Reiki ZOO

Nájdete si tu základné poznatky z tvorby vlastnej šamanskej bioenergie prírodných ľudí. Naučíte sa tvoriť a zosávať prírodnú bioenergiu. Nájdete si tu základy magnetizmu šamanskej mysle. Bioenergia ako základ ezoterických schopností.

Objekty, automaty a aura
Ľudské vedomie v strednom mozgu. Šamanské vedomie v mieche. Aktivizácia spomienok na prírodu. Halucinácie ľudského tela. Aurický obal okolo šamana. Presun predstáv do aury. Objekty v aure zo zasvätenia. Mytológia aury. Fyzické objekty v aure. Tento zápis bol vyhotovený z meditačného cvičenia a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Duchovia zo zasvätenia
Vedomie šamana. Návrat do prírodného prostredia. Šaman je ten, čo má auru a vie magicky komunikovať so silami duchov v aure. Precvičovanie zasvätenia. Virguľa pracuje v aure. Nácvik magických pohybov, magickej gestikulácie, magického hlasu, magických predstáv,magického kreslenia. Tento zápis bol realizovaný na základe prednášky a cvičenia. Autentickú zvukovú nahrávku MP3 z cvičenia vyhľadaj medzi Nahrávkami.

Šamanské zasvätenie 1B
Zasvätenie do komunikácie s dušou prírody. Prvé zasvätenie do duše dreva. Druhé zasvätenie do duše kameňov. Tretie zasvätenie do duše ulít. Štvrté zasvätenie do duše pierok. Zasvätenie do duše liečivých síl prírody.

Totem, pierka, korálky
Pomôcky. Prednáška. Naladenie. Primáty. Prírodní ľudia. Šaman. Zasvätenie. Nácvik zasvätenia. Magické myslenie. Bioenergia šamanstva. 7 centier, teda čakier. Fyzické objekty v aure. Kamene. Virgule. Pierka. Dýchanie do aury. Magmatizmus Zeme. Biomagnetizmus. Bioelektromagnetizmus. Kirlianova bioenergia. Sexuálne energie párenia.

Kirlianov sexus
Prírodné vedomie šamana. Magické myslenie. Magické ovplyvňovanie. Sedem centier bioenergie. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Biomagnet. Bioelektromagnet. Magmatické sily. Kirlianove efekty. Aura šamana. Predmety v aure. Sexus prírodný. Zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.Vyhľadaj.

Magnetické kamene
Prírodné vedomie. Šamanský odev. Magická reč. Zvuková mágia. Pohybová mágia. Prstová mágia. Mentálna mágia. Bioenergia Reiki. Magnetizmus Reiki. Magmatizmus Reiki. Vlastné bioenergie. Cudzie bioenergie. Bioelektromagnet. Aurický obal. Bioenergie rôzne v aurickom obale. Pierka, kamienky. Virgule rôzne. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Šaman, aura, magma Zeme
Prírodný človek. Šaman. Prírodné myslenie. Magické myslenie. Zmyslové centrá. Bioenergia šamana. Uder do kameňa kameňom. Aura, molekuly vzduchu, bioenergia. Virguľa. Magma Zeme. Sexus energie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Šamanský biomagnet
Teória. Anatómia. Vedomie prírodného človeka. Patológia. Magické myslenie. Zmyslové centrá. Bioenergia. Zosávanie bioenergie. Vlastná bioenergia. Magnetizmus Zeme. Bioelektromagnet. Bioenergetické znaky. Virguľa. Kovové prútiky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Šaman a magnet
Šaman. Prírodné vedomie. Magické vedomie. Stredný mozog. Šamanský oblek. Šamanský tanec. Šamanské zvuky. Šamanské obrázky. Šamanské bioenergie. Bio vlastné. Bio cudzie. Šamanské znaky. Tento zápis má aj zvukovú podobu MP3. K dispozícii bude dva mesiace.

Šaman ovláda zviera v sebe
Neurónové oblasti. Posunková reč. Reč morzeovkou. Magická reč. Reakcia rozumová. Reakcia tranzová. Reakcia zvieracia. Bioenergetická reakcia. Reakcia na živú prírodu. Reakcia na neživú prírodu. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3. K dispozícii je 2 mesiace.

Tranz šamanský
Pokračujeme v nácviku šamanských schopností. Špeciálne sa venujeme počúvaniu autentickej prírodnej hudby. Ďalej pozornosť sústreďujeme na vyvolávanie rôznych stavov tranzu.
Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Môžete si ju stiahnuť a vypočuť. Nájdete si ju pod prednáškami.

Cicavec v bruchu
Pokračujeme v nácviku vedomia cicavcov. Neustále všetko skúmame, výcvik a otvorenie zdokonaľujeme. Brušný mozog v črevách. Riadenie človeka brušným mozgom. Šamanské vedomie. Tranz. Schopnosť liečiť sa cez brušné Reiki. Tento príspevok má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Nájdete ju medzi nahrávkami.

Cicavec a bioenergia ZOO
Meditácie vedúce k otvoreniu vedomia v brušnom mozgu. Ide o vedomie cicavcov a s ním spojenú tvorbu bioenergie. Klasický stav, vytvorenie vlastnej bioenergie, zosávanie bioenergie z iných živých zdrojov. Zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Žeriem, párim sa a nič iné
Pokračujeme v otváraní vedomia cicavcov v brušnom mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Zámerom je otvoriť tento typ vedomia a využiť tu skryté potencie.

ZOO Reiki tranz
Pokračujeme v otváraní vedomia cicavcov v oblasti brušného mozgu a vedomia v strednom mozgu. Tu je vedomie primátov. Ide o otvorenie vedomia, používanie bioenergií a tranzových stavov. Zápis má aj autentickú nahrávku MP3.

Cicavec sa preberá
Venujeme sa tu meditácii na otvorenie vedomia cicavcov, ktoré je uložené v brušnom mozgu. Brušný mozog sa nachádza v neurónoch tenkých a hrubých čriev. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Bachor v bruchu
V tomto príspevku sa budeme venovať meditácii, pri ktorej sa koncentráciou a vedomím posunieme do tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádza brušný mozog, ktorý sa pokúsime oživiť šamanskými meditáciami a tým otvoríme aj zvieraciu myseľ aktívnejšie. Tento prepis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Zvieracie Reiki
Obnovenie bioenergetického prepojenia na živú prírodu v aktuálnom čase.
Ľudská bioenergia má schopnosť za určitých okolností prenikať na ktorékoľvek miesto a tu sa spájať s bioenergetickými zdrojmi vo forme živých organizmov.

Stal som sa medveďom
Opisujem tu šamanské cvičenia, pri ktorých sa usilujeme obnoviť informačné a tiež bioenergetické kontakty s prírodou.

Zvieracia Reiki
Nácvik tvorby bioenergie vo vlastnom tele, jej zhustenie, vyslanie k rôznym prírodným zdrojom. Uvádzam tu techniky na výmenu energie s prírodou a jej zosávanie do svojho tela. Kľúčové slová: bioenergia, Reiki a zviera.


Meditacia.sk > Šamanstvo > Reiki ZOO >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo