Plazmatická škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Svet mŕtvych, ktorý vytvára organický život v kozme - MP3
Psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok organického života na planéte Zem, ale hlavne z celého kozmu zo vzdialenosti od nás asi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi do kozmu. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Reinkarnácia podľa vzoru sveta mŕtvych – MP3
V rámci 1. ezoterickej duchovnej cesty cez veľký mozog v hlave treba zvládnuť sugeratívny, ale aj fyzický nácvik raného štádia klinickej smrti. Treba psychicky vstúpiť do sveta mŕtvych spomienok organického života a to v rámci celého kozmu a všetkého organického, čo odumrelo a vymrelo. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


UFO do sveta mŕtvych – MP3
Venujeme sa svetu mŕtvych spomienok ľudí, niektorých druhov zvierat a spomienok zomretej organickej hmoty mimo planétu Zem. Pod svetom mŕtvych tu budeme rozumieť spomienky, ktoré sa uvoľnia po smrti organickej hmoty a dostanú sa do priestoru okolo nás. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Konkurencieschopná reinkarnácia – MP3
Venujeme sa uchovaniu spomienok po smrti ezoterika. Je tu vidieť záujem ezoterika, aby vytvoril takzvaný reinkarnačný balíček zo svojich spomienok uložených v 7. neurónových oblastiach svojho tela. Ezoterik dáva svojim spomienkam tú najvyššiu prioritu a nevyčísliteľnú hodnotu. Svojich spomienok sa nevzdá ani po smrti. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Reinkarnácia kómatického autistu – MP3
Čo sa môže diať po fyzickej smrti človeka. Možnosť realizovať určitú nesmrteľnosť v dimenzii sveta mŕtvych spomienok podľa pravidiel, ktoré tu fungujú. Návrat k svetu mŕtvych a chuť sa vedome a dôsledne reinkarnovať. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Rozlúčka so svetom mŕtvych v našej Galaxii – MP3
Do sveta mŕtvych do ktorého sa dá prenikať na základe prežitej klinickej smrti alebo na základe nácviku ranných štádií klinickej smrti. K stavu klinickej smrti treba mať však veštecké schopnosti vyhodnocovať to čo vnímame v centre fantázie v prednom mozgu. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Kozmické inteligencie v súhvezdiach – MP3
Venujeme sa tu problematike sveta mŕtvych. Ide o priestor, ktorý sa vám otvorí, pokiaľ prežijete klinickú smrť alebo si tento stav od cvičíte technikou stišovania orgánov tela až na úroveň totálneho spomalenia. Tento proces vás psychicky vynesie na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Reinkarnačný balíček – MP3
Príprava meditačných spomienok na proces reinkarnácie. Ide o proces odchodu spomienok a ľudí do sveta mŕtvych. Nemá zmysel niekoho presviedčať, že existuje svet mŕtvych, pokiaľ neprežil klinickú smrť alebo neprešiel procesom nácviku klinickej smrti. Priame dôkazy nemožno predložiť a každý ich musí získať vlastnou skúsenosťou. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


22 kozmických inteligencií vo svete mŕtvych – MP3
Svet mŕtvych spomienok, ktoré vytvorila organická hmota na planéte Zem, ale hlavne mimo planéty Zem. Ide o vymretú alebo odumretú organickú hmotu mimo planétu Zem a tak isto mimo slnečnú sústavu. Zaujíma nás to kvôli tomu, že cieľom vyspelého ezoterika je, aby po jeho smrti zostali jeho spomienky pokope a stali sa súčasťou reinkarnačného procesu. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Čo sa deje so spomienkami počas smrti – MP3
Reinkarnácia. Pod reinkarnáciou tu rozumieme úsilie o to, aby spomienky, ktoré sme uložili v mozgu a na iných miestach tela, zostali pokope a po smrti vo svete mŕtvych plnili aj naďalej určité úlohy, ktoré sme do týchto spomienok zámerne vložili. Pod svetom mŕtvych si naivne nepredstavujte miesto, kde iba prejdete a budete žiť ďalej ako doteraz. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Seminár Reinkarnácia 13B – MP3
Zrealizovali sme akciu, ktorá sa komplexnejšie venovala problematike reinkarnácie. Ide o to, aby sme prehodnotili prístup k vlastným spomienkam, ktoré máme uložené v 7. neurónových oblastiach tela. Spomienky sa dovnútra dostali z vonkajšieho prostredia a tak isto sa vytvorili priamo vo vnútri organizmu z orgánov a buniek v tela, ale aj tým, že premýšľame nad niečím v hlave, vytvárame určité fantázie. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Hlbšie do autistickej reinkarnácie – MP3
Čo sa bude diať s našimi spomienkami po fyzickej smrti. Ezoterik túži, aby jeho spomienky fungovali vo svete mŕtvych podľa určitých pravidiel, ktoré vloží do svojich spomienok. Svet mŕtvych a veštecké bádanie jeho prejavov. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Autistická reinkarnácia – MP3
Reinkarnácia a reinkarnačné ambície. Spoznávanie jej zákonitostí. Veštecké prešetrovanie prípadov, ktoré sa reinkarnovali. Prešetrujeme a bádame prípady reinkarnácií kozmických inteligencií, čo sú vlastne spomienky vo svete mŕtvych. Ide o vymretú organickú hmotu, ktorá žila v iných častiach kozmického sveta. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Nie všetko do jedného balíka – MP3
Cielená reinkarnácia na základe prieskumu toho, čo je vo svete mŕtvych v celom priestore kozmu a mimo neho. Vedomý reinkarnačný program. Čo má byť a čo nemá byť súčasťou reinkarnácie. Čo ohrozuje reinkarnačný program. Výskum tých, ktorí zdevastovali svoj reinkarnačný program. Náhodný reinkarnačný program. Túžba niečo dokončiť a reinkarnačná idea pomoci ľudstvu. Násilná reinkarnácia v Tibete. Nácvik reinkarnačných techník. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Čo má byť a čo nemá byť v reinkarnácii – MP3
Reinkarnačné ambície. Spomienky po smrti z neurónov. Nácvik komatických stavov. Nácvik autistických stavov do komatických stavov. Nácvik jogínskeho zúženého vedomia. Do reinkarnácie žiadne spomienky anjelských sfér šamanov či už bielej, sivej, alebo čiernej línie. Žiadne náboženské anjelské sféry do reinkarnácie. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Programy reinkarnácie – MP3
Špeciálne sa venujeme reinkarnačným programom, ktoré môžu fungovať po smrti človeka. Robíme tu možnosť štruktúry delenia sveta mŕtvych. Snažíme sa vykresliť reinkarnácie zo sveta mŕtvych. Cvičíme sugeratívne kómatické a autistické stavy. Cvičíme sugeratívne stavy klinickej smrti. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Ako mení svet mŕtvych pohľad na svet ľudí – MP3
Svet mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Spomienky akejkoľvek organickej hmoty, ktorá žije alebo žila v minulosti v kozmickom priestore. Reinkarnácia. Výskum sveta spomienok mŕtvej organickej hmoty. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Podlosti zo sveta mŕtvych – MP3
Spomienky, ktoré zostanú po nás vo svete mŕtvych informačných polí. Svet mŕtvych ako chliev, v ktorom je dovolené všetko, hlavne aby to bolo účinné a úspešné. Reinkarnačné túžby. Reinkarnačné programovanie. Textový zápis je v Plazmatickej škole.

Zoznam reinkarnantov – MP3
Svet mŕtvych. Spomienky mŕtvych zostávajú. Dimenzia mŕtvych sa otvára cez klinickú smrť. Patológia fantómových bolestí. Patológia fyzicky prežitej klinickej smrti. Sugeratívne cvičená klinická smrť a bezvýhradné uverenie. Delenie sveta mŕtvych. Spomienky, ktoré ste nabili na to, čo sa má diať po vašej smrti. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Svet mŕtvych na dlani – MP3
Pokračujeme v základnom výcviku klinickej smrti, cez skľudnenie a utíšenie tela a mysle. Následne uverenie, že zomierate, koncentrácia do veľkého mozgu a trochu nad mozog. Totálne uverenie a nespochybňovanie, že zomierate. Prepnutie neurónov a uvoľnenie energetického obalu do priestoru okolo vás. Otvorenie si cesty do sveta mŕtvych. Alebo napojenie sa na diaľku na inú osobu, požiadať o kontakt a naučiť sa, ako vyzerá stav klinickej smrti. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Reinkarnácia nemusí byť to najlepšie – MP3
Cieľom tejto prednášky je znovu programovať svoje reinkarnačné ambície. Dôkladne spoznať, čo sa deje po smrti s ľudskými spomienkami. Ako sa dostanú spomienky do sveta mŕtvych. Čo sa môže všetko diať vo svete mŕtvych. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Reinkarnácia bez návratu – MP3
Reinkarnácia nevedomá. Reinkarnácia vedomá. Reinkarnácia ako program. Reinkarnácia ako experiment. Reinkarnácia do živej osoby. Reinkarnácia stigma stav. Reinkarnácia zemská. Reinkarnácia kozmická. Reinkarnačné túžby. Proces zomierania a stigmatické info polia. Tibetská kniha mŕtvych. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


K dokonalej reinkarnácii – MP3
Ľudské spomienky. Anjel. Spomienky po smrti. Anjel. Za života sa venovať anatómii. Anjel. Veriť silne v reinkarnáciu. Anjel. Vedome sa pripravovať na reinkarnáciu. Anjel. Reinkarnácia a anjelské sféry. Anjel. Reinkarnácia cez fantómové bolesti. Anjel. Reinkarnácia cez klinickú smrť. Anjel. Reinkarnácia cez Lama Tulku zemský. Anjel. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Reinkarnácia trochu inak – MP3
Reinkarnácia. Reinkarnačné pochody. Spomienky za života človeka. Spomienky po smrti človeka. Spomienky mŕtvych do živých ľudí. Veštecký a senzibilný výcvik na vnímanie spomienok po smrti človeka. Spomienky po smrti človeka a ich roztratenosť. Spomienky po smrti človeka vcelku zostanú. Lama Tulku pozemský, Lama Tulku kozmický, Lama Tulku stigmatizovaný. Reinkarnačná túžba. Reinkarnačný program. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Smrť človeka a jeho spomienky – MP3
Spirit ezoterika. Informačné polia Zeme. Informačne polia kozmu. Fantómové bolesti ako prejav duševnej choroby. Klinická smrť a Lama tulku. Tehotná matka, duševná porucha a kozmický Lama Tulku. Informačné pole po smrti osoby, tvorené spomienkami zo života. Túžba reinkarnovať sa. Túžba reinkarnovať sa ako Lama Tulku potrebuje záujem o bunky a tibetské mandaly. Textový zápis je v Plazmatickej škole.


Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Plazmatická škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo