Plazmatická škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


<< Novšie články

Spirit mumifikácia – MP3
Spirit. ezoterika. Patogenita spirit ezoteriky. Psychohygiena. Foto a 90 % info polí z kostných pozostatkov. 2000 miliónov rokov nazad do histórie. Ezoterika postavená na info poliach. 6 neuronových oblastí. Vedomie z kostí. Vedomie jogínske. Vedomie kozmické. Výskum info polí. Reinkarnácia výskum. Spirit montáž. Bezpečný špiritizmus. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Seansman v pozorovaní
Spirit ezoterika. Patologická ezoterika Spiritmana. Patologická ezoterika Lama tulku. Klinicman, aura a 90% informačného poľa mŕtvej osoby. Informačné polia mŕtvej osoby. Aura a vnútorné obaly v tvare energetickej guličky. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Končí etapa nácviku základov – MP3
Spirit ezoterika. Fantómové bolesti. Stíšenie a vyosenie niektorého zo 7. obalov. Informácie zo sveta mŕtvych. Spritman. Okultman. Egyptman. Klinicman. Reinkaman. Rodoman. Nekroman. Bohman. Hmyzman. Siamman. Sedemman. Sexman. Lamaman. Kostman. Dieťaman. Kozmoman. Mágiaman. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Kostman vo vlastných kostiach – MP3
Teória ezoteriky. Učebnica ezoteriky. Výskum ezoteriky. Spiritman. Okultman. Egyptman. Klinicman. Reinkaman. Rodoman. Nekroman. Bohman. Hmyzman. Amigdala man. Siamman. Astrálman. Sexman. Kozmoman. Lama man. Kostman. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Spirit siamský man – MP3
Svet mŕtvych. Informačné polia mŕtvych ľudí, ktorí za života niečo prežili a to, čo prežili, zanechali v pochovaných pozostatkoch. Psychické vyosenie psychiky. Nezmierenie sa so smrťou niekoho a zobudenie informačného poľa mŕtveho človeka alebo zvieraťa. Vedomý nácvik sugerácie fantómových bolestí a príchod informačného poľa z kostných pozostatkov do ľudského tela. Rôzne špiritistické stavy. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Zasvätenie spirit objekty 1B – MP3
Zasvätenie spirit do aury zasväcovanej osoby. Historickí zasväcovatelia a ich odkaz. Zasväcoval Saša Pueblo. Rituály dychové ako základ zasvätenia. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Rodoman je tu – MP3
Spiritman. Okultman. Nekroman. Hmyzman. Tulkuman. Reinkarnatman. Amigdalaman. Psychopompman. Egyptman. Neuroman. Rodoman. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Lov na Lama Tulku – MP3
Informačné polia mŕtvych ľudí. Čo zostane po smrti človeka. Schopnosť komunikácie s informačným poľom mŕtvej osoby. Stav fantómových bolestí. Špiritistické zmysly. Rôzne druhy špiritistických stavov. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Psychoman plný červov – MP3
Špiritizmus v podaní veštca. Pohľad na špiritizmus zo strany medicíny. Pohľad zo strany psychiatra. špiritistické stavy ako okultista. Špiritistický stav nekromana v aurickom obale. Špiritistický stav neuromana, ktorý prežil klinickú smrť. Špiritistický stav reinkarnáta. Špiritistický stav Lama tulku, ktorý sa reinkarnuje cez klinickú smrť.

Prichádza psychoman – MP3
Špiritizmus. Fantómové bolesti. Nácvik fantómových bolestí pri amputácii končatín. Uveriť sugeratívne, že vám amputovali končatiny a to bez výhrad. Potom si uvedomovať, že namiesto amputovanej ruky máte fantómovú ruku. Zdravú a celú ruku schovať za chrbát a všetko chytať s imaginárnou rukou. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Špiritista, reinkarnista, kanibal – MP3
Fantómové bolesti. Špiritista od narodenia. Špiritistom počas života. Špiritistom po klinickej smrti. Dobrovoľný špiritista. Klinická smrť živej osoby. Informačné pole mŕtvej osoby. Informačné pole mŕtveho zvieraťa. Neuroman. Nekroman. Okultista. Špiritista. Reinkarnát. Lama Tulku. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


90 percent zo sveta mŕtvych – MP3
Fantómové telo. Informačné pole mŕtveho človeka alebo zvieraťa. Špiritista má v sebe informačné pole mŕtvej osoby. Špiritista má v sebe informačné pole mŕtveho zvieraťa. Odkaz toho, čo človek prežil, je v kostiach. Spopolnené mŕtve telo má znehodnotený zápis o prežitom. Tak isto aj mumifikovaná osoba. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Lama tulku a bunky – MP3
Teória. Fantómové bolesti. Fantómový mozog. Fantómové prsty. Fantómové telo ako nekonečná špageta. Stav špiritistu. Stav neuromana. Stav nekromana. Stav okultistu. Stav reinkarnistu. Stav Lama tulku. Stav egyptmana. Informačné pole. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Reinkarnista – MP3
Fantómové bolesti. Fantómový mozog. Fantómový prst. Špiritista, okultista, nekroman, neuroman a reinkarnista. Klinická smrť. Mŕtve ľudské telo. Molekulové bioenergie. Protónové bioenergie. Duša ľudská a duša zvieracia. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Svet mŕtvych duší – MP3
Špiritizmus. Neuromancia. Šamanmancia. Nekromancia. Okultmancia. Charizmantia. Reinkarnácia. Fantómové bolesti. Liečba. Terapia. Bioenergia. Kosti. Spopolnenie. Mumifikácia. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Možnosti špiritizmu – MP3
Fantómové telo. Vyosenie fantómového tela. Informačné pole mŕtvej osoby. Kosti ľudí a zvierat. V súzvuku s mŕtvou dušou. Bioenergia na molekulovej úrovni. Bioenergia na atómovej úrovni. Špiritizmus. Okultizmus. Nekromancia. Špiritista bez mŕtvej duše. Liečenie. Veštectvo. Čistenie mysle. Psychoterapia. Zvieracie duše liečia dlhodobo. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Biomagnet. Spirit – MP3
Teória. Informačné pole mŕtvej osoby, zvieraťa. Klinická smrť človeka. Klinická smrť zvieraťa. Bioenergia živenia informačného poľa mŕtvej osoby. Zosávanie bioenergie. Zosávanie magnetizmu. Špiritizmus. Okultizmus. Nekromancia. Neurón spirit. Informačné pole po smrti. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Delenie špiritistov – MP3
Okultizmus. Plazmatizmus. Špiritizmus. Nekromacia. Fantómové bolesti. Bioenergia mŕtvych osôb. Nácvik špiritizmu. Sugerácia stavov. Preladenie zmyslov. Komunikácia s mŕtvymi zvieratami a ľuďmi. Plazmatické médiá.


Možnosti špiritizmu – MP3
Špiritistické veštectvo. Špiritistické čistenie mysle. Špiritistická liečba. Špiritistický okultizmus. Špiritistický šamanizmus. Špiritistická evokácia. Špiritistické objekty. Magický špiritizmus. Ezoterická elita. Špiritizmus neurónov. Posmrtný život.

Necromancia mŕtvych – MP3
Špiritizmus praktizujeme hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo je po smrti, prípadne ho využívame na zisťovanie informácií.

Zhrnutie špiritizmu – MP3
Dnešná prednáška je na tému Špiritizmus. Je to zaujímavá a ťažká téma. Veľa toho dnes nenameditujete, pretože nie všetko je vhodné na meditáciu. Upozorním vás, čo je možné meditovať.

<< Novšie články
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Plazmatická škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo