Náboženská škola

V tejto škole sa venujem duchovnej ceste cez náboženské systémy, ktoré sú v súčasnosti najrozšírenejšie a najviac praktizované. Predstavím vám mŕtvu náboženskú cestu, ktorá sa praktizuje ako štúdium v školskom systéme. Ide o spomienku na svätcov a nie o živú aktívu formu, tak ako pôsobila vo svätcoch. No aj táto úroveň je potrebná a treba ju absolvovať.

Slovo Božie

Vyjadrujem tu moje vlastné náboženské pocity z aktívnej cesty k Bohu. Moja náboženská cesta je aj duchovnou cestou. Venujem sa tu mŕtvej ceste k Bohu a tiež aktívnej živej prítomnosti Božej v neurónoch veľkého mozgu. Ide o duchovnú cestu k Bohu vo mne samotnom. Je to cesta, ako sa stať sám pre seba svätcom.

Cesta k Bohu

V tejto časti vlastnej náboženskej cesty sa budem venovať hlavne otázkam, ako v sebe pestovať živú Božiu prítomnosť podľa vzoru svätcov. Píšem o ezoterike neurónov v ľudskom tele, ktoré sa stanú sídlom a prítomnosťou Božou. Budem kontemplovať nad náboženskou históriou a vnášať svetlo do náboženskej problematiky svätcov samotných.

Cesta k Bohu MP3

Nájdete si tu autentické zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Prednášky sa venuju problematike duchovnej cesty k živej forme Božej pritomnosti v našich neurónov, tak ako to pociťovali svätci.

Pastorálna poradňa

V tejto poradni sa budem venovať vešteckým profilom, ktoré dovoľujú nahliadnuť do Božieho sveta vo vás. Môžete sa tu poučiť na príkladoch veriacich, ktorí nesprávnym postojom blokujú činnosť neurónov a tým si spôsobujú chorľavosť. Tak isto sa môžete poučiť, ako sa pomocou modlitby a rozjímania likviduje chorobnosť neurónov.

Teológia

V tejto časti sa budem venovať teologickým úvahám nad zákonitosťami duchovnej a náboženskej cesty. Odvediem vás pomocou rozumu a logiky od mŕtvej učebnicovej formy Boha samotného, ktorého v sebe pestujú dogmatici a privediem vás k živej forme Boha, ktorý sa zjaví vo vašich neurónoch. Teológia zoberie náboženstvu jeho tajomstvá, ale dá mu budúcnosť.

Charizmatická poradňa

V tejto časti sa budeme venovať náboženskej problematike z hľadiska zdravotného. Náboženstvo zasahuje výrazne do oblasti účinného fungovania neurónových schém v mozgu. Nesprávne postoje v náboženskej praxi môžu viesť k chorobnosti a psychickým problémom. Využijeme náboženské systémy na fyzické a psychické uzdravenie.

Siamský zákon

V tejto časti sa budeme venovať vytvoreniu textov Siamskeho zákona a vrátime sa pomocou vešteckých a špiritistických schopností k tým, ktorí mali živú prítomnosť Boha v sebe. Teda očistíme náboženské dejiny od nánosu neživej formy Boha.


Kristov zákon

V tejto časti sa budeme venovať vytvoreniu textov Kristovho zákona a vrátime sa pomocou vešteckých a špiritistických schopností k tým, ktorí mali živú formu Boha v sebe. Teda odstránime z náboženských dejín nánosy ľudí, ktorí sa venovali neživej forme prítomnosti Boha v sebe.

Korán

V tejto časti sa budeme venovať textom Koránu a vrátime sa pomocou vešteckých a špiritistických schopností k tým, ktorí vytvorili Korán ako písmo sväté. Teda očistíme Korán od nánosov náboženských dejín a chuti pozmeňovať zákon Koránu, ako to komu vyhovovalo.

Bhagavatgita

V tejto časti sa budeme venovať textom hinduistickej Bhagavatgity a vrátime sa pomocou vešteckých a špiritistických schopností k tým, ktorí vytvorili toto hinduistické sväté písmo. Teda očistíme ho od nánosov náboženských dejín a chuti pozmeňovať toto posvätné dielo, ako to komu vyhovovalo.

 


Tibetský zákon

V tejto časti sa budeme venovať textom Tibetskej knižky mŕtvych a vrátime sa pomocou vešteckých a špiritistických schopností k tým, ktorí vytvorili toto písmo sväté. Očistíme ho od nánosov náboženských dejín a chuti tlmočiť tibetský náboženský zákon, ako to komu vyhovovalo.


Meditacia.sk > Náboženstvo >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo