Tranz šamanský

dátum: 08.12.2004

Tranz. Zvukový tranz. Pohybový tranz. Tranz pomocou obrázkov. Autentická hudba. Prírodná hudba. Mentálne navodený tranz. Liečba a psychoterapia. Pohyb zvierat. Správanie zvierat.


Pokračujeme v nácviku šamanizmu a šamanských techník. Všetko nacvičujeme na základe mentálnych cvičení, to znamená, že sa nepohybujeme, ale sedíme na stoličkách. Všetko robíme v predstave. V predstave používame sugeratívnu techniku. Ide o techniku uverenia, že som zviera a prírodný šaman. Poviete si, že ste šaman a uveríte bez toho, aby ste nad tým pochybovali a premýšľali. Keby ste šamanizmus cvičili fyzickým spôsobom ako je pohyb, zvieracie zvuky a rôzne bylinné preparáty, tak by ste si otvorili staršie vrstvy psychiky, čo by mohlo mať neblahé následky na vaše ľudské správanie a preto je tu nácvik šamanizmu výhradne na báze sugeratívnej a pomocou spomienok. Na fyzickej úrovni je počúvanie šamanskej hudby a tranzovanie sa autentickou hudbou prírodných národov. Ide o zvukové nahrávky, ktoré sú pokiaľ možno bez umeleckých a pre nás umelých zásahov.


Dosahovanie tranzových stavov je základným predpokladom pre ezoterickú prax šamana. Ide o zvláštny stav, v ktorom sa v prvom rade nemyslí. Teda vnútorný hlas, ktorým sa premýšľa, sa zmenil na jednoduché zvuky zvierat. V tranzovom stave sú zablokované spomienky na civilizáciu. Silne sú aktivované spomienky na prírodu. Tak isto je utíšené správanie na základe premýšľania a toho, čo by ste chceli robiť vy osobne. Všetko sa deje na základe inštinktov. Vaše prejavy sú vo vnútri ako u zvierat, no neprechádzajú na fyzickú úroveň. Cítite, že na okolie reagujete ako zviera, ale do fyzickej aktivity to nikdy neprejde.


Tranzový stav sa navodzuje sugeráciou, že ste zviera. Treba uveriť a postupne sa cítiť ako niektoré druhy zvierat. K tomuto stavu pomôže počúvanie zvukov prírody. Je to základné naladenie na myseľ prírodného človeka.

V druhom stupni je to naladenie na šamanskú myseľ prírodného šamana, ktorý disponuje rôznymi jedinečnými stavmi svojho tela a mysle. V prvom rade sa vyjadruje pomocou posunkovej reči rúk a tváre. Ďalej sa dokáže vyjadrovať pomocou napodobňovania pohybu zvierat, ale jedinečným spôsobom. Síce základ je napodobňovať pohyb zvierat ale tak, aby to jeho samotného uvádzalo do tranzu a tak isto osobu, ktorá má byť napríklad liečená alebo zasvätená do určitého stavu tela a mysle. Vsugerovávajú sa rôzne chorobné stavy mysle zvierat.

Počúvajte autentickú šamanskú hudbu, ktorá vás prirodzene uvádza do základných tranzových stavov. Púšťajte si šamanské nahrávky. Pustite si autentickú hudbu na 5 minút a potom ju vypnite. Medzi jednotlivými nahrávkami sa buď preliečujete, alebo sa ponárate do rôznych šamanských stavov a schopností.


Pri počúvaní hudby si mentálne predstavujete pohyb rôznych druhov zvierat. Všetko si sugeratívne predstavujete vo svojej mysli. Koncentrácia je do svalov a svalové platničky sa jemne mykajú. Hovoríme o mikropohybe svalových platničiek. Vsugerujete si chorobnosť poškodenia teliesok na koordinovaný pohyb. Teda neschopnosť normálneho pohybu a pohybových vzorcov. Ide o imitáciu pohybu zvieraťa, ale s prvkami, ktoré vás uvádzajú do špeciálneho tranzového stavu. Napodobňovaním určitého druhu zvieraťa idete do určitého druhu tranzového stavu. Tranzové stavy rozlišujeme podľa druhu imitovania pohybu určitého zvieraťa. K určitému druhu zvieraťa použijete špecifické zvuky dotyčného zvieraťa, ktoré tiež vhodne upravíte. Vhodná je aj sugerácia toho, že na sebe máte kožu zvieraťa, tak isto kosti a zuby. Do tranzového stavu sa dostávate aj kreslením tranzových obrázkov.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Šamanstvo > Zviera > Tranz šamanský

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo