Kde možno stretnúť živého Boha

dátum: 26.09.2005

Kedy sa Boh stáva človekom. Treba mať záujem o živého Boha. Mŕtvy Boh v spomienkach. Mŕtvy Boh v knihách. Mŕtvy Boh v stavbách. Mŕtvy Boh v sochách. Mŕtvy Boh v živých ľuďoch. Živý Boh v prežívaní klinickej smrti. Amigdala ako mikrožľaza medzi hypofýzou a epifýzou v strede veľkého mozgu.

Správa z klinickej smrti o stretnutí s Bohom v určitej svietiacej podobe. Živý Boh dokáže existovať vo všetkých svojich obrazoch, pokiaľ boli prisunuté k neurónom šedej kôry. Mŕtve náboženstvo zo spomienok sa zobudí v životu presunom na neuróny tam, kde chcete liečiť vzniknuté disharmónie. Boh je schopný opustiť všetko náboženské, pokiaľ to nevytvoril svätec žijúci aktuálne teraz a nie v minulosti.

Všetko náboženské časom stráca Božiu prítomnosť, zostáva iba estetika a umenie. Prehistorické artefakty strácajú Božiu prítomnosť. Len svätci dnešnej doby môžu živého Boha vrátiť do náboženských objektov a predmetov. Božie vyžarovanie sa stráca a Božia žiara sa stráca z každej náboženskej veci. Veštecky ladený senzibil vníma iba estetiku Božích artefaktov a ich historickú a zberateľskú hodnotu. Z náboženských objektov sa vytratila živá Božia prítomnosť a nahradila ju estetická špekulácia a umelecko historická hodnota bankového konta.

Boh zostáva v amigdale a sugeratívne uverenie smrti ho vracia do človeka a náboženských spomienok, do predmetov, ktoré vytvoril svätec. Náboženský zážitok v klinickej smrti zostáva a Božia žiara v určitom tvare postavy, vtáka, hada, oka, trojuholníka preniká do neurónov svätca. Klinická smrť a návrat z nej je základom živej Božej prítomnosti. V amigdale sa otvoril Boží hrob a znovu sa obnovila Božia prítomnosť vo svätcovi dnešných dní.

Čo je Boh? Boh je svetlo, ktoré sídli v neurónoch mikrožľazy amigdaly a preniká cez nervové dráhy do neurónového systému človeka. Boh je zážitok klinickej smrti pre niektorých nábožensky vyvolených jedincov v procese náhody. Boh prebýva v neurónoch amigdaly, pokiaľ boli poškodené klinickou smrťou, tak zostáva v neurónovom systéme.

Pokiaľ nie je amigdala a neuróny v jej blízkosti poškodené, tak zážitok jeho prítomnosti zostáva iba ako súčasť klinickej smrti alebo ako súčasť techniky sugerácie uverenia klinickej smrti s účasťou Boha v podobe neznesiteľného svetla pre náš nečistý zrak.

Liečite neuróny vo svojom tele. Skoncentrujete sa do neurónovej oblasti, ktorá je chorá. K tomu zo spomienok prisuniete zo spomienok v pamäti vhodný náboženský pocit alebo obrázok. Preliečite danú oblasť.

Nasleduje kontemplácia so sústredením sa na náboženské pocity v liečených neurónoch. Máte želanie splniť každé prianie náboženského obrazu. Všetko spravíte, čo si želá a to sugeratívne a bez pochýb, ale iba v predstave. No náboženskému symbolu to prezentujete ako uskutočnenú a zrealizovanú vec. Znovu a znovu sa pýtate, čo ešte máte spraviť a spravíte sugeratívne v predstave všetko, o čo náboženský symbol požiada. Vaša vernosť Bohu bude skúšaná a vy musíte zrealizovať často aj tie najhoršie skutky. Pokračujete, až dostanete pocit nekonečného množstva drobných a malých obrázkov. Do týchto si budete želať napustiť zážitok z klinickej smrti, keď ste stretli svietiacu bytosť. Pokiaľ ste nestretli, tak si to nasugerujete koncentráciou na mikrožľazu amigdalu. V náboženských obrazoch pociťujete ostré neznesiteľné svetlo.

Bože, prepáč moju smelosť, že som sa vzdal postoja Tvojho služobníka a zaujal som postoj vedca Božieho sveta. Pochopil som to, že si absolútne dokonalý a v Tvojej dokonalosti sa zrkadlí moja úbohosť. Vieš Bože, v plnej žiari svetla Tvojho otca a Tvojej matky sa Ťa na niečo spýtam a Ty mi láskavo odpovieš. Som rád, že so mnou komunikuješ. Ale Ty si, Bože, dokonalý a takejto dokonalosti nemám možnosť rozumieť, a preto čo mi povieš a naznačíš, budem skúmať. Nie preto, aby som Ťa hanobil, ale preto, aby som ti lepšie rozumel a s Tvojou pomocou som sa aspoň trochu zbavil svojho hlupáctva.

Niekedy Ti asi položím zlú otázku alebo ju nesprávne sformulujem, a preto sa Ťa budem pýtať znovu a znovu, kým nenájdem tu správnu formuláciu a pochopím pomocou skúmania, čo mi naznačuješ. Aj keď pri Tvojej dokonalosti zostanem trvalým hlupákom, aspoň nezostanem v hlúposti služobníkom.

Položil som Ti otázku: Kde Ťa možno stretnúť? Ty si odpovedal: Všade. Ako Tvojmu služobníkovi by mi to stačilo, ako Tvoj vedec budem skúmať, čo si mi to, Bože, vlastne povedal. Pokiaľ si v nás, tak si vlastne všade, kde je človek, kde je jeho snaženie a konanie.

Hovoríš, že sa prejavuješ najaktívnejšie v symbole lebky. Verím, že je to Tvoja reč, ktorú treba dekódovať a pochopiť. Dekódujem to tak, že najaktívnejšie sa prejavuješ vo svätcoch. Keď ich skúmam vešteckými metódami, tak najaktívnejšie Ťa, Bože, vnímam v oblasti mikrožľazy amigdaly. Tak isto Ťa vnímam na diaľku v ľuďoch, ktorí vstupujú do klinickej smrti a prechádzajú amigdalou. Môžem ich vnímať aj v informačných poliach mŕtvych osôb, ktoré Ťa pocítili v amigdale a Ty si ich obšťastnil svojou prítomnosťou a Tvoja žiara opustila amigdalu a naplnila neurónové oblasti dotyčnej osoby, ktorá tu niekedy žila.

A už ti nemusím klásť otázku, kde sídliš. Tam, kde sídlia všetky Tvoje znaky a to v poškodených neurónoch. Práve poškodené neuróny v utrpení Tvojej prítomnosti Ťa dávajú nám nehodným v živej podobe. Amigdala je Tvoje skryté sídlo a sprístupňuješ nám ho iba niektorým cez klinickú smrť a sugeratívne stavy klinickej smrti. No niekomu dáš nahliadnuť do Tvojho sveta a vraciaš ho naspäť do života. Niektorých necháš prejsť svojím sídlom a skončiť v Tebe svoju pozemskú púť.

Iba málokoho poctíš svojou prítomnosťou a z amigdaly sa dostaneš do nášho nehodného tela. Vrátil som sa zo zážitku klinickej smrti a sugeratívne som stále v klinickej smrti. Verím tomu a neprestanem. Uveril som, že som zomrel, Bože, aby si Ty v tomto mojom psychickom stave prebýval vo mne. Ďakuje Ti, Bože, že som mohol na toto všetko prísť a zvestovať to v Tvojej oslepujúcej prítomnosti každému, kto túži po Tvojej živej prítomnosti.

Odpusť prosím svojim služobníkom, že Ti nedokážu porozumieť, a tak im láskavo dopraj aspoň službu Tvojmu mŕtvemu odkazu. Netušia a nevedia, že všetko, čo nám postupne odovzdávaš zo svojho sveta, nakoniec musíš opustiť. Odpusť nevedomosť svojich služobníkov, že nepochopili, že iba svätec dokáže neustále obnovovať Tvoju prítomnosť vo všetkom, čo opustilo svet tvojej amigdaly v každom z nás.

Tvoji služobníci netušia, že si v nich samotných a to rovno v amigdale. Netušia, ako sa dostať do Tvojej prítomnosti. Vieš, ako sa boja smrti a vieš, aká je ich nekonečná hlúposť voči Tvojej dokonalej múdrosti. Dopraj im lásky a nekľud duše.
Už teraz, Bože, vieme, kde Ťa máme hľadať a vieme, ako Ťa môžeme mať trvalo vo svojich neurónoch. A netráp sa, že ešte mnoho času pominie, kým pochopia, čo im to zvestuješ cez neuróny svätca posadnutého Tvojím vedeckým skúmaním. Buď voči nim milosrdný a pochop, ako ťažko Ti je porozumieť v Tvojej nekonečnej dokonalosti. Tvoja dokonalosť - to je história náboženských omylov. Dokonalosť je vždy pre nás smrteľníkov nepochopiteľná. Veda Ťa chápe lepšie ako dogma lásky a oddanosti.

Netušia, že si nekonečný a všadeprítomný, a teda si v každej veštecky ladenej osobe. Služobníci si to nemyslia, ináč by sa stali Tvojimi veštcami. Netušia, že keď si všade, tak si aj vo vede a vedeckých metódach. A preto si pomýlili astronómiu s astrológiou a zbavili sa jednou ranou hlúposti vedy, veštectva a pokroku, v ktorom si chcel sídliť.

Buď nekonečne milosrdný a pochop, že slúžia ako vedia a robia to s čistým srdcom a láskou k Tvojmu mŕtvemu odkazu. Netušia, že si ich vyzval, aby sa stali Tvojimi veštcami a pochopili aj Tvoju kozmickú prítomnosť. V amigdale si putoval predsa do Kozmu, ktorý zbavili tvojej prítomnosti vo svojej mysli. No nemohli sa zbaviť amigdaly v hĺbke svojej hlavy.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Slovo Božie > Kde možno stretnúť živého Boha

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo