Reiki škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


<< Novšie články

Aurické Reiki – MP3
Teória. Zasvätenie. Práca so znakmi zo zasvätenia. Príprava na zasvätenie. Prehĺbenie zasvätenia. Vnútorné Reiki. 4 centrá Reiki. Prepojenie centier Reiki na klasické Reiki v aurickom obale. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetické energie rúk a nôh. Textový zápis je v Reiki škole.


Kirlianov efekt MP3
Ľudské Reiki. 4 centrá. Koncentrácia. Čistenie centier. Čistiace znaky. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Znaky. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetizmus. Magmatizmus. Kirlianov efekt. Textový zápis je v Reiki škole.


Reiki blesk – MP3
Zasväcovacie znaky Reiki. Znak v tvare blesku. Niekoľko úrovní zasvätenia. Energetické zasvätenie. Masérske zasvätenie. Reflexné zasvätenie. Reiki špiritista. Zasväcuje duša mŕtveho majstra Reiki. Blesky v aurickom obale. Reiki masáž ruky. Reiki reflexná masáž ruky. Textový zápis je v Reiki škole.


Čistenie 4 centier – MP3
4 centrá Reiki. Prečistenie centier. Tvorba vlastnej bioenergie. Zosávanie bioenergie zo živých zdrojov. Tvorba biomagnetu. Tvorba bioelektromagnetu. Magmatické energie. Textový zápis je v Reiki škole.


Magma Zeme – MP3
Ľudské vedomie. Štyri centrá Reiki. Sebecké a parazitické Reiki. Bioenergie vlastné. Bioenergie cudzie. Bioenergie magnetické. Bioenergie elektromagnetické. Magmatické energie. Harmónia. Ťažká práca. Orgány v tele. Textový zápis je v Reiki škole.


Štyri druhy magma Reiki – MP3
Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetické energie. Magmatické štyri energie. Sugerácia ťažkej práce. Cvičenie harmónie. Posun vedomia 6 000 km do jadra Zeme. Znaky. Drôtiky. Sugerácia chorobnosti. Autopilot zdravia. Vnútorný priestor. Textový zápis je v Reiki škole.


Magma Zeme a žiarenie – MP3
Reiki klasické. Reiki sebecké. Reiki parazitické. Reiki sexuálne. Reiki šamanské. Reiki rezonančné. Reiki zvieracie. Reiki biomagnetické. Reiki magma zemské. Reiki náboženské. Reiki aurické. Reiki pyramidálne. Textový zápis je v Reiki škole.


Harmónia a magnetizmus – MP3
Sebecké Reiki. Parazitické Reiki. Vlastné bioenergie. Cudzie bioenergie. Magnetizmus Zeme. Vlastný magnetizmus. Znaky. Fyzická únava. Predstava magnetu. Prútkarstvo. Sugerácia choroby. Textový zápis je v Reiki škole.


Magnetické sily Reiki – MP3
Ľudské vedomie. Zmyslové centrá. Pocit ťažkej práce. Znak. Prána. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Sexus bioenergie. Vlastný magnetizmus. Magnetické sily Zeme. Znaky. Drôtiky. Liečba magnetizmom. Bioelektromagnetické energie. Textový zápis je v Reiki škole.


Štyri magnetické znaky – MP3
Reiki. Bioenergia. Vlastná bioenergia. Zosatá bioenergia. Poslaná do magmatického jadra Zeme. Biomagnet. 4 znaky Reiki. 4 centrá bioenergie. Klasické znaky oko, ucho, chodidlo a pery. Prútkarstvo. Dva drôtiky.

Magmatické Reiki – MP3
Samoliečebné Reiki. Štyri centrá. Klasické znaky. Vlastné bioenergie. Ľudské Reiki. Šamanské Reiki. Zvieracie Reiki. Znaky zosávacie. Znaky sumarizujúce. Udržanie energie Reiki v sebe. Znaky magnetické.

Reiki kurz - Spojenie znakov – MP3
Reiki energie. Zosávanie bioenergie. Znaky Reiki. Vlastné Reiki. Zosávanie zo živých zdrojov. Zosávanie Reiki cez znaky. Hromadenie bioenergie. Reiki pre samoliečbu. Pravidelné cvičenia.

Reiki kurz XII. - Zosávanie ľudskej bioenergie
Ľudské Reiki. Reiki zasvätenie. 4 centrá. Základné znaky. Znaky tvorby vlastnej bioenergie. Zosávanie bioenergie stromov, zvierat, mikroorganizmov a ľudí. Udržanie bioenergie. Vlastná liečba. Autopilot samoliečby, ktorý sa spúšťa pri chorobe. Sugeratívne Reiki.

Sugeratívne Reiki – MP3
Reiki je v prvom rade o bioenergetickej tvorbe v tele, tzv. bioenergetická ezoterika. Pracovanie s bioenergiou je dôležité pri liečení, astrálnych putovaniach, pri veštení, pre zdravie.

Reiki X. – MP3
Systém Reiki je vlastne bioenergetická ezoterika, je to vytváranie bioenergie vo vlastnom tele, zosávanie bioenergie z iných živých zdrojov.

Reiki kurz X. – MP3
Pokračujeme v ďalších zasväcovacích cvičeniach Reiki systému. Tvorba vlastných bioenergií, zosávanie bioenergetických zdrojov zo zvierat, znaky Reiki na zosávanie energie. Textový prepis zvukovej nahrávky si nájdete v Reiki škole.

Reiki zasvätenie IX.– MP3
Bioenergia Reiki. Znaky Reiki. Základné cvičenia. Sebecké Reiki. Vlastné bioenergie. Ťažká fyzická práca. Štyri fyzické energetické centrá.

Reiki zasvätenie VIII.- MP3
Pokračujeme v Reiki zasvätení, dnes to bude o klasických znakoch Reiki, ktorým sme pridali krúžky a tým sme dosiahli to, že zosatá energia z prírody zostane vo vás. Textový zápis je v Reiki škole.


Reiki zasvätenie VII. – MP3
Pokračujeme v nácviku zasväcovacích rituálov Reiki systému, ktorý kombinujeme s technikou pránického liečenia. Zasvätenie sa tentokrát jednalo Reiki znakov. Textový zápis je v Reiki škole.


Reiki kurz VI.- MP3
V tomto príspevku sa budeme venovať ďalšiemu zasväteniu do Reiki energii vlastného tela. Precvičíme si predchádzajúce zasvätenia a budeme sa venovať technikám pránického vnímania, pohybu, dýchania v jednotlivých centrách.

Reiki zasvätenie V. – MP3
Bioenergia. Klasické Reiki. Sebecké Reiki. Parazitické Reiki. Vlastná bioenergia. Zosatá bioenergia. Živé zdroje. Znaky.

Reiki kurz IV. – ucho – MP3
Prednáška o ľudských bioenergiách spojená so zasvätením do Reiki IV. Ľudské telo má nervový systém, nervové zakončenia, sodík a draslík ...

Reiki kurz III.- Oko – MP3
Zoberte si obrázky rúk, prezrite si ich, všimnite si na nich obrysy, uvedomte si, že to sú vaše ruky, uvedomte si akupresúrne body, spomeňte si, keď ste sa pichli na niektoré miesto na ruke, uvedomte si reflexné zóny...

<< Novšie články
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Reiki škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo