Aura

V tejto časti si nájdete základné poznatky k nácviku totemových zvierat šamanov. Precvičujeme tu cvičenia týkajúce sa bioenergetického obalu okolo fyzického tela. Stav totemového zvieraťa je výnimočná schopnosť prírodných šamanov.

<< Novšie články

Totemové zviera ožíva
Pokračujem v opise meditačných techník, ktoré patria do oblasti šamanizmu. Tieto sú spravidla založené na tranzových stavoch. Píšem tu o koncentrácii do kože a na povrch kože. Precvičuje sa tu schopnosť tvoriť totemové zvieratá z bioenergie a vlastnej predstavy. Zápis má autentickú nahrávku MP3.

V hrdle má netopiera
Budeme pokračovať v nácviku zvukovej ezoteriky. Ide vlastne o mantra ezoteriku. Zároveň cvičíme Reiki školu a tak isto echolokačné schopnosti v hlasivkách. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Šaman, tranz a totem
Nácvik schopnosti komunikovať s totemovými zvieratami. K týmto cvičeniam pridáme šamanskú schopnosť tranzu, ktorú budeme dosahovať pomocou sugerácie pohybu a spevu. Zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Totemové časti
Nácvik totemového zvieraťa cez blokáciu potných žliaz na povrchu tela cvičiacej osoby. Tento textový prepis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Totemové ZOO
Meditácie a nácvik šamanských schopností vytvárania a komunikácie s totemovým zvieraťom na základe vešteckých schopností. Táto prednáška s cvičeniami má aj svoju autentickú nahrávku v podobe MP3, ktorú si môžete stiahnuť.

Znovu totemové zviera
V tomto príspevku sa vraciame k nácviku totemového zvieraťa šamanských kultúr. Ide o techniku zablokovania časti kože a hlavne potných žliaz.

Kult totemového zvieraťa
Pokračujeme v nácviku techniky ovládania totemových zvierat šamanov technikou sugeratívneho a dočasného zablokovania potných žliaz na povrchu kože. Kľúčové slová: totem, šaman, kult zvierat.

Totemové zviera z potných žliaz II.
Zaoberám sa tu netradičnou šamanskou technikou, ktorá je založená na sugerácii, že potné žľazy v niektorej oblasti kože sú blokované a nefunkčné.

Totemové zviera potných žliaz
Nájdete si tu príspevok o problematike potných žliaz a vytvárania prízraku totemového zvieraťa, ktoré sa môže za určitých okolností objaviť vedľa vás. Ide o techniku súvisiacu s potnými žľazami celého tela.

<< Novšie články
Meditacia.sk > Šamanstvo > Aura >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo