Zmena Náboženskej školy

dátum: 13.12.2004

Náboženská škola. Cesta k Bohu. Slovo Božie. Teológia. Pastorálna poradňa. Charizmatická poradňa. Bhagavatgita. Kristov zákon. Siamský zákon. Tibetský zákon.


Po roku aktívnej činnosti v náboženskej oblasti sme pre vás pripravili rozčlenenie Náboženskej školy do jednotlivých sekcií. Toto členenie dovolí, aby veci okolo náboženskej cesty ako vlastnej duchovnej cesty boli prehľadnejšie a mali svoj význam.


V prvom rade sme mŕtve poznatky o významných náboženských systémoch uzatvorili do sekcie Náboženstvo. Zostala nám sekcia K Bohu, v ktorej sme ponechali výhradne články, ktoré pojednávajú o živej forme náboženského života. Z tejto sekcie sme odčlenili veštecké profily náboženskej cesty. Vznikla Pastorálna poradňa, ktorá určitým spôsobom kopíruje problematiku náboženskej spovede. No k tejto praxi pristupuje z hľadiska náboženskej cesty. Nejde tu o spoveď z hriechov, ale o spoveď, ako je na tom človek vo veciach viery vo vlastnú náboženskú cestu. Osobne každému záujemcovi vytvorím veštecký profil jeho náboženského putovania za živým Bohom svätcov samotných. Dotyčná osoba ma požiada o vypracovania vešteckého profilu automatickou kresbou, ktorá sa najlepšie hodí na náboženské veci. Ja dotyčnú osobu poučím, čo by mohla robiť a či má správne náboženské myslenie a náboženské postoje.


Do náboženstva sme zaradili aj Charizmatickú poradňu. Jej cieľom bude skúmať pomocou vešteckého profilu, ako veci náboženské ovplyvňujú činnosť neurónov a ako následne vplývajú na celkový zdravotný stav dotyčnej osoby či už je veriaca alebo neveriaca. Pretože za určitých okolností môžu nesprávne postoje k veci živej viery svätcov ovplyvňovať osud, ale aj fyzické a psychické zdravie.
V sekcii Slovo Božie budem písať osobné pocity z vlastnej náboženskej cesty, ale aj pocity iných z vlastnej náboženskej cesty. Tak isto tu budem písať voľné pocitové články s náboženskou tematikou.


Vytvorili sme nové sekcie: Bhagavatgita,  Kristov zákon, Siamský zákon, Korán Tibetský zákon. Už samotné názvy veľa naznačujú a určujú smer, ktorým sa tieto sekcie budú uberať. Jednoznačne sa vrátim v historickom aspekte z ezoterickej pozície, ktorá by dovoľovala oživiť tradíciu svätcov a zmeniť náboženskú prax mŕtveho Boha dogmatikov na náboženskú cestu svätcov. Teda vzkriesil som večný spor medzi svätcami a dogmatikmi. Tentokrát to bude spor o napredovanie náboženského života do dní a rokov budúcich.


Verím, že aj týmto počinom prispejem k oživeniu náboženského života ako formy vlastnej duchovnej cesty. Skutočne ma potešilo, že moje náboženské a tiež ezoterické stránky dostali takýto vianočný darček. Je príjemné vnímať práve Vianoce ako čas nového náboženského smeru, ktorý hovorí a aj realizuje náboženskú cestu svätcov. Teda hovoríme o úsilí stať sa svätcom, alebo ísť k tomuto vytúženému cieľu. Po mnohých rokoch som od Božej prozreteľnosti dostal ten najkrajší darček v podobe novej Náboženskej školy.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Slovo Božie > Zmena Náboženskej školy

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo