Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 12.09.2016

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 17.9. 2016 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI MADONA.

PROGRAM
Budeme sa venovať reiki znakom, kaligrafii a svetovému písomníctvu. Venujeme pozornosť spôsobu maľovania ikon a ručnému prepisovaniu starých náboženských knižiek.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia za účelom kopírovania reiki objektov. Zasvätenie do reiki liečivých znakov.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=2FFlVs7OqB4

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 38 VIDEÍ REIKI RUSSIAN ICONS
goo.gl/m3liWi

ČIERNA MADONA VIDEO
Meditačný a duchovný vstup do kostí ľudského tela cez meditáciu a rozjímanie nad obrázkom Čiernej Madony.
https://www.youtube.com/watch?v=GJgYoPCSsnA

Mystika na webe Facearcane
Venujeme sa tu mystike – svätcom, relikviám, pútnickým miestam, kostolom, liturgickej hudbe.
http://facearcane.apoort.net/category/mystika/

Lorenzo Ruiz
Saint Lorenzo Ruiz je filipínsky svätec, mal liečiteľské sily podobné filipínskym liečiteľom, ktoré spojil s kaligrafickými znakmi, venoval sa prepisovaniu starých náboženských knižiek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ruiz
Lorenzo Ruiz na web stránke Facearcane
http://facearcane.apoort.net/clanky-saint-lorenzo-ruiz/

Anatolij Kašpirovskij
Anatolij Kašpirovskij je ruský lekár, hypnotizér a liečiteľ, Po ukončení štúdia pôsobil 25 rokov v psychiatrickej liečebni ako úspešný hypnotizér, popularitu získal aj v zahraničí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Kashpirovsky
http://www.kashpirovskiy.com/index.php
http://www.darius.cz/archeus/T_psych_kaspirovskij.html

KABALISTICKÉ ZNAKY
Kabala je druh židovskej mystiky. Mystika je všeobecne smer v náboženstve, pri ktorom sa ten, kto ho praktizuje (mystik) snaží odpútať od všedných starostí a priblížiť svoju dušu k Bohu. V židovskom poňatí to znamená, že mystik (kabalista) sa úplne oddáva službe Bohu, štúdiu a napĺňaniu Božích prikázaní (Tóry).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
Kabala na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-kabala-mozocek-siamske/

KYVADLO – AUTOMATICKÉ PÍSMO
Kyvadlo
Kyvadlo z krištáľu, kovu alebo iných materiálov zavesené na reťazi sa používa vo veštectve a prútkárstve. Používateľ si najprv určí, akým smerom vľavo-vpravo, hore-dolu bude indikovať “áno” a ktorým “nie”…
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing

Automatické písmo
Ide o zápis najrôznejších informácií, ktoré možno získať v hlbších hladinách vedomia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_writing
Kyvadlo na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-kyvadlo/

KALIGRAFIA
Kaligrafia je umenie krasopisu. Zahŕňa ako funkčné nápisy a ručne písané listy, tak aj výtvarné umenie, jednotlivé znaky sú premenlivé a spontánne, obsahujú jedinečnú improvizáciu okamihu písania.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaligrafie
https://en.wikipedia.org/wiki/Calligraphy

IKONY
Ikona je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry. Vyobrazuje postavy svätých, scény z ich života a biblické motívy. Ikona je charakteristická pre pravoslávne a gréckokatolícke kresťanské chrámy – cerkvi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Icon

ŠPECIÁLNA IKONA
Trojeručica je ikona Márie, matky Ježiša. Je to najdôležitejšia ikona srbskej pravoslávnej cirkvi, nájdená v srbskom ortodoxnom kláštore Hilandar na hore Athos v Grécku.
https://en.wikipedia.org/wiki/Icon#/media/File:VergineTricherusa.jpg

RIZA
Riza alebo oklad, niekedy nazývaný “obloženie” je kovový kryt chrániaci ikonu. Zvyčajne je vyrobený z pozláteného alebo postriebreného kovu. Riza pomáha chrániť ikonu. Obvykle Riza pokrýva celý povrch na ikone, s výnimkou tváre a ruky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Riza

NAJSTARŠIE RUSKÉ IKONY
Kompletný zoznam existujúcich ikon vytvorených v Rusku pred a počas vlády Alexandra Nevského (1220-63).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_Russian_icons

HERMETICKÉ A ALCHYMISTICKÉ OBRÁZKY
Hermetizmus
Hermetismus je staroveká, až do súčasnej doby živá a nie celkom jednotná duchovne-náuková tradícia. Ide o druh ezoterizmu a súčasne o filozofický smer.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hermetizmus_%28filozofia%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism
Slovo hermetizmus na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=hermetizmus&sitesearch=www.meditacia.sk
Hermetické obrázky
https://goo.gl/dMJh04

Alchýmia
Alchýmia je odbor ľudského poznania, kombinuje prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, sémiotiky, mystiky a umenia. Alchýmiu praktizovali v starovekom Egypte, Indii, Číne, starovekom Grécku, Ríme, islamskej ríši a nakoniec v Európe do konca 19. storočia v sieti škôl a filozofických systémov starých aspoň 2500 rokov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alch%C3%BDmia
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
Alchymistická škola na web stránke Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1318-Alchymisticka-skola/

OUIJA BOARD
Ouija doska – špiritistická tabuľka je pokrytá písmenami a číslami, prostredníctvom ktorej môžete na seansách komunikovať s duchmi – nehmotnými bytosťami, privolať ich, aj odvolať preč, ale aj komunikovať s vlastným podvedomím.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ouija

F.BARDON: PRAX MAGICKÉ EVOKACE
Najucelenejšie dostupné dielo sférickej mágie uvádza čitateľa do najhlbšieho najtajnejšieho vedenia kozmickej mágie, zoznamuje s astrálnym svetom a jeho zákonmi, je to návod na vyvolávanie bytostí zo sfér, ktoré nás obklopujú.
https://uloz.to/!JQ1v3LvxC/bardon-praxe-magicke-evokace-pdf
Kľúč k opravdovej kabale Františka Bardona
Kabala ako univerzálny kozmický jazyk, veda písmen, je kľúčom k ovládnutiu mikrokozmu i makrokozmu. František Bardon zaúča žiaka do kabalistickej vedy. V doslove autor ďakuje Božskej prozreteľnosti za silu, aby mohol splniť svoju úlohu – sprístupniť tajomstvá najvyššej vedy všetkým ľuďom.
https://anitram.wordpress.com/2010/06/22/3-knihy-zasvatenia-od-frantiska-bardona/
http://www.jajsem.com/klic-k-opravdove-kabale-zakony-analogie/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bardon
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon
http://goo.gl/OhCVzf

RADÓNOVÉ RIZIKO A KOSTI
Radón je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Rn a protónové číslo 86. Je to najťažší prvok v skupine vzácnych plynov. Je rádioaktívny. Je to bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Vzniká ako produkt rádioaktívneho rozpadu rádia a Uránu a vďaka svojej nestálosti zaniká ďalším rádioaktívnym rozpadom.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radon
Mapy radónového rizika
https://www.geology.sk/images/odd_geof/Pr_Ra_riz_2001.jpg
http://mapserver.geology.sk/radio/

REIKI RADIAČNÉ
Venujeme sa tu premosteniu ľudskej psychiky na ľudí pracujúcich s rádioaktívnym materiálom. Takéto premostenie vytvára jedinečné premostenie kostí reikistu a jeho bioenergií.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-radiacne/

ZOZNAMY SVÄTCOV
Svätý
Svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich, a pomáhať im. Svätci sú osoby uctievané najmä v katolíckej cirkvi a v islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci za ich spásu, patróni povolaní, miest a pod.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint
Kategória: Svätí podľa zemí, mučeníci, sochy svätých
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Svat%C3%AD
Zoznam svätcov a mučeníkov katolíckej cirkvi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_světců_a_mučedníků_katolické_církve
Zoznam ľudí blahorečených pápežom Jánom Pavlom II.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_beatified_by_Pope_John_Paul_II
Mystika na web stránke Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/mystika/

KOSTI
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kosť
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na webe Online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

REIKI OZUNU
Ozunu bol japonský asketa a mystik, zakladateľ Shugendo, liečiteľ.
https://en.wikipedia.org/wiki/En_no_Gy%C5%8Dja
Ozunu na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-ozunu/

REIKI FILIPINES
Filipíny
Filipíny sú ostrovný štát v juhovýchodnej Ázii, ktorého hlavným mestom je Manila. Rozkladajú sa na 7107 ostrovoch v západnom Tichom oceáne. So žiadnym štátom nezdieľajú pozemnú hranicu. Morské úžiny ich delia od Taiwanu na severe, od Malajzie na juhozápade a Indonézie na juhu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filipíny
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
Filipínske Reiki na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-filipines/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-reiki-hayashi-reiki-ii/

BOŽÍ HROB
Boží hrob je označenie hrobu, do ktorého bolo podľa Evanjelia uložené telo Ježiša Krista po jeho ukrižovaní a z ktorého tretieho dňa vstal z mŕtvych. Podľa tradície sa nachádza vo vnútri baziliky Božieho hrobu v kresťanskej štvrti Jeruzalema.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_hrob

CHRÁM BOŽIEHO HROBU
Bazilika Svätého hrobu alebo bazilika Božieho hrobu je kresťanský kostol vnútri hradieb Starého mesta v Jeruzaleme. Chrám stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš Kristus. Bazilika je dôležitým pútnickým miestom kresťanov už od 4. storočia, kedy Svätá Helena objavila Boží hrob a cisár Konštantín Veľký pri ňom dal vybudovať kostol.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Church_of_the_Holy_Sepulchre
Virtuálna prehliadka Chrámu Božieho hrobu
http://www.virtualtoursantosepolcro.org/
Chrám Božieho hrobu
http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-church-of-holy-sepulchre
http://ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress/?cat=67
http://churchoftheholysepulchre.net/
http://www.holysepulchre.custodia.org/
http://www.hlavnespravy.sk/chramu-bozieho-hrobu-v-jeruzaleme-hrozi-zatvorenie-pre-nezaplatene-ucty/44682
Videá Chrám Božieho hrobu
https://www.youtube.com/watch?v=QyvavfIGyLs
https://www.youtube.com/results?search_query=Church+of+the+Holy+Sepulchre
Boží hrob – obrázky
goo.gl/6eBnaS
http://fotoalba.xchat.cz/photo.php?pid=5364663
http://www.pbase.com/bmcmorrow/holysepulchre&page=all

VIDEÁ RUSSIAN ICONS
https://www.youtube.com/watch?v=63Y3Pcgb6dA
https://www.youtube.com/watch?v=bDSOZA1GpC4
https://www.youtube.com/watch?v=vP9FGGMZpYM
https://www.youtube.com/watch?v=JPnTAsjZglw
https://www.youtube.com/watch?v=cIgtmmXWIqw
https://www.youtube.com/watch?v=UwAmVNDIWig
https://www.youtube.com/watch?v=mB2cFFgYRvg
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZovsTChAU
https://www.youtube.com/watch?v=fg1d8kNLn_E
https://www.youtube.com/watch?v=p_qSLI_Aq0A
https://www.youtube.com/watch?v=UwAmVNDIWig
https://www.youtube.com/watch?v=iFEGP_zUOJM

https://www.youtube.com/watch?v=uvhErbgVPzY
https://www.youtube.com/watch?v=PIZJia0gNi4
https://www.youtube.com/watch?v=AzEV8rr8KPM
https://www.youtube.com/watch?v=cHLEhjh8cGU
https://www.youtube.com/watch?v=cU4eTrHqp4g
https://www.youtube.com/watch?v=Qz0QdhAra28
https://www.youtube.com/watch?v=OwomEnSOFYQ
https://www.youtube.com/watch?v=awg3yvF9DyI
https://www.youtube.com/watch?v=b06lUDT8vKI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Jl-xkCJE8
https://www.youtube.com/watch?v=jw7SNZrV0sA

https://www.youtube.com/watch?v=lzEsSOekoho
https://www.youtube.com/watch?v=QngpQuzDsfE
https://www.youtube.com/watch?v=nTRAkX2I45Y
https://www.youtube.com/watch?v=m6vHy42rKLw
https://www.youtube.com/watch?v=hzidaMMrYEY
https://www.youtube.com/watch?v=LV8rH-u1KYY
https://www.youtube.com/watch?v=COu9YJaORyY
https://www.youtube.com/watch?v=V8K5P_RZ7po
https://www.youtube.com/watch?v=5T04uJs6_oA
https://www.youtube.com/watch?v=WHBQhO_nbwA
https://www.youtube.com/watch?v=P-_ijHSgO8Y

VIDEÁ RADIOACTIVE URANINITE
https://www.youtube.com/watch?v=XRaVen9Ay6Q
https://www.youtube.com/watch?v=7ncZz1gwVEc
https://www.youtube.com/watch?v=LkSSHuGaIx4
https://www.youtube.com/watch?v=_LWSxZnmWrY
https://www.youtube.com/watch?v=0LHOhdttTVU
https://www.youtube.com/watch?v=2tmSEzc309k
https://www.youtube.com/watch?v=3_7645Ep4Dg
https://www.youtube.com/watch?v=3aSZTFc09mY
https://www.youtube.com/watch?v=407sLXSIKBQ
https://www.youtube.com/watch?v=45H3JDGn-BQ

https://www.youtube.com/watch?v=D7HHYGdRdS0
https://www.youtube.com/watch?v=dwZZWT2b8kE
https://www.youtube.com/watch?v=G5GnLXRqr54
https://www.youtube.com/watch?v=G9GWwJdF5uM
https://www.youtube.com/watch?v=hVo5kCtyHs8
https://www.youtube.com/watch?v=ijaZ1GvMhd0
https://www.youtube.com/watch?v=JTriWMo-EsE
https://www.youtube.com/watch?v=kdiCLmPzOeM
https://www.youtube.com/watch?v=KzcpYBOAIL0
https://www.youtube.com/watch?v=LkSSHuGaIx4Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo