Šaman sekcia MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Kozmické inteligencie „Voda“, „Gén“ a „Hmyz“– MP3
Budeme sa venovať špecializovanej téme, ktorá spadá do sveta mŕtvych. Pod svetom mŕtvych tu rozumieme miesto, kde odchádzajú spomienky organickej hmoty, ktorá si už niečo pamätá. Čo sa týka planéty Zem, tak sú to ľudia, primáty, cicavce. Ostatné druhy zvierat nezapisujú do sveta mŕtvych. Textový zápis je v Šaman sekcii.

Kozmické inteligencie „Bunka“, „Dobrák“ a „Žumpa“ - MP3
Prinášame vám správu zo sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá vyhynula a po sebe nechala spomienky, ktoré prežila a naprogramovala, aby boli funkčné a konali k určitému cieľu vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych spomienok je všade okolo nás a aj v nás. Vstup do tejto dimenzie je cez klinickú smrť. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.

Kozmické inteligencie „Technik“, „Kosť“ a „Baby“ – MP3
Mimoriadne netradičné meditácie a výskumu sveta mŕtvych spomienok. Treba ovládať klinické vedomie. Treba ovládať kozmické vedomie. Treba ovláda Silva vedomie. Treba vedieť posúvať čas vo svojej psychike. Treba ovládať špeciálne veštecké vnímanie sveta mŕtvych spomienok. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.


Anjelské sféry kontra „Veľká hlava“ – MP3
Komunikácia s informačnými poliami vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych je všade tam, kde je prítomná klinická smrť či už ako proces zomierania, alebo proces nácviku sugerácie klinickej smrti. Ide o koncentráciu do veľkého mozgu a vhodné prepnutie neurónov na vstup do sveta mŕtvych spomienok. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.


Život a smrť mimo planétu Zem – MP3
Venujeme sa tu netradičnej a náročnej oblasti ezoteriky. Cez nácvik klinickej smrti prenikáme do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktoré žila mimo našu planétu. Ide o vyhynutý druh živočíchov, ktorý žil niekedy bilióny rokov pred naším letopočtom niekde v priestore kozmu. Nejde o živé organické bytosti, ktoré ešte niekde v kozme žijú aj v súčasnom čase. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.


Organická inteligencia vo svete mŕtvych – MP3
Cez prírodné šamanské kultúry ku kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych. Organické bytosti, ktoré si niečo pamätajú, po smrti uložia spomienky do sveta mŕtvych. Svet mŕtvych je všade, ale vstup je tam, kde je klinická smrť Spomienky mŕtvej organickej hmoty celej histórie kozmu sa dostávajú do živých ľudí. Textový zápis je v Šaman – Šamanstvo.


Kozmické inteligencie vo svete mŕtvych – MP3
Info polia mŕtvych ľudí a zvierat. Vrstvy sveta mŕtvych staré 600 miliónov rokov. Info polia mŕtvych kozmických inteligencií. V oblasti Zeme a slnečnej sústavy je ich 22. Kozmické vedomie. Klinické vedomie. Vnímanie predhistorického času miliardy, bilióny, kvadrilióny a nekonečno. Veštecké schopnosti vnímania dimenzie sveta mŕtvej organickej hmoty. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.


Zasvätenie Kultové stavby II. – MP3
Pokračujeme v nácviku prírodného vedomia šamanov. Už sme si z tohto obdobia ľudskej civilizácie vybrali anjelské sféry, ktoré vytvorili sami prírodní ľudia vo svojich fyzických telách, pokiaľ im zostala veľká detská žľaza aj počas dospelosti a psychicky zostali deťmi. Podľa toho, čoho sa dotýkali, vytvorili v sebe postavy ľudí a zvierat. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.


Zasvätenie Kultové stavby I.– MP3
Kultové stavby. Kultová stavba - strom. Kultová stavba - drevená konštrukcia. Kultová stavba - chodníky a cesty. Kultová stavba - kopa zeme. Kultová stavba -diera. Kultová stavba - jaskyňa. Kultová stavba - hrbá skál. Kultová stavba - drevené koly. Kultová stavba - pyramída. Kultová stavba z kostí. Kultová stavba z opracovaného materiálu. Kultová stavba - socha. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.


Posilňovanie všetkých zasvätení – MP3
Upratovanie priestoru vlastného duchovného vnútra. Odstraňovanie blokov k zmene. Programovanie nových zmien a okolností. Magické upratovanie prírodného vedomia v ezoterikovi. Praveké upratovanie stavov tranzu v duši ezoterika. Upratovanie vo zvieracej psychike ezoterika a kontrola stavu pudov. Textový zápis je v Šaman – Šamanstvo.

Neznáme záznamy z prehistórie ľudstva – MP3
Pokračujeme v nácviku prírodného vedomia šamanov. Už sme si z tohto obdobia ľudskej civilizácie vybrali anjelské sféry, ktoré vytvorili prírodní ľudia vo svojich fyzických telách, pokiaľ im zostala veľká detská žľaza aj počas dospelosti a psychicky v dospelosti zostali deťmi. Bližšie pozri články o anjelských sférach. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.


Praveká ezoterika – MP3
Ezoterika šamanská. Ezoterika praveká. Ezoterika zvieracia. 6 neurónových oblastí. Info polia zvierat staré 420 miliónov rokov. Info polia staré 1 miliardu rokov. Textový zápis je v Šaman – Pračlovek.


Altajskí šamani a akáša – MP3
Info polia spomienok mŕtvych Altajcov. Altajci klinickej smrti. Altajci s kozmickým vedomím. Altajci so stigma vedomím. Altajci s mutáciou orgánov. Siamskí Altajci. Lama tulku Altajci. Lama tulku Altajci kozmickí. Porucha straty spomienok cez zvieratá u Altajcov. Snové vedomie Altajcov. Anjelské sféry Altajcov. Znakové vedomie v mozočku u Altajcov. Miecha vedomie magické u Altajcov. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.

Praveký ezoterik nastupuje –MP3
Praveká ezoterika. Ezoterika pred pravekým človekom. Ezoterika prírodného šamana. Info polia akáša v časových pásmach histórie Zeme. Anjelské sféry pierkové. Anjelské sféry meteoritické. Mágia anjelov v dĺžke alebo vo vzdialenosti dvoch bodov od seba. Magická reč prírodných ľudí. Textový zápis je v Šaman - Pračlovek.


Akáša info spomienok Burjatov – MP3
Info polia spomienok mŕtvych Burjatov. Burjati klinickej smrti. Burjati s kozmickým vedomím. Burjati so stigma vedomím. Burjati s mutáciou orgánov. Siamskí Burjati. Lama Tulku Burjat. Lama Tulku Burjat kozmický. Porucha straty spomienok cez zvieratá u Burjatov. Snové vedomie Burjatov. Anjelské sféry Burjatov. Znakové vedomie v mozočku u Burjatov. Miecha vedomie magické u Burjatov. Textový zápis je v sekcii Šaman – Šamanstvo.

Anjelizácia šamanského vedomia – MP3
Naladenie prírodného šamana. 6 neurón. oblastí. 6 neurón. oblastí aura. Magické myslenie. Zvieracie myslenie. 70% aktivita neurónov u šamana. 50% aktivita neurónov zvierat. Zasvätenia do aury. Zasvätenia anjelské. Dieťa vedomie prírodného šamana. Anjelské vedomie. Informačné polia anjelov zo spomienok šamanov. Textový zápis je v Šamanstvo Šaman.


Evenkovia majú svoje božstvo – MP3
Šamanská ezoterika. Nie folklór, ani rozprávočky či etnografia. Príroda bez človeka. Nedotknutá príroda chráneného pralesa. Spomienky iba na prírodu. Spomienky na prírodného človeka. Nastavenie v neurónových oblastiach. Zníženie aktivity neurónov. Zasvätenie do magickej reči. Ovládanie magickej reči. Foto informačných polí Evenkov. Vytvorenie božstva Evenkov v informačných poliach Zeme. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.


Eokambrium - 600 miliónov rokov nazad – MP3
Šaman ezoterika. Zvieracia ezoterika. 6 neurónových oblastí prírodného vedomia. Vedomie kostí. Vedomie auricko jogínske. Vedomie kozmické. Vedomie mediálne mikrosveta. Vedomie klinické. 6 neurón a aura obaly. Magické zasvätenie do objektov v aure. Zasvätenie anjelské. Textový zápis je v Šaman Zviera.


Info polia Evenkov – MP3
Klinická ezoterika prírodných ľudí. Klinická smrť. Nácvik sugerácie stíšenia a znehybnenia. Sugerácia klinickej smrti. Klinický obal a prepnutie neurónov. Čo všetko sa dá vložiť do klinického obalu. Informačné polia Evenkov. Telurgické spracovanie informačných polí. Foto informačných polí. Tvorba Božstiev Evenkov. Textový zápis je v Šamanstvo - Šaman.

2000 miliónov rokov nazad – MP3
Naladenie do vedomia prírodného človeka. Naladenie do vedomia zvieraťa. 6 neurónových oblastí. Aktivita iba 70 % neurónov a ostatné v kľude dáva šamanské vedomie. Aktivita iba 40 % neurónov dáva vedomie zvieracie. Textový zápis je v Šamanstvo - Šaman.


Klinická prehistória – MP3
Klinická ezoterika. Klinický praveký človek. Klinický prírodný človek. Informačné polia o pračloveku a prírodnom človeku. Sugeratívna klinická smrť. Aktivita neurónov pri pravekom človeku je 20 až 30 % . Aktivita neurónov pri prírodnom človeku je 40 až 50 %. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.


Šaman 6 a pierka – MP3
Zvieracia ezoterika. Šaman ezoterika. Ego prírodného človeka. Vnútorné obaly. Zasvätenie a objekty v aure. Anjelské zasvätenia. 6 neurónových oblastí. Hypnotické techniky. Aktivita neurónov: 70 % aktívnych, 50 % aktívnych, 40 % aktívnych, 30% aktívnych, 20 % aktívnych, 10 % aktívnych. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.


Hypnotický šaman – MP3
Klinická ezoterika. Skutočná klinická smrť. 6 neurónových oblastí. Koľko neurónov je počas cvičenia aktívnych a koľko pasívnych. Hypnotické pohyby zvieraťa. Hypnotické pohyby prírodného človeka. Živé božstvá v klinickej smrti. Mŕtve božstvá uctievania, vzývania a velebenia. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.


Objekty mágie v aure – MP3
Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí. Aktivita neurónov na úrovni zvieraťa. Aktivita neurónov na úrovni prírodného človeka. Aktivita na úrovni siamského dvojčaťa. Zviera - inštinkty. Prírodný človek - magické konanie. Človek - rozumové konanie. Siamské dvojča - konanie s dvojnásobným množstvom neurónov. Textový zápis je v Šamanstvo – Šaman.


Prírodné božstvá – MP3
Teória ezoteriky. Neurónové šamanstvo. Šaman ako zvláštny prírodný človek. Šaman ako osoba, ktorá myslí na základe rituálov a magických obratov. Šamanské veštecké výkony. Šamanské energie. Šaman, ktorý prešiel fázou klinickej smrti a nedýchal viac ako 6 minút, ale vrátil sa z klinickej smrti. Náboženské prejavy v klinickej smrti. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo – Šaman.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Šaman sekcia MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo