Boh v klinickej smrti

dátum: 01.11.2005

Je množstvo prípadov ľudí, ktorí sa vrátili z klinickej smrti a mali zážitky stretnutia s Bohom. Tak isto je známe o charizmatických svätcoch, že počas života stáli na hranici medzi životom a smrťou. Teda mali tú možnosť pohybovať sa v zóne smrti a odtiaľto mohla prameniť aj ich náboženská sila a celková charizma.

Keď si znovu vo svojej náboženskej mysli usporiadavam všetky spomienky, ktoré súvisia s náboženskou problematikou, tak si začínam uvedomovať, že skoro všetko sa točí okolo smrti a zomierania. V niektorých prípadoch aj niečím po smrti.

Keď si spomeniem na Bibliu a Nový zákon, tak nevdojak sa mi vynárajú pocity a zážitky ľudí z klinickej smrti, pri ktorej opisovali stretnutie so svietiacou bytosťou často pomenovanou ako Boh. Predpokladám, že tu ide o možný náboženský zážitok počas klinickej smrti, kde veriaca osoba preniká do oblasti s amigdalou. Mimochodom, je to mikrožľaza medzi hypofýzou a epifýzou v strednom mozgu. Mal som možnosť aj s ďalšími veštecky senzibilne ladenými ezoterikmi skúmať procesy klinickej smrti u zomierajúcich osôb. Nie u každého veriaceho sa v štádiu smrti takýto zážitok objaví. V prvom rade po ňom musia túžiť a počas smrti musia strácať vedomie pozvoľna a nie naraz. Výborné je, keď sa veriaca osoba vráti zo štádia klinickej smrti a prinesie si zážitok láskavej a žiarivej bytosti. Prípadne to môže byť aj iný žiariaci objekt ako oko, prípadne holubica. Možností je veľa.

V Novom zákone môžeme mať v podstate zozbierané veci, ktoré práve súvisia s klinickou smrťou. Možno sa seriózne domnievať, že ústrednou témou Nového zákona sú obrazy a náboženské zážitky zo zóny klinickej smrti. Už v predošlých článkoch bolo konštatované, že historický základ náboženských dejín tvoria ľudia, ktorí prežili alebo sa vrátili zo zóny smrti. Okúsili blízkosť fyzického konca a boli pri vedomí. Klinická smrť je ústrednou témou náboženského.

To isté možno hovoriť aj o Starom zákone, ktorý sa zaoberá procesmi, ktoré skôr patria do oblasti toho, čo sa deje po ľudskej smrti, ako priamo so smrťou. Už v predošlých príspevkoch som písal o špiritistických praktikách s pozostatkami mŕtvych osôb. V Starom zákone sú vlastne dobre opísané magicko - špiritistické rituály za účelom prenikania a fungovania v zónach, kde po človeku zostali iba informačné polia toho, čo prežili a po čom túžili za život.

V Tibetskej knihe mŕtvych sú veci úplne otvorené a jasné. Bez akýchkoľvek zastieracích manévrov sa tu hovorí o predsmrtných stavoch. Tak isto je tu opisný stav smrti a túžby, aby sa v rovine špiritizmu realizovali aj po smrti ako informačné pole, ktoré túži, aby jeho pozostatok ožil v niektorom človeku. Teda jasné reinkarnačné mechanizmy, ktoré neplávajú na rozprávkach. Značná časť mandál sú vlastne meditácie na bunku s cieľom nabiť ešte za života túžby po reinkarnácii. Systém mnohonásobného reinkarnovania vskutku existuje a má svoje pravidlá. Tak isto v Tibetskej knihe mŕtvych sú popísané mytologické deje okolo mŕtvej osoby.

Sledovali sme aj líniu Koránu, ktorý je prepisom egyptských mystérií smrti a posmrtného života. Výstavba pyramíd ako miesta odpočívania faraónov. Balzamovanie. Obetné chrámy pri pyramídach. Smrť bežiaca každým dňom. Aj samotné spracovanie Koránu je zamerané na posmrtný život a nie život fyzický. Islamské mešity plné blikajúcich zrkadielok a ozdôb hovoria za všetko.

Niečo podobné ako procesy, ktoré súvisia so smrťou a životom posmrtným, môžete zažiť aj v Baghavatgite Aj tu je všetko žiariace a príliš pripomínajúce zážitky klinickej smrti.

Len zľahka som sa snažil naladiť na ezoterické techniky prieniku do mikrožľazy amigdaly v strednom mozgu. Teda koncentrácia do tejto oblasti na základe anatomických poznatkov a koncentrácie. K tomu sugeratívna technika uverenia, že zomierate. Ide o náročnú techniku uveriť, že zomierate a nepochybovať o tom. Potom môže ezoterik vnímať Božie svetlo z amigdaly, aj keď Boh pôsobí v zóne smrti. Spojenie koncentrácie so sugeratívnymi technikami dovoľuje ísť cestou charizmatických svätcov bez rizík, ktoré vychádzajú zo stavov klinickej smrti.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Pastorálna poradňa > Boh v klinickej smrti

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo