Rada na ceste k Bohu

dátum: 14.04.2005

Veštecká rada. Poznatky z kontemplačných cvičení. Zhodnotenie vašej náboženskej cesty pomocou náboženského profilu. Boží svet a stav vašich neurónov. Kráčate k Bohu alebo od Boha? Ako napraviť strácanie Božieho sveta. Ako vás Boží svet môže potrestať.

Úlohou mojej Pastorálnej poradne je vypočuť veriacu osobu a snažiť sa jej pomôcť nájsť Boha tak, ako ho v sebe mali svätci rôznych náboženských systémov.

Každý môže prísť do Pastorálnej poradne a vyrozprávať svoj príbeh veriaceho, ktorý hľadá niečo vyššie a niečo dokonalejšie. Niekedy prídu zapálení veriaci, ktorí svoju vieru praktizujú podľa pravidiel tých, ktorí sú iba služobníci Boží a skorej sa snažia žiť podľa dejových obrázkov z Biblie. Teda neočakávajú v sebe živú Božiu prítomnosť tak, ako ju prežívali svätci. Skôr chránia tento odkaz a starajú sa o to, aby prežil aj do budúcnosti. S takýmito veriacimi je komunikácia ťažká, prijali pravidlá náboženského správania dogmatikov a nepoznajú, ako sa správať na ceste svätca k živej prítomnosti Boha v našich mysliach. Nezazlievam im to, možno doteraz nemali inú možnosť a nenašli toho správneho, ktorý by im ako laikom dovolil ísť po ceste svätcov. Takúto možnosť majú teraz v Pastoračnej poradni.

Pastorálna poradňa si kladie za cieľ vešteckými technikami zhodnotiť stav duchovnej cesty k Bohu. Vo vešteckom profile sa vyhodnocujú v prvom rade neurónové oblasti dotyčnej osoby. Robí sa to pomocou automatickej kresby. Táto veštecká technika je rozvinutá hlavne u ľudí, ktorí trpia sklerózou multiplex. Automatická kresba hodnotí, ako sú neurónové oblasti zoštelované. Dá sa z nich veštecky prečítať, ako je na tom človek, ktorý ide k Bohu. Veľmi často veriaci nepoznajú pravidlá tejto cesty a miesto napredovania k Bohu idú k uzatvoreniu neurónov. Uzatvorenie neurónových oblastí často už neobsahuje nič Božie a neuróny pozvoľna začínajú negatívne pôsobiť na fyzické a psychické zdravie dotyčnej osoby.

Príde do poradne veriaca, ktorá je mimoriadne aktívna a oddaná veriaca. Pravidelne chodí do kostola, žije podľa náboženských pravidiel, prispieva na obnovu kostola a podobne. Ja jej v dobrej viere spravím náboženský profil a ona je prekvapená, že jej cesta nie je do Božieho sveta, ale do choroby a psychických problémov. Samozrejme, že dotyčná neprijme náboženský profil a trvá na tom, že sa mýlim a veci nerozumiem. Chápem jej stanovisko a usilujem sa jej vysvetliť, že cesta do Božieho sveta, tak ako ju pociťovali svätci, má svoje pravidlá a zákonitosti. Je už na danej veriacej či pochopí tieto zákonitosti, alebo pôjde cestou iba mŕtveho uctievania Boha cez tradíciu, poznatky a spomienky na živú formu svätcov.

V každom prípade u dotyčnej odvediem takzvanú kontemplačnú liečbu, kde jej do určitej miery napravím jej vzťah k Božiemu svetu. Prevediem v mojej modlitbe kontemplácie k živej forme Božej prítomnosti.

Do Pastorálnej poradne prichádzajú veriaci a často si neuvedomujú, že sú dôležité aj postoje k iným náboženstvám. Aj v tomto smere by nemali byť ľahostajní a prepadať masmediálnej mašinérii. Napríklad islam je zlý a deštruktívny. Tu by mali veriaci zásadne odlišovať fyzické skutky teroristov od náboženských symbolov, ktoré sú zneužívané na politické a mocenské ciele. Arabi vlastne idú od Božieho sveta a výsledkom je čudná psychika, ktorá je agresívna a konfrontačná. Nepridávajte sa vlastným postojom k odporcom islamu. Aj tu sú náboženské obrazy a Boží svet. Skutočne Boží svet nemôže za to, kto ho ako použije. Je dobré mať vo svojej náboženskej praxi zavedenú úctu ku každému náboženstvu a dôsledne oddeľovať Boží svet a skutky veriacich osôb.

Do Pastorálnej poradne prišiel veriaci. Dal si spraviť náboženský profil. Nastúpil živú cestu svätcov a napredoval do Božieho sveta. Rozhodol sa nastúpiť na nemenovanú bohosloveckú školu, po pol roku zatvoril cestu svätca a nastúpil tvrdú cestu dogmatického strážcu odkazu. Výsledok bol taký, že neurónové oblasti preskupil do Božej neprítomnosti a takéto prepnutie neurónov už začalo negatívne pôsobiť na jeho zdravotný stav. Spravil chybu, začal prijímať názory iných na Božie symboly, zabudol sa pýtať Božích symbolov, začal počúvať niekoho iného a nie svoje náboženské symboly. Je mi ľúto toho, že zišiel z cesty, ale na druhej strane je tu zase bojovník a ochranca náboženského odkazu. Nech sa mu v jeho poslaní darí. Veď sme na spoločnej lodi, aj keď každý ideme iným smerom. Tak to v živote chodí.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Pastorálna poradňa > Rada na ceste k Bohu

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo