Slovo Božie

Vyjadrujem tu moje vlastné náboženské pocity z aktívnej cesty k Bohu. Moja náboženská cesta je aj duchovnou cestou. Venujem sa tu mŕtvej ceste k Bohu a tiež aktívnej živej prítomnosti Božej v neurónoch veľkého mozgu. Ide o duchovnú cestu k Bohu vo mne samotnom. Je to cesta, ako sa stať sám pre seba svätcom.

Sugeratívna klinická smrť
Na hranici života a smrti. Klinická smrť. Dĺžka klinickej smrti. Čo spôsobilo klinickú smrť. Aký rozsah poškodenia priniesla. Ako zmenila klinická smrť dotyčnú osobu. Čo je to sugeratívna klinická smrť. Klinická sugeratívna smrť do všetkých 6 neurónových oblastí. Ako to zrealizovať.

Kde možno stretnúť živého Boha
Kedy sa Boh stáva človekom. Treba mať záujem o živého Boha. Mŕtvy Boh v spomienkach. Mŕtvy Boh v knihách. Mŕtvy Boh v stavbách. Mŕtvy Boh v sochách. Mŕtvy Boh v živých ľuďoch. Živý Boh v prežívaní klinickej smrti. Amigdala ako mikrožľaza medzi hypofýzou a epifýzou v strede veľkého mozgu.

História Božieho vzostupu
Neživá forma Boha. Neživá forma - to sú spomienky na všetko Božie. To, čo zostalo v informačných poliach mŕtvych veriacich To, čo zostalo v magmatickom poli zeme, ktoré na danom mieste zaznamená všetky udalosti. Tak isto spomienky uložené v pamäti dnes žijúcich a živých ľudí. Všetky nábožensky zasiahnuté a poznamenané fyzické veci, na ktoré sa dá napojiť aj cez magmatické polia stredu zeme.

Božie logizmy
Odmietnutie Božieho. Duchovná cesta prináša Božie. Patológia Božieho. Dejiny Božieho. Vlastná cesta k Bohu. Spoznanie zákonitostí Božieho sveta z hľadiska praktickej logiky. Teória Božieho sveta. Vlastná prax. Prax ostatných. Hľadanie, overovanie a vytváranie Božej ezoteriky.

Problém absolutória Božieho
Boží svet. Symbolika. Obraz. Znak. Písmo. Socha. Stavba. Boh a jeho svet je všetko. Ja som nič a Boh si neželá vedieť moje zámery. Iba Božie zámery. Boží symbol ako devastácia. Boží symbol ako požehnanie.

Rehoľnosť potrebuje svätcov
Tradícia. Nezmyselnosť. Rehoľnosť. Zmysel. Duchovná cesta. Zasvätenie. Schopnosti. Stať sa svätcom. Poznať svet živého Boha. Návraty. Život v izolácii.

Zmena Náboženskej školy
Náboženská škola. Cesta k Bohu. Slovo Božie. Teológia. Pastorálna poradňa. Charizmatická poradňa. Bhagavatgita. Nový zákon. Starý zákon. Tibetský zákon.

Neurónová cesta
Keď som sa rozhodol praktizovať vlastnú duchovnú cestu do vnútra svojho fyzického aj psychického Ja, ani vo sne mi nenapadlo, že práve v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu natrafím na náboženskú prax.


Meditacia.sk > Náboženstvo > Slovo Božie >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo