Jogínska škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Joga cvičená v čiernej diere – MP3
Venujeme sa 4. ezoterickej ceste, ktorá sa cvičí v neurónoch miechy. Tie sa nachádzajú jednak v mieche samotnej, ktorá sa nachádza v chrbtici zloženej zo stavcov, ale aj v šedej kôre veľkého mozgu, mozočku, v brušnom mozgu, v gangliách, a tak isto v bunkách tela. Textový zápis je v Joga škole.


Jogínsky zvuk preniká do hĺbok kozmu – MP3
Venujeme sa kozmickému vedomiu, čo je 6. ezoterická cesta psychického prieniku cez ganglie tela do reálneho astronomického kozmu. Prenikáme psychicky po veľkých vzdialeností, ktoré si ľudská myseľ len veľmi ťažko bude predstavovať. Ide tu o vyššiu alebo nadstavbovú ezoteriku, ktorá vyžaduje zvládnuť ezoteriku súvisiacu s planétou Zem. Textový zápis je v Joga škole.


Sektor IV. a Sektor V. – MP3
Psychický prienik do kozmu na základe jogínskych systémov založených na špeciálne spracovanom zvuku. V tejto oblasti duchovna vynikali hlavne jogínski ezoterici. Preto sme sa rozhodli tento systém spracovať práve v joge. Textový zápis je v Joga škole.


Sektor I. Sektor II. Sektor III. – MP3
Nadstavba v joge. Ide o kozmickú jogu, ktorej základom je kozmické vedomie. Ku kozmickému vedomiu sa pridáva zložka energetická, zvuková a obrazová. Zmyslom jogínsko kozmického vedomia je čo najhlbšie prenikanie do astronomického kozmu, ktorý sa vedecky skúma. Kozmická joga založená na zvuku najlepšie spĺňa predpoklady psychického prieniku do kozmického priestoru. Textový zápis je v Joga škole.


Kozmos číslo 7 – MP3
Uplatnenie zvukovej ezoteriky pri duchovnej ceste. Pod zvukom tu rozumieme hudobné tóny, melódie hudobných nástrojov a ľudského hlasu. V žiadnom prípade nie technický zvuk v podobe rezonancií. Treba to dôsledne rozlišovať. Textový zápis je v Joga škole.


Zvuk a kozmická joga – MP3
Indická joga. Jedinečné techniky stíšenia, skľudnenia a koncentrácie. Jedinečné techniky pre začínajúcich v oblasti ezoteriky. Zahájenie vyšších foriem jogy na báze kozmického vedomia. Kozmické vedomie okolo orgánov tela a všade určitý zvuk. Poradenstvo anjela mušlí. Psychický prienik do kozmu číslo 1., 2., 3., 4., 5., 6. Techniky nastavenia mozgu na zvukový prienik psychiky do priestoru reálneho kozmu. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Jogínske mantry – MP3
Techniky koncentrácie typické pre jogu. Koncentrácie cez zmyslové centrá v mozgu. Koncentrácie do orgánov tela. Koncentrácie do buniek pomocou kmitajúcich a vibrujúcich mantier. Koncentrácie znakov do aury. Techniky rôznych ezoterických schopností pre účely duchovného rastu. Textový zápis je v Joga škole.

Existuje iba toto a nič iné – MP3
Jogínske techniky. Praveká ezoterika. Dyslektická ezoterika. Koncentračné techniky. Rozumová koncentrácia. Magická koncentrácia. Koncentrácia z pudu teritória. Koncentrácia tranzová. Koncentrácia pozíciou tela. Koncentrácia spôsobom dýchania. Koncentrácia pozíciou prstov. Koncentrácia silou vôle. Koncentrácia predstavami. Textový zápis je v Joga škole.


Joga jedného bodu – MP3
Bunky. Jadro buniek. Nervové bunky. Neurónové bunky. Inštinktívne konanie. Pudové konanie. Rozumové konanie. Štandardne rozšírené vedomie dnu aj von. Rozšírené vedomie dnu aj von. Zúžené vedomie dnu aj von. Rozptýlené vedomie dnu aj von. Zužujúce sa a rozširujúce sa vedomie dnu aj von. Textový zápis je v Joga škole.


Praveké vedomie a hĺbka jogy – MP3
Venujeme sa tu pestovaniu jogy v tej najstaršej podobe, ktorá je len možná. Usilujeme sa rozumovo preniknúť do jogy a pochopiť, o čom je a aké možnosti môže dnešným meditujúcim poskytnúť. Textový zápis je v Joga škole.


Joga smerujúca do autizmu – MP3
Praveké vedomie ako základ jogy. Zvládnutie dyslektických stavov ako základ zúženia jogínskeho vedomia. Budeme sa inšpirovať autizmom ako procesom uzavretia sa do jednej myšlienky a jedného pocitu. Textový zápis je v Joga škole.


A 50 000 rokov stará joga je tu – MP3
Praveká joga. 50 000 rokov jogínskych techník. Koncentračné techniky. Asány, prstové módy, dýchanie. Zúžené vedomie. Rozšírené vedomie. Dyslektická myseľ zúžená na jogu. Textový zápis je v Joga škole.


Seminár o joge a zasvätenie 6S – MP3
Joga ako inšpirácia. Joga na základe knižiek. Joga na základe informačných polí mŕtvych jogínov. Znaky stromčekov v tektonických anomáliách Zeme. Veštecké rozkódovanie jogínskych stromčekov. Vedomie 7 mesiacov embryonálneho vývoja. Vedomie zvieracích predkov do 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Prienik do zvieracieho vedomia v ľudskej mysli. K tomuto zápisu je fotodokumentácia v Galérii zasvätení. Textový zápis je v Joga škole.

Joga, koncentrácia, pravek – MP3
Jogín a 6 neurónových oblastí. Jogín a asány. Jogín a sexus energie. Jogín a sexuálne spomienky. Jogín a orgastická energia. Jogín a aura 6. neurónových oblastí. Jogín a zúžené vedomie. Jogín a praveké vedomie. Jogín a ľudská koncentrácia. Jogín a magická koncentrácia. Jogín a mantrická koncentrácia. Jogín a asánová koncentrácia. Joga a koncentrácia na dýchanie. Joga a anjelské sféry. Joga a info polia. Textový zápis je v Joga škole.


Aura, joga, tantra, sexus, stromček – MP3
Sexus ezoterik. Tantra ezoterik. Anjel fetiš. Dieťa fetiš. Sexus mentálny. Sexus detský. Sexus patologický. Asanová joga. Bhakti joga. Sexus aura. Sexuálne fantázie. Sexuálne orgastické hadie energie z pohlavia. Stromček v aure znakový. Anjelská sféra stráži stromček. Stromček jogínsky v aure. Anomálie v magmatických poliach Zeme. Bermudský trojuholník. Prípady. Mágia jogínska. Rôzne meditačné stavy. Textový zápis je v Tantra sekcii.

Hypnóza v joge – MP3
Joga. Askét. Jednobodová myseľ. Pripútanie sa k niečomu. Odpútanie sa od niečoho. Koncentrácia. Informačné a energetické pole zomierajúcej osoby. Pozmenenie spomienky a pocitov. Jogínsky telešoping. Jogínsky úsmev. Asána. Prstové mody. Pránické dýchanie. Textový zápis je v Jogínskej škole.


Terapia a liečba jogína – MP3
Katalepsia. Asketizmus. Odosobnenie, pripútanie, odpútanie. Utíšenie. Ukľudnenie. Znehybnenie. Sugeratívny pocit umierania. Pud sebazáchovy sa aktivizuje. Programovanie. Liečenie. Terapia. Šťastný osud a sexuálne energie. Textový zápis je v Joga škole.


Tantrická joga začala – MP3
Tantrická sexualita. Jogínske vzrušenie a vyvrcholenie. Sexuálne bioenergie. Sexuálna biochémia. Vlastná sexuálna energia. Cudzia sexuálna energia. Zosatie sexuálnej energie. Tlačenie sexuálnej energie do kostnej hmoty. Tao sexuálne energie a jogínska hadia sila. Jogínske utíšenie a spomalenie. Textový zápis je v Joga škole.

Zovretá časť tela – MP3
Asketizmus. Bodová myseľ. Stoličková asána. Prstové mody. Bioenergia a proces dýchania. Prána. Katalepsia. Nácvik zasvätenia. Fyzická joga lieči. Psychická joga uzdravuje. Joga dáva šťastie. Joga a zasvätenie. Textový zápis je v Joga škole.


Načo, prečo, nezáujem, zmizni – MP3
Asketizmus. Katalepsia. Stoličkové asány. Prstové módy. Jogínsky dych. Bioenergie. Ja a koncentrácia. Koncentrácia jogínskou asánou. Koncentrácia prstovými pozíciami. Koncentrácia vhodným dychom. Rôzne stavy nezáujmu. Rôzne stavy opilca. Rôzne stavy lietania. Klinické stavy uvoľnenia z tela. Textový zápis je v Joga škole.


Joga voľnej mysle – MP3
Asketizmus. Sugerácia asketizmu. Stoličková asána. Prstové módy. Bioenergie. Dýchanie. Bodová koncentrácia. Kataleptický stav. Fyziológia. Meditácia. Živá Božia forma. Textový zápis je v Jogínskej škole.


Stoličkové asány – MP3
Ten, čo sa mentálne koncentruje. Asána v sede na stoličke. Prstové módy. Asánové dýchanie. Bioenergetická prána. Trvalá koncentrácia. Jogínske postoje mysle. Pozorovateľ. Magicky chápajúci. Rozumovo chápajúci. Textový zápis je v Jogínskej škole.


Slobodná a šťastná myseľ – MP3
Jogínska prax. Stoličková asána. Koncentrácia. Postupnosť koncentrácie. Prepnutie do blaženosti. Vnútorný a nekonečný priestor. Rôzne pocitové efekty uvoľnenej mysle. Textový zápis je v Jogínskej škole.


Joga prírodného človeka – MP3
Prírodný človek. Nehybnosť. Jogínske dýchanie. Nehybnosť v orgánoch. Nehybnosť myšlienok. Spomalenie. Zmyslové centrá. Feromón. Sexus. Nymfománia. Fetiš. Orgazmus. Čakry. Koncentrácia. Akupunktúrne dráhy. Prstové modi. Astrál.

Koncentrácia v nehybnosti – MP3
Asana. Nehybnosť. Sugerácia ochrnutia. Sugerácia epileptického záchvatu. Koncentrácia von a dovnútra. Zmyslové senzory. Zmyslové centrá. Silná koncentrácia. Techniky koncentrácie. Prekročenie stavu nehybnosti a prekročenie stavu bežnej koncentrácie.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Jogínska škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo