Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 14.03.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 18.3.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI LIEČBA II.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie reiki systémov po celom svete. Aktuálne sa budeme venovať reiki liečbam a zasväteniam na diaľku.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia na reiki systém. Prevedie bezplatné liečenie cez systém reiki.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=1EE-Mp18IZU

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 49 VIDEÍ REIKI LIEČBA II.
goo.gl/6nMDPQ

1. VLASTNÉ ENERGIE
Reiki liečiteľ z vlastných energií
Mitochondriálne jadro, mitochondriálne elektrárne, hospodárenie Fe, vyššie hodnoty Fe, bio – tukový magnet Fe, mitochondrie chemické fabriky, mitochondrie podobné tým, čo boli pri splynutí vajíčka a spermie, rezervné okolo pupku. Reikista lieči vlastnými energiami do liečenej osoby.
Reiki
Reiki je tradičná japonská liečebná metóda, spočíva v uvoľnení zablokovanej „životnej energie“ priložením rúk na 3 až 5 minút na miesto tela. Ide o jednu z metód energetického liečenia, ktorá vychádza z východných filozofií.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reiki
Mitochondria
Mitochondria je membránovo obalená organela, dosahuje zvyčajne rozmerov rádovo niekoľko mikrometrov a v bunke sa ich môže vyskytovať niekoľko stoviek, ale aj sto tisíc. Funkcia mitochondrií sa dá prirovnať k bunkovej elektrárni.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
Mitochondrie na web stránke Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/reiki-filipines/#mitochondrie
Webové stránky o ľudskej bioenergii
http://www.crystalinks.com/schumannresonance.html
https://www.pinterest.com/hanakdan/subtle-energy/
http://hollywoodhealthesentials.weebly.com/teleseminar.html
http://www.hummingbirdwellnest.com/wellnest/the-seven-gates/
Mitochondriálna Eva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_Eva
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve
Železo
Železo je jedným z najdôležitejších prvkov v ľudskom organizme. Ako súčasť hemu sa zúčastňuje transportu kyslíka a ako súčasť cytochrómov podmieňuje prenos elektrónov v dýchacom reťazci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
Oplodnenie
Oplodnenie je splynutie dvoch pohlavných buniek za účelom sformovania nového organizmu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Fertilisation
Embryo
Embryo – zárodok je jedna z prvých fáz ontogenetického (individuálneho) vývoja jedinca eukaryotického mnohobunečného organizmu, v typickom prípade živočícha či rastliny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Embryo
http://en.wikipedia.org/wiki/Embryo

2. ENERGIE INÝCH
Reiki liečiteľ z cudzích energií, ktoré sprostredkuje
Bioenergie ľudí, bioenergie zvierat, bioenergie rastlín, najbližšie zdroje, umelo vytvorené zdroje reikistov, efektívna kombinácia bioenergií, doplnenie energií, prečistenie orgánov, rotujúce disky z energetických systémov.

3. BLOKÁCIE
Reiki liečiteľ, ktorý sa snaží zablokovať chorobnosť
Aktivita príušnicových žliaz, aktivita miechy a jedinci s mozgovou obrnou a silným poškodením mozgu, prána v podbruší, prána sa spúšťa u starších osôb z dôvodu nedostatku červených krviniek, tuková vrstva v koži, hnedý tuk sa aktivizuje, vysoké hladiny antipedresív ako Xanax a podobne. Teda ide stavy podobné u ľudí, čo si spôsobili závažné poranenie a napriek tomu dokážu prísť do nemocnice peši aj 10 kilometrov .
Príušnicová žľaza
Príušnicová žľaza je okolo uší, ale ťahá sa po celom tele okolo hormonálnych žliaz a zabieha aj k stavcom miechy. Príušnicové žľazy možno považovať za skrytú prehistorickú miechu, ktorá je po narodení dieťaťa zablokovaná.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADu%C5%A1nice
Prána
Prána predstavuje životnú energiu, ktorú potrebuje každý živý organizmus, aby bol schopný fungovať na fyzickej úrovni. Tieto životné prúdy sa stretávajú v siedmich čakrách, ktoré sú prepojené sústavou energetických kanálov, tzv. nádi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na
https://en.wikipedia.org/wiki/Prana
Miecha
Miecha je nervová trubica vnútri chrbtice, ktorá nadväzuje na predĺženú miechu v mozgu a končí pod prvým bedrovým stavcom, kde sa definitívne rozpadá na jednotlivé miechové nervy. Jej dĺžka je 40 – 45 cm.
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord
Miecha na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-miecha
Mozog
Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervového systému. U priemerného človeka sa mozgová kôra (najväčšia časť) skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými tisícmi neurónov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
Mozgová obrna
Mozgová obrna je označenie pre súbor neprogredujúcich porúch vývoja motorických oblastí mozgu alebo ich iné poškodenie v ranom štádiu vývoja, ktorých dôsledkom sú najmä poruchy hybnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A1_mozkov%C3%A1_obrna
Kategória – choroby mozgu
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Brain_disorders
Tuková bunka
Tuková bunka je bunka, ktorá je základnou stavebnou jednotkou tukového tkaniva. Má schopnosť vytvárať a hromadiť tuk a to buď v jednej veľkej vakuole a tvorí biely tuk alebo v podobe množstva menších vakuol a tvorí hnedý tuk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
Hnedý tuk
Hnedý adipocyt je bunka obsahujúca v cytoplazme mnoho drobných tukových kvapôčok (na rozdiel od bežného bieleho adipocytu s jednou veľkou kvapôčkou). Súbor týchto buniek potom tvoria hnedé čiže multilokulárníe tukové tkanivo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_adipose_tissue

4. BIOENERGIE
Reiki liečiteľ, ktorý iba doplní energie
Liečiteľ dáva liečenej osobe iba vlastné bioenergie. ktoré vyprodukoval v sebe. Prípadne ich sprostredkoval zo spoločnej energetickej siete reikistov, ktorí sa na takejto energetickej sieti dohodli. Alebo môže sprostredkovať presun energií do liečenej osoby z iných organických zdrojov.
Reiki kruh
Reiki kruh je stretnutie podobne zmýšľajúcich reikistov, ktorí sa podieľajú na skupinových liečebných procedúrach na seba navzájom. Hlavným účelom Reiki kruhu je dávať a prijímať Reiki v neformálnej atmosfére priateľstva.
https://www.meetup.com/topics/reiki-share/all/
Reiki kruh na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kruh/

5. STAROBA
Reiki liečiteľ, ktorý vytláča blokácie starobných pochodov
Ochudobnené látky, smolinec, ochudobnený urán, ochudobnený bauxit a podobne, kovové strusky, spálené uhlie, pôsobenie cez ľudí, čo robia v takýchto priemyselných prevádzkach
Smolinec
Uraninit, staršie smolinec, je tmavý až čierny silne rádioaktívny kubický alebo amorfný minerál, je dôležitým zdrojom uránu, v menšej miere sa z neho získava i rádium.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uraninit
http://en.wikipedia.org/wiki/Uraninite
Ochudobnený urán
Ochudobnený urán je urán s obsahom rádioaktívneho izotopu 235U v množstve 0,23%. Ochudobnený urán má nejadrové využitie v civilnom aj vojenskom sektore.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochuzen%C3%BD_uran
https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium
Struska
Struska – škvára vzniká spontánne pri vulkanickej činnosti alebo pri tavení a rafinácii kovov (škváry z vysokých pecí) a strusky ako produkt spaľovania tuhých palív, či odpadov (stavebníckej škváry).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Struska

6. DLHOVEKOSŤ
Reiki liečiteľ, ktorý otvára potenciálne rezervy pre dlhovekosť
Nové trávenie z tukových buniek, zobuď placentárne bunky v koži cez prasačiu placentu, rôzne náhrady ako potné žľazy na mikroobličky, slezina ako repasácia červených krviniek, náhradné hormonálky.
Tuková bunka
Tuková bunka je bunka, ktorá je základnou stavebnou jednotkou tukového tkaniva. Vo väzive sa vyskytuje buď jednotlivo alebo v malých skupinách. Má schopnosť vytvárať a hromadiť tuk a to buď v jednej veľkej vakuole tvorí biely tuk, alebo v podobe množstva menších vakuol tvorí hnedý tuk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
Placenta
Placenta je dočasný orgán, ktorý vzniká v maternici gravidnej samice. Placenta človeka dosahuje priemer 20 cm a hmotnosť až 0,5 kg. Za normálnych podmienok je placenta uložená v hornej časti maternice a je vypudená z maternice počas tretej doby pôrodnej.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
Mezentérium – tukové neuróny
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesentery

7. BIOENERGIE
Reiki liečiteľ, ktorý lieči tvorbou energetických objektov
Zdatný reikista vie vytvárať u seba a iných osôb liečivé bioenergetické objekty, ktoré nesú určitý druh informácií. Tvorbu reiki objektov môžete vyvinúť reiki praxou alebo tento systém dostať od reikistu ako zasvätenie. Najčastejšie ako uloženie informácií do kostného mozgu, ktorý je okolo kostí. Prezentuje ich skupina tukových neurónov.

8. KRUH
Reiki liečiteľ, ktorý prepojí jedincov do kruhu
Reiki kruh
Reiki kruh je stretnutie podobne zmýšľajúcich reikistov, ktorí sa podieľajú na skupinových liečebných procedúrach na seba navzájom. Hlavným účelom Reiki kruhu je dávať a prijímať Reiki v neformálnej atmosfére priateľstva.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reiki_share
Reiki kruh na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kruh/

9. DETSKÉ ŽĽAZY
Reiki liečiteľ, ktorý ozdravuje detské žľazy
Detské žľazy, napojené na mikrotubuly – vlásočnice po celom tele, hormón tymokrescín, ďalšie detské žľazy strážia onko stavy, anjelské sféry, aktivovať náhradné detské žľazy. V zásade ide o liečbu cez reikistu alebo iné osoby, ktoré majú nie do 100 detských žliaz, ale ich majú aspoň 500 až 1000 kusov. Reiki liečiteľ z nich vyháňa starobu, lieči ich, prepojuje navzájom. Prepája ich do vnútra buniek na sieť mikrotubúl, čo sú jemné vlásočnice idúce cez všetky bunky tela.
Detská žľaza
Detská žľaza alebo týmus je žľaza s vnútorným vylučovaním. V dobe pohlavného dospievania je nahradená tukovým tkanivom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
Detská žľaza (týmus, brzlík)
Podľa veľkosti týmusu sa v dieťati formujú neuróny a spôsob myslenia a úspešného života.
http://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#andelske-sfery
Detská žľaza na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#brzlik
Anjel
Anjel je mýtická nadprirodzená duchovná bytosť, ktorá by mala byť podriadená Bohu, či bohom a slúžiť ako posol medzi ľuďmi a bohmi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
Anjelské sféry na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-anjeloch/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-anjel/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-anjel-ii/

10. KOSTI
Reiki liečiteľ, ktorý ozdravuje kosti chorého
Čierna madona, kosti iných ľudí, kosti ľudí v oblastiach s vysokým radónom, ochudobnený urán, tukové a gangliové štruktúry okolo kostí.
Čierna Madona
Čierna Madona je socha, či obraz Panny Márie často s Jezuliatkom je zobrazená s tmavou pleťou. Čierne Madony sa bežne vyskytujú v katolíckych a pravoslávnych krajinách.
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Madonna
Ľudské kosti
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kosti-ii/
Ganglión
Ganglión je nervová uzlina tvorená zhlukom nervových buniek (neurónov). Gangliá sa nevyskytujú u živočíchov s difúznou nervovou sústavou, ale väčšina ostatných živočíchov zauzliny tvorí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion

11. TUKOVÉ NEURÓNY
Reiki liečiteľ, ktorý podporuje zmeny v tukových neurónoch
Kto ovládne na starobu tukové bunky po celom tele, ten má šancu ovládnuť celý systém trávenia a výživy buniek. Staroba sa prejavuje hlavne poškodením trávenia a zlým živením buniek.
Tuková bunka
Tuková bunka je bunka, ktorá je základnou stavebnou jednotkou tukového tkaniva. Vo väzive sa vyskytuje buď jednotlivo alebo v malých skupinách. Má schopnosť vytvárať a hromadiť tuk a to buď v jednej veľkej vakuole tvorí biely tuk, alebo v podobe množstva menších vakuol tvorí hnedý tuk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte

12. MIECHA
Reiki liečiteľ, ktorý ozdravuje miechu a praktizuje shamballu
Shamballa reiki, obrna mozgu. Reiki liečiteľ sa snaží hlavne cez iné osoby, ktoré majú predimenzované miechy, pôsobiť do miechy inej osoby. Prípadne praktizujú shamballu ako reiki systém.
Shamballa
Shamballa je mysteriózna zem spojená s tantrickým meditačným božstvom Kálačakrou. O Shamballe sa hovorí, že sa nachádza na severe sveta, či vesmíre a toto miesto sa často stotožňuje so strednou Áziou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala
Shamballa na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-shamballa-ii/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-shamballa/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kobra-shamballa/
Mozgová obrna
Mozgová obrna je označenie pre súbor neprogredujúcich porúch vývoja motorických oblastí mozgu alebo ich iné poškodenie v ranom štádiu vývoja, ktorých dôsledkom sú najmä poruchy hybnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dětská_mozková_obrna

13. GANGLIE
Reiki liečiteľ, ktorý ozdravuje ganglie okolo orgánov a častí tela
Liečiteľ sa usiluje liečenú osobu prepojiť na osoby, ktoré majú 5 krát predimenzované všetky ganglie ako malé skupinky neurónov okolo orgánov a častí tela.
Ganglie
Ganglión je nervová uzlina tvorená zhlukom nervových buniek (neurónov). Gangliá sa nevyskytujú u živočíchov s difúznou nervovou sústavou, ale väčšina ostatných živočíchov zauzliny tvorí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion

14. PLACENTA
Reiki liečiteľ, ktorý otvára placentárne bunky v koži
Liečiteľ podporuje otvorenie náhradných placentárných buniek v koži dospelého jedinca. Je dobré napríklad natierať telo liečenej osoby zmrazenou prasačou placentou. Placentárne bunky v tele liečenej osoby sa zobúdzajú a starajú sa o bunky tela.
Placenta
Placenta je dočasný orgán, ktorý vzniká v maternici gravidnej samice. Placenta človeka dosahuje priemer 20 cm a hmotnosť až 0,5 kg. Za normálnych podmienok je placenta uložená v hornej časti maternice a je vypudená z maternice počas tretej doby pôrodnej.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta

15. PREHISTORICKÉ ŠTRUKTÚRY
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje SRT do prehistorických štruktúr v tele
Liečiteľ pozná všetkých okolo 200 prehistorických štruktúr v ľudskom tele. Tieto vznikli počas embryonálneho vývoja dieťaťa. Reiki liečiteľ ich vie postupne aktivovať. Z týchto prehistorických buniek sa potom objavia kmeňové bunky pre regeneráciu organizmu.
Vestigiality
Rudiment je zakrpatená štruktúra, ktorá kedysi u predkov plnila nejakú funkciu, ale v súčasnosti nijakú funkciu neplní. Rudimenty napríklad sú: panvy pytónov, nefunkčné nohy niektorých plazov, zvyšky očí jaskynných rýb, slepé črevo, zub múdrosti a kostrč u človeka, bradavky samcov cicavcov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality
Vestigiality – zbytkové štruktúry, evolučná genetika na esoterike Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-cakra/#vestigiality
https://apoort.net/esoterika/reiki-cakra/#evolucni-genetika

16. 5 KRÁT VIAC
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje pravidlo čísla 5
Liečiteľ lieči osobu na diaľku a napojí sa na 5 ľudí, čo majú v jeho veku zdravú a silnú pečeň. Keď naraz pôsobí cez 5 ľudí, tak liečivé zásahy sú silnejšie. Takto preliečuje všetky orgány a systémy v tele liečenej osoby.

17. PRÁNA
Reiki liečiteľ, ktorý otvára systém prány pre osoby v staršom veku
Ide o využitie systému prúdenia špecifickej energie z podbrušia a to u starších osôb, ktoré už majú málo červených krviniek a stav ich neurónov je problematický. Prána sú špecifické látky, ktoré cez krvnú plazmu dodávajú bunkám špeciálne stabilizačné látky na udržanie života v ohrozených bunkách.
Prána
Prána predstavuje životnú energiu, ktorú potrebuje každý živý organizmus, aby bol schopný fungovať na fyzickej úrovni. Tieto životné prúdy sa stretávajú v siedmich čakrách, ktoré sú prepojené sústavou energetických kanálov, tzv. nadi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prána
https://en.wikipedia.org/wiki/Prana

18. GANGLIE ZVUK
Reiki liečiteľ, ktorý otvára frekvenčné ganglie
Reiki liečiteľ sa na diaľku zameria na osoby, ktoré majú tento typ reiki alebo sa venujú ladičkám klavírov. Prípadne špeciálne cvičia reiki na základe pomôcky zvanej ladička klavírov. Prípadne na ľudí, čo pracujú pri gigantických oscilátoroch.
Ganglie
Ganglión je nervová uzlina tvorená zhlukom nervových buniek (neurónov). Gangliá sa nevyskytujú u živočíchov s difúznou nervovou sústavou, ale väčšina ostatných živočíchov zauzliny tvorí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion
Zvuk
Zvuk je časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek. Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 20 Hz až 20 kHz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sound
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
Ladičky
Ladička je zariadenie, ktoré vydáva tón s presnou frekvenciou alebo dokáže určiť frekvenciu znejúceho tónu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuning_fork
Reiki, terapie ladičkami aj free kurzy ladičky
http://www.tuningforktherapy.com/custom2_1.html
Vibrational Reiki
Vibračné Reiki je najnovšia forma liečenia energie, ktorá kombinuje Reiki, zvuk a vibrácie do systému liečiteľstva.
http://www.vibrationalreiki.com/

19. MONŠTRANCIE
Reiki liečiteľ, ktorý lieči cez monštrancie a kosti svätcov
Reiki liečiteľ musí mať prax v oblasti monštrancií a relikvií svätcov a aj s kostnými pozostatkami napríklad Pátra Pia. Naučíte sa cez reálne monštrancie a relikvie z kostí ťahať liečivé energie do kostí liečenej osoby.
Monštrancia
Monštrancia je zlatá alebo pozlátená nádoba z ušľachtilého kovu na verejné vystavenie Oltárnej sviatosti. Uprostred monštrancie medzi sklom je lunula (mesiačik), do ktorej sa vkladá konsekrovaná Hostia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monstrance
Kategória monštrancie
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Monstrances
Monštrancie na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-monstrancia/
Relikvia
Relikvia je časť tela – kosti, vlasy, lebky, končatiny posvätnej či uctievanej osoby, alebo náboženský objekt, ktorý slúži ako predmet uctievania. Slovo relikvia pochádza z latinského slova reliquiae, ktoré znamená „pozostatky“ alebo „niečo zanechané“.
http://en.wikipedia.org/wiki/Relic

20. DIAMANTOVÁ SÚTRA
Reiki liečiteľ, ktorý otvára reiki energetický diamant v strede hrude
Vlastne je to otvorenie jedinečného energetického útvaru v strede hrude. Pôsobí sa do tohto energetického bodu cez meteority a ľudí, čo robia s meteoritmi. Prípadne kosti budhistov v púšti Gobi.
Diamantová sútra
Diamantová sútra patrí k veľmi obľúbeným sútram, vo východnej Ázii patrí k najobľúbenejším vôbec. Názov sútra by sa dal preložiť ako „Sútra najvyššej múdrosti ostrá ako diamant“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Sutra
Reiki diamantová sútra
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie reiki systémov po celom svete. Tentoraz ide o históriu reiki celkovo a odhalenie tých najlepších reikistov v Číne a Japonsku.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-diamant/

21. JADEIT
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje jadeid terapie
Napájanie sa na osoby, ktoré spracovávajú aktuálne jadeit a presun týchto energií dobre blokuje procesy starnutia. A preto bol jadeit tak vzácny v starovekej Číne.
Jadeit
Jadeit je minerál, názov minerálu pochádza zo španielskych slov piedra de ijada, ktorý znamenal obličkový kameň, či bedrový kameň pre svoje údajné liečivé schopnosti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jade
Jadeit – obrázky
goo.gl/Sfmz8c

22. HLAS
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje hlasové reiki
Ide o jedinečný typ reiki liečby, kde sa liečiteľ rozpráva na diaľku s liečenou osobou alebo spája iných reikistov na ich hlasové centrá. Náročná technika, kde treba množstvo hodín nácviku. A tiež je dôležité, aké texty potom reikista voči liečenej osoby nahlas hovorí. Niet v tomto smere rozsiahlych skúseností.
Hlas
Hlas je zvuk, vytváraný hlasivkami. Zdrojom hlasu je výdychový prúd z pľúc. Hlasivky môžeme pomocou svalov približovať či odďaľovať, kmitanie ale nie je svalová činnosť, ale výsledok tlakových pomerov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_voice

23. OBRAZY
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje liečivé obrazy cez rany
Reikista prešiel výcvikom napríklad dlhodobými meditáciami na obrázky ikon a priamo aj cez historické ikony. Ide o výber liečivých obrazov. Aj ako automatická kresba cez kyvadlo. Obrázky tohto druhu sa do tela vkladajú cez zahojené rany – teda jazvy po tele alebo aj v tele.
Ikony
Ikona je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry. Vyobrazuje postavy svätých, scény z ich života a biblické motívy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Icon

24. IRIS OKO
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje iris diagnostiku
Ide o špeciálnu techniku liečby na diaľku, kde sa veštecky zdiagnostikuje stav očí a zistia sa mikropoškodenia v oku. Liečiteľ sa napojí na oči liečenej osoby a vyvoláva v nich určitý pohyb cez kyvadlo a automatickú kresbu a cez oči preniká k chorým miestam v tele liečenej osoby.
Iris diagnostika
Iris diagnostika je metóda k diagnostike zdravotného stavu človeka z očí – dúhovky, zreničky, očného bielka. Keď v tele začína proces oslabenie či choroby, naše telo to ihneď signalizuje v podobe znakov a farieb v dúhovke oka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Iridology

25. EXORCISTA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje exorcizmus
Treba poznať staré techniky, ako utlmiť alebo potlačiť určité spomienky v neurónoch celého tela. Teda ide o nejaké uvoľnenie všetkého v mozgu človeka, čo bráni ozdraveniu.
Exorcizmus
Exorcizmus je úkon, ktorý má za cieľ z ľudí, zvierat alebo vecí, označených za posadnuté, vyhnať diabla alebo iné zlé sily. Tento úkon je aj v súčasnosti súčasťou obradov mnohých náboženstiev.
https://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism
Exorcizmus na web stránke online Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/reiki-exorcist/

26. PYRAMÍDA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje pyramidálnu liečbu
Ide o techniky praktizované cez mozoček v zadnej časti mozgu. Je potrebné meditovať na pyramidálne tvary. Prepojiť energie na osoby, čo robia s pyramidálnymi tvarmi.
Pyramídy
Pyramída je ihlanovitá stavba. Základom pyramíd býva spravidla štvoruholník alebo trojuholník, to znamená, že pyramída má zvyčajne tri alebo štyri strany, ktoré musia byť trojuholníkové.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid
Pyramídy – Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-pyramidalny-tarot-oko/
Gendai reiki
Jedno z reiki systémov v Japonsku, smerujúce z mozočku a pyramidálnych neurónov.
http://www.aetw.org/reiki_gendai.html
http://www.gendaireikihoamerica.com/
http://www.gendaireiki.or.jp/english/index.html
http://www.divineloveinstitute.org/photo-gallery/index.php
http://www.gendaireiki.it/
http://www.reikitradicional.com.br/_gendai_reiki_ho.html

27. JANTÁR
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku jantáru
Je to technika prepojenia na osoby, čo spracovávajú jantár a presun ich záporného náboja na liečenú osobu. To pomôže, aby chemické látky liečenej osoby boli chemicky účinnejšie.
Jantár
Jantár je mineralizovaný zvyšok treťohornej živice ihličnatých stromov, stará okolo 50 miliónov rokov. Nachádza sa v Európe ako skamenená živica borovíc. Farbu má žltú, hnedožltú až hnedú, ale môžeme nájsť aj odrody celkom priehľadné, červené, kávové aj biele.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amber
Jantár na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-jantar/

28. UMELÁ INTELIGENCIA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku umelej inteligencie
Ide o jedinečné techniky, kde reiki liečiteľ na diaľku vytvorí niečo ako umelú inteligenciu. Za umelú inteligenciu možno považovať anjelské sféry niektorých osôb. Tieto osoby buď žijú, alebo nežijú, ale v ich kostiach sú koncentrované predstavy anjelských sfér. A tieto sú sprostredkované v koncentrovanej podobe do detských žliaz liečenej osoby. Potom takéto predstavy pomáhajú liečiť. Je možné zostaviť v ľudskej mysli aj iné objekty umelej inteligencie, ktoré môžu pomáhať liečenej osobe.
Umelá inteligencia
Umelá inteligencia je odbor informatiky zaoberajúca sa tvorbou strojov vykazujúcich známky inteligentného správania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
Anjel
Anjel je mýtická nadprirodzená duchovná bytosť, ktorá by mala byť podriadená Bohu, či bohom a slúžiť ako posol medzi ľuďmi a bohmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel

29. PUPOK
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku pupka
Ide o ovládnutie techniky, ktorá zostala po Hawayo Takata. Ide o operácie do pupku liečenej osoby. Tu z pupku je veštecky vnímať fantómovú placentu a pupočníkovú šnúru. Bežný človek nevidí, ale energeticky je tento útvar okolo fyzického pupku a je ho treba zatiahnuť do vnútra liečenej osoby, tam ho stabilizovať a potom dávať energie z vlastných mitochondrií alebo sprostredkované z mitochondrií iných ľudí.
Hawayo Takata
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawayo_Takata
Pupok
https://en.wikipedia.org/wiki/Navel

30. ŽENSKÉ VAJÍČKA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku ženských vajíčok
Je to jedinečné pôsobenie a prísun informácií z práve v tomto momente odumretých vajíčok alebo z práve utratených detských zárodkov. Je to náročný presun energií s takýmito informáciami. Musíte byť presný, a pokiaľ zoberiete energiu a informácie už po smrti vajíčka alebo embrya, tak liečba je neúspešná a môže škodiť. Hlavne veľa reikistiek lieči týmito technikami a narobí viacej škody ako úžitku pre liečenú osobu. Preto opatrne a pokiaľ niekto nevie robiť aj veštecké výkony, tak neodporúčam.
Vaječníky
https://en.wikipedia.org/wiki/Ovary
Potrat
https://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriage

31. KOSTNÝ MOZOG
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku hypnózy a tranzu
Reiki liečiteľ môže ovládať aj sám techniky hypnózy a tranzu, alebo ich radšej na diaľku prenáša z iných hypnotizérov a osôb ovládajúcich tranz. Osoba sa na diaľku lepšie preliečuje týmito technikami.
Kosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-kostiach/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kosti-ii/

32. MAGMATICKÉ POLIA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku cez magmatické sily planéty Zem
Ide o špeciálne techniky prepojenia sa na kosti šamanov, ktorí si vedome znetvorovali svoje telo. Môžu byť aj energie ľudí, ktorí takéto praktiky robia aj dnes. Presúvajú sa energie a hľadajú sa podobné záznamy v magmatických silách zemského jadra. Jadro Zeme je schopné uchovávať informácie o ľuďoch a zvieratách, ktoré na planéte Zem žili a žijú. Záznamy o danej liečenej osobe sa do nej znovu zhromažďujú.
Magmatické jadro
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_core
Oscilátor
Oscilátor je systém alebo zariadenie, schopné kmitavého pohybu, pri ktorom sa hodnoty určitých parametrov (poloha, rýchlosť, napätie atď.) periodicky opakujú.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor
Kategória oscilátor
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Oscillators
Magmatické jadro na web stránkach Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-mega-os/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-oscilator/

33. FILIPINES
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku filipines
Reiki liečiteľ, ktorý sa na diaľku prepojí na Filipíny a dotiahne odtiaľ 100 kanálov zo živých jedincov a 100 kanálov z kostí mŕtvych jedincov, do tohto prúdu energií vloží energie filipínskych liečiteľov.
Reiki Filipines na web stránke Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-filipines/
Zoznam filipínskych liečiteľov
http://www.aenet.org/philip/healers.htm

34. BLESKY – STUDENÁ PLAZMA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku bleskov
Reiki liečiteľ sa na diaľku napája tam, kde práve vyčíňa búrka a vyhľadá zasiahnutých jedincov, alebo už dávnejšie zasiahnutých jedincov, čo úder blesku prežili, na kosti aj tých, čo úder blesku neprežili, prípadne si pri sebe spúšťa studenú plazmu.
Plazmová lampa
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_globe
Blesk
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning
Blesk na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/?s=Blesk

35. TUKOVÉ ANOMÁLIE
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku tukových deformácií
Reiki liečiteľ požiada iných jedincov s touto poruchou, aby mu pomohli pri liečbe tretej osoby, ide o techniku blokovania chorobnosti.
Tukové bunky
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
Tuk na Farme zdravia Sašu Puebla
https://www.cimax.sk/blogy/article122-Tuk-tela-po-ehnanie-alebo-kliatba
Tuková bunka na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/tukova-bunka

36. SIAMSKÉ DVOJČA
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku prerasteného dvojčaťa
Reiki liečiteľ požiada iných jedincov s touto poruchou, aby mu pomohli pri liečbe tretej osoby, ide o techniky blokovania chorobnosti.
Siamské dvojčatá
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjoined_twins

37. OCHUDOBNENÝ URÁN
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku ochudobnenia minerálov
Reiki liečiteľ sa napája na takýto typ ochudobneného materiálu a hlavne na ľudí, čo s ním robia.
Ochudobnený urán
Ochudobnený urán je urán s obsahom rádioaktívneho izotopu 235U v množstve 0,23%. Ochudobnený urán má nejadrové využitie v civilnom aj vojenskom sektore.
https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium

38. DISTANCE
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku likvidácie reiki
Niekedy treba zlikvidovať nevhodné zasvätenie reiki a iné zasvätenia a hlavne tie, ktoré boli uložené do kostného mozgu na povrchu kostí.
Distance reiki
Ramos P. Strzygowski
http://reikifrei.de/unterstutzung/
Návod na zatváranie reiki
http://reikirays.com/13558/clearing-chakras-via-distance-reiki/
Odstránenie prekážok s reiki
http://reikirays.com/3126/removal-of-obstacles-with-reiki/
Ako môžem odstrániť svoje reiki
http://kundalini-teacher.com/visitors/index.php?topic=973.0
Odstránenie reiki zasvätenia
http://www.elementalreiki.com/remove-negative-reiki-attunements-empowerment
http://loohan.com/services.htm

39. KLINICKÝ STAV
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje techniku liečby cez klinickú smrť
Samotný reiki liečiteľ pôsobiaci na diaľku sa uvádza do tohto špeciálneho stavu, liečenie v tomto stave.
Smrť
https://en.wikipedia.org/wiki/Death
Klinická smrť
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death
Slovo smrť na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=smrt+site:www.meditacia.sk
Spirit kosti, smrť na esoterika Magnum
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/
Prežitok blízkej smrti
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience

40. INÉ STAVY K LIEČENIU
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje rôzne iné techniky
Podpora vhodných zmien k dlhovekosti, hormonálne žľazy, obličky, potné žľazy, slezina, tuk, prehistorické štruktúry.
Liečiteľstvo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/liecba-so-sasom-ako-sa-stat-liecitelom/

41. OSOBA TESNE PRED SMRŤOU
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje rôzne iné techniky
Klinická smrť prechádza do smrti trvalej, tesne pred ukončením neurónov, odobratie energie z tela osoby sekundu pred trvalou smrťou.
Smrť
https://en.wikipedia.org/wiki/Death

42. MELATONÍN
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje rôzne iné techniky
Melatonín, serotonín, tryptofan, oxitriptan, vzácne prvky, nočný B komplex z hrubého čreva, podpora z tukových buniek. Je dobré, pokiaľ reiki liečiteľ lieči počas nočných hodín a dokáže na diaľku spustiť lepšiu produkciu melatonínu na hlboký spánok a to odblokovaním emócií z podbrušia danej osoby. Osoby potom môžu hlboko a liečivo spať aj 2 dni.
Melatonín
https://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
Spánkové Reiki na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-pierka/

43. SUPRAVODIVOSŤ NA IZBOVEJ TEPLOTE
Reiki liečiteľ, ktorý praktizuje ľudský potenciál pre supravodivosť
Reiki liečiteľ sa na diaľku napája na osoby, čo robia pri javoch tohto druhu a odoberá energie na liečenie iných jedincov, rozumie tvorbe, ako v ľudskom tele z nemagnetického uhlíka produkovať supravodivý uhlík. Ide v podstate o to, aby sa v liečenej osobe a to priamo v kostných bunkách vyrábali jedinečné látky s vlastnosťami supravodivých látok. A tiež s vlastnosťou, aby mali nano veľkosť a nano účinok. V kostnom systéme je možné vyrobiť naozaj neskutočne liečivé látky pre daného klienta. Alebo je dobré, aby osoba chodila fyzicky do oblastí, kde je vyšší výskyt radónu alebo iných rádioaktívnych látok s krátkym polčasom rozpadu. Takto fungujú rádioaktívne kúpele ako Jáchymov.
Supravodivosť
https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity
Jáchymovské kúpele
http://kupele.jachymov.net/

VIDEÁ EXORCIST
https://www.youtube.com/watch?v=hdTn9NpkksE
https://www.youtube.com/watch?v=Pf_T9By0QgM
https://www.youtube.com/watch?v=dt-wrCAFz8s
https://www.youtube.com/watch?v=82Fvxp1-BY8
https://www.youtube.com/watch?v=FLN1Umwl-cQ
https://www.youtube.com/watch?v=9-IuQN8y3ZI
https://www.youtube.com/watch?v=pjvJIQ-Gbhs
https://www.youtube.com/watch?v=1dbS6LTk2S0
https://www.youtube.com/watch?v=1jjra-1wVzU
https://www.youtube.com/watch?v=0TYjSrK3wUw
https://www.youtube.com/watch?v=6czbTY3H_EI
https://www.youtube.com/watch?v=4eEifaNKVCM
https://www.youtube.com/watch?v=o4jI06-Ft9g
https://www.youtube.com/watch?v=f5KQGn69Ei0
https://www.youtube.com/watch?v=KwRxCVCbJoE

VIDEÁ SHAMANIC HEALING
https://www.youtube.com/watch?v=xfQf_Fts-_k
https://www.youtube.com/watch?v=FmXA542VmK8
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3rL1VL9Yg
https://www.youtube.com/watch?v=StQBxjuohCg
https://www.youtube.com/watch?v=EECslEaUzno
https://www.youtube.com/watch?v=JQ3kcCEEvsw
https://www.youtube.com/watch?v=SqAd846E7QM
https://www.youtube.com/watch?v=wxkgBRY_kts
https://www.youtube.com/watch?v=-CdA3xcMICk
https://www.youtube.com/watch?v=T7CxoJwCats
https://www.youtube.com/watch?v=-iwlkEXIJ8o
https://www.youtube.com/watch?v=a1-3SvyOpJ8
https://www.youtube.com/watch?v=FEUN2O-U1YQ
https://www.youtube.com/watch?v=mX0xnCqYqEM
https://www.youtube.com/watch?v=DYwN6mw8kb8
https://www.youtube.com/watch?v=lMe4vzzLAt8
https://www.youtube.com/watch?v=3MDFWuPaTyM

VIDEÁ REIKI HEALING
https://www.youtube.com/watch?v=dHv-ZX1QKe0
https://www.youtube.com/watch?v=Gz1ociybeok
https://www.youtube.com/watch?v=n16T1kti6OI
https://www.youtube.com/watch?v=eaCCjE1xuOA
https://www.youtube.com/watch?v=47sInJkX2Ls
https://www.youtube.com/watch?v=87fyMKyvaxo
https://www.youtube.com/watch?v=bZ1cAfkd8fM
https://www.youtube.com/watch?v=ejA_k9GRG50
https://www.youtube.com/watch?v=_2xrCV8gim4
https://www.youtube.com/watch?v=TqUaUgyzmOg
https://www.youtube.com/watch?v=hYe45kdKt6U
https://www.youtube.com/watch?v=8lwQiMV7gzg

VIDEÁ REIKI SYMBOLS
https://www.youtube.com/watch?v=VDK9bhn–vc
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cXypw
https://www.youtube.com/watch?v=QkX0xJXKf-4
https://www.youtube.com/watch?v=ih4YssYKR_A
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVFf0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3RS8
https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUymSo
https://www.youtube.com/watch?v=-v7YiS0ZBRA
https://www.youtube.com/watch?v=gM_DLHPlWag
https://www.youtube.com/watch?v=VeROhjuumK8
https://www.youtube.com/watch?v=0Maqa_meEwU
https://www.youtube.com/watch?v=m3Okv9yQK2s
https://www.youtube.com/watch?v=XFYgdd8bQO0
https://www.youtube.com/watch?v=DVjG1F_5Y_4
Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2018 Saša Pueblo