Aura

V tejto časti si nájdete základné poznatky k nácviku totemových zvierat šamanov. Precvičujeme tu cvičenia týkajúce sa bioenergetického obalu okolo fyzického tela. Stav totemového zvieraťa je výnimočná schopnosť prírodných šamanov.


Mantra

Nachádzajú sa tu základné poznatky týkajúce sa zvukovej ezoteriky prírodných národov. Hovoríme aj o slepeckej ezoterike. Zvuky, mágia zvukov, liečby a terapie. Výnimočná schopnosť zvukovej a hmatovej ezoteriky.


Reiki ZOO

Nájdete si tu základné poznatky z tvorby vlastnej šamanskej bioenergie prírodných ľudí. Naučíte sa tvoriť a zosávať prírodnú bioenergiu. Nájdete si tu základy magnetizmu šamanskej mysle. Bioenergia ako základ ezoterických schopností.


Zviera

Uverejňujem tu základné techniky a poznatky otvorenia zvieracej mysle, ktorá sa nachádza pod ľudskou mysľou a mysľou prírodného človeka. Je tu naznačená cesta do prahistórie vlastnej duše. Zvieracie temno.


Pračlovek

V tejto časti si nájdete základné poznatky z prahistórie ľudského rodu. Tu získané poznatky sú základom pre prax šamana, ktorý má schopnosti, ale aj prírodnú a ľudskú múdrosť.


Vtáky

Sú tu zverejnené obrázky vtákov s vtáčími mantrami. Odporúčam vtáčie mantry opísať a naučiť sa ich. Vtáčí spev sa môže stať základom pre kvalitnú šamanskú prax.


Šaman

Nachádzajú sa tu poznatky a skúsenosti, čo rozumieť pod slovami prírodný človek, šaman a moderný človek. Nájdete si tu šamanské rituály s kultovými predmetmi a šamanské stavy.


Šaman - poradňa

Všeobecné praktické rady ako napraviť a podporiť liečebné procesy v organizme podľa starých šamanských postupov.


Šaman sekcia MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Magická poradňa

Všeobecné praktické rady, ktoré môžu slúžiť ako prevencia alebo ako doplnok klasických medicínskych terapií.


Magická škola

Je špecializovaná škola, ktorá naväzuje na Psyché školu a konkrétne na psychopatickú povahu.


Echo škola

Naväzuje na Čikung školu, ktorú je dobré do určitého stupňa absolvovať, pokiaľ chcete zvieracie echolokátory v ľudskej psychike vyvolať a ovládnuť.


Video

Tu si nájdete rôzne druhy videonahrávok. Budeme sa snažiť dať sem zaujímavé videá z oblastí, ktoré súvisia s ezoterikou.
Meditacia.sk > Šamanstvo >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo