Cesta k Bohu MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Hlbšie do snovej ezoteriky – MP3
Spánková ezoterika. Nočný spánok. Denný spánok. Hypnotický spánok. Programovanie snové. Výklad snových symbolov. Program liečby. Program úspešnosti s anjelskými sférami šamanov v bielej línii. Program meditačný. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Stigma a znovu iba stigma – MP3
Klinický prístup. Stigmatický prístup. Magma extatický stav. Stigma rany prístup. Kontemplačný prístup. Symbolický prístup. Vedecko rozumový prístup. Laický prístup. Anjel šaman prístup. Dogmatický prístup. Kultové stavby prístup. Jogínsky prístup. Pudový prístup. Magicko šamanský prístup. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Tretí druh stigmy – MP3
Patológia stigiem ako chorobný stav. Zámerné stigmy. Sugeratívne stigmy. Stav viery a odpojenie rozumovosti. Stav extázy nad náboženským obrazom, ktorý si každý špeciálne upraví. Pozitívny postoj k náboženstvu a ku každému prejavu viery. Postoj dieťaťa k náboženskému obrazu. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Svet stigmatikov ako na dlani – MP3
Osoby, ktoré mali prirodzené stigmy ako prejav chorobnosti. Stigmy robené vedome a zámerne. Stigmatici, ktorí si poranenia tela robili nabodávaním ako napríklad v Indii. Stigmatici, ktorí si dokážu nasugerovať stigmy a uveriť, že ich skutočne majú. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu

Stigma na viacero spôsobov – MP3
Pokračujeme v klasickom prieskume náboženských systémov. Hľadáme niečo, čo je vhodné na duchovnú cestu. Nachádzame stigmatických, opúšťame laickú cestu. Robíme vedecké bádania i okolo veci Božích. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Cesta laika a cesta ezoterika – MP3
Dnešné náboženstvo. Ezoterická náboženská cesta. Anjel. Laici. Služobníci. Svätci. Klinickí idúci k laikom. Stigmatickí idúci k laikom. Cesta šírenia Boha do života laikov. Ezoterikova cesta k Bohu od laikov. Anjel. Kombinovaná náboženská cesta. Patológia klinickej smrti. Patológia stigmatických stavov. Info polia mŕtvych ľudí v akáše, ktorí mali klinické a stigmatické stavy. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Stigmy Božie anjelské – MP3
Laická náboženská verejnosť. Služobníci náboženského odkazu. Náboženstvo ako politická moc. Náboženstvo ako vzdelávací proces. Náboženstvo ako štátotvorný proces. Náboženstvo ako proces vývoja ľudstva. Náboženstvo ako proces morálky. Náboženstvo ako proces zákonodarný. Náboženstvo anjelské a mytologické. Stigma pre laikov. Stigma pre duchovný rast ezoterikov. Vedci Boha. Výskum stigmatikov z info polí. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Božia svätosť – MP3
Ezoterické náboženstvo. Náboženstvo pre laikov. Náboženstvo pre služobníkov. Náboženstvo pre svätcov. Náboženstvo odrodilcov. Náboženstvo v spomienkach. Liečba náboženskými spomienkami v neurónoch. Kontemplácia dieťaťa. Radosť nad hustotou náboženských spomienok. Sklenené zahustenie. Zlatisté zahustenie. Diamantové zahustenie. Pulzačné zahustenie. Náboženská psychohygiena. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.

Klinické je živé – MP3
Klinická ezoterika. Informačné polia. Psychohygiena. Liečba. Kontemplácia. Klinický obal. Klinické je živá Božia prítomnosť. Neklinické je mŕtva forma Božieho. Sugeratívna forma klinickej smrti. Zahusťovanie klinického obalu. Inštalácia do klinického obalu. Info náboženské do klinického obalu. Výskum prípadov klinického náboženstva. Textový zápis je v Ceste k Bohu.


Zviera, šaman, človek a kozmonaut – MP3
Ezoterické náboženstvo. Mŕtve šamanské božstvá. Mŕtve novodobé božstvá. Mŕtve kozmické božstvá. Klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Živé zvieracie božstvá. Živé božstvá šamanov. Živé božstvá dnešných náboženstiev. Živé božstvá kozmické. Liečba. Očistec mŕtvej formy. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.

Živý Boh v nás je tu – MP3
Učebnica náboženstva. Neurónové náboženstvo. Náboženstvo na asexualite. Náboženstvo na sexualite. Ľudské ego a náboženstvo. Náboženstvo tých, ktorí prešli skutočnou klinickou smrťou a vrátili sa. Náboženstvo tých, ktorí nezažili klinickú smrť. Náboženstvo, tých ktorí prešli do stavov klinickej smrti na základe sugerácie dokonalého uverenia, že zomierajú. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Klinický Boh - MP3
Klinická ezoterika. Stupne klinickej smrti. Skutočná klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Celý náboženský odkaz. 6 neurónových oblastí ľudského tela. Náboženstvo na báze sexuálnej. Náboženstvo na báze asexuálnej. Živá náboženská forma z neurónov. Mŕtva náboženská forma ako spomienka na klinické stavy. Hypnotické techniky. Amigdala. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Klinická ezoterika – MP3
Náboženský odkaz. Psychohygiena ezoterika. Mŕtva forma Božej prítomnosti. Živá forma živej Božej prítomnosti. Boží svet mŕtvych svätcov. Hinduizmus, budhizmus, pravoslávie, islam, židovstvo, kresťanstvo, prírodné náboženstvá a mŕtve náboženstvá. Zomierajúci veriaci a očistec pre nás. Liečba z mŕtvych náboženských spomienok. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Amigdala Boží zázrak – MP3
Ezoterické náboženstvo. Klinická ezoterika. Ezoterická posmrtnosť. Sugerácia poškodenia nervovej sústavy. Sugerácia poškodenia šedej kôry veľkého mozgu. Sugerácia klinickej smrti. Sugeratívna ezoterika. Koncentrácia do amigdaly. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Cesta k Bohu amigdaly – MP3
Živá Božia prítomnosť. Neživá Božia prítomnosť. Dogmatici a služobníci. Charizmatickí veriaci. Klinická smrť cez amigdalu. Božia žiara z amigdaly. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Klinická smrť z amigdaly – MP3
Mŕtvy nábožensky odkaz. Živý náboženský odkaz. Ezoterické náboženstvo. Nechceme služobníkov. Nechceme charizmatických svätcov. Chceme charizmu bez patológie svätcov. Náboženský odkaz. Liečba náboženským odkazom. Kontemplácia. Všetky náboženské obrazy. Boh z amigdaly. Náboženská psychohygiena. Veštecký výkon z automatickej kresby.

Žiara Božia z amigdaly – MP3
Amigdala je mikrožľaza v strednom mozgu. V tesnej blízkosti je hypofýza a epifýza. Stredný mozog je veľkosti rozrezaného menšieho vajíčka. Amigdala ako sídlo Božích svietiacich prejavov. Pre niekoho svietiaca postava. Pre niekoho svietiace oko. Pre niekoho svietiaca holubica. Pre niekoho svietiaci had. Pre niekoho svietiace kosti. Všetko čo svieti. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Mŕtve sa stáva živým- MP3
Boh. Živý Boh. Mŕtvy Boh. Neživý Boh. Magmatický Boh. Celkový Boží odkaz. Čo najviac tvorí celok Božieho odkazu. Boh v aure zosilnel. Mŕtvy Boh ožil v našich neurónoch. Chorobné stavy. Koncentrácia do neurónových oblastí. Liečba. Terapie. Vyššie vedomie v šedej kôre. Zvláštne vedomie v mozočku. Kontemplačné techniky. Textový zápis je v Ceste k Bohu.


Kompletný náboženský odkaz – MP3
Neuróny veľkého mozgu. Prepnutie neurónov na vnímanie živej Božej prítomnosti. Stavy svätcov. Sugerácia poškodenia mozgu eklektickým prúdom, bleskom, stigmami, bolesťou a utrpením, sklerózou multiplex. Kontemplácia v neurónových oblastiach. Náboženský odkaz vo vlastných neurónoch, v spomienkach, v mŕtvych pozostatkoch. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Liečba, kontemplácia, vedomie – MP3
Mŕtvy Boží svet. Živý Boží svet. Patológia. Svätec. Svätý odkaz. Sväté objekty. Inšpirácia. Kontemplačná psychohygiena. Liečenie neurónov. Vyššie vedomie v neurónoch. Sugerácia blesku, sugerácia elektrického prúdu. Sugerácia týfusu. Sugerácia klinickej smrti. Sugerácia poškodenia spánku. Sugerácia bolesti. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.

Už je to jasnejšie – MP3
Mŕtva forma Boha v spomienkach. Živá forma Boha. Poškodený mozog. Koncentrácia do disharmonických častí mozgu. Sugerácia určitého ochorenia. Uverenie bez pochybností. Poslušnosť voči náboženským symbolom. Sugeratívne spraviť to, čo náboženské symboly chcú. Bez výhrad a uveriť, že to bolo v skutočnosti. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Veci Božie sú už jasnejšie – MP3
Neživá forma Božia. Živá Božia forma. Božie symboly vám povedia, čo máte robiť. Všetko konáme iba v predstave a nie fyzicky. Uveríme bez výhrad, že sme to spravili fyzicky. Sugerácia chorobných stavov ako pri klinickej smrti, úraze elektrickým prúdom, prípadne bleskom. Koncentrácia do chorobných miest v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Liečime miesta pravdepodobnej chorobnosti. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


Podriadenosť autorite symbolov – MP3
Živá forma Božia. Neživá forma Božia v spomienkach. Zmyslové centrá. Spomienky. Symboly. Nastavenie neurónov šedej kôry mozgovej. Sugerácia poškodenia mozgu. Dynamizácia náboženského stavu. Kontemplácia. Náboženská bioenergia. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.


K živému Bohu bližšie – MP3
Mŕtvy Boh. Živý Boh. Neuróny. Duše svätcov. Pozostatky brontosaurov. Pozostatky fosílií. Sugerácia úderu elektrickým prúdom. Sugerácia úderu bleskom. Sugerácia klinickej smrti. Strata rodičov. Strata milovanej osoby. Kostne výrastky. Týfus. Stigmy. Skleróza multiplex. Bolesť. Bez spánku. Poškodená okostica. Prístupy. Textový zápis je v sekcii Cesta k Bohu.

Neurónová cesta – MP3
Neuróny šedej kôry mozgovej. Neurónový špiritizmus. Neurónový živý Boh. Silva neuróny, schizofrenické neuróny. Pamäťové spomienky. Sugerácie náboženské. Kontemplačné stavy. Neuróny v celom tele. Neurónová ezoterika.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Cesta k Bohu MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo