Božie logizmy

dátum: 24.06.2005

Odmietnutie Božieho. Duchovná cesta prináša Božie. Patológia Božieho. Dejiny Božieho. Vlastná cesta k Bohu. Spoznanie zákonitostí Božieho sveta z hľadiska praktickej logiky. Teória Božieho sveta. Vlastná prax. Prax ostatných. Hľadanie, overovanie a vytváranie Božej ezoteriky.

Hlásim sa k ezoterikom, ktorí sa vydali na dlhú púť do vlastnej duše. Je to vlastne koncentrácia na seba a do seba s tým, že vonkajší svet nie je zaujímavý. Som na ceste do hĺbok vlastnej duše a všetkého, čo táto hĺbka v sebe skrýva. Tak isto po podobnej ceste idú aj ďalší meditujúci, ktorí mi svojom vlastnou náboženskou praxou pomáhajú lepšie pochopiť a stanoviť zákonitosti cesty k Bohu. V žiadnom prípade by nestačilo, keby som cestu k Bohu absolvoval sám. Nemal by som možnosť konfrontovať a porovnávať vlastné skúsenosti so skúsenosťami meditujúcej skupiny.

Moja náboženská cesta má svoje zvláštne špecifiká a jedným z nich je cieľ upratať a zosumarizovať množstvo náboženských skúseností. V tomto uprataní sa budem snažiť nájsť a objaviť zákonitosti Božieho sveta na základe metód aplikovaných v empirickom a vedeckom bádaní. Teda na ceste k Bohu nebudem postupovať výhradne na základe osobnej skúsenosti, ale na základe skúseností tých, ktorí mali niečo spoločné s Božím svetom v celej histórii ľudstva. Tu mi výdatne pomáhajú moje špiritistické schopnosti, to je schopnosť veštecky vnímať informačné polia mŕtvych ľudí. Teda mám prístup k informáciám z celej histórie ľudstva a môžem zozbierať množstvo informácií z náboženskej histórie. Tak isto veštecké schopnosti mi dovoľujú prijímať aj živú tradíciu náboženského života.

Postupným vešteckým prieskumom som prešiel tých, u ktorých sa v histórii objavili náboženské pocity a prejavy. V drvivej väčšine prípadov dotyčné osoby prešli klinickou smrťou a zázračne sa zachránili z beznádejných prípadov. Zjednodušene môžeme povedať, že spoznali smrť a pozmenili si neuróny mozgu a tým aj celkový pohľad na svet.

Nebolo jednoduché prísť na spôsob, ako vytvoriť poškodenia mozgu, ktoré dovoľujú živú komunikáciu s Božou prítomnosťou. Asi by bolo šialené púšťať do seba silný elektrický prúd a asi by bolo šialené čakať, kedy do mňa udrie blesk. Potrebovali sme prísť na taký spôsob, pri ktorom by sme pozmenili neurónové oblasti dočasne, a potom ich vrátili do štandardného stavu. Podarilo sa to sugeratívnou technikou hlbokého uverenia, že do nás udrel blesk. Uveriť a v tomto stave pôsobiť na neurónové oblasti. V daných oblastiach cítiť náboženské pocity a náboženské obrazy.

V liečiteľskej praxi som sa usiloval stretnúť a diagnostikovať osoby, ktoré mali poškodený mozog rôznymi spôsobmi. Otvorene vám poviem, že to bola celkovo nepríjemná skúsenosť. V tej dobe som si naivne myslel, že dotyčné osoby budú pripravené absolvovať duchovnú cestu k Bohu. Bohužiaľ, ich poškodenia mozgu boli trvalé a rozsiahle. Dotyčné osoby mali čo robiť, aby sa udržali pri zdravom rozume. V určitých momentoch vybuchovali ako sopky a prejavoval sa v nich fanatizmus. Preto som sa vzdal predstavy spoločnej náboženskej cesty s dotyčnými osobami a úplne som ich z náboženskej komunikácie vylúčil. Jednoducho trvalé poškodenie neurónov mozgu nedovoľuje venovať sa ceste k Bohu. Dotyčným osobám by sa zhoršil psychický aj zdravotný stav. Teda pre náboženskú cestu sú vhodné práve osoby, ktoré majú neuróny v úplnom poriadku a naučia sa sugeratívne techniky manipulácie s neurónmi mozgu za účelom otvorenia Božej prítomnosti.

Nie je to jednoduché vyznať sa v tak problematickej oblasti ako je ľudská psychika z hľadiska náboženského. Pri hľadaní nových možností v náboženskej praxi nestačí spoliehať sa iba na moje pocity a túžby. Je potrebné každý kúsok postupu do náboženskej duchovnosti konzultovať z hľadiska medicíny a logiky samotnej veci.

V podstate nerád skúmať duchovnú cestu z hľadiska psychiatrickej patológie. Možno to vyzerá ako dehonestácia Božieho, ale na druhej strane dáva náboženskej ceste racionálny základ a zvláštnu logiku negatívneho a deštruktívneho. Keď niečo v niekom skúmam z hľadiska náboženského, tak to skúmam aj na základe fyzickej a psychickej chorobnosti. Keby som skúmal štandardných jedincov, tak by som nenachádzal patológiu, ale ani živú Božiu prítomnosť. Samozrejme, že každý druh patológie zdravia u dotyčnej osoby prináša netradičné náboženské poňatie Božieho sveta. Možno to všetko veštecky preveriť v informačných poliach mŕtvych veriacich, ale potom treba zistené veci realizovať v psychike žijúcich ľudí. Teda sugeratívne nahodiť patologické stavy sprevádzajúce aktívnu náboženskú prax.

Na ceste k Bohu sa musím zbavovať množstva zlozvykov ako je odmietnutie náboženstva, prestať vytýkať svetu veriacich ich nemorálne a neetické skutky, odpútať sa od prepojenia náboženstva a politiky. Nie je to jednoduchý proces očistenia sa od náboženského balastu, ktorý storočiami takmer zaniesol Boha samotného.

Tak isto vznikol problém, ako sa s náboženskými predstavami v neurónovej oblasti liečiť. Postupne sme objavili, že náboženské postoje a pocity treba pestovať v disharmonických oblastiach mozgu. To sa celkom podarilo a dnes sa na charizmatické liečby do neurónových oblastí teším. Po charizmatickej liečbe mám nádherne harmonický a čistý mozog.

Tak isto sme objavili princípy a zákonitosti kontemplácie na Boží odkaz a živú Božiu prítomnosť v neurónoch mozgu. Kontemplácia je vlastne počúvanie toho, čo po nás chcú jednak živé božie obrazy v neurónoch, jednak mŕtve spomienky na živého Boha uložené v pamäti, prípadne zaznamenané na určité objekty ako sú knižky, kostoly, obrazy a sochy.

Je to zásadne iný prístup k Božiemu svetu, keď prevádzame kontemplácie a keď o Božích veciach hovoríme iba voľne alebo na základe dogmatického postoja náboženského učiteľa. Tak isto je úplne iný postoj, keď sa snažíme o vedecký výklad Božích zákonitostí.

Som rád, že kontemplujem. Zároveň robím duchovnú cestu, v duchovnej ceste spoznávam Božie zákonitosti a zároveň vytváram nový náboženský prístup, ktorý dá náboženskej praxi nové podnety.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Slovo Božie > Božie logizmy

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo