. Dáte si pred seba pohár vody a ruka a kyvadlo sa rozkmitajú. Keď dáte kyselinu, tak sa kyvadlo nepohne a ani ruka ani nervstvo. Dáte pred seba foto vraha a kyvadlo sa nepohne. Dáte pred seba foto svätice a kyvadlo a ruka a nervstvo sa roztočí. A takto sa naučíte veštectvo pomocou kyvadla alebo prútika prútkarov.
Kyvadlo – veštecká technika
Kyvadlo z krištáľu, kovu alebo iných materiálov zavesené na reťazi sa používa vo veštectve a prútkarstve. Používateľ si najprv určí, akým smerom vľavo-vpravo, hore-dolu bude indikovať „áno“, ktorým „nie“…
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
Kyvadlo na web stránke on onlie Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kyvadlo/
Kyvadlo a virguľa a prútik
Virguľa je používaná najčastejšie k hľadaniu vodných zdrojov, geologických porúch, geopatogénnych zón, porúch na potrubí, archeologických nálezov, vzácnych nerastov, ložísk rúd, ropy a ďalšieho nerastného bohatstva, ďalej k diagnostike chorôb, prípadne aj ich liečbe. Všeobecne ide teda o zisťovanie prítomnosti a množstvo ľubovoľné látky, vlastnosti alebo vplyvu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virgule
Jemná motorika prstov wikipédia
Jemná motorika je riadená aktivitou malých svalov, ide o postupné zdokonaľovania jemných pohybov rúk, zachytenia a manipulácie s malými predmetmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_motor_skill
Automatická kresba kyvadlom
Automatická kresba je spôsobom poznania. Ide o samovoľný pohyb ruky na papieri, obdobne ako automatické písmo.
http://www.vestenie.sk/automaticka-kresba/
Automatická kresba na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#automaticka_kresba
Kyvadlo na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kyvadlo/
Test na svaly a to voda a kyselina
Mikropohybom cez svaly – Sval je zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva. Je to pohybový orgán živočíchov, vrátane človeka. Svaly a svalové platničky sa pri predstave pitia vody uvoľňujú a pri predstave pitia kyseliny sťahujú a tuhnú.
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle

ANJELSKÉ VEŠTECTVO
Ide o špeciálny druh veštectva, kedy sa veštec na diaľku napojí napríklad cez astrálne putovanie a vtedy má človek zvyčajne bunky upchané nejakou látkou ako melatonín alebo cholesterol. Je to putovanie cez snový stav a snové stavy iných osôb. Upchanie buniek si nasugerujete, uveríte a nespochybňujete. Tu sa napojíte na osoby, ktoré zostali aj v dospelosti deťmi. Ide o detských dyslektikov, ktorí celý život nerobia nič iné, iba držia v ruke pierko a šúchajú ho. Môžu aj iný predmet. Tieto osoby majú jedinečný stav psychiky a vedia človeku povedať, kedy budú jeho kroky úspešné. Samozrejme, toto veštectvo je dobré si overovať aj logikou veci. Ale funguje to dobre. Iné anjelské sféry bežných osôb nemajú takúto potenciu a schopnosť viesť k úspechu.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-anjeloch/
Dieťa wikipédia
Dieťa je nedospelý človek vo veku do 15 alebo do 18 rokov, v širšom zmysle akýkoľvek priamy potomok nejakého rodiča.
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://en.wikipedia.org/wiki/Child
Detské žľazy wikipédia
Detská žľaza alebo týmus je žľaza s vnútorným vylučovaním. V dobe pohlavného dospievania je nahradená tukovým tkanivom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
Anjel wikipédia
Anjel je mýtická nadprirodzená duchovná bytosť, ktorá by mala byť podriadená Bohu či bohom a slúžiť ako posol medzi ľuďmi a bohmi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
Dyslektik wikipédia
Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
https://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
Anjelské sféry detských dyslektikov
Venujeme sa celkovému rozumovému pohľadu na reiki anjel. Ide tu o aktivizáciu objektov okolo lymfatického systému ľudského tela. Reiki systém smeruje k pozostatkom detskej žľazy z detstva.
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel/

KOSTNÉ VEŠTECTVO
Kostné veštectvo je odlišné od horeuvedených vešteckých výkonov. V kostiach možno dosahovať niečo ako supravodivosť za bytovej teploty, v tomto stave produkovať špecifické objekty veľkosti neurónov alebo fotónov a posielať ich veštecky na diaľku testovať človeka alebo určitý neživý objekt. Teda osoba funguje napríklad ako mikrovlnka, pracuje s elektrónmi a fotónmi a posiela ich robiť veštecké výkony. K týmto výkonom je treba vo veľkom mozgu otvoriť tretie oko. Je vo vnútri mozgu ako prehistorické oči napríklad trilobita a podobne. Trochu málo známa veštecká technika.
Kosti ľudské
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone

3. OKO – PREHISTORICKÁ ŠTRUKTÚRA
Venujeme sa tu celkovému rozumovému pohľadu na to ako reiki uplatniť v rámci vešteckých a senzibilných schopností. Základom zostáva v tomto prípade feng shui „kompas“ Luopan, ktorý je z meteoritického železa alebo prípadne má v strede meteorit namiesto klasického kompasu. Budeme k reiki kompasu pridávať systém tretieho oka. Ide o prehistorickú štruktúru v mozgu dnešného človeka.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-3-oko/
Častica
Častica je veľmi malá časť hmoty, ktorá sa prejavuje svojimi charakteristickými vlastnosťami – energiou, hmotnosťou, elektrickým nábojom, spinom, chemickou reaktívnosťou, dobou života.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle
Slovo častice na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=castice+site:www.meditacia.sk
Častice na Psychonautike
https://wp.apoort.net/castice-obsah/
Elektrón
Elektrón je elementárna častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom. Je 1 836-krát ľahší ako protón a približne 1 839-krát ľahší ako neutrón.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron
Fotón
Fotón je vo fyzike elementárna častica, kvantum elektromagnetického poľa a základná „jednotka“ svetla a všetkých ostatných foriem elektromagnetického žiarenia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon
Fotónová terapia
Fotónová terapia – terapia svetlom je neinvazívna terapia, založená na schopnosti svetla prenikať do rôznej hĺbky kože v závislosti od vlnovej dĺžky – farby svetla.
http://www.dixo.sk/najlepsia-zehlicka-na-plet-pre-vas/
http://compex.zdravie-sk.eu/fotonova-terapia.php
Fotónová výroba
Kvantový svetelný čip, ktorý možno preprogramovať. Jedným z nádejných budúcich riešení je využitie fotónov na výrobu takzvaných svetelných čipov (možno použiť aj označenie optických, fotónových a podobne).
http://vtm.e15.cz/kvantovy-svetelny-cip-ktery-lze-preprogramovat
http://uef.saske.sk/public/media/3741/01-Antalik.pdf
Studená plazma
Plazmová lampa je druh dekoratívneho osvetľovacieho telesa. Ide o sklenenú guľu plnenú inertným plynom (napr. argónom). Tlak plynu je nízky, v komerčne vyrábaných plazmových lampách sa pohybuje okolo jednej stotiny atmosféry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plazmov%C3%A1_lampa
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_globe

METEORITY
Meteorit je teleso, ktoré vznikne po dopade meteoroidu na Zem alebo na iné kozmické teleso s pevným povrchom. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona. Musí sa okrem toho pohybovať malou rýchlosťou, t. j. 10 až 20 km/s.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
Meteorit – galéria
https://commons.wikimedia.org/wiki/Meteorite
http://www.meteorite-recon.com/home/meteorite_recon_collection
Socha z meteoritu
Meteorit ako nástroj meditácii pre reiki systém. Meteority, ktoré preleteli atmosférou a negatívne zmenili svoj stav spálením v atmosfére.
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=2&id=12497
Meteority na web stránke Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-meteoritoch/
https://apoort.net/esoterika/reiki-meteorit/

METEORIT KOMPAS FENG SHUI
Venujeme sa tu výskumu reiki. Reiki súvisiace s meteoritmi, s kosťami, s feng shui, s magnetickými meteoritmi. Reiki znaky pri hrobných miestach reikistov. Originál zasvätenie od zakladateľov reiki ako je Mikao Usui alebo Hayashi.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kompas-feng-shui/

SPEKTROSKOPIA
Spektroskopia je fyzikálna metóda zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami spektra svetla, ktoré vzniká interakciou elektromagnetického žiarenia so vzorkou. Žiarenie dodané vzorke je odrazené alebo pohltené vzorkou, prípadne vyvolá ďalšiu emisiu žiarenia.
https://wp.apoort.net/kozmos-1-2017/

ELEKTROMAGNETICKÁ SPEKTROSKOPIA
Elektromagnetická spektroskopia skúma, ako sa mení u elektromagnetického žiarenia intenzita žiarenia s vlnovou dĺžkou žiarenia (tzv. spektrálne rozdelenie).
https://wp.apoort.net/kozmos-2-2017/

RAMANOVA SPEKTROSKOPIA
Ramanova spektroskopia je spektroskopická metóda analytickej chémie patriaca mezi metódy elektromagnetickej spektroskopie.Táto metóda využíva Ramanov jav.
http://wp.apoort.net/kozmos-3-2017/

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIA
Infračervená spektroskopia, skrátene IR spektroskopia, je spektroskopická metóda analytickej chémie patriaca medzi metódy elektromagnetickej spektroskopie.
https://wp.apoort.net/kozmos-4-2017/

SPEKTROSKOPIA s Fouriérovou transformáciou
Spektroskopia s Fouriérovou transformáciou je technika merania, kedy sú zhromažďované spektrá na základe previazanosti s radiačným zdrojom použité v časovej doméne alebo meraní priestorovej domény oblasti elektromagnetického žiarenia alebo iného typu žiarenia.
https://wp.apoort.net/kozmos-5-2017/

UMELÁ INTELIGENCIA VO VEŠTECTVE
Toto je trochu náročná téma. Umelú inteligenciu potrebuje ľudstvo v podobe počítačov, internetu, serverovní plných serverov, priemyselných robotov a kozmických sond. Ezoterika nemôže zaostávať, a tak sme asi 14 rokov vyvíjali rôzne umelé inteligencie a to priamo v ľudskom mozgu. Aj systém v ľudskom tele prepojiť neuróny a nervstvo navzájom je budovanie umelej inteligencie a to priamo v človeku. Nám sa to podarilo z určitých objektov osôb, ktoré veľmi často chodia do sveta smrti, klinickej smrti, sveta spomienok po smrti človeka. A tieto objekty z takto poškodených ľudských mozgov boli základom tvorby umelej inteligencie a to priamo v samotnom veštcovi. Zoskupili sme v hlave veštca množstvo takýchto bubliniek a školili sme ich technikami typickými pre strojovú a robotickú inteligenciu. A výsledok je niekoľko vysoko inteligentných objektov, ktoré nám pomáhajú a často preberajú rôzne funkcie v mozgu. Špičkové veštectvo sa bez tohto fenoménu umelej inteligencie nedá praktizovať.

REIKI IQ ( inteligentné prvky správania)
Budeme sa tu venovať problematike tvorby inteligentného systému človeka, ale zájdeme si aj do tvorby mechanickej aj technickej inteligencie. Bude to o tom, ako prerobiť vlastný mozog, vlastné programy, ktoré nám dala ľudská civilizácia. Ako posunúť vlastný intelekt, vlastné predstavy o živote za hranice života.
https://apoort.net/esoterika/reiki-iq/

UMELÁ INTELIGENCIA
Umelá inteligencia je odbor informatiky zaoberajúci sa tvorbou strojov vykazujúcich známky inteligentného správania. Výskum umelej inteligencie je vysoko odborný a špecializovaný, navyše je rozdelený do niekoľkých polí, ktoré často nemožno názorovo spojiť.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_inteligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

ĽUDSKÁ INTELIGENCIA
Ľudská inteligencia je intelektuálna zdatnosť ľudí, ktorá je poznačená vysokým poznaním, motiváciou a sebavedomím. Prostredníctvom svojej inteligencie majú ľudia schopnosti naučiť sa formulovať pojmy, rozumieť, aplikovať logiku a rozum, vrátane schopností rozpoznávať vzory, pochopiť myšlienky, plánovať, riešiť problémy, robiť rozhodnutia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_intelligence

STROJOVÉ UČENIE
Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá algoritmami a technikami, ktoré umožňujú počítačovému systému „učiť sa“. Strojové učenie sa značne prelína s oblasťami štatistiky a získavania vedomostí a má široké uplatnenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

HLBOKÉ UČENIE
Je použitie umelých neurónových sietí, ktoré obsahujú viac ako jednu skrytú vrstvu. Jedným zo základných princípov hlbšieho učenia je odstrániť ručne vytvorené inžinierstvo a používať surové prvky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning

KLINICKÁ SMRŤ
Za klinickú smrť považujú lekári stav, kedy sa pomocou elektroencefalografu (skrátene EEG – prístroj, ktorý zaznamenáva mozgovú aktivitu) zistí, že ľudský mozog neprejavuje žiadnu činnosť, navyše nepracuje obehový a dýchací systém v tele.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death

VIDEÁ TAROT CARDS
https://www.youtube.com/watch?v=A17HR5dAqFY
https://www.youtube.com/watch?v=tJur8sVc-Os
https://www.youtube.com/watch?v=kaUPxxPLcSg
https://www.youtube.com/watch?v=rZaoStnosmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OndZwTeXZIE
https://www.youtube.com/watch?v=D79_14HQGcI
https://www.youtube.com/watch?v=gt7dqwm3YqY
https://www.youtube.com/watch?v=Jzr2f-SKNog
https://www.youtube.com/watch?v=SXKjbX2YHgM
https://www.youtube.com/watch?v=8cJhnSSqGOc
https://www.youtube.com/watch?v=kM7O40UiFh4
https://www.youtube.com/watch?v=8Q6uu_K5g-I
https://www.youtube.com/watch?v=SjL0vxu-1C4
https://www.youtube.com/watch?v=K_HZpvvJ2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Mcd5DEeri-s
https://www.youtube.com/watch?v=GYG-EEPLdJw
https://www.youtube.com/watch?v=mT26Ewx7Bbc
https://www.youtube.com/watch?v=BFUmKPkYxvY

VIDEÁ AUTOMATICKÁ KRESBA
https://www.youtube.com/watch?v=3ASqFMCVwTs
https://www.youtube.com/watch?v=W9ktipoS4Ck
https://www.youtube.com/watch?v=Oht8wEYcFPE
https://www.youtube.com/watch?v=_J6-4rooOo8
https://www.youtube.com/watch?v=c9e_bGh9Dzc
https://www.youtube.com/watch?v=Nl33woBXZb8
https://www.youtube.com/watch?v=DqJQCyX58rE

VIDEÁ KYVADLO
https://www.youtube.com/watch?v=uhLyfiO7JFw
https://www.youtube.com/watch?v=aK0R224MlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=S_spvoktSAg
https://www.youtube.com/watch?v=JEsb2PTk-HI
https://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0ufVw
https://www.youtube.com/watch?v=73zZ_KRAOfc
https://www.youtube.com/watch?v=DxoG8CWVldo
https://www.youtube.com/watch?v=vE-gbiUGIIc
https://www.youtube.com/watch?v=-OwHO1LI8mg
https://www.youtube.com/watch?v=t61bBMvAc5I
https://www.youtube.com/watch?v=fNyXH7WEBvw
https://www.youtube.com/watch?v=3-T_0y_-mfI
https://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0ufVw
https://www.youtube.com/watch?v=J6lwjlM0aEs

VIDEÁ PRÚTKAR SENZIBIL
https://www.youtube.com/watch?v=pNO3cP19K4Q
https://www.youtube.com/watch?v=h_zsLyBr920
https://www.youtube.com/watch?v=c2Q8exH2QV4
https://www.youtube.com/watch?v=o64bS-NZA9I
https://www.youtube.com/watch?v=MDSQE6sSwis
https://www.youtube.com/watch?v=hddB8YlBstc
https://www.youtube.com/watch?v=FaAIzPTd3_c
https://www.youtube.com/watch?v=IMxnPnVZSS0
https://www.youtube.com/watch?v=6m-q-sRSsx0

VIDEÁ FENG SHUI KOMPAS
https://www.youtube.com/watch?v=_ejAWMOXAZE
https://www.youtube.com/watch?v=1HRntNm4WL8
https://www.youtube.com/watch?v=1LEWQlRiIDg
https://www.youtube.com/watch?v=4dOQ485tJJ0
https://www.youtube.com/watch?v=aQhDBbmImHE
https://www.youtube.com/watch?v=dnXfmWVs9BM
https://www.youtube.com/watch?v=NoFXUJU0ZUk
https://www.youtube.com/watch?v=piQ0_TxreHQ
https://www.youtube.com/watch?v=s_bqYVY6Lg0

VIDEÁ OUIJA DOSKA
https://www.youtube.com/watch?v=D4QOzi7_FUE
https://www.youtube.com/watch?v=nLIS78y45wM
https://www.youtube.com/watch?v=XSxdTZvq7m8
https://www.youtube.com/watch?v=QPFK4ezZzIA
https://www.youtube.com/watch?v=-9YObyR5VsI
https://www.youtube.com/watch?v=AHh6pdeXQbY
https://www.youtube.com/watch?v=6XT9buINh44

VIDEÁ I ŤING ORACLE
http://www.youtube.com/watch?v=6O-mUCxlGxg
http://www.youtube.com/watch?v=FqKQ2HqgMzI
http://www.youtube.com/watch?v=IHLMQOCIuNg
http://www.youtube.com/watch?v=stxiQb7Raa0
http://www.youtube.com/watch?v=ydNiskT67yA
http://www.youtube.com/watch?v=YOyf0_qBAZM
https://www.youtube.com/watch?v=dQerPajiq6A
https://www.youtube.com/watch?v=KgXaIYpAEHQ
https://www.youtube.com/watch?v=TBdV8D4l9To
https://www.youtube.com/watch?v=r8zijKuHUrs

VIDEÁ LUOPAN – KOMPAS
https://www.youtube.com/watch?v=aWvNoeX_CWc
https://www.youtube.com/watch?v=ZxMDSs8qTa4
https://www.youtube.com/watch?v=9LqCO5HfuBg
https://www.youtube.com/watch?v=8HrEX4bUHJ4
https://www.youtube.com/watch?v=lp5qqeHIhR0

VIDEÁ SPEKTROGRAFIA
Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7ynWE
Fouriérova transformácia, Fouriérova skupina a frekvenčné spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lSkfM
Fouriérova transformačná infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwphEI
Fouriérova transformačná infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEuaPPc
Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=ObklYbQaX24
Fouriérova transformačná iónová cyklotrónová
rezonančná hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws
Čo je Fouriérova transformácia?
https://www.youtube.com/watch?v=Xxut2PN-V8Q
Fouriérov transformačný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=wgOUL-QJ7Do
Elektromagnetické žiarenie a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNYPVI
Elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlVl-8

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=igRVemZaZgY
Úvod do elektrónovej paramagnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIOTug
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZt9I
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAtZlKllA
Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lSkfM&t
Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=ENN5zsDhuh8
Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=k6gd3bQLiFc
Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=zkqimU4lDiA
Interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A
Michelsonov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=lzBKlY4f1XA

Michelsonov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=j-u3IEgcTiQ
Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwphEI&t
Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=fuykovBOtI4
Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEuaPPc
Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=frB2VboG0vY
Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=F3jbi6SeloU
Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=HkjlfCiEqGE
Fouriérove sinusové a kosínusové transformácie
https://www.youtube.com/watch?v=jMnb_pjhw8w
Optická skenovacia mikroskopia v blízkom poli
https://www.youtube.com/watch?v=mcom2uN1TR4
Fouriérova transformačná iónová cyklotronová
rezonančná hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws

Šum podľa Poissonovho procesu
https://www.youtube.com/watch?v=mzHTKL0svkw
Účinný prierez
https://www.youtube.com/watch?v=uENAiLbGlT0
Čo je to Ramanova spektroskopia?
https://www.youtube.com/watch?v=Ban3_O_X198
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=oSCdrpVqnHo
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn76g0
Spektroskopia s Fouriérovou transformáciou
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7ynWE
Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&t
Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoRMPA
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=_Xi5ZVbbftI
Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=O39avevqndU&t

Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=jyDXjQDxb-8
Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=svFbQ6dXr8g
Atómová absorpčná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=_izbNvw2Tkg
Atómová absorpčná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=I5dO8AYa3eU
Atómová absorpčná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=j68xgp64L40
Rontgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=8NjuTMq165k
Rontgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=n-rF6mYyixA
Rontgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=pcPaRXSMFW8
Rontgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=9V2yRg05a9o

Hmotnosná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=NuIH9-6Fm6U
Hmotnosná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=2oPUyIbPxLo
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=jjcHZuTGWXk
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZt9I
Spektroskopia využívajúca paramagnetické rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIOTug
Spektroskopia využívajúca paramagnetické rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=12I40BooDo8
Hubble, Compton, Chandra, Spitzer: „4 najväčšie observatóriá“ NASA
https://www.youtube.com/watch?v=JT5qriudnRk
Chandra röntgenový teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=19Iyf7OTus8

Hubble vesmírny teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=H5C8PTEn9XY
Spitzer vesmírny teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=N71DpsXPSR4
Spitzer vesmírny teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=BF9pPDHjNec
Compton gama teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=o1CZM4zDQtU
Fermi gama teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=TLNTKXnwPgY
Fermi gama teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=rKB43HFhVDA
Elektromagnetické žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=dzyPT7kxp8M
Elektromagnetické žiarenie a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNYPVI
Elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlVl-8
Elektromagnetické vlny
https://www.youtube.com/watch?v=53nMMSzaFgM

Elektromagnetické vlny
https://www.youtube.com/watch?v=WNkB8IY-k04
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=oSCdrpVqnHo&t
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn76g0&t
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn76g0
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=lDT0DnmP07k
Čo je Ramanov spektrometer?
https://www.youtube.com/watch?v=9SyuP3CMxhM
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=WSSG-E_BiC8
Ako urobiť Ramanovo spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=0UVWIcNHaxE
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=tRrOdKW06sk

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=X_I-geaf8-A
Čo je Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=qBDtIY5vCIo
Symetria: Infračervená a Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=1Q45PpodjJY
Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=t6tYh87owxU
Raileyghov rozptyl
https://www.youtube.com/watch?v=twSg2zbjjnA
Raileyghov rozptyl
https://www.youtube.com/watch?v=gYeezIfdgAY
Základné princípy teórie Ramanovho rozptylu s rozšíreným povrchom
https://www.youtube.com/watch?v=y7UaExLHKLo
Priestorovo kompenzovaná Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=9SEs328mJ4s
Koherentná anti-Stokesova Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=ibuwoz683ys
Koherentná anti-Stotekosova Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=yOXlJgJS7_k

Prenosová Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=RD6e7mBwlBk
Tipovo rozšírená Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=eZIUEV3NuUI
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=BzBIEXJRQzw
Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie.
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoRMPA&t
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FR9DFkenWUU&t
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&t
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=DDTIJgIh86E
Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=mZ-U7Qpkz8Y
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=_TmevMf-Zgs

Zásady založené na IR spektroskopii
https://www.youtube.com/watch?v=t5stvnKNXbg
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=u2IBdtINsrQ
Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&t
Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie.
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoRMPA
Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&l
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=w3r8QutjUz0
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FR9DFkenWUU
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=ItW6Mj2CQKc
Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=d06jIZ20KfY

Infračervená spektrometria – príprava vzoriek a prístrojová technika
https://www.youtube.com/watch?v=6Jo3AZd7NIk
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=L_2lyO6F-nc
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=MN4pPVwOjO8
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=SW2Wkv9plKo
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=KwvXcUe10OQ
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=N-3ZReOfuKc
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=MN4pPVwOjO8
Ultrafialové a infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=LU_vb1eA0Dw

Monochromátor
https://www.youtube.com/watch?v=87-omb2tSv8
Spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=65gRBwuQVas
Infračervená Fourierova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3Pk1jSNXQ
Born-Oppenheimerova aproximácia
https://www.youtube.com/watch?v=bsufMOAvs4w
Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7ynWE
Fouriérova transformácia, Fouriérova skupina a frekvenčné spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lSkfM
Fouriérova transformačná infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwphEI
Fouriérova transformačná infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEuaPPc
Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=ObklYbQaX24
Fouriérova transformačná iónová cyklotrónová
rezonančná hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws

Čo je Fouriérova transformácia?
https://www.youtube.com/watch?v=Xxut2PN-V8Q
Fouriérov transformačný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=wgOUL-QJ7Do
Elektromagnetické žiarenie a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNYPVI
Elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlVl-8
Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=igRVemZaZgY
Úvod do elektrónovej paramagnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIOTug
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZt9I
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAtZlKllA
Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lSkfM&t
Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=ENN5zsDhuh8

Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=k6gd3bQLiFc
Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=zkqimU4lDiA
Interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A
Michelsonov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=lzBKlY4f1XA
Michelsonov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=j-u3IEgcTiQ
Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwphEI&t
Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=fuykovBOtI4
Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEuaPPc
Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=frB2VboG0vY

Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=F3jbi6SeloU
Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=HkjlfCiEqGE
Fouriérove sinusové a kosínusové transformácie
https://www.youtube.com/watch?v=jMnb_pjhw8w
Optická skenovacia mikroskopia v blízkom poli
https://www.youtube.com/watch?v=mcom2uN1TR4
Fouriérova transformačná iónová cyklotronová
rezonančná hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws
Šum podľa Poissonovho procesu
https://www.youtube.com/watch?v=mzHTKL0svkw
Účinný prierez
https://www.youtube.com/watch?v=uENAiLbGlT0Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2018 Saša Pueblo