Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 14.12.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 19.12. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI KOZMOS.

PROGRAM
Celkový rozumový pohľad na reiki, ktoré súvisí s určitým druhom žiarenia, či už atómového, röntgenového alebo kozmického. Interakcia ľudskej psychiky a neurónov s rôznymi druhmi žiarenia. Sem patrí aj mierne žiarenie z meteoritov padnutých na Zem.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do oblasti uplatnenia reiki kozmonautov a tak isto dá zasvätenie do tejto oblasti.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/channel/UCF4ZAiyy-Elre_NLwSoVtQg

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 17 VIDEÍ RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY – OŽIARENIA
https://goo.gl/d4YhN2

KOLEKCIA 37 VIDEÍ – KOZMONAUTI
https://goo.gl/9lMIp6

KOZMICKÉ ŽIARENIE
Kozmické žiarenie je prúd vysokoenergetických častíc, ktoré vnikajú do zemskej atmosféry z kozmického priestoru (tzv. primárne kozmické žiarenie) a častíc, ktoré vznikli v zemskej atmosfére interakciou častíc primárneho kozmického žiarenia s časticami atmosféry (tzv. sekundárne kozmické žiarenie). Má najkratšiu známu vlnovú dĺžku.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray

RÁDIOAKTIVITA
Rádioaktivita, čiže rádioaktívna premena je jav, pri ktorom dochádza k samovoľnej vnútornej premene zloženia alebo energetického stavu atómových jadier, pričom je spravidla emitované vysokoenergetické žiarenie (ionizujúce žiarenie). Rádioaktivitu objavil v roku 1896 Henri Becquerel u solí uránu. K objasneniu podstaty rádioaktivity zásadným spôsobom prispeli francúzski fyzici Pierre Curie a Maria Curie-Skłodowska poľského pôvodu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay

ŽIARENIE Z METEORITOV
LAURENCE GARVIE – VÝSKUM METEORITOV
Centrum pre štúdium meteoritu Arizona State University
http://sese.asu.edu/people/laurence-garvie
Publikácie a iné duševné príspevky Google Scholar
https://webapp4.asu.edu/directory/person/37339
ASU Výskum Recenzia: Extrémne podmienky
http://www.azpbs.org/asuresearch/video.php?vidId=655
Laurence Garvie – výskum
https://asunow.asu.edu/20151109-discoveries-between-rock-and-hard-place
Výskum a zbierka profesora Laurence Garvie
http://www.zoominfo.com/p/Laurence-Garvie/1038797632
Tu sa píše o Laurence Garvie
http://www.meteorite-times.com/imca-insights/november-2011/
http://www.xpmetaldetectorsamericas.com/blog/xp-deus-meteorite-find-classified-by-dr-garvie-at-arizona-state-university/
http://sciencearizona.org/tag/laurence-garvie/
Laurence Garvie – videá
https://www.youtube.com/watch?v=SLCvhCJKpvY
https://www.youtube.com/watch?v=xgJUT3C5OFg
https://www.youtube.com/watch?v=C22f2q30t40
https://www.youtube.com/watch?v=ipcxGEK-E98

RÖNTGENOVÉ ŽIARENIE
Röntgenové žiarenie (starším názvom žiarenia X či lúče X) je forma elektromagnetického žiarenia s vlnovými dĺžkami 10 nanometrov do 100 pikometrov. Využíva sa pri lekárskych vyšetreniach a v kryštalografii. Jedná sa o formu ionizujúceho žiarenia a ako také môže byť nebezpečné.
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenov%C3%A9_%C5%BEiarenie
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
Atlas rádiologických obrázkov
http://atlas.mudr.org/
Wilhelm Conrad Röntgen – objaviteľ röntgenového žiarenia
Wilhelm Conrad Röntgen bol nemecký fyzik, pôsobiaci na univerzite vo Würzburgu, kde 8. novembra 1895 vytvoril a zaznamenal elektromagnetické vlnenie, ktoré je dnes známe ako „lúče X“ alebo röntgenové žiarenie. V novembri 2004 po ňom IUPAC pomenovala novoobjavený prvok Roentgenium.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen

GAMA ŽIARENIE
Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Žiarenie gama je často definované ako žiarenie s energiou fotónov nad 10 keV, čo zodpovedá frekvenciám nad 2,42 EHz, resp. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiarenie_gama
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray
Záblesk gama žiarenia
Gama záblesky (GRB) sú záblesky gama žiarenia v súvislosti s extrémnymi energetickými výbuchmi, ktoré boli pozorované vo vzdialených galaxiách. Sú to najjasnejšie elektromagnetické udalosti, ktoré sa môžu objavovať vo vesmíre, môžu trvať od desať milisekúnd do niekoľkých hodín. Zjavuje sa náhodne, má neznámy pôvod a čas ani miesto jeho objavenia sa nedá predvídať. Nedávno bol pozorovaný gama záblesk, ktorý sa odohral takmer pred 9,5 miliardami rokov, to je v čase, keď naša slnečná sústava ešte vôbec neexistovala.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1blesk_gama_%C5%BEiarenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_burst

ATÓMOVÉ ŽIARENIE
Atómová bomba – jednostupňové výbušné zariadenie je tvorené len štiepnou náložou (na báze uránu, plutónia…) Maximálny dosiahnuteľný výkon približne 1 megatona – pre väčšie výkony je potrebné veľké množstvo štiepneho materiálu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A1_bomba
Jadrová zbraň
Jadrové zbrane (alebo atómové zbrane) sú všetky zbrane využívajúce lavínovité, neriadené uvoľňovanie jadrovej energie alebo priamo štiepne produkty, resp. rádionuklidy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon

NUKLEÁRNA MEDICÍNA
Nukleárna medicína je klinickým odborom, zaoberajúcim sa diagnostikou a liečbou pomocou otvorených žiaričov. Predmetom a cieľom nukleárnej medicíny je posudzovanie klinického stavu, funkcie a morfológie orgánov a tkanív in vivo (v živom organizme) po aplikácii rádiofarmaceutík. Taktiež predmetom je liečba pomocou rádiofarmaceutík a laboratórna diagnostika imunoanalytickými metódami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_medicine

MEDZINÁRODNÁ VESMÍRNA STANICA
Medzinárodná vesmírna stanica – ISS je v súčasnosti (rok 2015) jediná trvalo obývaná vesmírna stanica ako najväčšie umelé teleso na obežnej dráhe viditeľné voľným okom. Na obežnej dráhe okolo Zeme je vo výške okolo 410 km a ako výskumné stredisko s mikrogravitáciou a vesmírnym prostredím, v ktorom posádka vykonáva experimenty z biológie, fyziky, astronómie a iných oblastí. Stanica je pripravená na testovanie vybavenia a vesmírnych plavidiel potrebných pre misie na Mesiac a Mars.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzinárodná_vesmírna_stanica
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station
Medzinárodná vesmírna stanica
http://iss.astronomy.cz/
3D interaktívna vizualizácia ISS Domov – Kozmická stanica sa pohybuje – pozrite si
http://www.n2yo.com/
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx?lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT

KOZMONAUTIKA
Kozmonaut je člen posádky vesmírnej lode, je to každý človek, ktorý sa dostal do kozmického priestoru, t. j. do vrchných vrstiev zemskej atmosféry alebo nad ňu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmonaut
Zoznam kozmonautov
Toto je kompletný zoznam ľudí, ktorí leteli do vesmíru, podľa nižšie definovaných kritérií.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ľudí,_ktorí_leteli_do_vesmíru
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astronauts_by_name
http://www.kozmo-data.sk/kozmonauti/podla-veku/?page=1
Kozmonauti na Psychonautike
Tu si nájdete zoznamy kozmonautov a astronautov a slávnych astronautov a kozmonautov.
https://wp.apoort.net/astronauti-a-kozmonauti/

KOZMONAUTI – KTO BOL NAJDLHŠIE
Zoznam zahŕňa všetkých profesionálnych aj neprofesionálnych kozmonautov, ktorí uskutočnili kozmický let, teda lety nad hranicu 100 kilometrov nad zemou. Zvlášť sú uvedení účastníci suborbitálnych kozmických letov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kosmonautů _zúčastnivších_se_kosmických_letů
Scott Kelly
Scott Joseph Kelly pôvodne letec vojenského námorníctva Spojených štátov, bol od mája 1996 astronautom NASA. Má za sebou dva krátkodobé kozmické lety – STS-103, STS-118 – a dlhodobý pobyt na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) ako člen Expedícií 25 a 26. Celkom pri nich strávil vo vesmíre 180 dní, 1 hodinu a 50 minút.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Scott_Kelly
Edward Michael Fincke
Edward Michael Fincke je bývalý americký vojak, od mája 1996 astronaut NASA. Má za sebou dva polročné lety na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Čas vo vesmíre 365 dní, 21 hodín, 31 minút.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Fincke
Sergej Konstantinovič Krikaljov
Sergej Konstantinovič Krikaljov je bývalý ruský kozmonaut. V rokoch 1988-2005 absolvoval šesť kozmických letov s celkovou dĺžkou 803 dní a osem výstupov do vesmíru.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Krikaljov
Alexandr Jurjevič Kaleri
Alexandr Jurievič Kaleri od apríla 1984 ruský kozmonaut, člen oddielu kozmonautov RKK Energija. Trikrát vzlietol do vesmíru k dlhodobým pobytom na vesmírnej stanici Mir, dvakrát na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Celkom strávil vo vesmíre 769 dní, 6 hodín a 35 minút.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Kaleri
Sergej Vasiljevič Avdejev
Sergej Vasiljevič Avdejev je bývalý ruský kozmonaut. Podnikol tri kozmické lety, vždy išlo o dlhodobé pobyty na vesmírnej stanici Mir. Celkom strávil vo vesmíre 747 dní, 14 hodín a 14 minút.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Avd%C4%9Bjev
Gennadij Ivanovič Padalka
Gennadij Ivanovič Padalka bol pôvodne vojenský letec, potom ruský kozmonaut, člen oddielu kozmonautov Strediska prípravy kozmonautov JA Gagarina. Na prelome rokov 1998/99 absolvoval polročný kozmický let na stanicu Mir, v rokoch 2004, 2009, 2012 a 2015 býval vždy niekoľko mesiacov na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Celkom strávil vo vesmíre 878 dní, čo je rekordná hodnota.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gennadij_Padalka
Valerij Vladimirovič Poljakov
Valerij Vladimirovič Poljakov je bývalý ruský kozmonaut, člen oddielu kozmonautov Inštitútu lekársko-biologických problémov (IMBP). Na palube kozmickej stanice Mir strávil takmer 241 dní a druhýkrát celých 437 dní a 18 hodín. Dodnes je jeho druhá výprava najdlhším letom človeka vo vesmíre. V súčte strávil vo vesmíre počas oboch letov 678 dní, 16 hodin a 33 minút.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valerij_Poljakov
Anatolij Jakovlevič Solovjov
Anatolij Jakovlevič Solovjov ruský kozmonaut, absolvoval päť kozmických letov, všetky na vesmírnu stanicu Mir. Celkom strávil vo vesmíre 651 dní a 3 minúty, vykonal 16 výstupov do vesmíru v celkovej dĺžke 82 hodín a 21 minút. Počtom aj dĺžkou výstupov je prvý na svete.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Solovjov
Jurij Ivanovič Malenčenko
Jurij Ivanovič Malenčenko bol pôvodne vojenský letec, potom ruský kozmonaut, člen oddielu kozmonautov Strediska prípravy kozmonautov JA Gagarina. Absolvoval päť letov do vesmíru na stanici Mir a na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) o celkovej dĺžke 641 dní, 11 hodín a 11 minút. Tentoraz ako člen Expedície 46/47 v decembri 2015 – máji 2016.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurij_Malen%C4%8Denko
Viktor Michajlovič Afanasjev
Viktor Michajlovič Afanasjev je bývalý vojenský letec, potom kozmonaut na lodi Sojuz, ktorý vo vesmíre počas štyroch letov strávil 555 dní.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Afanasjev
Scott Joseph Kelly
Scott Joseph Kelly pôvodne letec vojenského námorníctva USA, neskôr astronaut NASA. Zúčastnil sa na dvoch krátkodobých a jednom dlhodobom kozmickom lete, v roku 2015 dlhodobý pobyt na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) v rámci Expedície 43.Viac ako rok čistého času už strávil vo vesmíre. Prekonal tak doterajší rekord svojho amerického kolegu.
http://vesmir.stoplusjednicka.cz/rekordman-scott-kelly-americky-astronaut-stravil-ve-vesmiru-jiz-386-dnu
Najdlhšie, najnebezpečnejšie: Rekordný výstupy do otvoreného vesmíru
Výstup astronautov do otvoreného priestoru mimo bezpečia kozmickej lodi je vždy veľmi nebezpečný. Zoznámte sa s výstupmi, ktoré menili históriu.
http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nejdelsi-nejkratsi-nejnebezpecnejsi-rekordni-vystupy-do-otevreneho-vesmiru

KOZMONAUTI NA MESIACI
Neil Alden Armstrong – nebohý
Neil Alden Armstrong bol americký astronaut, veliteľ posádky kozmickej lode Apollo 11. On a Buzz Aldrin ako prví ľudia 20. júla 1969 pristáli na Mesiaci. Je to prvý človek, ktorý sa po ňom prechádzal. Celkovo strávil na povrchu Mesiaca 2 hodiny a 16 minút. Od roku 1971 bol profesorom na univerzite v Cincinnati.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
Pete Conrad – nebohý
Charles „Pete“ Conrad bol americký astronaut a tretí človek, ktorý sa prechádzal po Mesiaci. Slúžil na Gemini 5 a 11, Apollo 12, a Skylab 2 misiách. Čas vo vesmíre 49 dní, 3 hodiny, 38 minút. Čas výstupov do otvoreného vesmíru 12 hodín, 44 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pete_Conrad
Buzz Aldrin
Buzz Aldrin pôvodným menom Edwin Eugene Aldrin, Jr. plukovník USAF v. v., je bývalý americký vojenský pilot a astronaut. Bol pilotom lunárneho modulu kozmickej lode Apollo 11 a 20. júla 1969 spolu s Armstrongom ako prví ľudia pristáli na Mesiaci. Vo vesmíre strávil 12 dní, 1 hodinu, 52 minút, čas výstupov do otvoreného vesmíru 7 hodín, 52 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
Michael Collins
Michael Collins je bývalý americký astronaut. Zúčastnil sa na výstupe do kozmického priestoru z kozmickej lode Gemini 10 (3 hod). Roku 1969 bol pilotom veliteľskej sekcie kozmickej lode Apollo 11, z ktorej Neil Armstrong a Edwin Aldrin pristáli ako prví ľudia na Mesiaci. Roku 1971 sa stal riaditeľom Múzea kozmonautiky v Bostone. Čas vo vesmíre 11 dní, 2 hodiny, 4 minúty, čas výstupov do otvoreného vesmíru 1 hodinu, 28 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michael_Collins_(astronaut)
Alan LaVern Bean
Alan LaVern Bean je bývalý americký astronaut, štvrtý človek, ktorý 19. novembra 1969 spolu s P. Conradom pracoval na povrchu Mesiaca. Roku 1973 pracoval v orbitálnej stanici Skylab 3. Čas vo vesmíre 69 dní 15 hodín, 45 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alan_LaVern_Bean
Eugene Cernan
Eugene Andrew Cernan je bývalý americký astronaut česko-slovenského pôvodu, bol trikrát vo vesmíre. Zapísal sa tiež ako posledný človek, ktorý stál na mesačnom povrchu. Čas vo vesmíre 23 dní 14 hodín 15 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eugene_Andrew_Cernan
Charles Moss Duke
Charles Moss Duke je bývalý americký astronaut z letu Apolla 16, ktorý vstúpil ako desiaty človek na Mesiac. Čas vo vesmíre 11 dní, 1 hodina, 51 minút.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Duke
Edgar Dean Mitchell
Edgar Dean Mitchell je bývalý americký kozmonaut, ktorý počas misie Apollo 14 pracoval na povrchu Mesiaca. Čas vo vesmíre 9 dní 00 hodín, 01 minúta.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dean_Mitchell
Kategória: Lunárni kozmonauti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Lun%C3%A1rni_kozmonauti
Zoznam kozmonautov na Mesiaci
http://www.kozmo-data.sk/kozmonauti/na-mesiaci/

KOZMICKÉ HAVÁRIE
V zozname je stručná charakteristika havárií v priebehu kozmických misií s ľudskými obeťami. Spolu prišlo o život 18 (21) kozmonautov, z toho 13 (16) Američanov, 4 Rusi a 1 Izraelčan (číslo v zátvorke je spolu s haváriou Apollo 1, ktorá sa odohrala pri pozemných testoch a preto sa niekedy medzi kozmické katastrofy nezaraďuje). Nižšie sú stručne spomenuté aj najväčšie havárie, ktoré sa síce neudiali počas pilotovaných kozmických letov, no priamo či nepriamo súvisia s kozmickým výskumom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmické_havárie
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spaceflight-related_accidents_and_incidents
Kategórie: Obete kozmických katastrof
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Obete_kozmických_katastrof

OBETE VESMÍRU
Jurij Alexejevič Gagarin
Jurij Alexejevič Gagarin bol sovietsky kozmonaut, prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru. Na svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 v lodi Vostok 1z kozmodrómu Bajkonur. Obletel Zem a po 108 minútach pristál.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jurij_Alexejevi%C4%8D_Gagarin
Vladimir Komarov
Vladimir Michajlovič Komarov bol sovietsky kozmonaut, veliteľ prvého letu viacčlennej posádky na kozmickej lodi Voschod 1. Zahynul pri pristávaní kozmickej lode Sojuz 1 v roku 1967. Čas vo vesmíre 2 dni, 3 hodiny. 4 minúty.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Komarov
Alan Shepard
Alan Bartlett Shepard bol americký astronaut, ktorý sa zúčastnil programu Mercury a programu Apollo. Bol prvým americkým astronautom, aj keď niekedy toto prvenstvo pripisujú John Glennovi. Čas vo vesmíre 9 dní, 57 minút, čas výstupov do otvoreného vesmíru 9 hodín, 23 minút.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Shepard
Konstantin Petrovič Feoktistov
Konstantin Petrovič Feoktistov bol kozmonaut ruského pôvodu. V roku 1964 sa ako vedecký pracovník zúčastnil spolu s V. M. Komarovom a B.B. Jegorovom na prvom kozmickom lete trojčlennej posádky v kozmickej lodi Voschod 1. Čas vo vesmíre 1 deň, 00 hod., 17 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Petrovi%C4%8D_Feoktistov
Georgij Dobrovoľskij
Georgij Timofejevič Dobrovoľskij bol veliteľom kozmickej lode Sojuz 11. Posádka tejto lode uskutočnila prvý prechod do orbitálnej stanice Saľut 1. Spoločný let komplexu Saľut – Sojuz trval 23 dní. G. T. Dobrovoľskij zahynul pri pristávaní kozmickej lode v dôsledku poruchy na hermetickom uzávere kabíny lode. Čas vo vesmíre 23 dní 18 hodín, 21 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Georgij_Timofejevi%C4%8D_Dobrovo%C4%BEskij
David McDowell Brown
David McDowell Brown bol americký astronaut. Zahynul pri svojom prvom lete do vesmíru Columbia STS-107, kde letel v úlohe prvého letového špecialistu. Columbia sa rozpadla pri návrate do atmosféry počas pristávania, keď do jej krídla vnikla žeravá plazma a spôsobila jej deštrukciu. Nikto zo sedemčlennej posádky neprežil. Čas vo vesmíre 15 dní 22 hodín.
https://sk.wikipedia.org/wiki/David_McDowell_Brown
Laurel Blair Clarková
Laurel Blair Clarková, rodená Saltonová bola americká lekárka a astronautka. Svoj jediný let absolvovala na plaube raketoplánu Columbia STS-107 ako štvrtý letový špecialista. Zahynula na palube Columbie, keď sa stroj s poškodenou tepelnou ochranou pri návrate do atmosféry rozpadol. Čas vo vesmíre 15 dní 22 hodín.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laurel_Blair_Salton_Clarkov%C3%A1
Virgil Ivan Grissom
Virgil Ivan bol jeden z prvých amerických kozmonautov, pilot USAF. Bol druhým americkým kozmonautom a prvým Američanom, ktorý letel do vesmíru dvakrát. Čas vo vesmíre 5 hodín, 7 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Virgil_Ivan_Grissom
Mŕtvi kozmonauti – staroba
Alexej Gubarev vo veku 83 rokov
Alexej Alexandrovič Gubarev bol vojenský letec a kozmonaut. Do vesmíru letel dvakrát ako veliteľ kozmických lodí Sojuz.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Alexandrovi%C4%8D_Gubarev
http://echo24.cz/a/iiZBN/zemrel-kosmonaut-gubarev-remkuv-kolega-z-letu-do-vesmiru
Neil Armstrong vo veku 83 rokov 1. muž na Mesiaci
Neil Alden Armstrong bol americký astronaut, veliteľ posádky kozmickej lode Apollo 11. Bol prvý človek, ktorý sa po ňom prechádzal. Celkovo strávil na povrchu Mesiaca 2 hodiny a 16 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
http://www.cas.sk/mesiac
Valerij Kubasov vo veku 80 rokov
Valerij Nikolajevič Kubasov bol kozmonaut a konštruktér. Absolvoval lety v kozmických lodiach Sojuz 6, Sojuz 19 a Sojuz 36 spolu s B. Farkasom, program Interkozmos. Čas vo vesmíre 18 dní, 17 hodín, 57 minút.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valerij_Kubasov
http://slovak.ruvr.ru/2014_02_20/Zomrel-preslaveny-sovietsky-kozmonaut-Valerij-Kubasov/
Scott Carpenter vo veku 89 rokov
Malcolm Scott Carpenter bol americký námorný dôstojník a letec, skúšobný pilot, letecký inžinier, astronaut, a Aquanaut. Bol jedným z pôvodných siedmich astronautov vybraných pre NASA projekt Mercury v apríli 1959. Čas vo vesmíre 4 hodiny 56 minút.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Carpenter
http://slovak.ruvr.ru/2013_10_11/Zomrel-Scott-Carpenter-druhy-American-ktory-bol-v-kozme/
Pete Conrad vo veku 69 rokov
Pete Charles Conrad bol americký astronaut a tretí človek, ktorý sa prechádzal po Mesiaci. Slúžil na Gemini 5 a 11, Apollo 12, a Skylab 2 misiách. Čas vo vesmíre 49 dní, 3 hodiny, 38 minút, čas výstupov do otvoreného vesmíru 12 hodín, 44 minút.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pete_Conrad
https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Conrad

SPRÁVY O KOZMONAUTOCH
John Glenn – 94 ročný – jediný žijúci astronaut, ktorý uskutočnil orbitálny let
https://sk.wikipedia.org/wiki/John_Glenn
Šialené telesné zmeny počas dlhodobých letov do vesmíru
Život vo svete s mikrogravitáciou, kde ste len pár palcov od vystavenia vákuu kozmického priestoru môže mať hlboký vplyv na ľudské telo. Väčšina astronautov strávi len šesť mesiacov v tomto prostredí na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) plávajúcej 250 mil nad Zemou.
http://www.businessinsider.com/human-body-health-effects-of-space-2015-3
NASA odhalila súkromie astronautov: Video každodennej hygieny vás odradí od života na Marse!
http://www.topky.sk/cl/13/1467617/NASA-odhalila-sukromie-astronautov–VIDEO-kazdodennej-hygieny-vas-odradi-od-zivota-na-Marse-
Trojica kozmonautov z ISS vrátane rekordéra už je na Zemi.
http://www.topky.sk/cl/13/1497879/VIDEO-stastneho-navratu–Trojica-kozmonautov-z-ISS-vratane-rekordera-uz-je-na-Zemi
Sojuz dopravil na vesmírnu stanicu troch kozmonautov
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/366614-sojuz-dopravil-na-vesmirnu-stanicu-troch-kozmonautov/
Medzinárodná vesmírna stanica dostala prvú zásielku zásob od apríla
http://www.aktuality.sk/clanok/309888/medzinarodna-vesmirna-stanica-dostala-prvu-zasielku-zasob-od-aprila/
Americkí kozmonauti opäť vystúpili do vesmíru, pokračujú v opravách ISS
http://www.noviny.sk/c/veda-a-technika/americki-kozmonauti-opaet-vystupili-do-vesmiru-pokracuju-v-opravach-iss
Novinka na obežnej dráhe. Kozmonauti pestujú vo vesmíre zeleninu
http://www.noviny.sk/c/veda-a-technika/kozmonauti-pestuju-zeleninu-vo-vesmire
Dvojčatá Double Data pre Space Station výskum
http://blogs.nasa.gov/ISS_Science_Blog/
Scott Kelly – zo života v kozme
http://www.nasa.gov/image-feature/scott-kelly-prepares-for-a-spacewalk
Videá – Vesmírna stanica
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/videos/index.html

EXTRAGALAKTICKÉ KOZMICKÉ ŽIARENIE
Extragalaktické kozmické lúče sú vysoko energetické častice, ktoré ústia do našej slnečnej sústavy z mimo našej galaxie. Energie, ktoré tieto častice vykazujú sú vyššie ako 10 15 eV. Na rozdiel od solárnych alebo galaktických kozmických lúčov sa vie o pôvode extragalaktických kozmických žiarení len veľmi málo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extragalactic_cosmic_ray

ZDRAVOTNÁ HROZBA Z KOZMICKÉHO ŽIARENIA
Ohrozenia zdravia z kozmického žiarenia je nebezpečenstvo z galaktického a kozmického žiarenia a solárnych energetických častíc astronautov na medziplanetárnych misiách. Galaktické kozmické žiarenia sa skladajú z vysoko energetických protónov (85%), hélia (14%) a iného vysokoenergetického jadra (HZE ióny) a sú jedným z najdôležitejších prekážok stojacich v ceste plánov pre medziplanetárne cestovanie posádkou kozmickej lode.
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_threat_from_cosmic_rays

VIDEÁ MUSIC OF THE UNIVERSE
https://www.youtube.com/watch?v=i8JHaiLNrHY
https://www.youtube.com/watch?v=t17_ircZRdE
https://www.youtube.com/watch?v=heLl1gBTNaY
https://www.youtube.com/watch?v=h7TfNrIBKGI
https://www.youtube.com/watch?v=_bnU6K1y468
https://www.youtube.com/watch?v=bvnhDJn3c8c
https://www.youtube.com/watch?v=LswSW60Zd4g
https://www.youtube.com/watch?v=jYiWNLv-Bgg
https://www.youtube.com/watch?v=gb0P6x_xDEU
https://www.youtube.com/watch?v=WxrrVYY33V8

https://www.youtube.com/watch?v=38pJhxCzR-I
https://www.youtube.com/watch?v=4xpR4hyPSlE
https://www.youtube.com/watch?v=7Og_HjkCvro
https://www.youtube.com/watch?v=pmQbBJxpF04
https://www.youtube.com/watch?v=w8hb6332mjE
https://www.youtube.com/watch?v=jQNHE_fpDOI
https://www.youtube.com/watch?v=uHEVo-LkDrQ
https://www.youtube.com/watch?v=J4g6mhblS0c
https://www.youtube.com/watch?v=YHcOTzLgpDA

https://www.youtube.com/watch?v=894Aejo-R0U
https://www.youtube.com/watch?v=AgnbAcT4iMk
https://www.youtube.com/watch?v=PseSJoicfrg
https://www.youtube.com/watch?v=toSMu632QhM
https://www.youtube.com/watch?v=mFFGdTI9KeA
https://www.youtube.com/watch?v=i8JHaiLNrHY
https://www.youtube.com/watch?v=8yxGYa0dItM
https://www.youtube.com/watch?v=ZZQcLJjpdrI

VIDEÁ SPACE STATION
https://www.youtube.com/watch?v=6Otg83PPls8
https://www.youtube.com/watch?v=Brwb6JAZJ0I
https://www.youtube.com/watch?v=o8TssbmY-GM
https://www.youtube.com/watch?v=P36xhtpw0Lg
https://www.youtube.com/watch?v=UyFYgeE32f0
https://www.youtube.com/watch?v=_ikouWcXhd0
https://www.youtube.com/watch?v=bfjjsUEXp1E
https://www.youtube.com/watch?v=ouv1Un1F36A
https://www.youtube.com/watch?v=Yhr8NugDMPI
https://www.youtube.com/watch?v=-UGjZahSG-w


https://www.youtube.com/watch?v=T2dFuEgaKsw
https://www.youtube.com/watch?v=kVK20xyfPrU
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_IsCQkd0s
https://www.youtube.com/watch?v=uwpDyQg3yPc
https://www.youtube.com/watch?v=QvvIGvh7dk4
https://www.youtube.com/watch?v=tiwB8jUaN8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ife9fbY3N48
https://www.youtube.com/watch?v=ULwzZtTsyQA
https://www.youtube.com/watch?v=w1gYF_NLalc

VIDEÁ WALKING ON THE MOON
https://www.youtube.com/watch?v=cgtFfyhGKiM
https://www.youtube.com/watch?v=7ciStUEZK-Y
https://www.youtube.com/watch?v=cSjbTN5JtL8
https://www.youtube.com/watch?v=JgzrhMw3po0
https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A
https://www.youtube.com/watch?v=6klrA8b3C2U
https://www.youtube.com/watch?v=cSjbTN5JtL8
https://www.youtube.com/watch?v=GpSsf3Ibskw

VIDEÁ NUCLEAR BOMB
https://www.youtube.com/watch?v=qjnm3V0xYjI
https://www.youtube.com/watch?v=4b3y_LUfnRA
https://www.youtube.com/watch?v=N8SNNrvkW5E
https://www.youtube.com/watch?v=T4R8lAjVzj0
https://www.youtube.com/watch?v=SegKBXXh_mM
https://www.youtube.com/watch?v=2fyrHW5djuA

VIDEÁ RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0TmWNWNGI
https://www.youtube.com/watch?v=LkSSHuGaIx4
https://www.youtube.com/watch?v=Ux-Fg5TuOIE
https://www.youtube.com/watch?v=VkcEjo6757c
https://www.youtube.com/watch?v=OTxZ0aMxW6g
https://www.youtube.com/watch?v=G9GWwJdF5uM
https://www.youtube.com/watch?v=G9GWwJdF5uM
https://www.youtube.com/watch?v=ijaZ1GvMhd0
https://www.youtube.com/watch?v=3aSZTFc09mY
https://www.youtube.com/watch?v=rZeps9ssV-E
https://www.youtube.com/watch?v=463uh4T-ZEo
https://www.youtube.com/watch?v=AzDgfCV2ayY
https://www.youtube.com/watch?v=UdLzJNKv-IY
https://www.youtube.com/watch?v=0c6kQU0JMPI
https://www.youtube.com/watch?v=m0_pc_EaIyg
https://www.youtube.com/watch?v=yLODL5QLkRg
https://www.youtube.com/watch?v=3-9Jks2OsyA
https://www.youtube.com/watch?v=sO8RgiLnAg0

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo