Totemové božstvá

dátum: 11.01.2005

Myslenie preč. Šamanské myslenie. Detská myseľ. Posunková reč. Reč tela. Šamanské zvuky. Šamanské obrázky. Zvieratá zo spomienok. Zvieratá z predstavy oblakov a hmly. Obrázky zvierat zo zhustených ľudských bioenergií. Šamanské veštectvo. Šamanské predmety. Šamanskí bohovia.

Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme na duchovnej ceste do svojho vnútorného sveta. Tentokrát sme si to nasmerovali do prírodného človeka v sebe. Treba si uvedomiť, že človek premýšľajúci a intenzívne meniaci svoje okolie je desiatky tisíc rokov starý. Prírodný človek je mnohonásobné starší a žil zatiaľ v histórii ľudstva výrazne dlhšie ako súčasný mysliaci človek. Pozostatky prírodného človeka v nás zostali a civilizáciou Homo magora boli tvrdo potlačené tak, ako prírodný človek potlačil zvierací svet v sebe. Toto potlačenie vytvára v súčasnom človeku silné pnutie. A tak isto úsilie prírodného človeka potlačilo zviera v nás. My osobne sa pokúsime dať meditáciou a duchovnou cestou tieto tri položky mysle do náležitej harmónie.

Keď sa rozhodneme vstúpiť do vedomia prírodného človeka v nás samotných je potrebné, aby sme aktívne potlačili hlavne schopnosť myslieť, čítať a písať. Toto potlačenie spravíme dočasne a zámerne len na obdobie meditácie do prírodnej mysle v nás. Prenikneme do tohoto psychického fenoménu a naučíme sa žiť aj v tomto rozmere svojho ja. Dokážeme prírodné vedomie zobudiť a potom ho utíšiť a vrátiť sa do vedomia dnešného premýšľajúceho človeka. Tak isto sa naučíme prejsť z vedomia prírodného človeka do vedomia zvieracieho. Tak isto sa naučíme vracať sa aj zo zvieracieho vedomia do vedomia súčasného človeka. Keď už sa ponoríme do fenoménu prírodného vedomia v nás, tak to spravíme na úrovni šamanskej. Teda nielenže si otvoríme vedomie prírodného človeka, ale pokúsime sa v tomto prírodnom vedomí rozvinúť klenoty šamanského vedomia. Pôjde o vedomie jedinečných osobností šamanskej epochy ľudstva. Vedome sme si vybrali tvorbu totemových zvierat, totemových objektov a totemových božstiev. O čo tu vlastne ide? V prvom rade vo svojej mysli rozvinieme umeleckú fantáziu maliara a sochára. Dokážeme v predstavách vo svojej mysli vytvoriť rôzne objekty. Vyberieme si spomienky oblakov alebo horúčavy. V týchto predstavách vymodelujeme obrázky zvierat, predmetov a postáv.

Ďalej sa pokúsime tieto plastické predstavy nabiť vlastnými bioenergiami. Potom takto bioenergeticky nabitú predstavu vytlačíme do priestoru nad povrchom kože. Neustále do týchto predstáv plynie bioenergia či už z nás, alebo iných živých objektov. Tak isto tieto predstavy môžeme nabíjať magnetickými silami Zeme. Napríklad si zoženieme magnetovec. To je prirodzene zmagnetizovaný minerál. Zoberieme si ho do ruky a vytvorenú bioenergiu v nás tlačíme do energetického objektu na povrchu kože. Keď všetko dobre robíme, tak bioenergetický objekt sa lepšie zhmotňuje.

Na povrchu kože môžu vznikať rôzne takéto bioenergetické objekty a to hlavne tam, kde sú slabo aktívne potné žľazy. Na povrch kože môžeme prikladať rôzne minerály alebo prírodné látky. To potom dáva možnosť cez priložené objekty vytvárať rôzne zvieratá, iné objekty a božstvá objektov. Otvárame si svet mytológie a môžeme prežiť mytológiu doslova na vlastnej koži. Vytvorené objekty v podobe zvierat môžeme použiť na veštecké účely. Totemové zviera posielame na prieskum neznámych ľudí a neznámych priestorov, v ktorých sa chceme pohybovať. Totemové zviera nás môže zdiagnostikovať a určiť chorý organ. Choré miesto olizuje, hryzie a požiera. Totemovými predmetmi sa môžeme preliečovať.

Na to, aby ste silne zakotvili v šamanskom spôsobe myslenia, je potrebné rozvinúť v sebe schopnosť posunkovej reči. Predstavte si, ako by ste komunikovali so sebou, keby ste od narodenia nepočuli a nevytvorili by ste si schopnosť hovoriť a myslieť vnútorným hlasom. Vnútorné myslenie by sa zmenilo na obrázkové myslenie a s vonkajším svetom by ste museli komunikovať posunkovou rečou a pohybom, menším množstvom zvukov z pľúc, skôr sú to výdychy ako zvuky. A potom by ste používali žužlanie ako mále deti. Prípadne by ste so sebou a iným človekom manipulovali pomocou magických obrazov zostrojených z prírodných predmetov. To je nevyhnutné na prienik do šamanskej mysle v sebe.
Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Šamanstvo > Aura > Totemové božstvá

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo