Zviera

Uverejňujem tu základné techniky a poznatky otvorenia zvieracej mysle, ktorá sa nachádza pod ľudskou mysľou a mysľou prírodného človeka. Je tu naznačená cesta do prahistórie vlastnej duše. Zvieracie temno.

Dvojník Z 7 000R – umelá inteligencia na časticiach
Venujeme sa ezoterike, ktorá smeruje k vytvoreniu systému umelej inteligencie na časticovej úrovni. Doteraz sme sa prevažne venovali reinkarnácii ako vrcholovému úsiliu na duchovnej ceste.

Eokambrium - 600 miliónov rokov nazad
Šaman ezoterika. Zvieracia ezoterika. 6 neurónových oblastí prírodného vedomia. Vedomie kostí. Vedomie auricko jogínske. Vedomie kozmické. Vedomie mediálne mikrosveta. Vedomie klinické. 6 neurón a aura obaly. Magické zasvätenie do objektov v aure. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Opakované zasvätenie do ganglií 5N
Opakovanie zasvätení do ganglií. Zasväcoval Saša Pueblo. Opakovanie zasvätení do veštectva, mágie, magmy, biomagnetov, energií a liečiteľstva. Talizmany ako magický zápis zasväcovacieho rituálu. Dynamizácia prevzatých objektov od historických zasväcovateľov. Kontrola zasvätení. Kontrola prechodu objektov v aure cez zasvätenú osobu. V Galérii zasvätení si nájdete fotografie zo zasvätenia.

Zasvätenie veštecké ganglie 7N
Zasvätenie do ganglií. Zasvätenie do vedomia ganglií. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo. Objekty od 12 historických zasväcovateľov. 12 magických rituálov.

Zasvätenie Reiki ganglie 9N
Zasvätenie do línie ganglií pri orgánoch a častiach ľudského tela. Vedomie ganglií a vedomie nižších druhov ako hmyz a podobne. Mágia končekov prstov. Pokračujeme v zasväcovaní do všetkých línií ľudského vedomia, ktoré sme podelili podľa neurónových oblastí.

Objekty zo zasvätenia v aure
Miecha. Brušný mozog. Ganglie. Vedomie miechy. Primáty. Vedomie brušné. Cicavce. Vedomie ganglií. Nižšie druhy. Koncentrácia do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Klasické meditačné naladenie. Naladenie pomocou sugerácie zvieracieho stavu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie Reiki ganglie 8N
Reiki zasvätenie. Neurónové zhluky okolo orgánov tela. Vedomie ganglií. Končeky prstov. Pohyb končekov prstov. Nehybnosť rúk. Objekty liečiteľské. Objekty energetické. Objekty magické. Historickí zasväcovatelia. 12 rituálov. Mravenisko.

Klasika do ganglií
Ezoterika neurónov ganglií pri orgánoch tela. Ganglie sú drobné neurónové zhluky neurónov vo veľkosti špendlíkovej hlavičky a na niektorých miestach aj veľkosti veľkej fazule. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Ďalšie prieniky do brucha a ganglií
Neurónová ezoterika. Vedomie brušného mozgu. Vedomie ganglií. Stena hrubých a tenkých čriev. Aurická ezoterika brušného mozgu. Aurická ezoterika ganglií. Tuková biochémia. Tukový orgán. Energie. Prieniky do neurónov brušného mozgu. Prieniky do ganglií okolo orgánov a častí tela. Veštectvo do brušného mozgu. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.


Vedomie brušné a ganglií
Neurónové oblasti brušného mozgu a neurónové oblasti v gangliách. Vedomie brušné. Vedomie ganglií. Aura okolo ľudského tela. Halucinácie zväčšenia tela. Zasvätenie do aury. Odkopírovanie a vytvorenie objektov starých šamanov.

Svet ganglií - A 469
Trochu ma trápi, že mnohé veci si musím vyskúšať na vlastnej koži, a až vtedy ich pochopím, lenže to v niektorých prípadoch môže viesť do záhuby a toho sa veľmi obávam, som puntičkársky typ a mám pocit že niekedy až nepragmatický, veľmi ma zaujíma Váš pohľad do môjho podvedomia.

Ganglie a duchovný svet netvorov
Vedomie ľudské - stredný mozog. Vedomie šamanské - miecha v chrbtici. Vedomie cicavca - brušný mozog v stene čriev. Vedomie nižších živočíchov - ganglie tela. Vedomie buniek - v bunkách. Vedomie častíc. Častice, protóny, neuróny, elektróny a iné. Šialený cicavec. Bioenergie. Aura. Tento zápis z prednášky a cvičenia má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Do buniek tela
Stredný mozog v strede hlavy. Stredný mozog - vedomie primátov. Brušný mozog. Črevá a vedomie cicavcov. Ganglie v tele pri orgánoch a častiach tela a vedomie nižších druhov. Vedomie bunkové v bunkách tela. Meditačná línia: šedá kôra veľkého mozgu, stredný mozog, brušný mozog, ganglie a bunky tela. Šialené zviera. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3.


Brušný mozog, ganglie a bunky
Bez myslenia. Bez civilizácie. Bez šamanstva. Brušný mozog cicavcov. Medveď. Ganglie veľkosti šošovičiek. Všetko je žrádlo. Všetko je ruja. Obrázky nižších druhov zvierat. Astrálne vnímanie ganglií technikou dvoch postavičiek a k tomu veštecké výkony do ganglií. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Ganglie a dno duše
Bez ľudského vedomia. Bez prírodného vedomia. Zvieracie vedomie. Brušný mozog. Príkazy brušného mozgu. Šialené zviera. Ganglie. Bioenergia brušného mozgu. Na dno prehistorickej duše. Deň počatia. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Morfológia zvierat
Bez ľudského vedomia. Bez šamanského vedomia. Zvieracie vedomie. Obrázok a koncentrovanie. Podnety do brušného mozgu. Reakcia brušného mozgu. Brušný mozog v stene čriev. Sugeratívne vykonanie toho, čo prikázal brušný mozog. Žiadne fyzické prejavy.

Zviera a ďalšie zviera
Ľudské vedomie. Prírodné vedomie. Zvieracie vedomie. Zmyslové centrá. Šialené zviera. Bioenergie. Magnetizmus. Znaky. Ruja. Zvieracia temnota. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Dno ľudskej duše
Zvieracie vedomie. Bez myslenia. Bez mágie. Zvieracia reakcia. Zmyslové centrá. Bioenergia. Magnetizmus. Sexus stav zvierací. Zvieracia ruja. Zvierací tranz. Šialené zviera. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj zvukové nahrávky.

Zviera v nás a magnet
Ľudské vedomie. Šamanské vedomie. Vedomie zvieraťa v nás. Bez myslenia. Bez šamanských posunkov. Iba vhodná reakcia zvieraťa v nás. Reiki ZOO. Znaky Reiki. Zosávanie a vlastné bio. Magnetické sily Zeme. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. K dispozícii je dva mesiace.

Tranz šamanský
Tranz. Zvukový tranz. Pohybový tranz. Tranz pomocou obrázkov. Autentická hudba. Prírodná hudba. Mentálne navodený tranz. Liečba a psychoterapia. Pohyb zvierat. Správanie zvierat.

Zviera v nás
Bez myslenia, spomienky na prírodu, stredný mozog, miešny mozog, brušný mozog, svalový mozog. Vedomie primátov, vedomie hadov a vtákov, vedomie cicavcov, vedomie dážďoviek a krabov. Bioenergia. Textový zápis má aj zvukovú podobu MP3.

Totem, mágia, tranz
Nasleduje ďalšia séria cvičení zameraných na otvorenie a ovládnutie zvieracej psychiky. Ide o otvorenie najstaršej vrstvy ľudskej psychiky a to je vedomie nižších živočíchov. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Všetko je žrádlo
Meditačné cvičeniam zamerané na prehĺbenie spojenia s prírodou a návratom do psychiky prírodného človeka. Zároveň začíname s novou etapou a to historickým pohľadom na šamanizmus. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú podobu na MP3.


Meditacia.sk > Šamanstvo > Zviera >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo