Silva škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


<< Novšie články Staršie články >>

Tri ľudské vedomia – MP3
Neurónová ezoterika. Ezoterika veľkého mozgu. Ezoterika stredného mozgu. Ezoterika mozočku. Zmyslové centrá na povrchu veľkého mozgu. Zmyslové senzory oči, uši, jazyk, sliznica nosa a končeky prstov. Energetická ezoterika. Veštecká ezoterika. Koncentrácia do neurónových oblastí. Presun vedomia do neurónových oblastí. Schopnosti v neurónových oblastiach. Ezoterika v neurónových oblastiach. Textový zápis je v Silva Psyché.


6 neurónových oblastí – MP3
Silva technika je systém pôsobenia do organizmu na základe predstavy o blikaní, kmitaní a vibrovaní. Všetko zo spomienok s pocitom lupiča, ktorého nemožno vidieť ani počuť. Textový zápis je v Silva Fyzis.


Fyzické pohltilo psychické – MP3
Všetko kmitá. Všetko vibruje. Všetko rezonuje. Všetko realizujeme zo spomienok. Veštectvo do vnútra tela na základe obrazových pocitov. Senzibilita zisťovania energetických pomerov v organizme. Koncentrácia a prienik do 6. oblastí neurónov v ľudskom tele. Koncentrácia pomocou jogínskych techník. Textový zápis je v Silva Fyzis.


Silva, ľudia, neuróny – MP3
Neurónová ezoterika začala. Rozdelenie ezoteriky na neurónové oblasti. Oblasť šedej kôry veľkého mozgu. Oblasť šedej kôry stredného mozgu. Oblasť šedej kôry mozočku. Tri neurónové oblasti zo 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Textový zápis je v Silva Psyché.


Neurónové kmitajúce terapie – MP3
Teória prieniku do neurónových oblastí tela. Neurónová ezoterika. Koncentrácia na neurónové oblasti. Prienik do neurónových oblastí na základe spomienok na blikanie, kmitanie a vibrovanie. Prienik do neurónových oblastí na základe vnútorných spomienok na smiech a pocit smiechu vo vnútri tela. Prienik do neurónov na základe cvičenia jogy. Znehybnenie, umŕtvenie, stíšenie, spomalenie chodu všetkého. Textový zápis je v Silva Psyché.


Neurónová ezoterika – MP3
Svet kmitá. Makrokozmos planét. Mikrokozmos častíc. Všetko cvičíme zo spomienok. Ego zo spomienok uložených v pamäti mozgu. Druhy vedomia. Vedomie šedej kôry veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie miechy. Vedomie brušného mozgu. Vedomie ganglií. Textový zápis je v Silva škole – Psyché.


Telešoping Silva záchvat – MP3
Teória. Programovanie. Neurónové oblasti. Telešoping neurónov. Klamstvo na pokračovanie. Kmitanie, blikanie, vibrovanie. Veštecký prienik do neurónov. Predstava zdravých a mladých orgánov. Liečba neurónov kmitajúcimi prstami. Textový zápis je v Silva psyché.


Úrovne ezoteriky – MP3
Delenie ezoteriky. Rôzne druhy vedomia. Všetky vedomia kmitajú. Koncentrácia. Ego. Predstavy blikajú. Predstavy kmitajú. Predstavy vibrujú. Vedomia zemské. Vedomia kozmické. Vedecké poznatky a ezoterik. Vedomia kozmické a deštruktívni ľudia. Modelovanie kozmických druhov vedomia. Textový zápis je v Silva škole – Psyché.


Liečba kmitá – MP3
Kmitajúce otĺkanie paličkami. Kmitajúce otĺkanie vreckom kamienkov. Kmitajúce masírovanie. Kmitajúca reflexka. Kmitajúca akupresúra. Kmitajúce prstové mody. Kmitajúce ruky na telom. K všetkému aurický obal okolo tela. Zasvätenie do kmitajúceho Reiki. Textový zápis je v Silva fyzis.


Kmitajúce zasvätenie indiánske – MP3
Zasvätenie. Zvuky rezonančnej hudby. Lovenie zvuku do kovových objektov. Obrázky atómov, molekúl a častíc. Hypnotické formulky. Kreslenie atómov, častíc a elektrónov. Zasväcovacie ťahy. Otváranie aurického obalu. Vkladanie kmitajúcich zvukov. Tiché vibrovanie ako veštectvo. Textový zápis je v Silva psyché.

Prvé pokusy liečiť kmitaním – MP3
Predstava zdravých orgánov tela. Otočené anatomické obrázky. Kmitanie prstami pred sebou. Razantné a rýchle kmitanie. Príprava na zasvätenie. Aurický obal okolo fyzického tela. Kmitajúce Reiki. Zosatá energia zo živých zdrojov. Magmatizmus zemského jadra. Biomagnet. Textový zápis je v Silva škole - fyzis.


Príprava na zasvätenie – MP3
Teória. Kanadskí Indiáni. Príprava na zasvätenie. Cvičenia Silva techník. Bioenergetické kmitanie v orgánoch tela. Veštecké kmitanie a pamäť. Nastavenie neurónov do rôznych činností. Psychohygiena kmitaním, blikaním a vibrovaním. Textový zápis je v Silva škole.


Silva, ruky a Reiki energie – MP3
Kmitajúce fyzické prsty. Zmyslové centrá. Neurónové oblasti. Kmitajúce prsty na rôzne spôsoby. Kmitajúce fyzické ruky a centrá Reiki energie. Kmitajúce bioenergie a klasické techniky rúk. Textový zápis je v Silva škole.


Bez kmitajúcich prstov – MP3
Koncentrácia. Neuróny v mozgu. Neuróny v tele. Spomienky kmitajú, vibrujú, rezonujú. V predstave vibrujú prsty. Písmenové znaky. Schémy elektrospotrebičov. Texty s veľkými písmenami. Sugerácia počítania v účtovníctve. Sugerácia klinickej smrti. Sugerácia slaboprúdu do mozgu. Sugerácia rádioamatéra. Textový zápis je v Silva škole


Bioenergie neurónov – MP3
Mozog. Neuróny v rôznych častiach tela. Vlastná bioenergia neurónov. Bioenergia neurónov iných ľudí a zvierat. Zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Spojene všetkých neurónových centier do jedného celku. Neuróny a zmyslové centrá. Textový zápis je v Silva škole.


Kmitajúca myseľ a prsty – MP3
Teória. Všetko kmitá. Všetko bliká. Všetko vibruje. Silva veštectvo. Bioenergie vysávať a strácať. Nízke bioenergie. Neurónové oblasti. Kmitajúce prsty. Operácie v pamäti. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Sexuálne energie iných. Textový zápis je v Silvovej škole.


Do neurónov z neurónov – MP3
Koncentrácia na fyzické orgány. Zmyslové centrá mozgu. Prienik do neurónových oblastí. Veľký mozog. Stredný mozog. Mozoček. Miecha. Brušný mozog. Svalové platničky. Nervové ganglie na rôznych miestach tela. Prenik do neurónov psychický. Prenik do neurónov fyzický. Textový zápis je v Silva škole.


Tri prsty tlačia a kmitajú – MP3
Dlaň a tri tlačiace a kmitajúce prsty. Bioenergia sa stráca. V mozgu veštecký výkon. V mozgu kmitajúce efekty. Kmitajúce spomienky. Zvláštne spojenie neurónových oblastí. Sexuálna energia a budúcnosť. Textový zápis je v Silva škole.


Pavúčiky kmitajú – MP3
Všetko kmitá. Vedomie kmitania. Zmyslové centrá. Kmitajúca myseľ. Bio drobných kmitajúcich čiastočiek. Sexus bioenergia. Fyzicky kmitajúce prsty. Kmitajúce prsty v predstave. Bioenergia z neurónov. Kmitajúce spomienky. Textový zápis je v Silvovej škole.


Genialita Silva technológie – MP3
Mozog, šedá kôra, zmyslové centrá, vnútorný hlas, kmitavá bioenergia, číselné znaky, uhol nastavenia, blikanie, kmitanie, vibrovanie, veštectvo, diaľkové napojenie, hypnotické techniky. Počítanie číslic. Pamäť. Sugerácia. Textový zápis je v Silvovej škole.


Kmitajúce prsty – MP3
Silva liečiteľstvo. Neuróny veľkého mozgu. Zmyslové centrá. Temenný mozog. Nervová sústava. Miecha. Túlavé nervstvo. Predstava zdravia. Kinetické schopnosti. Iné neurónové oblasti. Vibrácie, kmitanie, vibrovanie.

Silva neuróny – MP3
Koncentrácia do neurónov. Sugerácia klinickej smrti. Predstavy blikania, kmitania a vibrovania. Obrazy časti mozgu. Obnova spomienok. Sugerácia slaboprúdu. Sugerácia rádioamatérstva. Raja elektrická. Hypnotické techniky.

Autopilot a Ja – MP3
Neuróny tela. Šedá kôra veľkého mozgu. Cvičenie utíšenia a ukľudnenia. Sugerácia klinickej smrti na psychickej úrovni. Koncentrácia do neurónov. Tlačenie obrazu zdravých orgánov do neurónov v tele meditujúceho.

Tiché neuróny- MP3
Pokračujeme v nácviku techník ovládania ľudskej psychiky. Koncentrujeme sa a vyhľadávame pasívne oblasti neurónov. Imitujeme EEG vyšetrenia mozgu. Prechádzame do hlbších hladín.

Silva mozog – MP3
Cvičenie je určené pre začiatočníkov aj pre pokročilých. V prvom rade ide o to, ako zo svojho mozgu spraviť rezonančný mozog, ktorí majú vnútorne precitlivelí ľudia.

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Silva škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo