Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 30.01.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 4.2.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI SRT TEOZOFIA.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie reiki systémov po celom svete. Budeme sa venovať indickému systému BRAHMA a čakrám, ktoré vám dajú iba samotní indickí Brahmani. Ide o čakry múdrosti.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia na reiki systém. Prevedie bezplatné zasvätenia do BRAHMA čakry múdrosti. Originál od indických Brahmanov.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=PT0ZfwmoY5U

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 38 VIDEÍ REIKI SRT ARCHANJEL
goo.gl/Ss8AVU

ANGELOLÓGIA
Angelológia je starobylá náuka o anjeloch. Na základe starších tradícií je deväť hierarchických stupňov anjelov, takzvané anjelské chóra, ktoré sa delia do troch triád, či sfér. Najvyššiu trojicu tvoria chóry serafínov, cherubínov a trónov, prostrednú triádu tvoria panstvá, sily a mocnosti a konečne v tretej sfére sú chóry označené ako kniežatsvá, archanjeli a anjeli.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angelologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_angelology
Archanjel
Archanjel je v mnohých náboženských systémoch najvyššia úroveň anjela. Hoci mnoho náboženstiev hovorí o anjeloch, anjeli nepatria k žiadnemu určitému náboženstvu, sú preto necirkevní. Archanjeli aj Anjeli sú súčasťou náboženských tradícií kresťanstva, judaizmu, islamu či zoroastrizmu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Archanjel
https://en.wikipedia.org/wiki/Archangel
Starý zákon
Starý zákon alebo Stará zmluva alebo hebrejská Biblia je prvá časť kresťanskej Biblie a zbierka kníh vzniknutých v priebehu 1. tisícročia pred Kr., ktoré židovské náboženstvo (pod názvom Tanach alebo Tenach) pokladá za sväté pochádzajúce od Boha a ktoré prevzalo aj kresťanstvo (pod názvom Starý zákon ako protiklad k Novému zákonu).
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament
Ježiš Kristus a koncentrácia všetkých anjelských sfér
Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna, moslimovia za jedného z najvýznamnejších prorokov. Okolo roku 30 ho Rimania v Jeruzaleme ukrižovali.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ježiš_Kristus
Monštrancia
Monštrancia je zlatá alebo pozlátená nádoba z ušľachtilého kovu na verejné vystavenie Oltárnej sviatosti. Uprostred monštrancie medzi sklom je lunula (mesiačik), do ktorej sa vkladá konsekrovaná Hostia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monstrance
Kategória monštrancie
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Monstrances
Galéria obrázkov monštrancie
goo.gl/AOHLOI
Detské žľazy a anjeli
Detská žľaza alebo týmus je žľaza s vnútorným vylučovaním. Je tvorená dvoma lalokmi a uložená v hrudníku pred priedušnicou, zasahujúc až k srdcu. V dobe pohlavného dospievania je nahradená tukovým tkanivom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
Detská žľaza (týmus, brzlík)
Podľa veľkosti týmusu sa v dieťati formujú neuróny a spôsob myslenia a úspešného života.
http://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#andelske-sfery
Detská žľaza na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#brzlik
Detskí dyslektici
Dyslexia je špecifická porucha čítania, buď vrodená alebo získaná poškodením mozgu. Ide o najčastejšiu formu špecifickej vývojovej poruchy učenia (SPU), ktorá sa prejavuje ťažkosťami pri učení čítať. Problém pravdepodobne spočíva v nedostatočnej súhre a spolupráci oboch mozgových hemisfér.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
Anjelské sféry Sašu Puebla
V Anjelskej škole si nájdete včlenenie anjelských sfér do všetkých oblastí ezoteriky. Anjelské sféry vytvorili prírodní ľudia so zvláštnym stavom psychiky, ktorého základom je udržanie detskej mysle. Na ňu nadväzuje vytváranie anjelských postáv.
https://www.meditacia.sk/4458-Anjelska-skola/
Anjelské sféry na web stránke Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-anjeloch/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-anjel/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-anjel-ii/
Anjeli na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/andele/
Reiki Anjel na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel/
Anjel art na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/andel-art/
Videá anjelov na youtube
https://goo.gl/uisCui
goo.gl/VXEX1L
Anjelské sféry na Facearcane
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel/#andelske-sfery

ANTROPOZOFIA
Antropozofia je ezoterická náuka odvodená od teozofie ponúkajúca mystický náhľad do podstaty človeka, prírody a nadzmyslovo duchovných svetov. Antropozofia bola založená rakúskym filozofom Rudolfom Steinerom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antroposofie
Teozofia
Teozofia je novoveký výraz, zložený z gréckeho theos (Boh) a sofia (múdrosť). Vznikol v súvislosti s eklektickým hnutím ezoterickej spirituality. „Teozofickú spoločnosť“ založila v roku 1875 ruská kňažná Helena Blavatská, ktorá o sebe vyhlasovala, že má nadprirodzené schopnosti. Neskôr sa význam rozšíril na rôzne staršie i mladšie prúdy duchovného života, založené na okultných javoch, mystike, tajomných tradíciách a s príklonom k východným náboženstvám.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy
Helena Blavatská
Helena Blavatská známa ako „Madame Blavatská“ bola významná osobnosť duchovného života polovice a konca 19. storočia a zakladateľka Teozofickej spoločnosti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
Rudolf Steiner – teosofická inteligencia
Rudolf Steiner bol rakúsky filozof, literárny kritik, pedagóg, umelec, dramatik, sociálny mysliteľ, ezoterik. Bol zakladateľom antropozofie, waldorfského školstva, biodynamického poľnohospodárstva, antroposofického lekárstva a novej umeleckej formy – eurytmie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
Emanuel Swedenborg
Emanuel Swedenborg švédsky filozof, vedec, mystik a teozof bol známy svojimi prácami z matematiky, mechaniky, astronómie a baníctva. Na jeho teozofické učenie mal vplyv gnosticizmus a židovská kabala.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg
Kategória: Teozofisti podľa národnosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Theosophists_by_nationality
Goetheanum
Goetheanum, ktorý sa nachádza v meste Dornach vo Švajčiarsku je svetovým centrom pre antropozofické hnutie. Budovu navrhol Rudolf Steiner a pomenoval ju Johann Wolfgang von Goethe.
https://en.wikipedia.org/wiki/Goetheanum
Johann Wolfgang Goethe
Johann Wolfgang Goethe bol nemecký básnik, dramatik, humanista, vedec, politik a mysliteľ. Goethe sa venoval aj mineralógii, botanike a fyzike. Zaujímala ho najmä teória vzniku farieb, ktorej venoval svoje dielo Teória farieb. Zaujímala ho tiež anatómia, v roku 1784 objavil medzičeľustnú kosť.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
Slobodomurárstvo
Prehistória slobodného murárstva pravdepodobne stojí na stavebných a kamenárskych cechoch. Pripomínali ich hlavne svojim uzavretým charakterom a obradným prijímaním členov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slobodomur%C3%A1rstvo
Rozenkruciáni
Rozenkruciáni boli príslušníci kresťanského ezoterického renesančného združenia, ktoré sa nazývalo aj Kolégium múdrych. Ich symbolom bola ruža s piatimi okvetnými lístkami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism

TEOLÓGIA
Teológia alebo bohoslovie je náuka o Bohu. Predmetom teológie je boh a veda, ktorej predmetom je náboženstvo, sa nazýva religionistika. Výraz teológia bol známy v gréckej filozofii od čias Pytagora, vtedy označovali menom teológovia mužov, ktorí básnili o bohoch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theology
Kategória: Teológia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Teológia
Kategória: Teológovia
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Theologians
Zoznam kresťanských teológov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kresťanských_teológov
Peter Damian
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Damian
Fotios
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotios
Irenej z Lyonu
https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
Svätý Maxim Vyznavač
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximus_the_Confessor
Bernard z Clairvaux
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux
Teologický popis Boha
Boh je termín, ktorý často označuje najvyššiu nadprirodzenú bytosť, obvykle nesmrteľnú, podľa veriacich ľudí je vládcom alebo stvoriteľom sveta. V niektorých náboženstvách nemusí byť bytosťou ako uvádza predchádzajúca definícia, ale môže byť vykladaný ako najvyššia pravda, nekonečno, prírodný duch atď.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh
Božstvá
Termín božstvo často implikuje predstavu ako posvätné alebo božské, ako boh alebo bohyne, v polytheistickom náboženstve. Avšak nie je tam žiadna všeobecne prijímaná zhoda poňatia božstva naprieč náboženstvami a kultúrami, predstavu o božstve si predstavili rôznymi spôsobmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deity
Boh a jeho formy
Boh alebo božstvo je pojem, pod ktorým je myslená mocná, nadľudská a väčšinou nesmrteľná bytosť. Je predmetom náboženskej úcty a ľudskej viery. Jej sídlom všeobecne môže byť buď reálna vec (hora, podzemie, strom a pod.) alebo nič také v rámci sveta mať nemusí.
https://en.wikipedia.org/wiki/God
Zoznam anjelov
Toto je zoznam anjelov v teológii, vrátane oboch špecifických Anjelov (napr. Gabriel) a typov anjelov (napr Seraphim).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_angels_in_theology
Kategória: Anjeli
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Angels
Zoznam božstiev
Index božstiev rôznych náboženstiev, kultúr a mytológií celého sveta zoradených podľa typu a podľa krajov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_deities
Kategória: Božstvá
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Deities
Zoznam démonov
Toto je zoznam démonov, ktorí sa objavujú v náboženstve, teológii, démonológii, mytológii a folklóre. Nejedná sa o zoznam mien démonov, aj keď niektoré sú uvedené viac ako jedným názvom.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_theological_demons
Kategória: Démoni
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Demons
Mytológia
Mytológia je veda o mýte, o bájach, o pôvode, o náboženstvách a ságach o bohoch, pričom sa v najnovšom čase považuje aj písomne zaznamenaná tradícia o zakladateľoch náboženstiev za mytologizované výklady.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mythology

ŠAMANSTVO
Šamanstvo je súhrn náboženských, magických, mystických a mytologických predstáv a rituálnych praktík, známe u mnohých kultúr v rôznych oblastiach sveta a existujúce najskôr už od čias paleolitických lovcov a zberačov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism
Šamanské bytosti
Formy a aspekty uctievania prírody – Spoločným znakom väčšiny foriem uctievania prírody je duchovný dôraz na spojenie jedinca a vplyv na niektoré aspekty prirodzeného sveta a úcty k nemu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_worship
Šamanská kultúra
Šamanstvo je súhrn náboženských, magických, mystických a mytologických predstáv a rituálnych praktík, známe u mnohých kultúr v rôznych oblastiach sveta a existujúce najskôr už od čias paleolitických lovcov a zberačov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
Šamanské etnické skupiny
Tu nájdete šamanské etnické skupiny na wikipédii.
https://wp.apoort.net/samanske-etnicke-skupin/
Šamanstvo na web stránke Sašu Puebla
V tejto časti si nájdete základné poznatky k nácviku totemových zvierat šamanov. Precvičujeme tu cvičenia týkajúce sa bioenergetického obalu okolo fyzického tela. Stav totemového zvieraťa je výnimočná schopnosť prírodných šamanov.
https://www.meditacia.sk/1974-Samanstvo/
Šamanstvo na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-magicke-samanske-ritualne/
Šamanstvo na Psychonautike
Šamanstvo je stále praktizované na celom svete aj v súčasnosti, či už v pôvodných domorodých kultúrach alebo v modernom svete. Úlohou šamana je, aby využil poznanie, ktoré nadobudol v šamanskom stave vedomia na liečby, pretože v komunite, v ktorej žije, zastáva funkciu poradcu a liečiteľa.
https://wp.apoort.net/samanstvo/
Šamanské etnické skupiny na Psychonautike
Tu nájdete šamanské etnické skupiny na wikipédii.
https://wp.apoort.net/samanske-etnicke-skupin/
Šamani na Facearcane
Tu si nájdete videá, články, kurzy, semináre, workshopy na tému šaman.
https://facearcane.apoort.net/page/2/?s=%C5%A1aman
Múzeum Šamanstvo na Facearcane
Pripravili sme pre záujemcov zdroje, ktoré sa venujú histórii šamanstva. Ako to všetko vzniklo, ako kto používal šamanstvo a za akým účelom to používa dnes. Spoznajte históriu šamanstva a skúste sa ňou inšpirovať.
https://facearcane.apoort.net/muzeum-samanstvo/
Šamanstvo na Youtube
Tu si nájdete videá o šamanoch, ktoré vyzbierala Darina Šimková.
goo.gl/zjvaY3

NEOLITICKÉ KULTÚRY
Neolit alebo mladá kamenná doba je historická epocha v dejinách praveku, v archeológii a vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktorá nahradila ekonomiku predchádzajúcich období – paleolitu a mezolitu – založenú na love a zberačstve produktívnym hospodárstvom.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic
Kategória: Neolitické kultúry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Neolitick%C3%A9_kultury
Göbekli Tepe
Göbekli Tepe je archeologické nálezisko neďaleko tureckého mesta Urfa, kde bola doteraz objavená a odkrytá časť komplexu niekoľkých sérií kamenných kruhov, či oválov o priemere 10 až 30 metrov, ktoré tvoria veľmi precízne opracované 3 až 6 metrové vápencové piliere v tvare T.
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
Göbekli Tepe na Psychonautike
Göbekli Tepe – Pupočný vrch je archeologická lokalita – neolitická svätyňa, najstaršia známa ľudská náboženská stavba.
https://wp.apoort.net/gobekli-tepe-pupocny-vrch/
Göbekli Tepe na esoterika Magnum
Tu si nájdete videá o Göbekli Tepe.
https://apoort.net/esoterika/gobekli-tepe/

PRAVEKÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI
Pravek zahŕňa obdobie vzniku a vývoja človeka, ľudskej spoločnosti a kultúry od najstarších nálezov (asi 3 milióny rokov pr.n.l.) Pravek je tak najstaršou a najdlhšie trvajúcou dejinnou etapou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory
Kategória: Pravek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Prav%C4%9Bk
Videá Pravek
https://apoort.net/esoterika/pravek/
Praveká kultúra
Praveká kultúra je prvá, najdlhšia prehistorická epocha vo vývoji kultúry. Najstaršie nálezy pozostatkov kultúry dnešného človeka typu homo sapiens pochádzajú z doby pred 40 tisíc rokov. Na pravekú kultúru nadväzuje staroveká kultúra.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravek%C3%A1_kult%C3%BAra
Praveké umenie
Praveké umenie je najdlhšia, najmenej známa počiatočná epocha vo vývoji umenia v období zhruba 40000 – 2000 rokov pred Kristom. Po ňom nasleduje staroveké umenie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD_prav%C4%9Bku
https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_art
Kategória: Praveké umenie
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Prehistoric_art
Jaskynné maliarstvo
Jaskynné maliarstvo je súhrnné označenie pre prehistorické maľby, ktoré sa zachovali na stenách a stropoch jaskýň v rôznych častiach sveta. Najznámejšie sú mladopaleolitické jaskynné maľby v Európe a neolitickej v Afrike.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskynn%C3%AD_mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_painting
Jaskynné umenie – zoznam obrazov kresieb
Zoznam obrazov, kresieb, sôch, rytín a iných diel umelcov, ktorí vytvorili to, čo dnes nazývame kamenné umenia.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Stone_Age_art

KOSTI A KOSTNICE
Kostnica je miestnosť na ukladanie ľudských kostrových pozostatkov. Väčšinou sa jedná o klenuté podzemné – pivničné priestory sakrálnej stavby, kde sú poskladané ľudské kosti do rôznych geometrických útvarov – mohýl, ihlanov, obrazcov, obkladov stien, klenieb, ale aj v podobe lustrov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice
http://en.wikipedia.org/wiki/Ossuary
Zoznam kostníc
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ossuaries
Kategória – pohrebné pamiatky a stavby
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Burial_monuments_and_structures
Katakomby
Názov katakomby vznikol z gréckeho kata kumbas, čo znamenalo blízko údolného svahu. Katakomby sú podzemné pohrebné priestory, ktoré boli používané v staroveku. Spočiatku celkom, neskôr vo veľkej miere nahrádzali pohrebiská.
http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs
Kolumbárium
Kolumbárium je stavba poväčšinou na cintoríne, určená pre ukladanie pohrebných urien. V antickom Ríme sa jednalo o pohrebnú komoru, ktorá mala v stenách výklenky, kam sa ukladali pohrebné schránky s popolom zosnulých. V súčasnej dobe sú kolumbária často súčasťou krematórií, či už ako samostatne stojaci objekty alebo ako súčasť vonkajších alebo vnútorných múrov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumb%C3%A1rium
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbarium
Krypta
Krypta je zvyčajne podzemná klenutá kaplnka pod kostolom alebo katedrálou, kde boli pochovaní svätci, panovníci a významné cirkevné osoby. Najstaršie zachované krypty pochádzajú zo 6. storočia. V románskej dobe mal kryptu každý väčší kostol, najčastejšie pod presbytériom. V gotickej dobe krypty miznú a objavujú sa opäť v inej podobe v baroku a neskôr a to ako bežne neprístupné hrobky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://en.wikipedia.org/wiki/Crypt
Mauzóleum
Mauzóleum je druh budovy, ktorá slúži na umiestnenie (často zabalzamovaných) telesných pozostatkov významných osobností. Názov pochádza z Mauzólea v Halikarnasse, ktoré je hrobkou kráľa Mausola II.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mausoleum
Kostné relikvie
Relikvia je časť tela – kosti, vlasy, lebky, končatiny posvätnej či uctievanej osoby, alebo náboženský objekt, ktorý slúži ako predmet uctievania. Slovo relikvia pochádza z latinského slova reliquiae, ktoré znamená „pozostatky“ alebo „niečo zanechané“.
http://en.wikipedia.org/wiki/Relic
Relikviár
Relikviár je schránka na uchovávanie relikvií. Existencia relikviárov je doložená od 4. storočia, ale pozostatky svätých boli vo veľkej úcte od počiatkov kresťanstva. Už v katakombách je dosvedčená úcta k mučeníkom. Mnohé relikviáre majú veľkú umeleckú hodnotu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliquary
Múmia
Múmia je mŕtve telo človeka alebo zvieraťa, ktoré bolo zachované buď prirodzene (mrazom, vysušením pieskom a pod.) alebo umelo (balzamovaním). K náhodnej mumifikácii dochádza, ak sa mŕtve telo nachádza vo vhodných prírodných podmienkach.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mumie
Ozdobené kosti
http://www.smithsonianmag.com/history/meet-the-fantastically-bejeweled-skeletons-of-catholicisms-forgotten-martyrs-284882/

SPIRIT INTELIGENCIA A.S.PUEBLA
A úprimne povedané, uvedomil som si, že zmysel života je v tom, že budem čo najbližšie ku kresťanskej a náboženskej idei a to je idea naj, navždy, všetko, všade donekonečna.
https://meditacia.sk/2024-Reiki-klasicke/7206-LUDSKA-INTELIGENCIA-ZA-HRANICU-ZIVOTA-/

Ďalšie inteligentné systémy v ezoterike
František Bardon
Výnimočná duchovná osoba, ktorá komunikovala so všetkými duchovnými bytosťami čo kultúra človeka vytvorila na tejto planéte. A aj strašidelné bytosti, strašidelné domy, miesta a podobne. Všetko okolo poltergeist. Náročná oblasť ezoteriky so špeciálnymi silami.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bardon
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon
František Bardon: Prax magické evokace
Najucelenejšie dostupné dielo sférickej mágie uvádza čitateľa do najhlbšieho najtajnejšieho vedenia kozmickej mágie, zoznamuje s astrálnym svetom a jeho zákonmi, je to návod na vyvolávanie bytostí zo sfér, ktoré nás obklopujú.
https://uloz.to/!JQ1v3LvxC/bardon-praxe-magicke-evokace-pdf
Kľúč k opravdovej kabale Františka Bardona
Kabala ako univerzálny kozmický jazyk, veda písmen, je kľúčom k ovládnutiu mikrokozmu i makrokozmu. František Bardon zaúča žiaka do kabalistickej vedy. V doslove autor ďakuje Božskej prozreteľnosti za silu, aby mohol splniť svoju úlohu – sprístupniť tajomstvá najvyššej vedy všetkým ľuďom.
https://anitram.wordpress.com/2010/06/22/3-knihy-zasvatenia-od-frantiska-bardona/
http://www.jajsem.com/klic-k-opravdove-kabale-zakony-analogie/
http://goo.gl/OhCVzf
Kabala
Špeciálna tvorba inteligentného systému koncentrácie do mozočku a prepojenie mozočkov medzi členmi skupiny aj mimo nich. Je to taký návrat do šamanského vedomia, kde je množstvo ľudských mozočkov navzájom pospájaných do jedného celku a môžu riešiť problémy spoločne. Na takýto druh inteligencie sa zobrala komunikácia zrastených siamských dvojčiat.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
Hermetická kabala
Hermetická kabala je západná ezoterická, okultná a mystická tradícia. Primárnym záujmom hermetickej kabaly je božstvo.
Kabalistická škola Sašu Puebla
Kabalistická škola sa zaoberá mystickým využitím snov v Starom zákone za účelom transformovania mysle, ktorá dokáže využívať snové predstavy jedinečným spôsobom. Je základom pre nácvik hypnotických schopností, ktoré najúčinnejšie dokážu ovplyvňovať zmeny v mysli človeka.
https://www.meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
Kabala na Magnum
V židovskom poňatí znamená, že mystik (kabalista) sa úplne oddáva službe Bohu, štúdiu a napĺňaniu Božích prikázaní – Tóry. Svoje dojmy, techniky a praktiky kabalisti od stredoveku zapisovali.
https://apoort.net/esoterika/kabala/
Pyramidálna kultúra v starom Egypte
Duchovné egyptskej kultúry vytvárali z anjelských sfér, ktorých základ je v detských žľazách detí a dospelých osôb. Vytvorili koncentráciu energií a anjelských sfér do jedného celku. Tento základ možno nájsť v Starom zákone, ale aj v Koráne. Koncentrácia anjelských sfér tvorí princíp božieho sveta vytvoreného z detských a anjelských sfér. Títo archanjeli tvoria základ božej prítomosti a aj jeho univerzálnej múdrosti. Pyramidálne stavby tu slúžili na úpravu anjelských energií.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_pyram%C3%ADdy
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
Pyramidálna škola Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/1337-Pyramida-skola/
Zvuková prednáška staršieho dáta od Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/3797-Pyramidy-MP3/4700-Tarot-v-pyramidalnom-priestore-MP3/
Pyramídy na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-pyramida/
Pyramídy na web stránke Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-pyramidalny-tarot-oko/
Pyramídy na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/pyramidy/
Pyramídy na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/pyramida
Videá – egyptská pyramída
https://apoort.net/esoterika/egypt-pyramida/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-pyramidalny-tarot-oko/

VIDEÁ TEMPLE OF ARCHANGELS
https://www.youtube.com/watch?v=0z2rADxY_k0
https://www.youtube.com/watch?v=16ZgsT7IQsE
https://www.youtube.com/watch?v=5TlLZ5SYM7w
https://www.youtube.com/watch?v=67GuBO8jj7I
https://www.youtube.com/watch?v=87M36CWXZZA
https://www.youtube.com/watch?v=8DgvwdsvR7Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fz2fuan_No
https://www.youtube.com/watch?v=9Y5Blgl-LhQ
https://www.youtube.com/watch?v=dcZjAQObLJQ
https://www.youtube.com/watch?v=dPNf0GrhST4

https://www.youtube.com/watch?v=gwC8JFNF-Lk
https://www.youtube.com/watch?v=h-3cVC5CGs4
https://www.youtube.com/watch?v=h7nMwPDZHPs
https://www.youtube.com/watch?v=HP1PJth4MJ0
https://www.youtube.com/watch?v=JPMhVJb2oDk
https://www.youtube.com/watch?v=mGTEstJ-Q90
https://www.youtube.com/watch?v=MJTcvKmkO08
https://www.youtube.com/watch?v=ptdguGZEF_g
https://www.youtube.com/watch?v=q0sq7uPBeQ8
https://www.youtube.com/watch?v=RWx6jjak1Fg

https://www.youtube.com/watch?v=Sg61AViI5-Q
https://www.youtube.com/watch?v=uGvWqu7BT8w
https://www.youtube.com/watch?v=VrfC7Ugacpg
https://www.youtube.com/watch?v=w90Ud5078n4
https://www.youtube.com/watch?v=WNOsFh_b32U
https://www.youtube.com/watch?v=x0vrLnmuOKI
https://www.youtube.com/watch?v=xfghkD3YVg4
https://www.youtube.com/watch?v=yD90V6gs1sU

VIDEO CERN TOKAMAK
https://www.youtube.com/watch?v=_-6hJ8sltdI
https://www.youtube.com/watch?v=Ad7rSwC5lkA
https://www.youtube.com/watch?v=cNJquuSWZq4
https://www.youtube.com/watch?v=i_eAppfeHw0
https://www.youtube.com/watch?v=kVrUR_SOykk
https://www.youtube.com/watch?v=leGHWCzq964
https://www.youtube.com/watch?v=Mdxx9OsLro8
https://www.youtube.com/watch?v=rfGwy8lF4yg
https://www.youtube.com/watch?v=rfpgOj5zTKQ
https://www.youtube.com/watch?v=u-fbBRAxJNk
https://www.youtube.com/watch?v=Y_9n2MGBZREAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2018 Saša Pueblo