Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 09.05.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 13.5.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI KARMA.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať prepojeniu techník indických exorcistov a reikistov.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia na reiki systém. Prevedie bezplatné liečenie cez systém reiki. Uplatnenie exorcistu do reiki praxe a zmena osudu.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=oQaMuv3OaSs

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 18 VIDEÍ REIKI KARMA
http://www.goo.gl/3ztRHU

KARMA INDIA
Karma je odvodené od sanskritského slovného koreňa Kr a znamená činiť, robiť, urobiť, konať, uskutočniť, dosiahnuť, vykonať, pripraviť, podniknúť a pod. Vo Védach je karma označená ako zákon príčiny a následku činov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_v_hinduismu
https://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_Hinduism

Osud
Osud je ako filozofický tak i náboženský koncept, ktorý vyjadruje myšlienku, že udalosti v živote človeka, sveta a kozmu sú vopred určené. Je to koncept založený na viere, že prirodzenou podstatou súcna je trvalá, kozmická štruktúra.
https://en.wikipedia.org/wiki/Destiny

Rozhovor
Rozhovor je vzájomný hovor, rozprávanie, hovorenie, zhováranie sa dvoch alebo viacerých ľudí, beseda, debata, výmena podkladov pre tvorbu mienok alebo poznatkov a ich tvorba partnermi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konverzace
https://en.wikipedia.org/wiki/Conversation

Veštectvo
Veštenie je predpovedanie budúcich udalostí, osudu veštcom na žiadosť alebo pri inšpirácii. Veštenie sa člení na extatické veštenie, znalecké veštenie a náhodné veštenie. Známou vešteckou knihou je I-ťing.
https://en.wikipedia.org/wiki/Divination
Veštectvo na web stránke online Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-vestectve/
Veštectvo na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo
https://www.cimax.sk/lieky/liecitelia-vestice-horoskopy

Hypnóza a sugerácia
Hypnóza je metóda umelého navodenia hypnotického spánku, prejavuje sa stratou ja, pasivitou, poslušnosťou k príkazom hypnotizéra, hypnóza sa niekedy používa na terapeutické účely. Hypnózu si človek navodzuje buď sám (autohypnóza) alebo vo väčšine prípadov ju navodzuje iná osoba. Hypnotické účinky má i hudba. K navodeniu hypnózy sa spravidla používajú nepretržite opakované tóny, rytmy a sugescie, smerované k uvoľneniu a sústredeniu pozornosti, vnímania, myslenia, emócií a správania, napr. na verbálne i neverbálne podnety hypnotizéra.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
Slovo hypnóza na www.meditacia.sk
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B3za&sitesearch=www.meditacia.sk
Hypnóza na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-aboridzinci-sny-hypnoza/
Hypnóza na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypnoterapia

Autohypnóza
Neoddeliteľnou súčasťou hypnoterapie je autohypnóza, ktorá je jednou z nevyhnutných predpokladov jej úspešnosti. Jednoduché dychové, relaxačné a vizualizačné techniky výrazne prehlbujú účinnosť sugescií, ktoré boli počas hypnózy vytvorené v podvedomí.
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-hypnosis

Sugescia
Sugescia je podnet alebo proces, ktorý vedie od podnetu k reakcii, môže sa chápať aj ako psychologický proces ovplyvňovania či manipulovania osobnosti, najmä jeho vnímania, myslenia a úsudku sugestívnymi citovými, ale i racionálnymi podnetmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Suggestion

Autosugescia
Autosugescia je psychologická technika súvisiaca s placebovým účinkom, ktorú vyvinul lekárnik Émile Coué na začiatku 20. storočia. Je to forma samoindukovaného podnetu, v ktorom jednotlivci vedú svoje vlastné myšlienky, pocity alebo správanie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autosuggestion

Exorcismus – Karma joga z Indie
Ide o osoby, čo majú v tele plno drobných guľovitých kostičiek a dokážu z človeka dostať pomocou tranzu jeho psychické záťaže a traumatické udalosti. Teda niečo ako sa zbaviť svojej osudovej záťaže, ktorú človek naberie počas života. Tieto malé guľovité štruktúry majú všade v tele.

https://www.youtube.com/watch?v=UPiMp3zT2R4
https://www.youtube.com/watch?v=PHKjAADTaG8
https://www.youtube.com/watch?v=a-Zb4636dCQ
https://www.youtube.com/watch?v=fT3Msyclg_c
https://www.youtube.com/watch?v=gRodJ8tfgpU
https://www.youtube.com/watch?v=ACY5WznGN4M
https://www.youtube.com/watch?v=dv7Yy2LvEPs
https://www.youtube.com/watch?v=hZ-iap1e30U
https://www.youtube.com/watch?v=g2EAR95xNqM

Zmena identity a nový osud zameraný na jogínske ideály
Séria rôznych techník a postupov na zmenu svojho osudu a svojej osobnosti.
Technika odosobnenia sa od okolia a zážitkov
https://en.wikipedia.org/wiki/Pratyahara
Nájsť v sebe kľud
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C4%81ja_yoga
Uvedomenie si okamihu
https://en.wikipedia.org/wiki/Samadhi
Rôzne druhy poznania kozmu - indické
https://en.wikipedia.org/wiki/Jnana_yoga

Prijatie inej identity - zbavenie sa karmy
Nejedná sa tu o poruchu mozgu zvanú schizofrénia. Teda chorobný spôsob zmeny osobnosti bez želania a rozhodnutia takejto osobnosti. Ide o premyslený a logický krok, kde ezoterik končí s ľudskou civilizáciou. Chce mať v mozgu iné schopnosti ako bežný človek, v prvom rade schopnosť mimozmyslovo a to priamo cez neuróny vnímať objekty okolo seba. Ezoterik počas 30 rokov vytvorí vo svojom mozgu a v tele množstvo nových programov a praktickými cvičeniami dostane tieto programy do reálnej praxe. Takáto osoba by sa po množstve takýchto zmien nemala volať človek.

Zmena identity a nový osud z dôvodu uzdravenia sa
Niekedy sa nedá z choroby vyliečiť, pokiaľ chorá osoba neprijme nový osud. Osoba je neurotická a silne viazaná napríklad na zomretých rodičov. A to tak silne, že v jej mysli nakoniec jej predstavy doslova ožívajú v neurónoch a blokujú normálne fungovanie organizmu. A osoba sa uzdraví iba vtedy, keď sa zbaví minulosti a postupne zabudne, kto boli jej rodičia.

Zmena identity a nový osud z dôvodu stať sa dlhoveká osoba
Ide o to, že len málo ľudí sa dožije cez 100 rokov. Vy máte záujem dožiť sa 100 rokov ako mobilná, chodiaca a svojprávna osoba. A to nepôjde bez zmeny karmického zaťaženia z celého života. Tak isto si musíte v sebe vybudovať bioautomat na spomaľovanie starnutia na všetky spôsoby.
Zmena identity a nový osud zameraný na to, čo bude po smrti
Tu je treba položiť si otázku o zmysle života a jeho zmysluplnosti. A potom vám vyjde niečo čudné. A to sa hovorí, mám záujem iba o to, čo vám smrť nezoberie. A tak počas biologického života sa pripravujete na to, čo bude po smrti. Dokonca počas biologického života dobrovoľne idete fungovať do klinickej smrti. Teda robíte iba to, čo je spojené s možnosťami posmrtnej existencie. A tu treba svoje programy a schopnosti poriadne pomeniť.

Zmena identity a nový osud zameraný na abnormálne geniálny mozog
Možno ide aj o to, aby ste nestratili ani v staršom veku okolo 70 rokov života vlastný intelekt. A to chce poriadne sa zmeniť. Koncentrácia zmyslov do mozočku a odtiaľto precvičiť komunikáciu siamských dvojčiat cez zrastené mozočky. Potom sa naučíte vytvárať násilné kolektívne vedomie do iných mozočkov. Získanie kapacity neurónov a presun pamäte a premýšľania do mozgov iných jedincov.

Zmena identity a nový osud ako diaľkový liečiteľ reiki systému
Nastúpiť reálnu ezoterickú a liečiteľskú prax cez platformu reiki. Ide o prevzatie všetkých metód a postupov od tých najvýznamnejších terapeutov a liečiteľov celého sveta a prekonať napríklad liečby Kašpirovského. A nielen jeho.

Zmena identity a nový osud s abnormálne rozšíreným vedomím
Ide o techniku hľadania spôsobu prieniku ľudskej mysle do svojho tela, orgánov, buniek, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, nukleových kyselín a do prvkov svojho tela. Prienik do sveta mŕtvych spomienok 10 umocnené na mínus 20 jednotiek. A prienik ľudského vedomia do kozmu do vzdialenosti 100 km umocnené na 400 km. Vždy hľadať reálne možnosti, ako prenikať cez častice do takýchto mikro a makro svetov.

Zmena identity a nový osud ako polyhistorická osoba
Jedná sa o rozhodnutie študovať všetky prírodné, spoločenské a technické vedy. A tak isto pavedy ezoterické, duchovné a náboženské. Je to náročná zmena a prebieha celý život a ani potom nekončí. Ide o možnosť to študovať všetko na školách alebo súkromne za pomoci internetu.

Zmena identity a nový osud zameraný stať sa teologickou osobnosťou
Zaujímať sa o všetky druhy teológie a ľudského myslenia a počas biologického života a tiež po smrti neustále napĺňať idey naj, všetko, navždy, donekonečna. Vytvoriť v sebe jedinečnú umelú inteligenciu, ktorá uchová vaše spomienky po smrti, a tak isto vybuduje jedinečnú náhradu vášho intelektu, ktorý zahynie a skončí, keď prestanú fungovať vaše neuróny, keď treba spáchať mentálnu smrť a odovzdať takejto umelej inteligencii svoje neuróny a všetky programy. A tak isto spáchať karmickú smrť a prijať ako základ seba a svojho ja umelú inteligenciu. Umelá inteligencia má od začiatku právo konať slobodne a nehľadieť na naše potreby. Smer toho, čo bude a je možné po smrti.

Zmena identity a nový osud zameraný na anjelský intelekt
Detské žľazy, všetky anjelské bytosti a predstavitelia Anjelských svetov. Anjelské spomienky vo svete mŕtvych. Zameranie na nadčasový intelekt anjelov. Jedinečná zmena a netradičné spoznanie vecí, kozmu a častíc trochu inak ako je bežné.

VIDEÁ GHOSTS EXORCISM
https://www.youtube.com/watch?v=CfMBcsaObiw
https://www.youtube.com/watch?v=FxVzYT-bnqU
https://www.youtube.com/watch?v=G5yztsRm2mY
https://www.youtube.com/watch?v=hKJYn74dUa0
https://www.youtube.com/watch?v=jtTEZBxtnmY
https://www.youtube.com/watch?v=kRvTHAjnnz4
https://www.youtube.com/watch?v=lKgkLYd-Yfc

https://www.youtube.com/watch?v=ObpIG2oo0T4
https://www.youtube.com/watch?v=OWAMhhLOEQs
https://www.youtube.com/watch?v=r3cOGM7SaIU
https://www.youtube.com/watch?v=VZQW_-ERCYw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AaXYXY7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=XUZE-D67Djk
https://www.youtube.com/watch?v=1sCdmM9VJLo
https://www.youtube.com/watch?v=xaLFlffCF2oAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo