Mantra

Nachádzajú sa tu základné poznatky týkajúce sa zvukovej ezoteriky prírodných národov. Hovoríme aj o slepeckej ezoterike. Zvuky, mágia zvukov, liečby a terapie. Výnimočná schopnosť zvukovej a hmatovej ezoteriky.

Etymológia a zasvätenie
Zvuková ezoterika. Myseľ slepca. Zvuky. Hlasivky. Spev. Spomienky. Magmatická echolokácia. Energetická echolokácia. Energie. Zmyslové centrá. Blok na zrakové spomienky. Hmat a sluch. Veštectvo slepca. Senzibilita slepca. Spomienky na hmat a zvuk. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Slepec, aura a zvuk
Slepec od narodenia. Odstaviť zrakové spomienky. Odstaviť vytváranie zrakových predstáv v mozgu. Aktivizovať spomienky hmatových a zvukových pocitov. Hlasivky a koncentrácia. Hlasivky a energie. Hlasivky a dýchanie. Hlasivky a hmatové a zvukové spomienky. Tento zápis vznikol na základe spoločnej meditácie a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie kmitajúci bubon 3B
Reiki zasvätenie. Kmitajúce objekty, ktoré spracúvajú zvuky z okolia. Zvuky zachytávajú a spracovávajú na rôzne účely. Zvukové Reiki do úrovne brušného mozgu. Ide o neurónovú oblasť v stene hrubého a tenkého čreva. Utíšiť a blokovať civilizačné prejavy. Utíšiť prejavy prírodného človeka.

Budú z nás delfíny?
Slepec od narodenia. Zvuková ezoterika. Hmatová ezoterika. Energetická ezoterika hlasiviek. Hlasivky. Hlasivkové membrány. Zvuková podoba písmen abecedy. Premýšľanie hovorové vo vnútri hlavy. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Ezoterický slepec
Slepec od narodenia. Iba hmat a sluch, nie zrak. Hmat a sluch v energiách. Hmat a sluch v ezoterike. Hmat a sluch v hlasivkách. Hmatové a sluchové spomienky. Spomienky uložené v pamäti ako spev, vlastný hlas, hlas inej osoby, premýšľanie, iné zvuky. Spomienky hmatové uložené v pamäti. Tento zápis z meditácie má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

Slepá muzikoterapia
Slepecká ezoterika. Zvuková ezoterika. Hmatová ezoterika. Muzikoterapia. Artterapia. Bioenergia vlastná. Bioenergia zosatá zo živých zdrojov. Magmatické energie. Ezoterika bez obrazov a vnútorných slov. Ezoterika zvukov, hmatu. Hlasivky a koncentrácia. Tento zápis z meditácie má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Muzikoterapia pokračuje
Slepec. Slepecká mantra. Slepecká ezoterika. Duchovná cesta bez obrázkov. Zvuky sú všetkým. Potlačenie obrazových spomienok. Hmatové spomienky sú všetkým. Hlasivky šamana. Hlasivky a bioenergia. Hlasivky liečia. Hlasivky a duchovná cesta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Ajurvéda slepého šamana
Blokácia obrazových spomienok. Spomienky sluchové a hmatové sú aktivizované. Muzikoterapia a využitie zvukov a hudby na psychohygienu. Zvuky, bioenergie a ich využitie na liečbu a na duchovnú cestu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

Slepé ezoterické oko
Slepec od narodenia. Potlačené obrazy a spomienky. Všetko je zvuk a hmat. Hlasivky. Bioenergia v hlasivkách. Reiki v hlasivkách. Dýchanie cez hlasivky. Vnútorný hlas v hlasivkách. Vnútorný spev v hlasivkách. Liečba. Terapia. Meditácia. Tento zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Pocity do hlasiviek
Slepec od narodenia. Blokovanie zrakových spomienok. Aktivita zvuk - hmat. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Počúvanie zvukov. Hlasivky. Bioenergia do hlasiviek. Vlastné a cudzie bio. Biomagnet. Sexus energia. Dýchanie cez hlasivky.

Slepecká mantra
Zvuková ezoterika. Hlasivky. Bioenergie. Reiki energie. Bioecholokácia. Pránické dýchanie. Aura. Magnetizmus Zeme. Biomagnet hlasivkách. Koncentrácia do hlasiviek. Zmyslové centrá v hlave. Myslenie. Spev. Mystika písmen. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Šaman, Reiki, echo, magnet
Zvuková ezoterika. Mantry. Hlasivky. Prírodný človek. Jogín. Slepec. Sluch. Bioenergia. Reiki energia. Echolokačné schopnosti. Netopier. Sexus energia. Biomagnetická energia. Šamanské hlasivky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj zvukové nahrávky.

Tranzový stav bubnový
Tranz posunkovou rečou. Tranz zvukom bubna. Tranz pohybom. Tranz magickým obrázkom. Bez myšlienok. Cez ruku do zvieracej psychiky. Kontrola cez šedú kôru veľkého mozgu. Šamanský svet. Šamanské veštectvo. Šamanské liečby.
Zvuková nahrávka MP 3 k dispozícii dva mesiace.

Echo dvoch hlasiviek
Zvuková ezoterika. Slepec. Zvukové spomienky. Hlasivka jedna aj druhá. Echolokácia delfína. Bioenergia Reiki. Právnické dýchanie cez hlasivky. Vibrujúce hlasivky. Zvuková mantra. Terapia a liečba. Tranz. Zvuková mágia. K tomuto zápisu je zvuková nahrávka MP3.

Tranzový zvuk šamanov
V tomto príspevku budem opisovať zvukové meditácie, ktoré idú k zvládnutiu základov rôznych druhov zvukových mantier. Cvičenia budeme prevádzať v hlasivkách. Textový zápis má aj svoju zvukovú podobu v MP3.

Tajný jazyk šamanov
Pokúsime sa preniknúť do tajomstiev skrývajúcich sa pod týmito slovami. Tento písomný zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.


Meditacia.sk > Šamanstvo > Mantra >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo